Karlskoga

ካርልስኩጋ ኮምዩን ኣብ መሬት ቨርምላንድ ትርከብ ግን ምስ ወረዳ ኦረብሩ እያ። ኣብ ጥቓ ቀላይ ሞከልን ብምዃና ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ኣለዋ። ምስ ስቶክሆልምን፡ የተቦሪን ኦስሎን ኣብ 300 ራድዩስ ከባቢ ብምዃና ስትራተጅያዊ ቦታ ኣሎና። ናይቲ ኮምዩን ቀንዲ ከተማ ካርልስኩጋ እያ፡ ኣብ ከባቢኣ ድማ ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ፣ ግራንበርይስዳል፡ ሊነባክን ኢመቶርፕን። ኣብ ካርልስኩጋ 30,000 ነባሮ ኣለዉ። ካርልስኩጋ ንኹሉ ዕድመ እትሰማማዕ ከተማ እያ፡ ኣብኡ ንህጻናትን ንኣረጋውያንን ግሩም ኣገልግሎትን ክንክንን ኣሎና፡ ከምኡውን ግሩም ዕድላት ንትምህርትን ንስራሕን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​Karlskoga

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ካርልስኩጋ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን 2,500 ኮሙናዊ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ይኹንምበር፡ ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

Karlskogahem

HSB Karlskoga/Degerfors

Riksbyggen

Privata hyresvärdar

Söka bostad i Karlskoga

Boende i Karlskoga

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ከባቢ ምምሕዳር ፊንላንድ ስለ ዘሎና፡ ቋንቋ ፊንላንድ ዓቢ ናይ ጉጅለ ቋንቋ እዩ። ካልኦት ኣገደስቲ ቋንቋታት፤ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፕሽቶ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ፋርስ፡ ኩርማንጂ፡ ቺና፡ ቪየትናም፡ ሶራኒን ካልእን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ካርልስኩጋ ኮምዩን ንብዙሕ ሰብ ዘሳትፍ ሃብታምን ሰፊሕን ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። ኣብቲ ኮምዩን 200 ምዝጉባት ማሕበራት ኣለዋ። ነዚ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ክትረኽቦ ትኽእል።

Tjejer som spelar fotboll

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ​​

ካርልስኩጋ ናይቲ ኮምዩን ማእከላይ ከተማ እያ። ኣብኡ ቤትንባብ፡ ድኳናት፡ ናይ ወጻኢ ዓይነታት መግቢ ዝሓዘ ግሮሰሪታት፡ ካፌታት፡ ኣብያተትምህርቲ፡ መሐምበሲ፡ ኣደራሽ ሆኪ፡ መጻወቲ ኵዕሶ፡ መጻወቲ ህጻናትን መናፈሻን ኣሎ።

ኣብን ኣብ ከባቢን ካርልስኩጋ፡ ዓበይቲ ናይ ቡቲክ ሰንሰለት ኣሎ።

ክዳውንትን ኣቕሑ ገዛን ብሕሱር እትዕድገሉ ብዙሕ ናይ ሰከንድሃንድን ናይ ሓራጅን ድኳናት ኣሎ።

ነቲ ኣብቲ ኮምዩን ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኣቕሑ ኣብ ናይ 70 ኪ/መ ራድዩስ ክትረኽቦ ትኽእል። ዝዓበያ ከተማታት፡ ኦረብሩን ካርልስታድን እየን።

እቶም ኣብ ናይ ካርልስኩጋ ወኪላት ዘለዎም ትካላት እዞም ዚስዕቡ እዮም፤ ቤትጽሕፈት ዕዮ​ቤትጽሕፈት መድህንሚግራኹንቨርከት​ ከምኡውን ካርልስኩጋ ኮምዩን።

Karlskoga

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ካርልስኩጋ ክፉት ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን መደበኛ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን መውዓሊ ስድራቤትን ኣሎ።

ክፉት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ነቶም ክንክን ዘድልዮም ደቂ 1-5 ዓመት ህጻናት እዩ። ናይቲ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረኽቡዎ ትኽእሉ። ኣብኡ ንውላድኩምውን ቦታ ክትሓቱሉ ትኽእሉ።

ኣብ ካርልስኩጋ ንስኻን ውላድካን መጺእኩም እትጻወቱሉ፡ ካልኦት ወለዲ እትረኽቡሉ፡ ብዛዕባ ወላዲ ምዃን ድማ ምኽርን ደገፍን እትረኽበሉ ክፉት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ክፉት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣይክፈሎን እዩ ምምዝጋብውን ኣየድልዮን። ምስ እንኸፍት፡ ሳሕቲ ወይ ኩሉ መዓልቲ ክትመጽእ ትኽእል። እቲ ንጥፈታት በቶም መምህራን እዩ ዚካየድ።

Barn som leker

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ካርልስኩጋ 9 ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርትን ሓደ ብሕታውን ኣሎ።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትና ሞከልንዪምናሴት ይብሃል፡ ተዮሪያውን ተግባራውን ስልጠና ድማ ይህብ።

ብሕታዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲውን ኣሎ፡ ካርልስኩጋ ኢድሮትስዪምናስዩም።

Ungdomar som hoppar

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ካርልስኩጋ ናይሞያቤትትምህርቲ ኮለጅህዝባዊ ኮለጅኮምቩክስ ከምኡውንሽወደንንወጻእተኛታት ኣሎ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር እንተደሊኻ፡ ኣብ ቀረባ ክልተ ኣለዋኻ፡ ኣብካርልስታድን ኣብ ኦረብሩን።

እቲ ኣብ ካርልስኩጋ ዘሎ ማሕበር መጽናዕቲ ብእኣኼብባን ርክባትን ዚካየድ ኣማራጺ ስልጠና ኣሎ። ከም ኣብነት  ABF, Sensus, ማሕበር መጽናዕቲ Vuxenskolan ከምኡውን Eductus ክንጠቅስ ንኽእል።

Bild-7-Karlskoga.jpg

ኣገልጎት ጥዕና

ካርልስኩጋ ናይ ህጹጽ ረድኤትን መወልዳንን ዘለዎ ዘመናዊ ኣጠቓላሊ ሆስፒታል ኣለዋ።

ንሕና ኣካል ኣውራጃ አረብሩ ኢና።

3 ማእከላት ጥዕና ምስ ናይ ህጻናትን ኣደታትን ክሊኒክ ኣለዋ፤ ባክየንገን፡ ብሪከጎርደንን ካሮሊና ማእከላት ጥዕናን።

ናይ ካርልስኩጋ ሕክምና ስኒ ብሕታውን ኮሙናውን እዩ።

ካርልስኩጋ ኮምዩን ንክንክን ኣረጋውያንን ስንኩላንን ከምኡውን ፍሉይ ደገፍ ንዚደልዩ ህጻናትን ስድራቤትን ሓላፍነት ይወስድ።

Sjukvård-karlskoga.png

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስቲ ኮምዩን ክትራኸብ ምስ እትደሊ ብተለፎን 0586-616 86 ከከም ኣድላይነቱ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምድብ።

ናይ ትርጉም ሓገዝ ምስ ዚደለ፡ ካልእ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ፡ ናብ ኦረብሩ 019-602 31 55 ደውል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ኦረብሩ ለንስትራፊከን ንኹሉ ናይ ካርልስኩጋ ሓባራዊ መስመራት የካይዶ። ብዛዕባ እተን ኣውቶቡሳ ኣበይ ከም ዝኸኣ ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል።ናይ ካርልስኩጋ መዓርፎ ኣውቶቡሳት ኣብ ሰንትሩም እዩ ዚርከብ፡ ኣውቶቡሳት ከኣ ካብኡ ተላዒለን ናብ ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ይኸዳ፡ ንኣብነት፡ ኦረብሩ፡ ካርልስታድ፡ ስቶክሆልም፡ ኦስሎን ካልእን።

ነቶም ንኣኡ መሰል ዘለዎም Färdtjänst ኣሎ።

ባቡር ክትወስድ ምስ እትደሊ ኣብ ደየርፉሽ መደበር ባቡር ኣሎ፡ ኣብ ናይ SJ ወብሳይት ኣቲኻ ክትምዝገብን ቲከት ክትዕድግን ትኽእል።

ኣብ ካርልስኩጋ ናይ ታክሲ ትካል ኣሎ።

ናይ ነፋሪት ጕዕዞ ብዚምልከት ዝቐረበ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ካርልስታድኦረብሩን ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ካርልስኩጋ 2,300 ዋኒናት ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ዋኒናት ክትረኽቦም ትኽእል።

ኣብዚ፡ ብዓለም ደረጃ ህቡብ ዝኾነ ተክኒካዊ ጥበብ ዘለዎ ናይ ምክልኻልን ናይ ከሚካልን ኢንዱስትሪታት ኣሎ። ኣብ ስራሕ ዝበዝሑ ኢንጂኒረታት ዘለዎ ኮምዩን ድማ እዚ እዩ። ኣብ ካርልስኩጋ ናይ ምስናዕ ፋብሪካ ዓቢ እዩ፡ ኣስታት 4,800 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ክንክን ጥዕናን፡ ኣላዪነትን መንግስታዊ ምምሕዳርን 3,000 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ።

እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ፡ ካርልስኩጋ ኮምዩን፡ ትራንስኮም፡ ናይ ካርልስኩጋ ሆስፒታልን SAAB ሳብ ቡፉሽ ዳይናሚክስ እየን።

ብዛዕባ ኣብ ናይ ካርልስኩጋ ዋኒናትን ቁጠባዊ ህይወትን ተወሳኺ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ኮሙናዊ Karlskoga Näringsliv & Turism AB​ ተወከስ።

ናትካ ዋኒን ክትጅምር እንተድሊኻ ንKarlskoga Näringsliv & Turism AB ተወከስ።

Arbete i Karlskoga

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Processingenjör till Cambrex Processingenjör, kemiteknik
Systemsäkerhetsingenjör till BAE Systems Bofors Maskinkonstruktör
Projektledare för ”Karlskogaandan” Idrottskonsulent
Projektledare APQP till Bharat Forge Kilsta i Karlskoga Civilingenjör, tillverkningsindustri
Projektchef till Bharat Forge Kilsta Civilingenjör, tillverkningsindustri
Julvik. Brevbärare , Karlskoga Brevbärare
Pizzabagare sökes! Pizzabagare
Utvecklingsingenjörer till expansiva Nobel Biocare Utvecklingsingenjör, tillverkningsindustri
Musiklärare i grundskolan Lärare i musik- och kulturskolan
Musiklärare i grundskolan Musikpedagog/Musiklärare
Danslärare till Kulturskolan Lärare i musik- och kulturskolan
Butikssäljare MQ Karlskoga Butikssäljare, fackhandel
Städare till städavdelning i Karlskoga Städare/Lokalvårdare
Butikschef i Karlskoga Butikschef
Vi söker ingenjörer och tekniker! Processingenjör, kemiteknik
Undersköterska till kliniken för medicin och geriatrik , Karlskoga lasarett Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Fritidsledare till fritidsgårdsverksamheten Fritidsledare
Skolvaktmästare till grund - och förskolan Skolvaktmästare
Vi söker driven PROJEKTLEDARE Produktutvecklare
Konfigurationsledare (CM) till BAE Systems Bofors Konstruktör, tillverkningsindustri

ገጽ 1 ናይ 7

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Karlskoga

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

30 283​

ስፍሓት መሬት

510 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Örebro 4,5 mil

Karlstad 6,7 mil min

Stockholm 24 mil

Oslo 29 mil

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ