Lidköping

ኣብ ሊድሾፒንግ ደስ ንኺብለካ ቀሊል እዩ። ሊድሾፒንግ ኣስታት 38,900 ተቐማጦ ኣለውዋ፡ ኣብ ጥቓ እቲ ዝዓበየ ቀላይ ሽወደን ማለት ቨነርን ድማ ትርከብ። ጥቓ ማያት ብምዃና ኮላንድሰ ምስ ለኮ ከምኡውን ከረን ኪነኩለ፡ እዚ ኩሉ ካብቲ ልሙድ ዝሓለፈ ናይ ተፈጥሮን ዕረፍትን ተመክሮ እዩ። ከምቲ ብጥንቲ ዝነበርናዮ ጥቓ ማይ፡ ጥቓ መሬት፡ ጥቓ ነንሕድሕና ኢና እንነብር። እዚ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ቅልጡፍ ለውጥን ዓውለማውነትን ናይ ኣከባቢ ሓደጋን ይካየድ ብምህላዉ ዘየገድስ ኣይኮነን። ሊድሾፒንግ ነቲ ቱሪስትን ነቲ ዋኒናት ከካይድ ዚደልን ወይ ህይወቱ ኮፍ ኢሉ ከሕልፎ ዚደልን እትኸውን ኮምዩን እያ። እዚ ኩሉ ነቲ ኮምዩን ዚገልጽ ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ተቐማጦ ተሳታፍነት ዘለዎ እዩ። ኣብ ሊድሾፒንግ፡ ክንራኸብ፡ ክንካታዕን ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥን ንፈቱ። ከምኡ ተዘይከውን ደኣ ኣብዛ ንእሽቶ ከተማ ከመይ ኢሉ ልዕሊ 30 ካፈታት ክህሉ ክኢሉ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Rådhuset i Lidköping

መንበሪ-ገዛ

እቲ ብኮምዩን ዚውነን ትካል ኣባይቲ AB Bostäder ኣብ ማእከል ከተማ ሊድሾፒንግ፡ ሳለቢ፡ የርፖስ፡ ቪኒንጋ፡ ዪልስታድ፡ ቱንን ኦሽሎሳን ዚካረ ኣፓርትማ ኣለዎ።

ብሕታውያን ኣካረይቲ

ደልዳሊ መንበሪ ኣባይቲ

ኣብ ሊድሾፒንግ ኮምዩን ናይ መንበሪ ኣባይቲ ደልዳሊ የልቦን።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቶም ናይ ስካንዲናቭያ ቋንቋታት ዘይዛረቡ ሰባት እቲ ልሙድ ቋንቋ፡ ዓረብ፡ ሶማሊ፡እንግሊዝ፡ ትግርኛ፡ ዳሪ፡ ትግረ፡ ፓሽቶ፡ ሩስያ፡ ኩርማንጂ፡ ታይላንድ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሊድሾፒንግ ምዝጉባት ማሕበራት ዘለዎ ንጡፍ ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ንሳተን ኣብ ስፖርት፡ ባህሊ፡ ደጋዊ ህይወት፡ ምንቅስቓስ ወዘተ ይነጥፋ። ኣብኡ ብዙሓት ኣብያተክርስትያንን ሃይማኖታውያን ጉብኤታትን ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ማሕበር ደብተር ንኣኻ ዘገድሳ ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል።

ኣብ ሊድሾፒንግ ኮምዩን ናይ ሙዚቃ ቤትትምህርቲውን ኣሎ። ንሱ ብሊድሾፒንግ ኮምዩን እዩ ዚካየድ፡ ኣብኡ ድማ ህጻናትን መንእሰያትን ኪለማመዱን ሙዚቃ መሳርያ ኪጻወቱን ዕድል ይረኽቡ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ኮምዩንና ቤትንባብ፡ ቤት ጽሕፈት ዕዮ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽ፡ ባንክ፡ ፋርማሲ፡ ይርከብ። ከምኡውን ብዙሕ ዝዓይነቱ ግሮሰሪታት፡ ናይ ገዛ ኣቕሑ ዚሽየጦን ሰከንድሃንድ ድኳንን ይርከብ። ገለ ድኳናት ካብቲ ሰንትሩም ውጽእ ኢልካ ይርከባ። ምሳታተን ድማ ግሩም ሓፈሻዊ መራኸቢታት ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

Barn ligger på mage i snö, skrattandes

ኣብቲ ኮምዩን እቲ ናይ ህጻናት መእለዪ ኣብ ጥቓቲ መንበሪ ኣባይቲ እዩ ዚርከብ። ኣብ ሊድሾፒንግ ንናይ 1-5 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ቤትትምህርትን መውዓል ስድራቤትን ኣሎ። ነቶም ጥዑም ዘይኮነ ናይ ስራሕ ግዜ ዘለዎም ወለዲ ንደቆም ዚኸውን መእለዪ ህጻናት ኣሎ፡ ንኣኻን ንውሉድካን ዚኸውን ክፉት መራኸቢ ቦታ ድማ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ናይ ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ድማ ኣሎ።

ኣብቲ ክፉት ቤትትምህርቲ ንህጻናት ናይ ጉጅለ ንጥፈታት ኣሎ። ንስኻ ከም ወላዲ መጠን ድማ ደገፍካ ክትህብ ትኽእል። ክፉት ቤትትምርህቲ ንኣኻ ካብ 0-6 ዓመት ዝዕድመኡ ውላድ ዘሎካ እዩ። ኣብኡ ህጻናትን ዓበይትን ብሓደ ይራኸቡን ይጻወቱን። እቲ ንጥፈት ናጻ እዩ፡ ምምዝጋብውን ኣየድልን።

ናይ ዕረፍቲ ቤት ነቶም ወለዶም ዚሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ዕድመኦም ካብ 6-12 ዝኾነ ህጻናት ይምልከት። ናይ ዕረፍቲ ቤት ነቲ ትምህርቲ ከም ዚማላእ ይገብሮ ነቲ ህጻን ድማ ትርጉም ዘለዎ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ኣብ ምዕባለኡ ድማ ደገፍ ይህቦን። እቲ ህጻን ብእዋን ዕረፍቲ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቤት ምዃን ደስ ይብሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ፡ ንደቂ 6 ዓመት ህጻናት ዝዓለመ ወለንታዊ ትምህርቲ እዩ፡ ኣብ መንጎ ቤትትምህርቲ ህጻንን ግዴታዊ ትምህርትን ድማ ከም መሰጋገሪ እዩ። ዝበዝሑ ደቂ 6 ዓመት ሽወደናውያን ኣብቲ ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ እዮም ዚምዝገቡ። ኩለን ንደቂ 6 ዓመት ዘገልግላ መባእታዊ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ሊድሾፒንግ፡ ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ የቕርባ እየን።

መባእታዊ ቤትትምህርቲ ነቶም ደቂ7-16 ዝኾኑ ህጻናት ግዴታ እዩ። መብዛሕትኦም ህጻናት ሽወደን 7 ዓመት ምስ መልኡ ኣብ ትምህርታዊ ዓመት 1 ኣብ ግዜ ቀውዒ እዮም ዚጅምሩ።

ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ዕድመኦም ድማ 1-7 ዝኾነ ተመሃሮ፡ እቲ ኢንተርናሽናል ክላስ ከም መዳለዊ እዩ።

ኣብ ሊድሾፒንግ ኣብ ማእከል ከተማ ዚርከብ ደ ላ ጋርዲየዪምናሴት ዚብሃል ንጡፍን ብዙሕ ዕድላት ዘለዎን ቤትትምህርቲ ኣሎ። እዚ 2000 ተምሃሮን 300 ሰራሕተኛታትን ዘለዎ ቤትትምህርቲ ኣብ ስካራቦሪ እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ቶረን ኢኖቨሽን ስኩል ዚብሃል ቤትትምህርቲውን ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ነቶም ኣብ ሊድሾፒንግ ዚመሃሩ ሰፊሕ ናይ ምርጫ ተኽእሎን ዓቢ ዕድላትን ኣሎ።

ኣብቲናይሊድሾፒንግካምፓስኣብእተፈላለየጽፍሕታትክትመህርተኽእሎታትኣሎ፣ መባእታዊ፡ ካልኣይደረጃዊ፡ ሞያዊኮለጅወይኮለጅ። እቲካምፓስመሰረታዊፍልጠትቋንቋሽወደንዚህብሽወደንንወጻእተኛታትዚብልኮርሳትውንይህብእዩ። ንሱነቶምመሰረትቋንቋሽወደንዘይብሎምይምልከት። ኣብኡመባእታውንካልኣይደረጃውንትምህርቲንኽትወስድተኽእሎኣሎ።

Fyra ungdomar sitter på uteservering och fikar

ኣገልጎት ጥዕና

እቲናይሊድሾፒንግስካራቦሪሆስፒታልከምቲናይኾቭደስካራቦሪሆስፒታልእዩ። ኣብኡኢንተርመዲሲን፡ መጥባሕቲ፡ ናይሽንቲሕክምና፡ ናይዓጽሚሕክምና፡ ናይደቀንስትዮክሊኒክ፡ ኣነስተሲ፡ ናይውጹዓትክፍሊ፡ ኤክስረይ፡ ናይስራሕንምውስዋስንሕክምናኣሎ።

ኣብቲሆስፒታልናይክንክንህጻናትንናይዓይንንእዝኒ-ኣፍንጫ-ጎረሮን፡ ናይምስማዕንምጽማምን፡ ናይዓበይቲስነኣእምሮሕክምና፡ ናይህጻናንመንእሰያትንስነኣእምሮኣዊሕክምና፡ ናይህጻናትንመንእሰያትንምሕዳስጥዕናንናይደምምርመራላቦራቶርንኣገልግሎትዚህብክፉትናይሕሙማትመቐበሊኣሎ።

ኣብቲናይህጻናትማእከልጥዕናብዛዕባውላድካንብዛዕባኻከምወላዲመጠንንሕቶታትከተቕርብዕዱምኢኻ። ኣብኡብዛዕባምጥባው፡ መግቢ፡ ድቃስ፡ ወላድነትንብዛዕባናይውላድካሕማምንምኽሪይወሃበካ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስትካላትኣብዚግበርርክባትናይትርጉምኣገልግሎትክትረክብተኽእሎኣሎ። ነዚኣገልግሎትዚንምርካብኩሉግዜነቲናይምውህሃድኣሃዱተወከሶ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ብዘይካሊድሾፒንግኮምዩንብዙሓትወሃብቲስራሕኣለዋ፡ ከምSåtenäs Flygflottilj, Västra Götalandsregionen, Dafgård, Jula, Electrolux, Volvo, Arla, Promens, Fazer. ብዛዕባዋኒናትኣብናይሊድሾፒንግናይዋኒናትደብተርföretagsregistret i Lidköping. ድለ።ሳላእቲናይመራኸቢታትተኽእሎዮተቦሪንትሮልሃታንበጺሕካእትምለሰለንከተማታትእየን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
McDonald’s söker medarbetare till restaurang Lidköping Restaurangbiträde
Personal för extraarbete sökes till TI Automotive i Lidköping Montör, metallprodukter
Sjuksköterska - utvecklas vidare med oss på akutmottagningen Sjuksköterska, grundutbildad
Medicinsk sekreterare Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Vi söker en Kvalitetstekniker Kvalitetskoordinator
Förskollärare i förskoleklass Lärare i förskoleklass
Undersköterskor Tolsjö Hemvård Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Clas Ohlson Lidköping söker säljare , (tidsbegränsad) Butikssäljare, fackhandel
Administratör inom lön / HR Administrativ assistent
Löneadministratör Löneadministratör
Sjuksköterska sökes till uppdrag på Ortoped avdelning i Lidköping. Sjuksköterska, grundutbildad
Personlig assistent till en ung kille i Skaraborg Personlig assistent
Sjuksköterska till ortopeden , Lidköping! Intensivvårdssjuksköterska
Personliga assistenter Personlig assistent
Säljare Synsam Lidköping Butikssäljare, fackhandel
Sjuksköterska till ortopedavdelning Sjuksköterska, grundutbildad
Undersköterskor Majgårdens Äldreboende / Demensboende Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Pizzabagare och Diskare till Romas Kolgrill Pizzabagare
Anonym kund för uppdrag hos välrenommerat bilvarumärke Anonym konsument
Operatörer för kommande behov Montör, gummi- och plastprodukter

ገጽ 1 ናይ 10

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 38 900

ስፍሓት መሬት

1552 hektar

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Skövde 45 km

Trollhättan 45 km

Göteborg 130 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ