Linköping

ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ብደረጃ ሽወደን፡ ብዕብየቱ ሓሙሻይ ደረጃ ዝስራዕ ምምሕዳር ከተማ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣብ ፈጣን ናይ ምምዕባል መድረኽ ዝርከቡ ከተማታት ውን እዩ። ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ፡ 150,000 ተቐማጦ ኣለዉዎ። ማእከል ዓለማዊ ቴክኖሎጂ፡ ኣብ ሓድሽ ሓሳብ ዝተሰረተት ዩኒቨርስቲ፡ ዉዕዉዕ ንግዳዊ ንጥፈታት ገለ ካብ መለለዪታት ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ እዩ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሞተረታት ፈጣን ዕብየት ናይ’ዚ ዞባ፡ እቲ ኣብ መንጎ ንግዳዊ ጽላት፡ ምምሕዳር ከተማን እታ ኣብቲ ከተማን እትርከብ ዩኒቨርስትን ዘሎ ምውህሃድን ከምኡ ውን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ከተማታት ዝግበር፡ ምትሕግጋዛትን እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Vy över Linköping​​
ስእሊ፡ ብኤሪክ ገ. ስቨንሰን

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ሊንሶፒንግ፡ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን ትካል ክራይ-ኣባይቲ የላን። ንባዶ ዝካረ-ኣባይቲ ዝምልከት ሕቶታት ከምኡ ውን ገዛ ንምርካብ ዝግበር መስርዕን ባዕለን እተን ትካላት እየን ዘመሓድርኦ። እዚ ኾይኑ ግን፡ ምምሕዳር ከተማ ምስተን ትካላት ብምትሕብባር፡ እተን ትካላት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ምልክታታተን ክልጥፋ ምእንቲ ዝተሰመማዕሎም፡ ክማልኡ ዝግብኦም ቅጥዕታት፡ ኣለዉ። ምምሕዳር ከተማ ብወገኑ፡ ሪጋ ናይ ዝግዛእ ነጻ መሬት ኣለዎ። መሬት ክገዝእ ንዝደሊ ብዙሕ ኣብ ሪጋ ምጽባይ ኣየድልን እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ሊንሶፒንግ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ቋንቋታት ዝዛረቡ ነባሮ ኣለዉ። እተን ዝዓበየ ኣብዚ ዞባ ዝዝረበለን ቋንቋታት ከኣ፡ ሶማለኛ፡ ዓረበኛ፡ ሮማኒ፡ ኢራነኛ፡ ሶራኒንን እንግሊዝኛን ይርከብአን።

እቶም ካልእ ቋንቋ-ኣደ ዘለዎም ህጻናት ይኹን ቆልዑ፡ ኣብ መባእታዊ ይኹን ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ፡ ናይ ቋንቋ-ኣደ ትምህርቲ፡ ክወሃቦም ይኽእል።
ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ ነቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬትኡ ዝርከብ ዝተፈላለየ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ከም ዝትርጎም ጌሩ ቀሪብዎ ይርከብ። እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ንኣገልግሎት ክንክን ቆልዑ፡ ትምህርቲ፡ ቁጠባዊ-ሓገዝ፡ ተሓባበርቲ ወልዲ (ጉድማን)፡ ኣገልግሎት ክንክንን ምሕብሓብን ዓበይቲ ከምኡ ውን ንቤት-ንባብን ዝምልከት ሓበሬታታት ዝሓዘለ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ በዘን ዝስዕባ ቋንቋታት ኣለኩም፡ ዓረበኛሶማለኛኢራነኛሩማኒሱራኒእንግሊዝኛ

ማሕበራትን ምትእኻባትን

መብዛሕትኦም ተቐማጦ ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ኣብተን ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ማሕበራት ተጸንቢሮም ብንጥፈት ይዋስኡ። እተን ኣብዚ ከተማ ዝርከባ ማሕበራት፡ ንምጥቃስ ዝኣክል፡ ኣብ መዳይ ስፖርት፡ ጸወታ ቼስ፡ ሚዚቃ፡ ስነ-ጥበብ፡ እንስሳታትን ተፈጥሮ፡ ጽወታታት ኣልፒንን ታሪኽን፡ ይነጥፋ። ተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ እዘን ማሕበራት ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣብ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው፡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ክልተ ኣብያተ-ጽሕፈት ዜጋታት (ሜድቦርያር-ኮንቱር) ይርከባ። እታ ሓንቲ ኣብ ማእከል ከተማ እታ ካልኣይቲ ከኣ፡ ኣብ ዃገቶርፕ ይርከባ። እዘን ኣብያተ ጽሕፈታት ንዘለኩም ሕቶታት ክምልሱን ዝተፈላለየ ሓበሬታን ምኽርን ክህቡኹም ውን ይኽእሉ። ብዜካ’ዚ ኣብ ከተማ ሊንሾፒንግ ውን ኣብያተ-ጽሕፈታት መንገስቲ ማለት፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ቤት-ጽሕፈት በዓል-መዚ ቐረጽ ከምኡ ውን ቤት-ጽሕፈት ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት) ይርከብ። ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ብርክት ዝበላ ድኳናት፡ ኣብያተ-መግብን ይርከብ። ካብ ከተማ ውጽእ ኢልካ ውን ኣብቲ ብቶርንቢ ዝፍለጥ ከባቢ፡ ሰፊሕ ማእከል-ዕድጊ ኣሎ። ብዜካ’ዚ ኣብዚ ከተማ’ዚ ውን ብርክት ዝበላ ድኳናት ዘገልገለ ንብረት፡ ክዳውንትን ካልእን ይርከባ። ኣብ ሊንሶፒንግ፡ ብርክት ዝበለ መሐንበሲ-ማእከላት፡ ማእከል ስፖርታዊ ንጥፈታትን መጻወቲ ሜዳታት ኩዕሶ፡ ኢስሆኪ ካልእ ሜዳታት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ይርከብ። ነቶም፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 13 ክሳብ 16 ዘለዉ ትሕቲ-ዕድመ ህጻናት ዝዓለመ ንጥፈታት ውን ብምምሕዳር ከተማ ዝምእከል ኣሎ።

Kryddbodtorget.jpg
ስእሊ፡ ብኤሪክ ገ. ስቨንሰን

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝኸውን ናይ መውዓሊ-ህጻናትን ማእከል-ክንክን ህጻናትን ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ ኣሎ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ፡ መንግስታውን ናይ ብሕትን ማእከላት መውዓሊ-ህጻናት ኣለዋ። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ፡ ኣገልግሎታት ንምውድዳር እትጥቀሙሉ ገጻት ብምእታው ነቲ ብተን ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ዝርከባ መውዓሊ-ህጻናትማእከል-ክንክን ህጻናት መጽንሒ-ህጻናት ከምኡ ውን ክፉት ማእከል ንጥፈታት ህጻናት፡ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ብሉጽነቱ ከተወዳድሩ ትኽእሉ።

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ ብርክት ዝበላ ክፉት መውዓሊ-ህጻናትን ማእከል-ስድራቤታትን ውን ኣለዋ። ኣብ ክፉት መውዓሊ-ህጻናት፡ ነኣሽቱ ህጻናት ዘለዎም ወለዲ ክራኸቡ ይኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ኣስታት 56 ናይ መባእታዊ-ደረጃ፡ 17 ከኣ ናይ ማእከላይ-ደረጃ ኣብያተ ትምህርታት ይርከብ። ኣዘን ኣብያተ-ትምህርታት መንግስታውያንን ብሕታውያንን ኮይነን ኣተፈላለየ ትምህርታዊ ኣንፈታት ኣለወን። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ፡ ኣገልግሎታት ንምውድዳር እትጥቀሙሉ ገጻት ብምእታው ነቲ ብተን ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ዝርከባ መባእታዊ-ኣብያተ ትምህርታትናይ ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ከምኡ ውን ፍሉይ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ብሉጽነቱ ከተወዳድሩ ትኽእሉ። ሓደስቲ ናብ ሽወደን ዝመጹ ተመሃሮ ቅድሚ ናብ ስሩዕ ትምህርቲ ምጽንባሮም ኣብ ኣህጉራዊ መእተዊ-መደብ ከም ዝሳተፉ ይግበር።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ሓንቲ ዓባይ ዩኒቨርስቲ፡ ብርክት ዝበላ ህዝባዊ ኣብያተ-ትምህርትታት (ፎልክሆግስኩላ) ከምኡ ውን ማእከል ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ይርከብ። መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ)፡ ነቶም ሓደስቲ ናብ ሽወደን ዝመጻእኩም ሰባት ዝምልከት ኮይኑ፡ መሰረታት ቋንቋ ሽወደን ንኽትመሃሩ ድማ፡ ይሕግዘኩም።

ኣገልጎት ጥዕና

ናብቲ ብ 1177 ዝፍለጥ ማእከል ጥዕናዊ ሓበሬታን ምኽርን፡ 1177 ብምድዋል ወይ ውን ኣብ መርበብ-ሓበሬትኦም (http:/www.1177) ብምእታው ዝተፈላለየ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብዜካ’ዚ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ኣውራጃ ኦስተርዮትላንድ ውን ተመሳሳሊ ሓበሬታ ኣለኩም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ቋንቋ ሽወደን ሕጽረት ምስ ዝህልወኩም፡ ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት፡ ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል። ኣብ መዳያት ኣኼባ ወለዲ፡ ምምዕባላዊ-ዝርርብ ከምኡ ውን ኣብ ጽላት ማሕበራዊ ምምሕዳር፡ ወትሩ ምምሕዳር ከተማ ተርጎምቲ ይቕርብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ማእከል ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ሕምብርቲ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን መጎዓዝያ ዝኾነ፡ ማእከል መጎዓዝያ ዞባ ይርከብ። እቲ ብትካል መጎዓዝያ ኦስተርዮትላንድ ዝውነን ትካል ኦስትዮታትራፊክ ኣብ መንጎ ከተማታት፡ ኖርሾፒንግ፡ ሊንሶፒንግ፡ ምዮልቢን ትራኖስን ዝመላለሳ ስሩዓት ባቡራት መጎዓዝያ ኣለዎ። እቲ ብግቡእ ዝተሰረተ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ናይዚ ከባቢ፡ ካብን ናብን ከተማ ሊንሾፒንግ ብቐሊሉ ንምኻድን ምምላስን ስሉጥ ይገብሮ። ከባቢ ዘይሃስያ መካይን ክትልቕሑ ምስ እትደልዩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይታ ከተማ፡ ኣብቲ ቢልፑለር ተባሂሉ ዝፍለጥ ማእከላት ኣለዋኹም። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ኣብዛ ከተማ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ኦስትዮታትራፊክ፡ ኣለኩም።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ እቲ ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ፡ ምምሕዳር ከተማ ሊንሾፒንግ፡ ምምሕዳር ኣውራጃ፡ ትካል ሳብ፡ ሊንሾፒንግ-ዩኒቨርስቲ ከምኡ ውን ትካል ኤሪክሰንን እዮም።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Hårdvaruingenjör inom mekanik Hårdvarukonstruktör
Produktionsledare Produktionschef, tillverkning
Ekonomiassistent till Omsorg - och äldreförvaltningen Ekonomiassistent
Engagerad Konstruktör Civilingenjör, konstruktion, maskin
Mjukvaruutvecklare C++ inom sensorfusion Civilingenjör, systemutveckling
Sjuksköterska med inriktning mot barn , Allergicentrum Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska till LSS funktionsstöd Sjuksköterska, grundutbildad
Open Application - Linköping , Sweden Mjukvaruutvecklare
Kundtjänstmedarbetare Kundtjänstmedarbetare
Koordinator Regelverksystem Administrativ assistent
Specialist och förändringsledare inom logistikutveckling Logistiker
Två Laboranter till Organiska analyser på SYNLAB Laborant, kemi
Lektor i miljöteknik Universitets- och högskolelektor
Lärare åk 4 till Malmslättsskolan Kärna Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Specialistsjuksköterska till NEO / IVA , Linköping Intensivvårdssjuksköterska
Helikoptertekniker Helikoptertekniker
Timvikarierande personal , Attendo Tannefors hemtjänst Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
CNC - svarvare till Linköpingsföretag CNC-operatör/FMS-operatör
CNC - fräsare till Linköpingsföretag CNC-operatör/FMS-operatör
Projektinköpare Infra Inköpare

ገጽ 1 ናይ 68

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Linköping

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

150 202

ስፍሓት መሬት

1 567 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 199 km

Göteborg 274 km

Malmö 418 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ