Karlskrona

ካርልስክሩና ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ትርከብ። እታ ከተማ ኣብ ደሴታት እያ ተሰሪሓ፡ ንእኩባት ደሴታት ንገጠራትን ከኣ ቀረባ እያ። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ኣገልግሎት ዚህባ ከተማታት ኣለዋ። እታ ከተማ ብዪኒሰፍ ከም ዓለማዊት ውርሻ ተባሂላ ተሰምያ ኣላ። ይኹንምበር ካርልስክሩና ዘመናዊትን እትዓብን ዘላን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ዝሓዘትን ከተማ እያ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

እታ ካርልስክሩናሀም እትብሃል ናይቲ ኮሙን ትካል፡ እታ ዝዓበየት ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣካራዪት እያ። ኣብቲ ኮምዩን ብኹሉ ሸነኽ ሓድሽ መንበሪ ኣባይቲ ይስራሕ ኣሎ። ፖትሆልመን እተባህለ ናይ ከተማ ሓድሽ ዞና ኣብ 2015 ኪስራሕ ኪጅምር እዩ። ኣብቲ ጥቓ ባሕሪ 440 ሓደስቲ መንበሪ ኣባይቲ ኪስራሕ ተወጢኑ ኣሎ።

ብዛዕባ መንበሪ ኣባይቲ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

Flygfoto över Karlskrona

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ካርልስክሩና 130 ዜግነታት ይርከቡ። ዓረብ፡ ሶማል፡ ኣልባንያ፡ ሰርቦክሮሽያ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ካርልስክሩና ምስተን ልዕሊ 300 ማሕብራታ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። ኣብኡ ናይ ስፖርት፡ ማሕበረሰብኣዊ፡ ባህላውን ሃይማኖታውን ማሕበራት ኣለዋ።

ዛዕባ ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ካርልስክሩና ኣንብብ።

Männiksor inne i ett shoppingcenter 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ካርልስክሩና፡ ከተማዊ ኣገልግሎት ከም ናይቲ ኮምዩን ሓበሬታ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትንባብን ናይ ቀረጽ ቤትጽሕፈትን ይርከብ። ኣብ ሳንትሩም እተፈላለየ ድኳናትን ጋለርያታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ወጻኢ ካብ ከተማ ሱፐርማርከት ኣሎ። ክዳውንትን ኣቕሑ ገዛን ክሽነን ብሕሱር ዚግዘኣለን ሓያሎ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣለዋ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ካርልስክሩና ኮምዩን ንደቂ 1-5 ዓመት፡ ብቑዕ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ንጥፈት ኣለዋ። ኮሙናውን ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ሓያሎ ናይ ወለዲ መውዓሊ ቦታውን ኣሎ።

ብዛዕባ ናይ ካርልስክሩና ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ብተወሳኺ ኣንብብ።

Två barn sitter och leker på lekplats

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ናይ ካርልስክሩና ኮምዩን ኣስታት 7000 ተምሃሮ ዘለወን 38 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ሾሞንተ ካብአን ብሕታውያን እየን። ኣብኡ እተፈላለየ ናይ ትምህርቲ መደባት ኣሎ። ኮሙናውን ብሕታውን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ድማ ኣለዋ።

ብዛዕባ መባእታ ቤትትምህርቲ ኣብ ካርልስክሩና ተወሳኺ ኣንብብ።

ብዛዕባ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ካርልስክሩና ተወሳኺ ኣንብብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ካርልስክሩና ኣብቲ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ኮምቩክስን ኤስኤፍኢን ኣሎ። ኣብኡ ሰብ ብርሑቕ ይኹን ብክላስሩም ኣገባብ ብመዓልቲ ወይ ብምሸት ከከም ጠለቡ ትምህርቲ ይረክብ።

ኮለጅ ሊቶሪና ናይ ኦሰርሾን ገጽታ ዚገልጽ ትምህርቲ ይህብ፡ ማለት፡ እቲ ኣብኡ ዚመሃር ብዛዕባ መሬትን ህዝብን ኦስተርሾን ፍልጠት ይቐስም።

ብለኪንገ ተክኒካል ኮለጅ፡ BTH ናይ ሽወደን ህቡባት ኮለጃት እየን። ኣብኡ ብዛዕባ IT ከምኡውን ንቐጻሊ ምዕባለ ንዚጠቅም መሃዝነት ትዅረት ይወሃቦ።

ብዛዕባ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብዚ ኣንብብ፤

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ከተማ ሓያሎ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፡ ከም ናይ ህጻናትን ኣደታትን ክሊኒክ ከምኡውን ብለኪንገ ሆስፒታል።

እቲ ናይ ብለኪንገ ወረዳ ቤትምኽሪ እዩ ነቲ ክንክን ሕሙማት ዘመሓድሮ። ኣብቲ 1177 ቮርጊደን ሕቶ ክትሓትትን ምኽሪ ክትረክብን ብዛዕባ ናይ ካርልስክሩና ናይ ጥዕና ትካላት ድማ እኩብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ወይ ናብ ናይ 1177 ወብሳይት ብጻሕ ወይ ድማ 1177 ኢልካ ደውል።

ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ኣብ ብለኪንገ ወረዳ ቤትምኽሪ ኣንብብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ በዓልስልጣን ትካላት ምስ እትራኸብ ተርጓማይ ናይ ምህላው መሰል ኣሎካ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ካርልስክሩና ምስ እትጎዓዝ ናይ ማልመ/ሾፐንሃምን እትኸይድ ባቡር ውሰድ ወይ ከኣ ንሰሜን ገጽካ ናብ ስቶክሆልም ወይ ናብ የተቦሪ። ሰላሳ ኪሎመተር ካብ ካርልስክሩና ናይ ሮነቢ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ፡ ካብኡ ናብ ብሩማንን ናብ ናይ ስቶክሆልም ኣርላንዳ መዓርፎ ነፈርትን ብነፋሪት ክትከይድ ትኽእል።

ኣብ ካርልስክሩና ብናይ ብለኪንገ መስመራት ኢኻ እትጎዓዝ። እቲ መስመር ብግሩም መገዲ እተሃንጸ እዩ። ናይ ሰዓታት ሰለዳን እትደልያ ኣውቶቡስን ብወብሳይት ክትረኽቦ ትኽእል። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ብለኪንገ ወብሳይት ኣንብብ።

Många människor på väg upp för backe

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ካርልስክሩና እተፈላለየ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ፡ ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሳብ ዓለማዊ ዝና ዘትረፋ ትካላት። ኣብ መንጎተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል፤ ABB ሃይ ቮልተጅ ከብልስ፡ ዲናፓክ፡ ሮክስቲ፡ ካርልስክሩና ኮምዩን፡ ኤሪክሶን፡ ሳብ ኮኩምስ፡ ኦራላይትን ናይ ብለኪንገ ወረዳ ቤትምኽርን። እተን መንግስታውያን በዓልስልጣናት ዝኾና ሓለዋ ገማግም ባሕሪ፡ ምክልኻል ቡቨርከት እውን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እየን።

ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ዋኒን ኪተክል ዝደሊ፡ ናይ ሓደሽ ዋኒን ማእከል ኣሎ፡ ኣብ ናይ Nyföretagarcentrum Karlskronas ወብሳይት ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Kvalitetsansvarig undersköterska till Handelsträdgården Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Områdeschef till korttidsvård Områdeschef, äldre- och handikappomsorg
Snickare Karlskrona Träarbetare/Snickare
IT - tekniker till myndighet IT-tekniker/Datatekniker
Konsultchef med placering i Karlskrona Personalansvarig
Verksamhetsutvecklare till Achima Care Organisationsutvecklare
Verksamhetsutvecklare till Achima Care Organisationsutvecklare
Mekaniker till SAAB Kockums Marinmekaniker
Behandlare till vår nya verksamhet Behandlingsassistent/Socialpedagog
Timvikarie till vår nya verksamhet Behandlingsassistent/Socialpedagog
Teknisk skribent för marknadsledande GIS - plattform Teknikinformatör
Innesäljare för marknadsledande GIS - plattform Innesäljare
Teknisk support - specialist för marknadsledande GIS - plattform Helpdesktekniker/Supporttekniker
Java Developer for IT Security Product Company Backend-utvecklare
Besiktningstekniker till Besikta Bilprovning i Karlskrona / Torsås Besiktningstekniker, bilprovning
Psykolog / Psykoterapeut / Kallinge vårdcentral Barnpsykolog
Grundskollärare till Tohamn , Östra skolområdet Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Skolkurator till Nättrabyskolan , Västra skolområdet Skolkurator
Undersköterska till Wämö vårdcental Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Processledare för IBIC Administrativ utvecklare

ገጽ 1 ናይ 18

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Karlskrona

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

64 040

ስፍሓት መሬት

1 046 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Malmö 205 km

Köpenhamn 247 km

Linköping 304 km

Göteborg 348 km

Stockholm 497 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ