Knivsta

ክኒቭስታ ናይ ፈጣርነት መንፈስን መለለዪን ዘለዎ ብዕድመ ንእሽቶን ዝዓቢ ዘሎን ኮምዩን እዩ። ኣብ መንጎ ዓበይቲ ከተማታት ኮይኑ ንጡፍ መዘናግዕን ውቁብ ገጠራዊ ቅርጺ ዘለዎን ኮምዩን እዩ። ኣብዚ፡ ጠርናፊ ናይ ባህልን ማሕበራውን ናብራ ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Schackspel Sågentorget
ሶገንቶርየት ብመንበሪ ኣባይትን ድኳናትን እተኸበበ ኣደባባይ እዩ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማታት ክኒቭስታን ኣልሲከን መብዛሕትኦም ኣብ ጃርዲን ዘለዎ ቪላ እዮም ዚቕመጡ። ግን ጥራይ ከተማታት ኣይኮናን ሰሓብቲ። ኣብቲ ህይወት ዘለዎ ገጠራትና ብዙሓት ናይቲ ኮምዩን ሰባት ይነብሩ። ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣባይቲ፡ ክኒቭስታቡስታደር ይብሃል። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን ዓረብ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ፊንላንድ፡ ሽወደንን እንግሊዝን ይዝረብ። ናይ ቋንቋ ጉጅለታት በቲ ናይ ነባራይ ምእታውን ምግዓዝን ይጽሎ እዩ። ናይ ክኒቭስታ ኮምዩን ወብሳይት፡ ብመገዲ ጉግል ገይሩ ናብ እተፈላለያ ቋንቋታት ይትርጎም እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ክኒቭስታ ኮምዩን 55 እተፈላለያ ማሕበራት ብምሓዝ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎ ኮምዩን እዩ። ንሳተን ናብ ህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዝዓለመ ኣብ ስፖርትን ባህልን ናይ በረኻ ዙረትን ዝነጥፋ ማሕበራት እየን። ከተማታትን ገጠራትን ሃብታም ባህላዊ ታሪኽ ኣለወን። ካብ ዘመን እምኒ ጀሚሩ ድማ ዓቢ ተገዳስነት ዝነበሮ ናይ ሰብ ሰፈራት እየን ነይረን። እዚ ፍልጠትን ውርሻን ብብዙሓት ናይቲ ከባቢ ማሕበራት ህይወት ኪረክብ ክኢሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ​

Barnhörnan på biblioteket.
ኣብቲ ኮምዩን ንዓበይትን ንነኣሽቱን ዚምሽእ ዓቢ ቤትንባብ ኣሎ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት፡ ኮንታክትሰንተር ክኒቭስታ​ን ቤትንባብን ይርከብ። ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት ኣብ ማእከል እቲ ኮምዩን ኣሎ። ኣብ ክኒቭስታ ብዙሕ ግሮሰሪታትን ነኣሽቱ ናይ ክዳውንቲ ድኳናትን፡ ከምኡውን ናይ ስልማትን ወረቀትን ድኳናት ኣሎ። መድህን ቤትጽሕፈትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ቀረጽን ግን ኣብ ኡፕሳላ እዩ ዚርከብ። .

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ኮምዩን 12 ኮሙናውን 11 ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ።

Lekplats vid Brännkärrsskolan
ኣብያተትምህርቲ ምስ ተዓጽወ፡ እቲ ናይ ቤትትምህርቲ ደምበ ንኹሉ ነባሪ ናይቲ ኮምዩን ክፉት እዩ። ኣብ ጥቓቲ ብረንሸርስኩላን መጻወቲ ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ክኒቭስታ ዓሰርተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ ሸሞንተ ናይቲ ኮምዩን፡ ክልተ ድማ ናይ ብሕቲ። ስለስተ ካባታተን ላዕለዋይ ደረጃ ኣለወን፡ ንሳተን ከኣ ቱንማንስኩላን፡ ማርጋረታስኩላንን ኣልሲከ ስኩላን እየን። ጥቓ ቱንማንስኩላን መሓምበስን ጂምን ዘለዎ ናይ ጥዕና ቤት hälsohuset ኣሎ። ኣብ ክኒቭስታ ሾግረንስካ ዚብሃል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ናብ ሞያ ዝዕለመ መደባት ኣለዎ። እቲ ቤትትምህርቲ ናይ መእተዊ ወይ መፋለጢ መደብ ኣለዎ። ንካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናብ ካልእ ኮምዩናት እውን ይኽየድ እዩ።

Lek i simhallen
ኣብ ማእከል ክኒቭስታ ካብ መዕረፍ ባቡራት ከይረሓቐ መሓምበስን ጂምን ዘለዎ ናይ ጥዕና ቤት hälsohuset ኣሎ

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ክኒቭስታ ትምህርቲ ንዓበይቲ ምስ ኤስኤፍኢ ኣሎ። ዩኒቨርሲትን ኮለጅን ኣብ ከባቢ ወረዳታት ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ክኒቭስታ ክልተ ማእከላት ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብቲ ኣብ ኡፕሳላ ዚርከብ Akademiska sjukhuset እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናብ፡ ንኣብነት፡ ማእከል ጥዕና፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ መድህን ቤትጽሕፈትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ምስ እትበጽሕ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምርካብ መሰል ኣሎካ። ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ኣዘክሮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ባቡርን ፐንደልቶግን ባስን ናብ ኡፕሳላ፡ ኣርላንዳን ስቶክሆልምን ይኸዳ። ክኒቭስታ ጥቓ E4 ይርከብ። ኣርላንዳ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ናይ ሽወደን ዝዓበየ አይርፖርት እዩ። ብባቡር ክሳብ ኡፕሳላ 10 ደቓይቕ ይወስድ፡ ክሳብ ስቶክሆልም 30 ደቓይቕ ይወስድ፡ ክሳዕ ኣርላንዳ 7 ደቓይቕ ይወስድ።

Knivsta tågperrong från ovan
ክኒቭስታ ጥንታዊት ናይ ባቡር ከተማ እያ፡ ምስ ስቶክሆልምን ኡፕሳላን ድማ ግሩም መራኸቢታት ኣለዋ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ዝዓብየ ወሃብ ስራሕ ክኒቭስታ ኮምዩን እዩ፡ 900 ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉዎ። ብድሕሪኡ ፋብሪካታትን ንግድን ይመጽእ። ይኹንምበር መብዛሕትአን ዋኒናት ኣብ እተፈላለየ ሰክተራት ዚነጥፋ ነእሽቱን ብኽልተ ሰባት ዝውነናን እየን። ዝዓበየ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ወጻኢቲ ኮምዩን እዩ ዚርከብ። ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ 5000 ሰባት ንኺሰርሑ ካብ ክኒቭስታ ይወጹ። እቲ ኣገዳሲ ቦታታት ስራሕ ኡፕሳላ (ኣካደምያዊ ሆስፒታልን ዩኒቨርሲቲን)፡ ሲግቱና ኮምዩን (ኣርላንዳ ከባቢ) እዩ።

Knivsta kommunhus
ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣብ ማእከል ክኒቭስታ ይርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Arbetsledare inom Mark & trädgård Arbetsledare,trädgård/Trädgårdsanläggningsförman
Timvikarie Hjärtstenen Pysslingen förskolor , Knivsta Barnskötare
Timvikariat förskolan Steningehöjden , Märsta Barnskötare
Arbetsmarknadssekreterare Socialsekreterare
Städare till förskola i Täby Städare/Lokalvårdare
Är du årets julspridare? Budbilsförare
Medarbetare till vår order och logistikfunktion Orderadministratör
Säljare sökes i Knivsta! Utesäljare
Tjäna mellan 30 - 100 000kr i mån , Telia Field Sales Hemförsäljare
Socialsekreterare Placering Barn och unga Socialsekreterare
Dagbarnvårdare / dagmamma Dagbarnvårdare
Tjäna 25 - 60 000kr+ / mån Tradecom AB Eventsäljare/Eventförsäljare
Besöksintervjuare i Knivsta Intervjuare, opinionsundersökning
Isoleringsmontör med C - körkort Lösullsinstallatör
Nannyakuten Barnflicka / Barnvakt Knivsta 10 - 16 h / mån Barnflicka/Barnvakt
Tandhygienist Tandhygienist
Bageributiksbiträde Butiksansvarig
Förskollärare Verktygslådans förskola Lärare i förskola/Förskollärare
lokalvårdare sökes Städare/Lokalvårdare
Knivsta kommun söker verksamhetschef grundskola Skolledare

ገጽ 1 ናይ 771

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Knivsta

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

18 000

ስፍሓት መሬት

284 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Uppsala 17 km

Stockholm 50km

Arlanda 18 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ