Lund

ከተማ ሉንድ፡ ሓንቲ ካብተን ጥንታውያን ከተማታት ዞባ ስካንድናቭያ እያ። Mአለለዪ ወይ ኣርማ ናይዛ ከተማ ከኣ፡ እቲ ኣብኣ ዝርከብ ህቡብ ዝኾነ ዩኒቨርስቲ እዩ። ሉንድ 115000 ተቐማጦ ሃልዮማ 50000 ካብኣቶም ተመሃሮ እዮም። ኣብዚ ከተማ’ዚ እቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ፡ ሕክምና ዞባ ስኮነ፡ ሉንድ ዩኒቨርስቲ፡ ከምኡ ውን ምምሕዳር ከተማ ሉንድ እዮም። ብዙሕ መሳጥን ክድህሰስን ዝግብኦ ነገራት ዝሓቆፈት ከተማ ሉንድ ኣብ ዕብየታዊ ገስጋስ እትርከብ ከተማ እያ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ሉንድ መንበሪ-ገዛ ምርካብ፡ ብድሆ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ግዜ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣቐዲምኩም ኩነታት መንበሪ-ገዛ ምፍላጥ፡ ኣገዳሲ ዝኸውን። መንበሪ-ገዛ ንኽወሃበኩም ሪጋ ክትገብሩ ምስ እትደልዩ ውን እንታይ ከም ዝሓትት ኣረጋግጹ።

ኣብ ኣውራጃ ስኮነ፡ ዳርጋ ኩሉ ነገራት ቀረባ እዩ፡ ክበሃል ይከኣል። ኣገልግሎት መጎዓዝያ ውን ስሉጥ’ዩ። እተብ ኣብ ኣውራጃ ዝኮነ ዝርከባ ከተማታት ዳርጋ ጥቓ-ጥቓ ስለዝርከባ፡ ኣብ ሉንድ መንበሪ-ገዛ ምስ ዘይትረኽቡ፡ ኣብተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት፡ ክትደልዩ ትኽእሉ። ኣብዚ ከባቢ ዝርከባ ትካላት ክራይ ኣባይቲ እዘን ዝስዕባ ይርከብአን።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣልባንያ፡ ዓረበኛ፡ ዴንማርክ፡ ዳሪ፡ እንግልዝኛ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳይ፡ ቻይና፡ ኢራነኛ፡ ፖላንድ፡ ሩማኒ፡ ሰርብያ-ክሮኦሽያ፡ ሶማለኛ፡ ስጳኛ፡ ታይላድ ጀርመን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ሉንድ፡ ብማሕበር-ቐይሕ መስቀል ዝእለ መኣዲ ርክብ ስደተኛታትን ሽወደናውያን ኣሎ። ኣብዚ ማእከል’ዚ ብርክት ዝበለ ንጥፈታት ኣሎ። ንኣብነት ትምህርታዊ-ዓንኬላት፡ ትምህርቲ ምኽሻንን ሰሚናራትን ወዘተ የጠቓልል። ኣብቲ ማእከል ውን ሓንቲ እንዳ-ሻሂ ኣላ። ተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ ቀይሕ-መስቐል ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናቶም ትረኽብዎ።

ካልእ ክጥቀስ ዝግብኦ ኣብ ከተማ ሉንድ ዝርከብ ማሕበር፡ እቲ ብእንዲቪድወል ማኒኾ-ሀልፕ ዝፍለጥ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ውን ንስደተኛታትን ሽወደናውያንን ዝጥርንፍ ንጥፈታት የማእክል። እቲ ብታማም ዝፍለጥ ማሕበር ውን ንህጻናት፡ መንእሰያትን ኣባጽሕን ዝምልከት፡ ብርክት ዝበለ ስፖትራዊ፡ ባህላው፡ ንጥፈታት ኣለዎ። ብዜካ’ዚ ውን ኣብዚ ማሕበር ናይ ትምህርቲ ሓገዝን፡ ዑደትን ካምፒንን ኣለዎ። ኣብታ ኣብ ከተማ ሉንድ እትርከብ ቤት-ንባብ፡ ናይ ቋንቋ ርኽክባት መደብ ኣለዋ። ኣብዚ መኣዲ ርኽክብ’ዚ፡ ሻሂ እንዳሰተኹም ቋንቋ ሽወደን ክትለማመዱ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ከተማን ሉንድን ከምኡ ውን ብምምሕዳር ከተማ እንታይ ሓገዛት ክግበረልኩም ይኽእል ንዝብል፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ሉንድ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለኩም።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ብዛዕባ ሓፈሻዊ መውዓሊ-ህጻናትን ክፉት መውዓሊ-ህጻናትን ካልእን፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ከተማ ሉንድ ብምእታው ከተንብቡ፡ ትኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ንኣብየተ-ትምህርታት ዕድላት ትምህርት ኣብ ከተማ ሉንድ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ሉንድ፡ ኣለኩም። ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ’ዚ፡ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ትምህርቲ ቋንቋ-ኣደ ካልእን ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ኣለኩም።

ዕድላት ትምህርቲ

እቶም ክትመሃሩ እትደልዩ ኣባጽሕ ነዓኹም ዝኸውን ሓበሬታ ኣብዚ ኣለኩም

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ሉንድ ብርክት ኣበላ ጥዕናዊ-ማእከላት ወይ ሕክምናታት ኣለዋ። ክፍሊ ህጻናትን ኣዴታትን ካልእ ጥዕናዊ ማእከላትን ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ኣውራጃ ስኮነ ወይ ውን ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ (Vården.se ​) ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

እቲ ኣብ ከተማ ሉንድ ዝርከብ፡ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት፡ ኩሉ መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ኣብዚ ጥዕናዊ-ማእከል ብሓደጋ ዝተሃስዩን ብሓደገኛ ሕማም ዝተጠቕዑን ሰባት ክንክን ይግበረሎም። ኣብ ከተማ ሉንድ ክሊኒካት-ስኒ ውን ኣለኩም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምምሕዳር ከተማ ሉንድ፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፡ ብመንገዲ ትካል ትርጉም ሉንድ፡ ተርጎምቲ ክቆጽር ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ንመጎዓዝያ ብዝምልከት ሰዓታት-ንቕሎ ኣውቶቡሳትን ባቡራት፡ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ብምእታው ትረኽብዎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ሉንድ ዝርከብ ክፍቲ ናይ-ስራሕ ቦታታት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
SERVICETEKNIKER i LUND Servicetekniker, elektronik
Teknisk skribent inom tillförlitlighetskontroll sökes till företag i Lund! Civilingenjör, maskin
Teknisk skribent med IT - kompetens sökes till globalt företag i Lund! Kommunikationstekniker
Specialistläkare till Vårdcentral Norra Fäladen i Lund Specialistläkare
Säljare till Tele2 i Lund! Butikssäljare, fackhandel
Engineering Manager – Core Technologies Embedded Analytics Utvecklingschef
Driven & innovativ Driftingenjör , Elnät , Lund Civilingenjör, elkraft
Product Owner to the Core System Platform Projektledare, IT
Kraftringen söker Affärsdriven Strateg inom Energi och Innovation Miljö- och klimatstrateg
Underhållsmekaniker Underhållsmekaniker
Slöjdlärare årskurs 3 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Testingenjör inom mekanik Systemtestare
Försvarshälsan vid Södra skånska regementet söker Psykolog Psykolog
Vi söker dig Förskollärare till Morkullans förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Fritidspedagog till Mårtenskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Projektassistent i tillämpad kärnfysik , neutronproduktion Kärnfysiker
Kommunikatör vid CEC och Hållbarhetsforum Informatör/Kommunikatör
Projektsassistent vid Installationsteknik och kimatiseringslära Forskarassistent
Postdoktor i hematopoietisk stamcellsforskning Forskarassistent
Modem RIL Engineer , Network Development and Verification , Software. Systemutvecklare/Programmerare

ገጽ 1 ናይ 249

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Lund

​​​ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

115 000 

ስፍሓት መሬት

439 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

19 km från Malmö 

27 km från Malmö Airport 

68 km till Köpenhamn​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ