Kramfors

ክራምፉሽ ኮምዩን ናይ ንእሽቶ ከተማን ናይ ጽቡቕ ተፈጥሮን ባህርያት ኣለዋ። ኣብዚ ኣብ ገጠር ወይ ኣብ ከተማ ክትነብር ትኽእል። እቲ ኮምዩን ኣብ ዱርን ኣኽራናትን ቀላያትን ባሕርን ዘለዎ ገምገም ባሕሪ ይርከብ። እቲ ኣብቲ ኮምዩን ዚርከብ ሆጋ ኩስተን ዚብሃል ቦታ ዓለማዊ ውርሻ ብምዃኑ ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት ብዙሓት በጻሕቲ ኣለዉዎ። ናብቲ ውሑስን ቀረባን ደራኽን ዝኾነ ኮምዩንና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ክራምፉሽ ኮምዩን እተፈላለየ ዓይነት ዚካረ ኣባይቲ ኣሎ። ካብ በዓል ሓንቲ ክፍልን ክሽነን ክሳዕ በዓል ሽድሽተ ክፍልን ክሽነን። እቲ ናይቲ ኮምዩን ቡላገት ክራምቦ፡ኣብ ኩሉቲ ኮምዩን መንበሪ ኣባይቲ የቕርብ። ኣብኡ ብሕታውያን ኣካረይቲ ኣባይቲውን ኣለዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ክራምፉሽ 300 ኣባለን ክትከውን ዚደልያኻ ማሕበራት ኣለዋ። ብዙሓት ማሕበራት ስፖርት ኣለዋና፡ ካብ ምሕምባስ ክሳዕ ክብደት ምልዓል። ኣብ መብዛሕትአን ቁሸታት ሽወደናውያን ኣብያተክርስትያን ኣለዋ። ኣብቲ ከባብ ናጻ ኣብያተክርስትያን ኣለዋ፡ ከም EFS፡ ናይ ፐንተኮስት ቤትክርስትያን፡ ናይ ባፕቲስት ማሕበር፡ ጀሆቫ ዊትነስን ሚስዮናዊ ማሕበርን። ኣብ ሱንድስቫል መስጊድ ኣሎ፡ ኣብ ሀርኖሳንድ ድማ እስላማዊ ማሕበር ኣሎ። ኣብ ክራምፉሽ ናይ HBTQ-ባህላዊ ማሕበር ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል ክራምፉሽ ቤትንባብ ኣሎ። ኣብኡ ሽወደንካ ከተመሓይሽ ትኽእል። ኣብ ኡሎንገርን ኖርዲንግሮን ቤትንባብ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን እትዘውር ናይ ንባብ ኣውቶቡስውን ኣላ። ኣብ ሆልፕላትስቲደር ሀር ተመልከት።

ኣብ ክራምፉሽ እተፈላለየ ድኳናትን ጋለርያን ክሪስቶፈር ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ብዘይካ ክራምፉሽ 16 ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ። ኡሎንየር፡ ኒላንድን ቦልስታብሩክ ግሩም ናይ መግቢ ኣገልግሎት ኣለዋ። ኣብ ብዙሓት ነኣሽቱ ከተማታት ግሮሰርን ኣብያተመግብን ኣሎ። ኣብ ክራምፉሽ ናይ ሰከንድሃንድ ድኳን ኣሎ።

lövvik

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ናይ ክራምፉሽ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ኣብ ትምህርትን ክንክን ልዑል ደረጃ ብቕዓት ኣለዎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲ ኮምዩን10 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ይርከባ። ካባታትን ንምጥቃስ፤ ኣብ ማእከል ክራምፉሽ እትርከብ ስካርፖክርስስኩላን።

ክራምፉሽ ኮምዩን ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዎ፤ ናይ ክራምፉሽ ኣዳልስስኩላንረድኒንዪምናስየት ኣብ ሳንዶን። ኣብ ክራምፉሽ ኮምዩን ናቱርብሩክስዪምናስየት ኖርድቪክ እተባህለ ናጻ ዪምናስያዊ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

IMG_9713.JPG

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ክራምፉሽ እንተ ደኣ ተመዝጊብካን ቋንቋ ኣደኻ ድማ ሽወደን ምስ ዘይከውንን፡ ኣብ ሽወደን ንወጻእተኛታት ወይ [SFI] ብምእታው ናይ ሽወደን መሰረታዊ ትምህርቲ ክትረክብ ትኽእል። [SFI] ክትመሃር ከሎኻ መሰረት ናይቲ ቋንቋ ትመሃር እቲ ትምህርቲ ድማ ብመጠን ደረጃኻ ይተኻኸል። እቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ የቕርብ። ኣብ ክራምፉሽ ናይ ዕንጸይቲ ኣካደሚ träakademienኣሎ። ንሱ ብዛዕባ ኣቕሑ ገዛን መሳርሕን ኮለጃዊ መደባት የቕርብ። ሆላ ፎልክስሆግስስኩላ ኣብቲ ኮምዩን ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ክራምፉሽ፡ ኒላንድን ሆጋ ኩስተንን ማእከል ጥዕና ኣሎ። ፋሚልየሰንትራል ኣብ ብሩክስጋታን 12 ኣብ ናይ ክራምፉሽ ማእከል ጥዕና ይርከብ። ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣብ ሊምስታጋታን 9 ይርከብ። ሆስፒታል ብማኪና ወይ ብባቡር 35-40 ደቓይቕ ርሒቑ ይርከብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ክራምፉሽ ግሩም ናይ ባቡር መራኸቢታት ኣሎ። ቦትኒያባናን በዚ፡ ኡመዮን ኦርንኾልድቪክ ብሰሜንን ሀርኖሳንድን ሱንድስቫልን ብደቡብን። ኣብ ኒላንድ ሆጋ ኩስተን ኤይርፖርት ይርከብ። ካብቲ ናይ በይኑ መደበር ባቡር ዘለዎ መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ስቶክሆልምን የሊቫረን መዓልታዊ በረራ ኣሎ። በቲ መገዲ 90 ንኹሉ ዚጥርንፍ መስመር ኣውቶቡስ ኣሎ፡ ስለዚ ናብ ሶለፍተዮ፡ ኦርንኾልድስቪክን ሀርኖሳንድን ንስራሕን ትምህርትን በጺሕካ ንምምላስ ቀሊል እዩ።

Resecentrum_Norrtåg.JPG

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ክራምፉሽ እተፈላለየ ዋኒናት ኣሎ፡ ግን ናይ ሉሕን ናይ ወረቐት ኢንዱስትሪን እዩ ንነዊሕ እዋን ናይ ክራምፉሽ መሰረታዊ ቁጠባ ዝነበረ። እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ናይ ወረቐት ከረጺታት ዚሰርሕ MondiDynäsእዩ። ካልእ ዓቢ ወሃብ ስራሕ ከኣ Gerdins i Mjällom እዩ። ንሱ ላመራታት ይፍብርክን ሓጺን ይቖርጽን። ኣብ ናይ ኣገልግሎት ሰክቶር ፎልክሳም ሸያጥ ተለፎን እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ግን ክራምፉሽ ኮምዩን እዩ። ንሱ 1700 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 3

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kramfors

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

18 000

ስፍሓት መሬት

1 907 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 470 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ