Laxå

ላክሶ ምስ ብዙሓት ከተማታት ጽቡቕ ርክብ ዘለዋ ኣብ ግሩም ቦታ ሽወደን ትርከብ። ንሳ ኣብ መገዲ ባቡር ከምኡውን ኣብቲ ካብ ስቶክሆልም ናብ ዮተቦሪ ዚኸይድ መገዲ E20 ትርከብ። ከምኡውን ምስ ኦረብሩ፡ ኩምላን ሃልስበርይን ጽቡቕ ናይ መጎዓዝያ መራኸቢ ኣለዋ። ናብዚኣተን ንምብጻሕ ድማ ብባቡር 15-30 ደቓይቕ ይወስድ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ላክሶ ኮሙን ንከተማ ላክሶን ነኣሽቱ ከተማታት ፊነሮድያ፡ ሃሰልፉሽ፡ ሮፉሽን ቲቨድን ዝጠርነፈ እዩ። ኣብ መላእ ላክሶ ኮሙን፡ ዓቢ ዱርን ብዙሓት ጽቡቓት ቀላያትን ዘለዎ ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ ተፈጥሮ ኣሎ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ንላክሶ ብዙሓት ሰባት ይበጽሑዋ፡ እቲ ቲቨደን ዚብሃል ሃገራዊ መናፈሻ ድማ ብ10ታት ኣሽሓት ሰባት ይብጻሕ።

 

መንበሪ-ገዛ

እቲ AB Laxåhem እተባህለ ናይ ምምሕዳር ከተማ ኣካራዪ ትካል ኣብ ከተማታትን ኣብ ከም ፊነሮድያን ሃሰልፉሽን እተባህላ ነኣሽቱ ከተማታትን፡ ደስ ዘብል ኣባይቲ የቕርብ። ኣብኡ፡ ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ፡ ከምኡውን ኣብ ከተማታት ሮፉሽን ቲቨደንን ኣለዉ።

IFH Properties Laxå AB ዓቢ ናይ ክራይ ኣባይቲ ኩባንያ እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ፡ እተፈላለዩ ዜጋታት ኣለዉ፡ ኣብዚ እዋንዚ ኸኣ እቲ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋ፡ ትግርኛን ዓረብን ታይላንድ ዳሪ/ፋርሲ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ካልኦት ናጻ ኣብያተክርስትያንን ኣብቲ ከባቢ ይርከባ። ናይ እስላም ማሕበር ግን የልቦን፡ ይኹንምበር፡ ኣብ ኦረብሩ መስጊድን እተፈላለያ እስላማዊ ማሕበራትን ኣለዋ።

እቲ ናይቲ ኮሙን ሃብታም ማሕበራዊ ናብራ ንጡፍ ንምዃን ዕድል ይህብ። ኣብኡ፡ መብራህቲ ዘለዎ መጕየዪ መገዲ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሻት፡ ናይ ስፖርት ቦታታትን መዘናግዒ ቦታታትን ኣሎ። ላክሶ ሞቶር ክላብን፡ ላክሶ ኵዕሶ እግሪ ክላብን IF ክልተ ዓበይቲ ማሕበራት እየን።

ኣብቲ ደብተር ማሕበራት እንታይ ማሕበራት ከም ዚርከባ ብተወሳኺ ኣንብብ

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብዚ፡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፡ ፋርማሲ፡ ንሓደስቲ መጻእቲ ዚቕበል ናይቲ ኮሙን ቤትጽሕፈትን ብዙሕ ቤትሸቐጥን ናይ መግቢ ድኳናትን ሰከንድሃንድ ቡቲክን ኣለዋ። ኣብዚ፡ ሓያሎ ኣብያተመግቢ እውን ኣሎ። ከምኡውን ናይ ስፖርት ኣደራሽ፡ ደጋዊ መድረኻት ኣሎ።

ክሳብቲ ኣብ ኦረብሩ ዘሎ ማሪየበርይ ጋለርያን ኢከያን 45 ኪ.መ ርሕቀት ኣሎ፡ ዝቐለለ መገዲ ድማ ባቡርን ኣውቶቡስን ምውሳድ እዩ

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ፡ ኣብ ላክሶን ሃሰልፉሽን ፊነሮድያን ቲቨድን ናይ ኣጸደ ህጻናት ንጥፈታት ኣሎ። ናብቲ ኣጸደ ህጻናትን ናይ ትርፊ ግዜ ማእከልን ንምእታው ብዙሕ ምጽባይ የልቦን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኣብ ከተማታት ኣሎ። ኣብ ፊነሮይዳ ነቶም ትሑት ዝዕድመኦም (1-3 ክፍሊ) ዚኸውን መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ንሕና ንሓደስቲ መጻእቲ ህጻናትን መንእሰያትን ናይቲ ከተማ ዝኸውን መጀመርን ምድላውን ትምህርቲ ኣሎና። እቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ሃልስበርይ ይርከብ።

ብዛዕባ grundskola ተወሳኺ ኣንብብ

ብዛዕባ gymnasieskolan ተወሳኺ ኣንብብ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

እቲ ኮሙን ምስ ካልኦት ናይ ሲድናርከ ኮሙናት ኮይኑ ይሰርሕ፡ ኤስ.ኤፍ.ኢ፡ ትምህርቲ ኣባጽሕን ፍሉይ ትምህርቲ ኣባጽሕን ኣብ ሃልስበርይ (15 ደቓይቕ ብባቡር) ምስ Allévux ይጽምበር። እቲ ኮሙን ምስ እተፈላለዩ ናይቲ ወረዳ ኮሙናት ብምትሕብባር ነቲ SO-ስልጠና የካይዶ። ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ህዝባውያን ኮለጃት ኣለዉ፡ ኣብ ኦረብሩ ድማ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ላክሶ፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ደቀንስትዮ ሕክምናን ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ካርልስኩጋ ሪፈራልን ኣብቲ ናይ ኦረብሩ ሆስፒታላዊ ዩኒቨርሲቲን ናይ ክኢላታት ክፍሊ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ትካላት መንግስቲ ክትዛረብ ከሎኻ ዘድሊ ናይ ተርጓማይ ሓገዝ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብተሌፎን ይካየድ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ላክሶ ኣብ ግሩም ቦታ ሃገር ሽወደን ብምህላዋ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ዘራኽብ ግሩም መስመራት ኣለዋ

ንሕና ኣብቲ መስመር ባቡርን ካብ ስቶክሆልም ናብ ዮተቦሪ ዚዝርጋሕ E20 ንርከብ። ከምኡውን ምስታ ብባቡር ብ30 ደቓይቕ እትብጻሕ ኦረብሩ ግሩም ናይ መጎዓዝያ መስመራት ኣሎና።

 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ቦታ እቲ ኮሙን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ፡ ኣብ ዝበዝሕ ክፍሊ ምምሕዳር ከኣ ተተካእቲ ሰራሕተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ኣረጋውያን ክንክንን ኣብ ቤትትምህርትን ወትሩ ይድለዩ። ኣብዘን ዝመጻ ዓመታት ብዙሓት ጥሮታ ኪኣትው ስለ ዝኾኑ እቲ ንኣታቶም ብዚምልከት ዚካየድ ስራሕ ኪውስኽ እዩ።

ኣብቲ ቦታ ብዙሓት ነኣሽቱ ኩባንያታት ኣለዋ። እዚ ብፍላይ ኣብ መፍረ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ድማ ይጥርንፍ። ምናልባት ንስኻ ሓደ ካባታቶም ክትከውን ትኽእልዶ ትኸውን? ወይውን ቀስ ኢልካ ናትካ ዋኒን ትጅምርዶ ትኸውን?

ናይ ኦረብሩ ወረዳ ከባቢ ንመላእ ሃገር ናይ ሎጂስቲክስ ሰንተር ኮይኑ ተመስሪቱ ኣሎ። ኣብ ሃልስበርይ ዓቢ ናይ ፖስታ መነሃርያ ኣሎ። ካልኦት ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ከኣ ESAB ናይ ላክሶ፡ Volvo ናይ ሃለስበርይ፡ Ericsson ናይ ኩምላ እዮም።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Verksamhetschef till Laxå vårdcentral Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Sjuksköterska LSS / psykiatri Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska / Distriktssköterska Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
2 Bilmekaniker sökes Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
CNC - operatör CNC-operatör/FMS-operatör
CNC - operatör CNC-operatör/FMS-operatör
CNC - operatör CNC-operatör/FMS-operatör
CNC - operatör CNC-operatör/FMS-operatör
Fastighetsskötare Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Är du vår nya apotekschef på Hjärtat Laxå? Farmaceut/Apotekare
EKONOM till LAXÅ Redovisningsekonom
DÄCKMONTÖR i LAXÅ Däckmontör/Däck- och hjulmekaniker
BILMEKANIKER i LAXÅ Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Produktionstekniker sökes! CNC-operatör/FMS-operatör
TIMVIKARIER SÖKES FÖR JOBB I CENTRALA LAXÅ Personlig assistent
Vill du bli specialist inom industrin i Laxå? Svetsare, manuell
Service - / underhållstekniker till ÅF i Laxå Automationsingenjör, maskin
Juniora Robotprogrammerare / Automationsingenjörer till ÅF i Laxå Automationsingenjör, maskin
Erfaren Robotprogrammerare till ÅF i Laxå Automationsingenjör, maskin

ገጽ 1 ናይ 49

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Laxå

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

5 664

ስፍሓት መሬት

738 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Örebro 45 km

Göteborg 230 km

Stockholm 250 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ