Katrineholm

ካትሪንሆልም ማእከላይ ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ስትራተጂያዊ ቦታ እትርከብ ኮምዩን እዩ። 150 ራዲዩስ ዘለዎ ኮይኑ ሲሶ ናይ ሽወደን ህዝቢ ይሕዝ። እቲ ኮምዩን ንፈጠራን ምዕባለን ማለት ንህይወትን ትምህርትን ንግድን ዚድርኽ ሓይሊ ኣለዎ። እዚ ብ1862 በቲ መገዲባቡር እዩ ተጀሚሩ። ኣብዛ ሓዳስ ካትሪንሆልም ናይ መንበርን ኢንዱስትሪን ንግድን ቦታታት ይምዕብል ኣሎ። ኣብኡ ምንባር ደስ ዘብል እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ህዝብን እቲ ዋኒናትን ዓብዩ። ግሩም ተፈጥሮን ቀላያትን ስለ ዘለዎ፡ ኣብ ናይ ሽወደን መንግስተ ሰማይ ከም ምንባር ማለት እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Katrineholm centrum

መንበሪ-ገዛ

ገዛ ክትካረ ወይ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ብዙሓት ናይ ኪራይ ትካላት እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ የቕርባ። ኣብ ውሽጢ ከተማን ውጽእ ኢልካ ኣብ ቢ፡ ሾዲንገ፡ ቫላ፡ ስትሮንግሸ፡ ዩሊታ/ኤስሾፒን ብየርቪክን ፉርሸ ዚብሃል ቦታታትን።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተመልከት

Boende

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካ ሽወደን፡ ዓረብ ሶማሊ፡ ታይ፡ ትግርኛ፡ ትግረ፡ ዳሪ፡ ኣልባንያ፡ ፋርስ፡ ኣምሓርኛ፡ ኩርማንጂ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳን ስዋሂሊን ይዝረብ።

ብጉግል ትራንስለይት ገርካ ነቲ ናይ ካትሪንሆልም ወብሳይት ናይ ካልእ ቋንቋ ክትልውጦ ትኽእል

3. Språkgrupper_Hanna Maxstad.jpg

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ካትሪንሆልም ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ካልእ ኣብያተክርስትያንን ኣለዋ። ኣብቲ ኮምዩን ንጡፋት ማሕበራትን ናይ ስደተኛታት ማሕበራትን ኣለዋ። ነዚ ማሕበራት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ክትረኽቦ ትኽእል። 

ናይ ካትሪንሆልም ናይ ጃልባ ክላብ ሓንቲ ካብተን ንጡፋት ክላባት እያ።

Kanotförening

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ካትሪንሆልም ኣብቲ ግሩም ዝኾነ ሰርምላንድ ይርከብ። ኣብኡ ንዙረትን ተፈጥሮ ንምርኣይን ንፋስ ንምውሳድን ንኣካልን ነፍስን ንምሕዳስ ተኽእሎታት ኣሎ። 

ኣብዚ እተፈላለየ ስነጥበባዊ፡ ባህላዊን ስፖርታውን ምርጫታት ኣሎ። ስፖርትሰንትሩም ኣብ ሽወደን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ እዩ። ዳርጋ ንእሽቶ ኦሊምፒክ ቁሸት እዩ። ኣብኡ ኣስታት 40 ዓይነታት ስፖርት ኪጽወት ይከኣል።

ብዛዕባዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወከስ።

ኣብ ካትሪንሆልም ኣብ ብዙሕ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእል። ኣብቲ kommunens evenemangskalender ተመልከት።

ኣብቲ ቱሪስት ወብ ከኣ ዚረአን ዚግበርን ነገራት ክትውከስ ትኽእል። ነቲ ኣብ ውሽጢ መደበር ባቡር ዚርከብ ቤትጽሕፈትና ብጽሓዮ።

ኣብ ካትሪንሆልም እዚ ዚስዕብ ናይ ኣገልግሎት ትካላት ትረክብ፣ ሆስፒታል፡ ማእከል ጥዕና፡ ቤትንባብ፡ ባንኪ፡ ፋርማሲ፡ ሲነማ፡ ሰከንድሃንድ ድኳን፡ ኣብያተመግቢ፡ ግሮሰሪን መሐምበሲ ቦታን። ኣብ ዝበዝሕ ቦታታት ዋይ ፋይ ኣሎ፡ ንኣብነት ኣብ ቤትንባብ ኤንገልን፡ ስፖርትሰንትሩም፡ ስታድስፓርከን፡ ኡንግዱምሁሰት ፐሮነን፡ ናይ ዩሎ መዘናግዒ ቦታ።

ናይቲ ኮምዩን ኣቀማምጣ ንዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ቀረባ ይገብሮ። ናብ ስቶክሆልም ብባቡር ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ። ልዕሊ ክልተ ሰዓታት ንየተቦርይ፡ 40 ደቓይቕ ንኤስኪልቱናን ንኖርሾፒንግን።

ኣብ ማእከል ካትሪንሆልም ዚርከብ ናይ ኤንገልን ናይ ባህሊ ገዛ፡ ናይ ኣረጋውያን መአከቢ እዩ። ኣብኡ ቤትንባብናይ ኮንሰርት ኣደራሽ ከምኡውን ንቤትጽሕፈት መድህንን ቤትጽሕፈት ቀረጽን ዝሓዘ ናይ ኣገልግሎት ቤትጽሕፈት ኣሎ።

Café

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ ኮምዩንዚ 22 ናይ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ክልተ ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ይርከብ። ኣብቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ወብሳይት ዚብል ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት እኩብ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብኡ ብዛዕባ ነፍስወከፍ ቤትትህምርቲ ህጻናትን ካልእን ከመይ ከም እንሰርሕን ዚገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። 

ብዛዕባተን ናጻ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተመልከት።

Två

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብዚ ኮምዩንዝን ኣብ ስትሮንግሸ፡ ቫላ፡ ቢ፡ ዩሊታ፡ ብየርክቪክ፡ ሾልዲንገን ፉርሾን፡ ዓሰርተታት መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ኣብ ካትሪንሆልም ሰለስተ ናጻ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ።

ኣብዚ ኮምዩንዚ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ንሳተን እተፈላለየ ሳብጀክት ዘለዎ ሃገራዊ ፕሮግራም ኣለወን። ገሊኡ ፕሮግራም ናብ ናይ ሞያ ህይወት ይወስደካ። እቲ ካልእ ድማ ንተወሳኺ ትምህርቲ የዳልወካ።

ኣብቲ ኮምዩን ንዓበይቲ ዝዓለመ ትምህርቲውን ኣሎ።

ናይዚ ኩሉ እኩብ ሓበሬታ ኣብ ናትና ወብሳይት ተመልከት

7. Grund och gymnasieskolor_Hanna Maxstad.jpg

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብዚ ኮምዩንዚ ከም በጽሒ ኣብ ቪያዲካት ክትመሃር ትኽእል። እዚ ኣብ ኮምዩናት ካትሪንሆልምን ቪንጎከርስን ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ ዕዳጋን ናይ ምውህሃድን ናይ ትምህርቲ ንዓበይትን ምምሕዳር እዩ።

ኣስተምህሮ ምልላይ ምስ ሕብረተሰብ ንሓደስቲ መጻእቲ

እዚ ፕሮግርምዚ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ምስ ሕብረተሰብ ሽወደንን ከመይ ከም ዚነጥፍን ዘላሊ ትምህርቲ እዩ።

ትምርህቲ ንስደተኛታት ብቋንቋ ሽወደን

እቲ ብኣሕጽሮተቃል ከም ኤስኤፍኢ ዚፍለጥ ፕሮግራም ነቶም ሽወደን ዘይኮነስ ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ዚወሃብ ትምህርቲ እዩ።

እዚ ነቶም 16 ዓመት ዝመልኡ ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ስደተኛታት ዚወሃብ ትምህርቲ እዩ። እቲ ትምህርቲ መሰረታዊ ባህርያት ቋንቋ ሽወደን እዩ ዚህብ።

ነፍስወከፍ ነቲ ቋንቋ ተሎ ንኪኽእሎን ኣብ ስራሕ ኣትዩ ብነብሱ ኪሓድርን ንመሰላቱን ግዴታኡን ንኺፈልጥን ደገፍ ይወሃቦ። ናይቲ ትምህርቲ ንውሒ ኣብ ናይቲ ተመሃራይ ዛጊት ዘኻዕበቶ ፍልጠትን ናይ ቋንቋ ፍልጠት ተውህቦኡን እተመርኮሰ እዩ። 

SFi-kurs

ናይ ቋንቋ ካፈ

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ካፈ ሓደስቲ ብጾት ብምጥራይ ነቲ ቋንቋ ክትለማመዶ ትኽእል። ቪያዲዳክት ምስ ናይ ካትሪንሆልም ቤትንባብ ኮይኑ ነዚ ናይ ቋንቋ ካፈ የዘጋጅዎ። ኣብኡ ስደተኛታትን ሽወደናውያንን ይራኸቡን ብሽወደን ይዛርቡን ቡን ይሰትዩን። ብዘይወግዓዊ መገዲ ባህልን ቋንቋን ነጽንዕ ነቲ ቋንቋ ሽወደን ድማ ንለማመዶ።

ፊልም ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ካፈ ኣብ ኩልቱርሁሰት

መሰረታዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ

እዚ ነቶም ልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድመኦምን ነቲ ኣብ መባእታ ትምህርቲ ዚወሃብ ፍልጠት ዘይቀሰሙ ዝዓለመ እዩ። እቲ ትምህርቲ ወለንታውን ዘየኽፍልን እዩ።

ዕላማን ናይቲ ትምህርቲ ዚወስዶ ግዜን ባዕልኻ ኢኻ እትውስኖ። እናሰራሕካ ወይ ካልእ እናተመሃርካን ነዚ ትምህርቲዚ ክትወስዶ ትኽእል። ቪያዲዳክት ነቶም ናይ ምምሃር ጸገም ዘለዎምውን ይምልከቶም እዩ። ፍሉይ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ድማ ይብሃል።

ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ

ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ነቶም ዓበይቲ ኮይኖም ስራሕ ንምርካብን ትምህርቲ ንኽቕጽሉን ብማለት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኮርሳኣት ኪመሃሩ ዚደልዩን ዝዓለመ እዩ።

ዩኒቨርሲቲ፡ ኮለጅን ናይ ሞያ ኮለጅን

ኣብ ካትሪንሆልም ናይ ኮለጅ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። ቪያዲዳክት ምስ ዩኒቨርሲትን፡ ኮለጅን ናይ ሞያ ኮለጅን ኮይኑ ይሰርሕ። ስለዚ ኣብ ካትሪንሆልም ኴንካ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ትኽእል ማለት እዩ።

ካምፑስ ቪያዲዳክት

ኣብ ናይ ኮለጅ ደረጃ ክትምሃር እትደሊ፡ ነቲ ኣብ ኩልበርይስካ ሁሰት ዘሎ ካምፑስ ቪያዲዳክት ዚርከብ ኣገልግሎትን ተክኒካዊ መሳለጥያን ክትጥቀመሉ ትኽእል። ኣብኡ እዚ ዚስዕብ ይርከብ፤ መራኸቢ መርበብ፡ ኮምፕዩተር፡ ሓታሚት፡ ፎቶኮፒ፡ ፋክስ፡ ናይ ቪደዮታት መሳርሒ፡ ስልኪ-ኣልቦ መርበብን ቡንን ሻህን ውዑይ ቸኮላታ እትዕድገሉ ቦታታትን።

እቲ ቦታ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ። ሓድሓደ ግዜ ኣስትምህሮ ወይ ትምህርቲ ዚህቡ ኪካረዩዎ ከለዉ ግን ዕጹው እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ካትሪንሆልምስ ኩልበርይስካ ዚብሃል ናይ ወረዳ ሆስፒታል ኣሎ። ነቲ ሆስፒታልን ንሰለስተ ናይ ህጻናት ክሊንክን ናይ ወረዳ ነርስ ክሊኒክን ዝጠርነፈ ማእከላት ጥዕናን ዘካይዶ ናይ ሰርምላንድ ወረዳ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ናብዚ ዚስዕብ ዘራኽብ መሳገሪ መርበብ ኣሎ፤ ሆስፒታል፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ስኒ ሕክምናን ፋርማሲን።

Hälsa och sjukvård i Katrineholm

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቲ ኮምዩንን ትካላትን ማእከል ጥዕናን ከም ኣድላይነቱ ናይ ትርጉም ሓገዝ ይህብ። ነቲ ዝምልከቶ ትካል ተወከስ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ካትሪንሆልም ጀዮግራፍያዊ ኣቀማምጣ ብርቂ እዩ። ኣብኡ ናይ ምብራቕን ምዕራብን ህዝቢ ይራኸብ። 15 ኪሎመትር ራድዩስ ዘለዎ ኮይኑ ሲሶ ናይ ሽወደን ህዝቢ ይሕዝ። ካብ ስቶክሆልም ናብ ካትሪንሆልም ብባቡር ካብ ሰዓት ዚውሕድ ይወስድ። ክሳዕ የተቦርይ ክልተ ሰዓት። ካልኦት ብቐሊሉ ብባቡር ኪብጽሑ ዚኽእሉ፡ ኖርሾፒን፡ ሊንሾፒን፡ ኤስኪልቱናን ቨስተሮስን እዮም። መብዛሕትኦም ተቐማጦ ካትሪንሆልም ንስራሕ ኣብቲ ጥቓኦም ዘሎ ከተማታት በጺሖም እዮም ዚምለሱ።

ካብ ኖርሾፒን፡ ኒሾፒን፡ ኤስኪልቱናን ኦረብሮን ናብ ካትሪንሆልም ብማኪና ዳርጋ ሓደ ሰዓት ይወስድ።

ናይ ኖርሾፒንን ናይ ስቶክሆልም ስካቭስታ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ሓደ ሰዓት ዚውሕድ ናይ ማኪና ጕዕዞ ይወስድ። ኣብኡ ብዙሕ ምጽባይን ሪጋን የልቦን።

ኣብዚ ብዙሕ ዘይረሓሓቓ ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ።

Katrineholm centralstation

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ብዘይካ ናይ ካትሪንሆልምስ ኮምዩን ወረዳ ሰርምላንድን እተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤ ኤስኮኤፍ፡ ኤሪክሶን፡ ክሮንፎገል፡ ናይ ሰርምላንድ ግራፊስካን ፊንያ ፕሪፋብን

ኣብዚ ኣብ ናይ ካትሪንሆልም ኮምዩን ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ትምልከት

በጺሕካ እትምለሶ ናይ ስራሕ ዕድላትውን ኣሎ። ስቶክሆልም፡ ኦረብሮ፡ ኤስኪልቱና፡ ኖርሾፒንን ሊንሾፒንን ካብ ካትሪንሆልም መገዲ ሓደ ሰዓት እየን።

Café i Katrineholm

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Sörmland sommaren 2019 Sjuksköterska, grundutbildad
Flexibelt extrajobb som Produktambassadör i Katrineholm trakten Butiksdemonstratör
Produktambassadör / Eventpersonal i Katrineholm - området Butiksdemonstratör
Företagssjukgymnast Fysioterapeut/Sjukgymnast
Tjäna mellan 30 - 100 000kr i mån , Telia Field Sales Hemförsäljare
Nu söker vi fastighetsvärdar i Katrineholm Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Arbetsförmedlingen söker psykolog till projekt NISA Arbetspsykolog
Verksamhetsutvecklare sökes Socionom
Två tandläkare till Katrineholm / Vingåker Tandläkare
Sjuksköterska till hjärt - och medicinavdelningen? Se hit! Sjuksköterska, grundutbildad
Säljande projektledare Projektledare, bygg och anläggning
Förskollärare till nybyggda förskolan Örnen Lärare i förskola/Förskollärare
Rektor till Duveholmsgymnasiet Rektor
CNC - operatörer sökes omgående CNC-operatör/FMS-operatör
Tjäna 25 - 60 000kr+ / mån Tradecom AB Eventsäljare/Eventförsäljare
Warbro kvarn AB söker ett kvarnbiträde Kvarnarbetare
Yrkeslärare till Vård - och omsorgsprogrammet Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Förskollärare till Asplundens förskola Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 33

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Katrineholm

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 33 000

ስፍሓት መሬት

1 025 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 146 km

Örebro 85 km

Norrköping 50 km

Eskilstuna 65 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ