Lessebo

ኣብ ለሰቡ ትነብር እንተኾንካ፡ ኣብ ሓንቲ ምስ ዓበይቲ ከተማታት ዝቐረበትን ብዙሕ ተኽእሎታት ዘለዋን ንእሽቶ ቦታ ኢኻ እትነብር ዘሎኻ። ኣብተን ጥቓኣ ዘለዋ ዓበይቲ ከተማታት ብኣውቶቡስ ወይ ብባቡር ክትመላለስ ትኽእል። ለሰቡ ኮምዩን ኣርባዕተ ቀንዲ ከባቢታት ኣለዋ፤ ለሰቡ፡ ሁቭማንቶርፕ፡ ኮስታን ስክሩቭን። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክንክን ህጻናት፡ ቤትትምህርቲ፡ ቤትንባብን ክንክን ኣረጋውያንን ይርከብ። እቲ ኮምዩን ጥቓ ቨክሸ ማለት እቲ ሊነዩኒቨርሲቲን ብዙሕ ዓይነት ትምህርትን ዘለዎ። ብዛዕባ እቲ ኮምዩን ዝያዳ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ኣብ www.lessebo.se ተወከስ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮምዩን ኣፓርትማን ቪላታትን ይርከብ። እቲ ዝዓበየ ትካል ኣካራዪ ለሰቡሁስ ይብሃል። ብዛዕባ ኪራይ ኣባይቲ ዘገድሰካ እንተ ኾይኑ ኣብ Lessebohus ተመልከት

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብኡ ከም ሶማሊን ዓረብን ዝመሰለ ቋንቋ ይዝረብ። ኣብቲ ቤትንባብ ብኻልእ ቋንቋንብሽወደንን እንታይ ሓበሬታ ከም ዘሎ ትፈልጥ። ብዛዕባ ቋንቋ ዘሎካ ሕቶታት ኣብ biblioteket@lessebo.se ተመልከት።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ለሰቡ ኮሙን ሃብታም ማሕበራዊ ናብራ ኣለዋ። ብዛዕባተን ማሕበራት ንምፍላጥ ተገዳስነት እንተ ደኣ ኣሎካ ኣብቲ ናይቲ ኮሙን ወብሳይት ማሕበራዊ ህይወት ተመልከት።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ዓይነት መግቢ ዘለዎ ግሮሰሪታት ኣሎ፡ ከምኡውን ቤትንባብ፡ ካፈ፡ ቤትመግቢ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ መዘናግዒ ቦታ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ባንክ፡ ፋርማሲ፡ እንዳ ክዳውንቲ፡ ሳእኒን ናይ ክሽነ ኣቕሑ፡ ሓያሎ ሓራጅን ሰከንድሃንድ ድኳናትን ይርከብ። ኣብቲ ኮምዩን ኣብዚ እዋንዚ እንታይ ይርከብ ንዚብል ሕቶ ኣብ ናይ ለሰቡኮምዩን ኣንብብ

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

እቲ ኮምዩን ንደቂ 1-5 ህጻናት ቤትትምህርቲ የዳሉ። ነቶም ክሳዕ 12 ዓመት ዝዕደመኦም ቆልዑ ናይ መዘናግዒ ገዛ ኣሎ። ኣብ ቤትትምህርቲ ኣብ ዘየለዉሉ ግዜ ኣብኡ ኪኾኑ ይኽእሉ። ለሰቡ ኮምዩን ኣብዘን ዚስዕባ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣለዎ፤ ለሰቡ፡ ሁቭማንቶርፕ፡ ኮስታን ስክሩቭን። ናይ ናጻ ግዜ ገዛ ኣብ ኩሉ ኣብያተትምህርቲ ይርከብ። እቲ ኮምዩን ብዘይካ እቲ ብወለዲ ዝመሓደር ነተን ካልኦት ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ የመሓድረን። ኣብኡ ንኽትምዝገብ ቅሩብ ግዜ እዩ ዚወስድ።

ብዛዕባ ቤትትምህርትን ክንክን ህጻንን ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ተመልከት።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ለሰቡ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ፡ መባእታ ቤትትምህርቲ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን ትምህርቲ ንዓበይትን ኣሎና። ኣብ ቨክሸ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ዩኒቨርሲቲን ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ብዛዕባ ሽወደን ንስደተኛታት ዚብል ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ናይ ለሰቡ ኮምዩን ብዙሕን ነዊሕን ተመክሮ ኣለዎ። ኣብ ለሰቡ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣሎ። ንኹሉ ሰብ ዚምሽእ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ናይ ለሰቡ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዚብል ንዝያዳ ሓበሬታ ኣንብብ።

ንሞያ ዚምልከት ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ምስ እትደሊ ኣብ ካልማርን ቨክሸ ክትረክብ ትኽእል።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ወረዳ ግሩም ናይ ጥዕና ክሊኒክ ኣሎ።ኣብ ለሰቡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታት ክሊኒክ፡ ናይ ህጻናት ክሊኒክ፡ ናይ ስድራቤት ክሊኒክ፡ ናይ ቤትትምህርቲ ማእከል ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምንና ይርከብ። ኣብቲ ወረዳ እቲ ትካላት ሕክምና ከመይ ከም ዚሰርሕን ከመይ ከም እተወደበን ንምፍላጥ ናይቲ ወረዳ መርበብኢንተርነት ተመልከት።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ቀልጢፍካ ምምላኽ ኣገዳሲ እዩ። ይኹንምበር ኣብቲ መቐበሊ ናይ ለሰቡ ኮምዩን ተርጓማይ ከድልየካ እዩ። ተለፎን፡ 0478-125 00

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ኮምዩን ግሩምን ቅልጡፍን ናይ ባቡር ኣገልግሎት ኣሎ። ብዛዕባ ሰዓታት ኣብ SJ ወይ ናይ ክሮንበርይ ናይወረዳ ትራፊክ ተመልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራህ ለሰቡ ኮምዩ፡ ኮስታ ቡዳ ኣርት ሆቴል፡ ኮስታ ኣውትለት፡ ኦረፉሽ ኮስታ ቡዳን ለሰቡ ብሩክ እዩ። ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ ኣብተን በጺሕካ እትምለሰለን ከተማታት ይርከቡ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Mekaniker till Lessebo Paper! Maskinreparatör
Undersköterska / Vårdare LSS Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Butikssäljare till Galvin Green , Kosta Outlet , Heltid Butikssäljare, fackhandel
Socialsekreterare Barn och Familj Socialsekreterare
Skolkurator till F - 6 skola Skolkurator
Psykiatrisjuksköterska Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Julmarknadsvärd Kioskbiträde
Förrådsansvarig till Lessebo Paper! Lagerplanerare
Nilsbuss söker busschaufförer Bussförare/Busschaufför
Drifttekniker Driftmaskinist, reningsverk
Byggprojektledare Projektledare, bygg och anläggning
Spontanansökan! Timvikarier till omsorgen om personer med funktionsnedsättn Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Säljare , Kosta Boda Art Hotel Utesäljare
Kultur - och fritidschef Kulturchef
Timvikarie till Hovmantorp serviceområde Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Egenvårdsrådgivare med utbildning i recepthantering Apotekstekniker
Farmaceutisk rådgivare till Apoteket Örnen Farmaceut/Receptarie
Taxichaufförer i Lessebo Taxiförare/Taxichaufför
2 lastbilschaufförer i Jönköping Fjärrbilsförare
Grundskollärare ma / NO med utvecklingsansvar Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

ገጽ 1 ናይ 38

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Lessebo

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

8 600

ስፍሓት መሬት

415 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Växjö 30 min

Nybro 30 min

Kalmar 60 min

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ