Kumla

ኩምላ ብብዙሕ መገዲ እትዓቢ ዘላ ኮምዩን እያ። ተቐማጦና ይበዝሑ ኣለዉ። ንሕና መሃዝቲ ኢና ሓድሽ ብምህናጽ ከኣ ንዓቢ። ኣብዚ ካብ መጀመርታ ክሳዕ ሽምግልና ግሩምን ውጡንን ንጥፈታት ኣሎ። ትምህርቲን ዕረፍትን፡ ባህልን ተፈጥሮን ንኣካልን ንኣእምሮን። ነቲ መዓልታዊ ኣከባቢ ኣስተዋጽኦ ንገብረሉ። ኩሉ ንገብር፡ መታን ከማና ኣብ ኩምላ ደስ ኪብለካ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

Äng med höghus i bakgrunden 

ኩምላ ኮምዩን ኩሉ ዓመት እዩ ዚዓቢ፡ ስለዚ ኩሉ ገዛ መታን ኪህሉዎ ሓደስቲ ገዛውቲ ይስርሑ። ነኣሽቱን ዓበይትን መንበሪ ኣባይቲ፡ ስድራቤታዊ ኣባይቲ።

ከም ተቐማጣይ ኩምላ በቲ መንበሪ ቤትካ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ኣከባቢኻውን ክትሕጎስ ኢኻ፡ በቲ ኩሉ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ። ኣብ ቪላ ወይ ሰርቪስ ወይ ኣፓርትማ ትቀመጥ ብዘየገድስ፡ ኩሉ ግዜ ጥቓ ተፈጥሮ፡ ኣገልግሎት፡ መዘጋግዒ ቦታ፡ ባህልን ናይ ስራሕ ቦታን ኢኻ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ወብሳይትና ኣንብብ።

ኣብ ኩምላ ሓያሎ ናይ ገዛ ደላሎ ኣለዉ። ዝርዝር ብዛዕባኦም ኣብ ናትና ወብሳይት ይርከብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኩምላ ኮምዩን ካብ ኩሉ ሸነኻት ዓለም ዝመጹ ሰባት ይነብሩ፡ ኣብኡ ኸኣ ልዕሊ 70 ብሔራት ኣለዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

Ungdomar spelar handboll i idrottshall 


ኩምላ ኮምዩን ንኹሉ ዘሳትፍ ሃብታምን ሰፊሕ ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ኣብኡ ካብ ስፖርት ጀሚርካ ናይ ዓዲ ማሕበራት ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

Två barn och en vuxen spelar fotboll i sanden på en strand 

ኩምላ ብስፍሒ ንእሽቶ እያ ግን ከኣ ናብ ኩሉ ቀረባ እያ። ኩምላ ናይቲ ኮምዩን ከተማ እያ፡ ኣብኡ ከኣ ቤትንባብ፡ ድኳናት፡ ባንክ፡ ጽባቐ ጸጕሪ፡ ፋርማሲ፡ ማእከል ጥዕና፡ መሐምበሲ፡ ኣደራሽ መንሸራተቲ፡ መጻወቲ መናፈሻን ካልእን ኣሎ።

ኣብያተጽሕፈት ቀረጽ፡ መድህንን ሚግራሹንቨርከትን ኣብ ኦረብሩ ይርከቡ። ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣብ ኩምላ ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

Några barn leker på lekplats 

ኩምላ ኮምዩን ካብቲ ህጽናትን መንእሰያትን መጻኢ ተስፋና እዮም ዚብል ነጥቢ ተላዒሉ እዩ ዚሰርሕ።

ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ንደቂ 1-5 ዝዕድመኦምን ኣላዪነት ንዚደልዩን እዩ። ተወሳኺ ሓበሬት ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትና ኣብ ወብሳይትና ኣንብብ። ኣብኡ ንደቅኻ ቦታ ክትሓተሎም ትኽእል።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታ ቤትትምህርቲ ግዴታ እዩ፡ 9 ትምህርታዊ ዓመት ከኣ ኣለዎ። ቤትትምህርቲ ኪጅምር ከሎ 13 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ ካብ ናይ ህጻናት ክላስ ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 9.

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ተመሃሮ ዓመታዊ ትምህርቶም ብናይ መእተዊ ክላስ ኪጅምሩዎ ይኽእሉ። ኣብኡ መሰረታዊ ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን ይቐስሙ፡ ከምኡውን ትምህርታዊ ድሕረባይታኦም ይግለጽ። ድሕሪዚ ናይቲ ዚቕጽል ትምህርታዊ ዓመት ውልቃዊ ውጥን ይግበር። እቲ ናይ መእተዊ ክላስ ኣብ ማልመንስ ቤትትምህርቲ እዩ ዚካየድ። ንናይ 2-5 ትምህርታዊ ዓመት ተምሃሮ፡ ኣብ ኩምላቢ ቤትትምህርቲ፡ ንናይ 6-9 ትምህርታዊ ዓመት ተምሃሮ፡ ከምኡውን ጆን ኖርላንደር ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ። ኣብ ናትና ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ይርከብ።

ኣብ ኩምላ ካልእይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ፡ John Norlandergymnasiet። ንሱ ተዮሪያውን ግብራውን ትምህርቲ ይህብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ናይ ኩምላ ኮምዩን ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ መሰረታውን ካልኣይ ደረጃውን ሞያውን ኤስኤፍኢን (sfi)ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይትን ዝሓዘ ኮርሳት ክትወስድ ትኽእል።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ኩምላ ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። መወልዳን፡ ናይ ህጻንት ክሊኒክ፡ ናይ ተመሃሮ ክንክን፡ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት ከምኡውን እተፈላለየ ደገፍ ወለዲ ኣብቲ Familjens Hus ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኩምላ ኮምዩን ምስ ዘድሊ፡ ነቲ ኦረብሩ ዝመሰረቱ ኣገልግሎት ትርጁማንን ትርጉምን ይውከስ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

Två blå bussar står vid busstation 

ወረዳዊ ትራፊክ ኦረብሩ ነቲ ናይ ኩምላ ሓባራዊ መስመራት የካዪዶ። እቲ ናይ መጎዓዝያ ሰንትሩም ኣብ ማእከል ኩምላ ይርከብ። ኣብኡ ባቡር ወይ ኣውቶቡስ ምውሳድ ቀሊል እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኩምላ እተፈላለየ ዕቤት ዘለዎ ዋኒናት ይርከብ። ነተን ዋኒናት ድማ ኣብ ናይቲ ኮምዩን ናይ ዋኒናት ደብተር ትረኽበን።

ኩምላ ዚሰፍሕ ዘሎ ኮምዩን እዩ። ንሱ ቅልጡፍ ምዕባለ ዘርእዩ ተቐማጦን ተበላሓትትን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ዋኒናት ዚረአ ምዕባለን የርኢ። ንሕና ግሩም ዋኒናዊ ንጥፈታት፡ ኣብ ወረዳ ኦረብሩ ድማ ዝበለጸ ናይ ቍጠባ ሃዋህው ኣሎና።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Grundskollärare till Malmens skola F - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Yrkeslärare inom svets och skärande bearbetning till Competens i Kumla Lärare i praktiska och estetiska ämnen
Bildlärare till Skogstorpsskolan 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Specialpedagog / speciallärare inriktning ma / no till resursarbetslag Specialpedagog
Bildlärare till Skogstorpsskolan 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Rektor till Tallängens skola F - 6 Rektor
Speciallärare till Kumlaby skola 7 - 9 Speciallärare
Lärare svenska gärna i kombination med annat ämne till Kumlaby skola 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Ekonomiassistent på 50% till vår kund i Kumla Ekonomiassistent
Extrajobb inom lager Lagerarbetare
Vi söker fler säljare i Kumla Utesäljare
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Barnskötare Barnskötare
Barnskötare med idrottsinriktning Barnskötare
Kock Kock, storhushåll
Sjuksköterska sökes för varierande uppdrag i Örebro Sjuksköterska, grundutbildad
Sommar sjuksköterska till Örebro v 25 - 34 Sjuksköterska, grundutbildad
Vialundskolan söker vikarie till höstterminen Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Pedagog i svenska i engelska Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Slöjdlärare i åk. 3 - 9 på Vialundskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

ገጽ 1 ናይ 45

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kumla

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 21 000

ስፍሓት መሬት

207 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Örebro 20 km

Stockholm 220 km

Göteborg 270 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ