Lycksele

ሊክሰለ ፡ ኣብ ላፕላንድ እትርከብ ከተማ ፡ ንነዊሕ ዘመናት ናይ ላፕላንድ ሕምብርቲ እያ ነይራ። ዱር ኣብ ቀረባ፡ ናይ ሓቂ ክረምቲ፡ ብርሃን ዝመልኦ ሓጋይን ምስ ብጻይካ ግዜ ምህላውን ንናብራ ደስ ዘብል ይገብሮ። ኣብዚ ደረጃ ህይወት ልዑል እዩ፡ ዋኒናትና ድማ ዚድንፍዕ ቁጠባ ይፈጥራ። እናወሰኸ ዝኸይድ ጠለብ ሓይሊ ሰብን እምነት ኣብ መጻኢ ዕድል ስለ ዘሎንና ንኣኻ ንጽበ ኣሎና!

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​​​​​Lycksele stad
ፎቶ ማሪና ካርልሶን Marino Karlsson

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ሊክሰለ እቲ ዝዓበየ ኣመሓዳርን ደልዳልን ዝካረ ኣባይቲ እቲ ሊከሰለ ቡስታደር ዚብሃል ኮሙናዊ ትካል (LYBO) እዩ። LYBO 1340 ኣባይቲ ይውንንን የመሓድርን። ሪጋ ክትሕዝ ምስ እትደሊ ብዛዕባ ኣባይቶም ሓበሬታ ርኸብ ከምኡውን ጥርሑ ገዛ ምስ እትደሊ ኣብ ናይ LYBO ወብሳይት ረአ።

ኣብ ሊክሰለ ብዙሓት ብሕታውያን ወነንቲ መሬትን ኣባይትን ኣለዉ። ናይ ሊክሰለ ኣካረይቲ ዝርዝር። ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ብዚምልከት እቲ ናይ ምውህሃድ ክፍሊ መንበሪ ንኺረኽቡ ይሕግዞም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ሊክሰለ ኮምዩን ካብ ጥንቲ መቐበሊ ስደተኛታት ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ቋንቋ ይዝረብ። ካብኡ ንምጥቃስ፤ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ኣምሓርኛ፡ ኦሮሞ፡ ሶማሊ፡ ታይላንድ፡ ዳሪ፡ ክሪዮ፡ ዲንካ፡ ሊንጋላ፡ ፈረንሳ፡ ሳሚስካን ስዋሂሊን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ሊክሰለ ምስተን ኣስታት 245 ማሕበራታ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። እተን ማሕበራት ዓመታዊ ፍጻመታት፡ ውድድርን ንጥፈታትን የካዪዳ። ኣብ ሊክሰለ ብዙሓት ኣብያተክርስትያንን ሃይማኖታውያን ሕብረትን ማሕበራትን ኣለዋ፡ ካባታተን ገለ ንምጥቃስ፡ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን፡ ፐንተኮስት ቤትክርስትያን፡ ሚስዮናዊት ቤትክርስትያን፡ ጀሆቫ ዊትነስ፡ ክሪስቲ ሙደርስ ካቶሊካዊት ማሕበርን ናይ ሊክሰለ እስላማዊ ማሕበርን። ካልኦት ውድባት ከኣ፡ ቀዪሕ መስቀል ሊክሰለን መድቦርያርስኩላን ሊክሰለን እየን። ብዙሓት ማሕበራት ኣብቲ ናይ ማሕበራት ደብተር ክትረኽበን ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሊክሰለ ዓይነታት ድኳናትን ኣገልግሎትን ብዙሕ እዩ። ናይ ክዳውንትን መግብን ሳእንን ኣቕሑ ገዛን ኤለክትሪክን ድኳናት፡ ከምኡውን ሓደ ናይ ወጻእተኛታ ቡቲክ፡ ሰለስተ ሰከንድሃንድ ቡቲክ፡ ፋርማሲ፡ ሆተል፡ ኣብያተመግቢ፡ ባንክ፡ ፓስቲቸርያን ካፈታትን ወዘተ ኣሎ።

Torg i Lycksele
ፎቶ ኒና ሊንበርይ Nina Lindberg​

ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትጽሕፈ መድህን፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ቤትፖስታን ኣሎ። ኣብቲ ከተማ ድማ ናይ ሊክስለ ስፍራ ኣራዊት፡ ኣንሲያባድፓርክ፡ ቤትንባብ፡ መሐምበሲ፡ ጂም፡ መዕረፊ ቦታ፡ ቦውሊን፡ ሲነማ፡ ጉጅለ መጽናዕቲ፡ ትምህርቲ ምዝዋር ማኪና ወዘተ ኣሎ

ብዛዕባ ሊክሰለ ፊልምታት ረአ።

ፊልም ብዛዕባ ሊክሰለ

ሓጋያዊ ፊልም

ክረምታዊ ፊልም

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሊክሰለ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ክንክን ህጻናት የቕርብ። ሓደስቲ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ከፊትና ኣሎና። ሓደ ንጠለብ ክንክን ህጻናት ንምሽፋን ምሸትን ቀዳመሰንበትን ክፉት ዝኾነ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ትምህርታዊ ክንክን እውን ኣሎ (ናይ ስድራቤት መዕረፊ)፡ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት እውን ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ​

ኣብ ሊክሰለ ኮምዩን ዓሰርተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ፡ ፍሉይ ቤትትምህርቲን ናይ ቋንቋ ክላስን ይርከብ። ናይ ታንበርይስኩላን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንመንእሰያትን ዓበይትን እተፈላለየ ዓይነት ስልጠናታት የቕርብ። ብዘይካ 16 ሃገራዊ መደባት ከምዚ ዚስዕብ ይርከብ፤ ሆኪን ኩዕሶእግርን ዪምናስዩም፡ ዪምናስየሰርስስኩላን ትምህርቲ ንዓበይትን። ኣብ ሊክሰለ ነቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዚድምድም ካልኣይ ዕድል ቤትትምህርቲ ዚብሃል ኣሎና።

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ኣብ ሊክሰለ ዘሎ ኮሙናዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንኹሉ ዚኸውን ስልጠና ኣለዎ። ካብ መባእታ ክሳዕ ካልኣይ ደረጃ፡ ኤስኤፍኢ፡ ናይ ሞያ ከምኡውን ሰከንድ ቻንስ ስኩል። ናይ ሊክሰለ ኮምዩን ብዩኒቨርሲቲ ደረጃውን ትምህርቲ የቕርብ እዩ። ሊክሰለ ለርሰንትሩም ምስ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ብምትሕብባር ስልጠና የዳሉ። ኣብ ሊክሰለ ብገምጋም 50 ተመሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብቐዋሚ መገዲ ይምሃሩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሊክሰለ ብቑዕ መሳርሒ ዘለዎ ናይ ህጹጽ ረድኤት ሆስፒታል ኣሎ፡ እታ ናይቲ ወረዳ ሀሊኮፕተር ኣምቡላንስ ከኣ ኣብኡ እያ ዘላ። ውሕስነት ንምፍጣር ከኣ ብቑዕ መሳርሒ ዘለዋ ኣምቡላንስ ኣብቲ ብቑዕ መሳርሒ ዘለዎ ቅድመሆስፒታል ትርከብ። ኣብ ሊክሰለ ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፡ ሓንቲ ኣብ ወረዳ፤ ስተንበርይስካ፡ ከምኡውን ሓንቲ ብሕታዊት፤ መዲሲንኮንሱልተን አይ ቢ። ኣብተን ክልተ፡ ሓኪም፡ ናይ ኣውራጃ ነርስ፡ ናይ ስራሕ ሓኪም፡ ናይ ምውስዋስ ሓኪም፡ ናይ ሕክምና ጂምናስቲክን መሕረሲትን ኣለዉ። ኣብ ስተንበርይስካ ናይ መንእሰያት ክሊንክን ህዝባዊ ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣንን ትካላትን ኣብ እትገብሮ ርክብ ናይ ትርጉም ተኽእሎ ኣሎ። ተርጓማይ ብተለፎን እዩ ዚርከብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሊክሰለ ብኣርባዕተ ማእዝናት ምድሪ ናይ መገድን ኣየርን ባቡርን መራኸቢታት ኣለዋ። ኣብቲ ውሽጢ ኮምዩንን ወጻእን ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት መስመራት ኣሎ። ካብ ሊክሰለ ናብ ኡመዮ ዚኸይድ ባቡር ኣሎ። ናብ ኣርላንዳ ዝኸይድ በረራውን ኣሎ። ናይ ሊክሰለ መዓርፎ ነፈርቲ ካብቲ ማእከል ከተማ ኣስታት ሓሙሽተ ኪሎመተር እዩ። ምሉእ ሰሙና ካብን ናብን ኣርላንዳ መዓርፎ ነፈርቲ ብኣስታት 85 ደቓይቕ ትመላለስ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ብመጠን ስፍሓታ ሊክሰለ ጽዑቕ ዋኒናት ኣለዋ። ኣስታት 900 ዋኒናት። ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትከፍት እንተ ደሊኻ ነቲ ኮምዩን ተወከሶ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምዕባለ ከኣ ሕተቶ። እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ፡ ሊከሰለ ኮምዩን፡ ናይ ቨስተርቦተን ወረዳ ቤትምኽሪ፡ ናይ ክሪስቲነበርይ ዕደና፡ ቦሊደን ሚነራል፡ ሆተል ላፕላንድ፡ ኢካ ሱፐርማርከት፡ ኩፕ፡ ሀድሉንዳ ኢንዱስትሪ፡ ተክሱር እየን። ንቱሪስት ዚምልከት ኣብ ከተማን ገጠርን ዓቢ ናይ ስራሕ ዕድልውን ኣሎና።  

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Överläkare / Specialistläkare inom kirurgi till Kirurgcentrum i Lycksele Specialistläkare
Överläkare / Specialistläkare inom ortopedi till Kirurgcentrum i Lycksele Specialistläkare
Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB Hemförsäljare
Extrajobba på Länstrafiken som kundservicemedarbetare Kundtjänstmedarbetare
Enhetschef Kost Restaurangchef
Verksamhetschef Södra Lappland Administrativ chef
VA - tekniker Driftmaskinist, reningsverk
Pedagogisk resurs inom industriteknik Lärarassistent
Miljöinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Musiklärare till Lycksele Musikskola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Enhetschef Myndighet , vikariat Enhetschef, offentlig förvaltning
Modersmålslärare / studiehandledare i arabiska Modersmålslärare/Modersmålspedagog
Fysioterapeut / Sjukgymnast Fysioterapeut/Sjukgymnast
Arbetsterapeuter Arbetsterapeut
Organist till Lycksele församling Organist
Undersköterska till Operation , Lycksele Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Undersköterska (vikariat) till Operation , Lycksele Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Badmästare , vikariat Badmästare
Badmästare Badmästare

ገጽ 1 ናይ 2

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Lycksele

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

12 270

ስፍሓት መሬት

5 636 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Umeå 1h 30min

Skellefteå 1h 45min

Stockholm 85min (flyg)

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ