Malå

ማሎ ኣብ ሰሜን ሽወደን እትርከብ ንእሽቶን ተፈታዊትን ኮሙን እያ። ኣብቲ ማእከል ከተማ፡ ድኳናትን፡ ንእሽቶ ሆስፒታልን ሕክምና ስንን ቤትትምህርትን ኣሎ። ማሎ ጥቓ ዱርን ማያትን ገጠራትን ድማ እያ። ዝበዝሑ ኣብ ሞላ ዝነብሩ ሰባት ዓሳ ምግፋፍ፡ ዓጋም ምቕንጣብ፡ ምንሽርታት ወይ ተንሸራታቲት ማኪና ምዝዋር ይፈትዉ። ኣብ ናይ ውልቂ ቤት ምቕማጥ ምስ እትደሊ ኣብ ማሎ ብሕሱር ዋጋ ክትዕድግ ትኽእል። እንቋዕ ናብታ ንኹሉ ቀረባ ዝኾነ ማሎ ብደሓን መጻእካ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ማሎ ኮሙን ኣስታት 3000 ተቐማጦ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ውልቆም ገዛውቲ እዮም ዚቕመጡ። ግን ከኣ ብዙሓት ከኣ ኣብ ኣፓርትመንት ይቕመጡ እዮም።

ናይቲ ኮሙን ውልቃዊ ወኪል ገዛውቲ፡ ማሎ ምምሕዳር ኣባይቲ፡ ኣባይቲ የካርይ። እቲ ኣፓርትማ ኣብ ማእከል ማሎ ይርከብ። እንተ ደሊኻ መንበሪ ቤት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ፡ ንኣብነት ቪላ።

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ናይ ማሎ መንበሪ ኣባይቲ ዝያዳ ክተንብብ ትኽእል

 ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ማሎ ኮሙን ካብ እተፈላለየ ኵርናዓት ዓለም ዝመጹ ሰባት ይርከቡ። ደቂ ማሎ ኮይኖም ቋንቋታት ሽወደን፡ ትግርኛ፡ ጀርመን፡ ሶማሊ፡ ፊንላንድ፡ ሩስያ፡ ስፓኛ፡ ሆላንድ፡ ሳሚ፡ ኖርወይ፡ ለቲስካ፡ ኡርዱ፡ ፓሽቶ፡ ታሚል፡ ታይላንድ፡ ሃንጋሪን ፊሊፒንን ዚዛረቡ ኣለዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ናይ ማሎ ኮሙን ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብተን ማሕበራት ብምእታው ካልኦት ደቂ ማሎ ንኽትረክብ ግሩም ኣጋጣሚ እዩ። ናይ ስፖርት ተገዳስነት፡ ንኣብነት ምንሽርታት፡ ናይ ጋንታ ስፖርት ወይ ምግላብ፡ ምስ ዚህልወካ፡ ብዙሓት ማሕበራት ስፖርት ኣለዋኻ። ፈደረሽን ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ኣባጽሕ ከምኡውን ኮርሳት ዘለወን ABF ኣብ ማሎ ይርከባ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣገልግሎት

ቤትጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ኣብቲ ዓቢ ጎደና 13 ጥቓቲ ርባ ይርከብ። ኣብኡ ናይ ሓደስቲ መጻእትን ናይ ውህደትን ኣገልግሎት ኣሎ። ከም ሓድሽ መጻኢ ናብኡ ኬድካ ሓበሬታ ክትሓትት ይከኣል፡ ንኣብነት ብዛዕባ ቤትትምህርቲ፡ ገዛ፡ ከመይ ጌርካ ምስ ሰበስልጣን ከም እትራኸብን ብዛዕባ ክንክን ጥዕናን። ኣብቲ ቤትጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ውን ኣሎ።

ንግድ

ኣብ ማሎ ሰንትሩም ክልተ ናይ መግቢ ድኳናት፡ ሓንቲ ናይ ህጻናትን ናይ ኣባጽሕን ድኳን ክዳውንቲ፡ ሓደ ቤትመጻሕፍቲ፡ ሓደ ናይ መብራህቲ ድኳን ሓደ ድማ እንዳ ዕምባባ ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን ሰከንድሃንድ ድኳን ሰብ እተጠቕመሉ ክዳውንትን ኣቕሑት ገዛን ካልእ ንገዛ ዘድሊ ነገራትን ምዕዳግ ይከኣል። ኣብ ማሎ ፋርማሲን መላጸይ ጸጕርን ፖስታን ባንክታትን እንዳ ፒሳን ሓንቲ ሆቴል ምስ ቤትመግብን ይርከቡ።

 

ቤት ንባብ

ማሎ ቤትንባብ ኣብቲ ኣብ ስኩልጋታን 2 ዚርከብ ኒላስኩላን ኣሎ። ኣብኡ ብእተፈላለየ ቋንቋታት እተጻሕፈ መጻሕፍቲ ክትልቃሕ ትኽእል። ምልቃሕ መጻሕፍቲ ናጻ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ቤትንባብ መርበብ ኢንተርነት ናይ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ሓበሬታ ኣሎ።

ትርፊ ግዜ

ኣብ ማሎ ኣብ ፓርክጋታን 1 ፎሩም ኣሎ። ኣብኡ ፊልም ወይ ተዋስኦ ክትርእይ ትኽእል። ነቶም ስፖርት ዚፈትዉ ኸኣ መሐምበሲ፡ ናይ በረድ መንሸራተትን ናይ በረድ ጥውይዋይ መገድን ኣሎ፡ እዚ ኹሉ ድማ ኣብ ናይ ማሎ ማእከል ወይ ሰንትሩም ይርከብ። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ናይ መንእሰያት ማእከል ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ተመሃሮ ኣብ ዕረፍቲ ግዜኦም ይራኸቡ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ማሎ ኮሙን እዩ ናይ ህጻናት ሓላፍነት ዘለዎ። ኣብ ማሎ ኮሙን ነቶም ካብ ሓደ ክሳዕ ሓሙሽተ ዝዕድመእም ህጻናት ቅድመ-ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ወለዶም ኪመሃሩ ወይ ኪሰርሑ ኸለዉ እቶም ህጻናት ኣብቲ ቅድመ-ትምህርቲ ኪውዕሉ ይኽእሉ እዮም። ቅድመ-ትምህርቲ እቲ ናይ ሽወደን መጀመርያ ደረጃ ትምህርቲ እዩ። ህጻን ኣብ ቅድመ-ቤትትምህርቲ ንምእታው ክፍሊት የድሊ።

እቶም ናብ ቤትትምህርቲ ዚኸዱ ህጻናት ወለዶም ዚምሃሩ ወይ ዚሰርሑ ምስ ዝኾኑ ድሕሪ ትምህርቲ ኣብቲ ማእከል ትርፊ-ግዜ ኪህልዉ ይኽእሉ። ህጻን ኣብ ቅድመ-ቤትትምህርቲ ንምእታው ክፍሊት የድሊ።

ብዛዕባ ኣጸደ ህጻናትን ማእከል ትርፊ ግዜን ኣብቲ ናይ ማሎ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ወላዲ ምስ እትኸውን እሞ ኣብ ገዛ ምስ ህጻን ምስ እትህሉ፡ ናብቲ ብሽወደናዊ ቤትክርስትያን ዚካየድ ክፉት ገዛ ወይ ኦፐት ሁስ ክትከይድ ትኽእል። ኣብኡ ድማ ንስኻን ውላድካን ምስ ካልኦት ወለድን ህጻናትን ክትራኸብ ትኽእል።

ክፉት ገዛ Öppet hus ዝኾነሉ ግዜ ንምፍላጥ ኣብዚ ኣንብብ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ማሎ ኮሙን ክሳዕ 9ይ ክፍሊ ዚኸይድ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኣሎ። እቲ ቤትትምህርቲ ኒላስኩላን ይብሃል። ኣብ ስኩልጋታን 2 ኣብ ማሎ ሰንትሩም ይርከብ። ኣብ ኒላስኩላን እቶም ካብ 6-16 ዕድመ ዘለዎም ቆልዑ ይምሃሩ።

እቶም መባእታዊ ቤትትምህርቲ ዝወድኡ መንእሰያት ኣብተን ኣብ ጎረቤት ኮሙናት ከም ሊክሰለን ኣርቪድሹዋርን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኪቕጽሉ ይኽእሉ። እቲ ቤትትምህርቲ ንደቂ 15ን 18ን እዩ።

ናብ ሽወደን ሓደስቲ መጻእቲ ደቂ 15ን 18ን ዝኾኑ መንእሰያት ናይ ቋንቋ መተኣታተዊ ኮርስ ኪወስዱ ይኽእሉ። ነዚ ምስ ተማህሩ ድማ ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ወይ ናብ ካልእ ቤትትምህርቲ ኪኸዱ ይኽእሉ።

ብዛዕባ መባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ቤትትምህርቲ ኣብቲ ናይ ማሎ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ልልይ ምስ ማሕበረሰብ ንሓደስቲ መጻእቲ (SO)

እቶም ካብ 18-64 ዝዕድመኦም ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ድማ ስደተኛታት ቤተሰብ ኣብታ መጀመርታ ኣብ ሽወደን ዚቕመጡላ ዓመት ክሳዕ 60 ሰዓታት ዚወስድ ናይ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ኪወስዱ መሰል ኣለዎም። እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ሽወደን ዝያዳ ንኽትፈልጥ ይሕግዝ። እቲ ኮርስ ብቋንቋ ኣደ እዩ ዚውሃብ፡ በቲ ኮሙን ድማ ይካየድ።

ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት (SFI)

ማሎ ኮሙን ቋንቋ ሽወደን ንኽትፈልጥ ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ስልጠና ድማ ሽወደን ንስደተኛታት፡ SFI ይብሃል።

ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ውሰድ

ብርሑቕ ኣብ ኮለጅ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትምሃር ምስ እትደሊ በቲ ናይ ማሎ ለርሳንትሩም/ማእከል ትምህርቲ ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ

ማሎ ኮሙን ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ኣባጽሕ እውን ትቕርብ እያ።

ኣብቲ ናይ ማሎ መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባ ትምህርቲ ኣባጽሕ ብተወሳኺ ኣንብብ

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማሎ፡ ማሎ ቁሸታዊ ሆስፒታል ወይ ማሎ ኹክስቱጋ ዚብሃል ሆስፒታል ኣሎ። ኣብኡ ድማ ሓፈሻዊ ሓኪም፡ ኣማኻሪ፡ ክሊኒክ ደቀንስትዮን (MVC) ክሊኒክ ህጻናትን (BVC) ኣሎ። ናይ ህጻናት ክንክን ጥዕና፡ ጥዕናዊ ምርመራን ክታበትን የካይድ። ብዛዕባ ናይ ውላድካ ጥዕናን ምዕባለን ንዚምልከት ሕቶታትውን ይምልሹ እዮም።

ኣብ ማሎ ኣምቡላንስን ናይ ህጹጽ ረድኤት ክፍልን እውን ኣሎ። ናይ ህጹጽ ረድኤት ሆስፒታል ኣብ ሊክሰለ ኣሎ።

ኣብቲ ጥቓ ናይ ማሎ ንእሽቶ ሆስፒታል ዚርከብ ናይ ማሎ ክንክን ጥዕና ስኒ፡ ሓኪም ስኒ ኣሎ

ናይቲ ናይ ማሎ ንእሽቶ ሆስፒታል ሓበሬታ ኣብቲ ናታ መርበብ ሓበሬታ ኣሎ

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቶም ሽወደን ዘይዛረቡ ምስ ናይ ማሎ ኮሙን ኪዘራረቡ ከለዉ ናይ ኣስተርጓሚ ሓገዝ ይግበረሎም እዩ። እቲ ኣስተርጓሚ ምሳኻ ኣብቲ ኣኼባ ይህሉ ወይ ድማ ብተለፎን ይትርጉም። ምእንቲ እቲ ናይ ማሎ ኮሙን ኣስተርጓሚ ኣዳሊዩ ኪጸንሕ፡ ተርጓማይ ምስ እትደሊ ኣቐዲምካ ሓብር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ንማሎ ብማኪናን ኣውቶብቡስን ባቡር ወይ ነፋሪት ጌርካ ክትጎዓዝ ይከኣል። ናይ ጕዕዞ መደብ ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል፣
www.tabussen.nu
www.sj.se
www.nextjet.se
www.sas.se

ናይ ማሎ ጂፒኤስ ከምዚ ዚስዕብ እዩ፣

Latitud 65,10983
Longitud 18,44601

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ማሎ ኮሙን 500 ሰራሕተኛታት ዘስተናግድ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብዚ ድማ ንኣብነት መምህራን፡ ናይ ቅድመ-ቤትትምህርቲ መምህራን፡ ነርስታት፡ ሓለውቲ ኣባይትን ሰራሕተኛታት ኣብያተጽሕፈትን ይሰርሑ።

ኣብ ማሎ ዋኒናት ዘካይዱ ሓያሎ ኣንስትን ሰብኡትን ኣለዉ። ንስኻ ናይ ንግዲ ሰብ ምስ እትኸውን ወይ ድማ ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትከፍት ምስ እትደሊ ሓገዝን ደገፍን ንምርካብ ንማሎ ኮሙን ተወከስ።

ኣብቲ ናይ ቤትጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ መርበብ ኢንተርነት፡ ናይ ማሎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ክትረክብ ትኽእል።

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Nätverks - It tekniker IT-tekniker/Datatekniker
Områdesansvariga till Västerbotten Skogsmästare
Loklavårdare Städare/Lokalvårdare
Simlärare , idrott och hälsa Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare Sva introduktionsklasser Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Malå

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

3 116

ስፍሓት መሬት

1 727,48 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Arvidsjaur 75 km

Lycksele 85 km

Skellefteå 123 km

Umeå 210 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ