Kungsbacka

ኩሉ ሰብ ናብ ኩንግስባካ እዩ ዚጎዓዝ። ኩንግስባካ ሓደ ካብቶም ኣብ ምሉእ ሽወደን ዚሰፍሑ ዘለዉ ኮምዩናት እዩ። ናብ የተቦርይ ብምቕራቡን ዕድላት ስራሕን ትምህርትን ብምህላዉ ንስደተኛታት ናይ ሕልሞምን ዕላማኦምን ፈጻሚ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​መንበሪ-ገዛ

ጎረቤትካ ወይ ካብ ወጻኢ ዝመጸ ወይ ሽወደናዊ እዩ። እቲ ኣብ ኩንግስባካ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ቤትጽሕፈት ምፍልላይ ዓሌት ከይፍጠር ኣቐዲሙ ይከላኸል። ኤክስታን ኣራናስን ምስ ናይቲ ከባቢ ናይ ኪራይ ቤትጽሕፈት ኮይኖም ኣብ ኩሉ ናይ ከተማ ክፋላት ኣባይቲ ይቕርቡ፡ ምስ ሽወደናውያንን ካብ ደገ ዝመጹ ስድራቤትን።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

እቶም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ህጻናት ብናይ ኣደኦም ቋንቋ ትምህርቲ ኪወሃቦም ይኽእል።
ስለዚ በዘን ዚስዕባ ናይ ኣደ ቋንቋታት ትምህርቲ ንቕርብ፣ ዓረብ፡ ቦስንያ፡ ሰርብ፡ ክሮኣት፡ እንግሊዝ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ግሪኽ፡ ጣልያን፡ ቻይና/ማንዳሪን፡ ሊቱዋንያ፡ ነዘርላንድ፡ ፋርስ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጊዝ፡ ሩስያ፡ ስፓኛ፡ ታይላንድ፡ ጀርመን፡ ሩማንያን ቸክን። .

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኩንግስባካ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ኮምዩን ልዕሊ 200 መኽሰብዘይደልያ ማሕበራትኣለዋ

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

እቲ ኮምዩን ኣድላዪ ኣገልግሎት ይህብ። እተን ነንሓድሕደን ቀረባ ዝኾና ትካላት ነቲ ሓድሽ መጻእተኛ የገልግላ።

ኩንግባካ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ናይ ንግዲ ቦታታት እያ። ፍሪፖርት 50 ድኳናት ኣለዋ፡ኩንግስመሳን 90 ድኳናት። ኣብናይ ኩንግስባካ ሰንትሩም ናይ ዘገልገለ ኣቕሑ ዚሸጣ ድኳናትን ብሕሱር ዚሸጣ ድኳናትን ኣለዋ። ኣብ የተቦርይ ካብ ኩሉ ዓለም ዚብላዕ ዘምጽኣ ኣህጉራውያን ድኳናት ኣለዋ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ 

ኣብ ኩንግስባካ ንናይ ህጻናትናይ መጻኢ ጽቡቕ ዕድልን ቅሳነትን ፍልጠትን እተወፈዩ መምህራን ዘለወን እተፈላለያ ኣብያተትምህርቲ ህጽናት ኣለዋ። ውላድካትብዓትን ተኣማንነትን ንኺህልዎ ዝኾነ ኩሉ ንገብር።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድመኦም መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዎም። ደቂ16-19 መንእሰያትሽወደናዊ ካልኣይ ደረጃቤትትምህርቲ ኣለዎም። ኩለን ኣብያተትምህርቲ ንኹሉ ናይቲ ተመሃራይ ድሌት ዘማልኣ ብቕዓት ዘለወን እየን። 

እቶም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ህጻናት ብናይ ኣደኦም ቋንቋ ትምህርቲ ኪወሃቦም ይኽእል። ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃን እቲ ቋንቋ ኣደ ከም ሳብጀክት ይቐርብ። ተመሃሮ ኣብ ገሊኡ ሳብጀክት እውን ብናይኣደ ቋንቋ ሓገዝ ይወሃቦም እዩ።

ዕድላት ትምህርቲ

ከም በጽሒ ናይ ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ይወሃበካእዩ። ኣቐዲሙ ትምህርቲ እንተ ነይሩካ እዚ ኣዚዩ ጠቓሚ እዩ። እንተ ዘይብልካ ግን ኣብዚ ኴንካ ክትውድኦ ትኽእል። ነፍስወከፍ ህጻን መንእሰይ ወይ በጽሒ ነናቱ ቅድመኩነት ኣለዎ። 

ውልቃዊ ናይ ትምህርቲ መደብ ነቲ ውልቀሰብ ናብ ዕላማኡ ኪበጽሕ ይሕግዞ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትካን ኣብ ስራሕን ቤትትምህርትን ቋንቋ ሽወደን ክትርዳእን ክትዛረብን ይግባእ። ብዛዕባ ማሕበረሰብ ሽወደን ክትፈልጥ ኢኻ። ከምኡውን ናይ ስራሕ ህይወትን መሰልካን ግዴታኻን። ካብ ስራሕን ሞያዊ ህይወትን እተፈላለዩ ሰባት ክትረክብ ኢኻ።

ኣገልጎት ጥዕና

መታን ጥዕና ኪህልወካ መድሃኒት ንኽትረክብ ክንሕግዘካ ኢና። ናይ ኩንግስባካ ማእከልጥዕና ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ክሊኒክ መጺኦም ኪዘራረቡን ኪምርመሩን ምስ ዘድሊ ድማ ምስ ክኢላታት ኪራኸቡን ይዕድም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኩሉ ትካላት ወይ ኣብያተጽሕፈት ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ መንጎ ኩንግስባካን የተቦርይን ኣብ ረርብዒ ሰዓት ዚኸይድ ባቡር ኣሎ፡ 25 ደቓይቕ ይወስደሉ። ፍየትቶገን ዚብሃል ባቡር ኣብ ፈፍርቂ ሰዓት ይኸይድ። ኣብ ናይ ቨስትራፊክ ወብሳይት ሰዓታትን ዋጋን ትረክብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኮምዩንና ምስተን 7611 ንጡፋት ዋኒናት ናይ የተቦርይ ኣውራጃ ክፋል እየን። ቀልጢፉ ዚዓቢዘሎ ናይ ስራሕዕዳጋ ንናትካ ብቕዓትን ሞያን እዩ ዚጽበ ዘሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Grupphandledare till Aktivitetshuset Regnbågen och Jyckens hunddagis Behandlingsassistent/Socialpedagog
Lärare i svenska / svenska som andraspråk till Aranäsgymnasiet Lärare i gymnasiet
Nu söker vi en speciallärare / specialpedagog till Hålabäcksskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Produktambassadör / Eventpersonal i Kungsbacka Butiksdemonstratör
Mediq söker en Kvalitet - och Miljösamordnare Kvalitetskoordinator
Grupptränare sökes till Actic Kungsbacka Instruktör/Tränare inom specialidrott
Åsaskolans kök söker engagerad medarbetare Bespisningsbiträde/Skolmåltidsbiträde
Lärare i franska , engelska och svenska till Varlaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lagerarbetare sökes till kyl - och fryslager i Kungsbacka Lagerarbetare
Stenhuggare Stenhuggare
Avdelningschef till Kvinnohälsovården , norra Halland Avdelningschef, landsting
Vill du jobba med ungdomar inom Personlig assistans? Vi söker kollegor! Personlig assistent
Socionom sökes till psykosteamet , Vuxenpsykiatrimottagningen , Kungsbacka Socionom
Elektriker Serviceelektriker, installation
Installationstekniker Installationstekniker
Kabel TV tekniker / Bredbandstekniker Bredbandsinstallatör
Kollaskolan söker fritidspedagog till fritidshemmet Skogen för år 4 - 6 Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Inventering till Coop Kungsbacka 30 & 31 oktober! Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Säljare Butikssäljare, fackhandel
HR - generalist till förvaltningen Gymnasium & Arbetsmarknad HR-konsult/PA-konsult

ገጽ 1 ናይ 293

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kungsbacka

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

75 954

ስፍሓት መሬት

611 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 28 km

Borås 85 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ