Krokom

ዕብየት፡ እምነት ኣብ ብሩህ መጽኢን ዝነኣድ ብሉ ናብራን ማሕበራውን ኣገልግሎትን፡ መለዪ ምምሕዳር ከተማ ክሮኮም እዩ። ብርክት ዝበላ ትካላ ክምስረታ፡ ቁጽሪ ተቐማጦ ክዓብን፡ እቲ ቦታ ውን መስሕብ በጻሕቲ ክኸውን፡ ቀንዲ ምምሕዳር ከተማ ናይቲ ዞባ ብዕትበት ዝነቀሳቀሰሉ ጉድይ እዩ። ምምሕዳር ከተማ ክሮኮም፡ ማእከል ምግፋፍ-ዓሳን፡ ማእከል ሃድንን ውን እዩ። እዚ ከተማ’ዚ፡ ኣብ እዋን ክራማት ክትበረሉ ዘብህገካን ኣብ እዋን በረብ ውን መስሕብ ዝተፈላለዩ ብጻሕቲ እዩ። ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ፡ ንጹህ ኣየርን ማይን፡ መሳጢ ተፈጥሮኣዊ ከባብን፡ ሰፊሕ መሬትን ኣለና።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሮኮም፡ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት መንበር-ኣባይቲ ኣሎ። ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ፡ በቲ ምምሕዳር እትወነን ትካል ክራይ ኣባይቲ ክሮኮም-ቡስተደርን ብርክል ዝበላ ካልኦት ናይ ግሊ ትካላትን ይርከባ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ምምሕዳር ከባቢ’ዚ ብርክት ዝበሉ ተዛረብቲ ኣልኦት ቋንቋታት ይርከቡ። ንምጥቃስ ዝኣክል፡ ዓረበኛ፡ ሶማል፡ ኢራነኛ ትግሪኛን ዓፋርን ይርከብዎም።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ’ዚ ምምሕዳር ከባቢ’ዚ እታ ዝዓበየት ከተማ፡ ክሮኮም እያ። ኣብዛ ማእከል ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ዝኾነት፡ ድኳናት መዓልታዊ ኣስቤዛ (ኢካ)፡ ባንኪ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ክሊኒካት-ስኒ፡ ማእከል-ጥዕና፡ ፋርማሲ ከምኡ ውን ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ይርከብ። ብዜካ’ዚ ውን ክፍሊ-ጥዕና ህጻናት፡ ኣዴታት፡ ቤት-ንባብ፡ ማሕበረ-ስነ-ኣእምሮኣዊ ጉጅሌታትን ካልእን ይርከቡ። ኣብቲ ብትሪፍፑንክት ሞንግፋልድ (ብኣዲ ብዙሕነት) ሓደስቲ ዝኾኑኩም ስደተኛታት ንዝተፈላለየ ጉዳያት ዝምልከት ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ። እዚ ዝተጠቕሰ ቦታ፡ መኣዲ-ርክብ ሓደስቲ እዩ።

Närbild på hjortron

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ክሮኮም፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ክፉት መውዓሊ-ህጻናት፡ መውዓሊ-ህጻናትን ግያዊ መእለዪ ወይ መጽንሒ ቆልዑን ይርከብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መውዓሊ-ህጻናት፡ ፍሉይ ኣብያተ-ትምህርታት፡ መባእታዊ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ፡ ባህላዊ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ምሉእ ምምሕዳር ከተማ ይርከብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ክሮኮም፡ ማእከል ትምህርቲ-ዓበይቲን ህዝባዊ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት-ትምርህቲ (ፎልክ-ሆግስኩላ) ይርከብ። ኣብታ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ከተማ ኦስተርሹንድ ከኣ፡ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምህርትን ዩንቨርስትርን ይርከባ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ክሮኮም፡ ሕክምና፡ ፍሉይ ክፍሊ-ጥዕና ህጻናትን ከምኡ ውን ክሊኒክ-ስኒ ውን ይርከብ። እቲ ናይ ዞባ ሕክምና ውን ኣብ ከተማ ኦስተርሹንድ ይርከብ። ናብ ከተማ ኦስተርሹንድ ብመኪና 20 ደቓይቕ ይወስድ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኦስተርሹንድን ክሮኮምን ማእከል ትርጉም ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ ክሮኮም ከኣ፡ ምስቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝመደበሩ፡ ትካል ትርጉም ኦቢሲ፡ ስምምዓት ኣለዎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣገልግሎት መጎዓዝያን ኣብ ከተማ ክሮኮም፡ ስሉጥ እዩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ዞባ’ዚ፡ ብባቡርን ኣውቶቡሳትን ምስ ኩሉ ከባቢታት ሽወደን ይራኸብ። ካብ ክሮኮም ናብ ኦስተርሹንድ ብኣውቶቡስ 30 ደቓይቕ ብመኪና ከኣ 20 ደቓይቕ ይወስድ። ካብ ክሮኮም ብቐረባ እትርከብ ከኣ፡ ከተማ ኦስተርሹንድ እያ። ኣብ መንጎዘን ክልተ ከተማታት ውን መዓልታዊ ዝንቀሳቐሳ ባቡራት ኣለዋ። መዕርፎ-ነፈርቲ ውን እንተኾነ ኣብ ከተማ ኦስተርሹንድ ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከትማ ክሮኮም ናትኩም ትካል ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሞያዊ-ልምምድ፡ ምፍታን ስራሕ፡ ግብራዊ ሞያዊ ልምምድ ክትገብሩ ትኽእሉ። ብዜካ’ዚ ኣብዚ ቦታ ውን ምስ ዕዳጋ-ስራሕ ዝተተሓሓዘ መደባት ውን ኣሎ። ንኣብነት ውሕስነት ስራሕ ንመንእሰያት፡ ውሕስነት ስራሕ ንዓበይቲ፡ ስራሕ ማእከል ዝገበረ መደብ ተሃድሶ ድሕሪ ሕማም ወይ ማህሰይቲ፡ መእትወኢ ስራሕ ንቐዲሞም ሓሚሞም ዝነበሩ ከምኡ ውን ምስ ምርካብ ስራሕን ምኽርን ዝተተሓሓዘ ንጥፈታት ይርከብ።

ኣብዚ ቦታ’ዚ፡ ምስ ዕዳጋ-ስራሕ ዝተተሓሓዘ ፕሮጀክቲታት ውን ኣሎ። ንኣብነት፡ ዕሙቕ ምምማይ ዕቕምታትን ተመኵሮታትን፡ ምኽርን ድጋፍን ኣብ መስርሕ ምርካብ ስራሕ፡ ብተሓጋግዚ ተሰኒኻ ልምምድ-ስራሕ ምግባርን የጠቓልል።

ምምሕዳር ከተማ ክሮኮም፡ ሓደ ካብቶም ዝወሓደ ቁጽሪ ሽቕሎት-ኣልቦነት ዘለዎም ከተማታት ኣውራጃ ያምትላንድ እዩ። እዚ ኸኣ፡ በቲ ሓደ ወገን እታ ከተማ ኣብ ጥቓ ኦስተርሹንድ ትርከብ ብምዃናን፡ ስሉጥ ኣገግልግሎት መጎዓዝያ ምህላዉን እዩ፡ ከምዚ ክኸውን ዝኸኣለ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሮኮም፡ ኣስታት 1000 ንጡፋት ትካላት ይርከባ። መብዛሕትአን ናይዘን ዝተጠቕሳ ትካላት ነኣሽቱ ኮይነን ካብ 10 ዝወሕዱ ሰራሕተኛታት ይርከብአን።
መብዛሕትእን እዘን ትካላት መሰንዒ-ማእከላት ኮይነን፡ ኣብ መዳይ ስርሓት-ኣግራብ፡ መዓልታዊ ሃለኽቲ ከምኡ ውን ኣብ ሓምላይ ጽላት ዝነጥፋ ትካላት ውን ይርከብአን። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ትረኽቡ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Aarhskuvlelohkehtæjja / eejehtshpedagååge Vikeboese Rötvijhkesne Lärare i förskola/Förskollärare
Aarhskuvlelohkehtæjja mij saemeste , Naastan , Ängesne Lärare i förskola/Förskollärare
Personlig assistent till tvillingsystrar i Gäddede! Personlig assistent
Pedagog / Resursperson till Nyhedens skola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Specialpedagog till Ås skola Specialpedagog
Lärare i Svenska och Engelska till Nyhedens skola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare 4 - 6 till Ås skola Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Socialsekreterare till Individ - och Familjeomsorgen Socialsekreterare
Säljare extra vid behov tillträde omgående Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Förskollärare till Hovgläntan i Ås Lärare i förskola/Förskollärare
Lärare till Cederbergskolan i Föllinge Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare F - 6 till Cederbergskolan i Föllinge Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Undersköterskor till Hällebo Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Undersköterska / vårdbiträde till Hemtjänsten Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Kvalitetskontroller till socialförvaltningen Kvalitetssamordnare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
IT - samordnare IT-samordnare
Enhetschef till Stöd och Service Enhetschef inom social omsorg
Drift - / fastighetstekniker Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Avlösare i hemmet Personlig assistent

ገጽ 1 ናይ 22

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Krokom

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 14 000

ስፍሓት መሬት

6 155 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Östersund 25 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ