Mark

ማርክ ሕውነት ዝረኣየለን ዓበይትን ነኣሽቱን ከተማታት ዘለዋ ሰሓቢት ኮምዩን እያ። ኣብዚ ሓድሕድነትናን ዓድናን ደረጃ ህይወትናን ንዕቅቦ። ነቲ ራኢኻ ከትግህዶ ምስ እትደሊ ዝዕምብብ ማሕበራዊ ናብራናን ግሩም ናይ ዋኒን ሃዋህውናን ዓቢ ዕድል ኪህበካ እዩ። ኣብ ማርክ ምስ ተፈጥሮ ተዋሃሂድና ኢና እንነብር። እዚ ናይቲ ጽቡቕ ህይወት ቦታ እዩ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ማርክ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ - ቪላታት፡ ኮምዶሚንዩም፡ ኣፓርትመትን። እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ ኣባይቲ እቲ ናይቲ ኮምዩን ትካል ኣባያቲ እዩ፡ ማርክ ቡስታድ ኤ.ቢ (MBAB) ድማ ይብሃል። ንሱ 3,100 ገዛውቲ ኣለዎ። ብዛዕባኡ ዝያዳ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ወይ ኣብቲ ናይ ገዛ ምድላይ ሪጋ ክትኣቱ እንተ ደሊኻ፡ ወይ ኣየኖት ኣባይቲ ናጻ ምዃኖም ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ናይ ማርክ መንበሪ ኣባይቲ ወብሳይት Marks Bostads hemsida. ረአ። ንብሕታውያን ኣካረይቲ ኣብቲ ናትና ወብሳይት vår hemsida ረአ።

lygnersjon.jpg

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣስታት 15% ተቐማጦ ማርክ ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ዘለዎም እዮም። ብዘይካቲ ናይ ስካንዲነቭያ ቋንቋ፡ ማለት ፊንላንድ፡ ደንማርክን ኖርቨጅያንን፡ ካልኦት ኣብዚ ኮምዩንዚ ዚዝረቡ ቋንቋታት እዚኣቶም እዮም፤ እንግሊዝ፡ ጀርመን፡ ስፓኛ፡ ሰርብያ፡ ክሮኤሻ፡ ዓረብን ሶማልን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ማርክ ኮምዩን ንኹሉ ዘሳትፍ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ኣስታት 400 እተመዝገባ ማሕበራት ኣለዋ። ኩላተን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል። ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝሓልያ ብዙሕ ቤትክስትያናዊ ንጥፈታት ይካየድ እዩ። ቀዪሕ መስቀልን ኤሪክስየልፐን ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዘለወን ትካላት እየን።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ማርክ ኮምዩን ብዙሓት ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ። እታ ዝዓበየትን ናይቲ ኮምዩን ማእከልን ሺና እያ። ኣብኡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ናይ ዜግነትን ማሕበራውን ቤትጽሕፈት ኣሎ። ኣብ ሺናን ካልኦት ናይቲ ኮምዩን እተፈላለያ ከተማታትን፡ ድኳናት፡ ኣብያተትምህርቲ፡ ቤትንባብን ክንክን ኣረጋውያንን ኣሎ።

ኣብ ኸነ፡ ሩማኒየንሳምሊንገንን ግሩቫን ዚብሃላ ሰከንድሃንድ ድኳናት ኣለዋ። ኣብኡ ናይቲ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን መሐምበሲ ካስካድን ይርከብ። ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ Västsverige.com​​ ኣንብብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ቤትትምህርቲ ህጻናት ነቶም 1-5 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዩ። ንሕና 34 ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርትን ብቑዓት መምህራን ህጻናትን ኣሎና። ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረኽቦ ትኽእል። ክፉታት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣብ ኸነ ይርከቡ። ኣብ ከባቢ ማርክ ናይ ወለዲ ጉጅለ ኣሎ። ነቶም ዓረብ ወይ ሶማሊ ዚፈልጡ ክፉት እዩ። ብዛዕባ ናይ ወለዲ ጉጅለና våra föräldragrupper. ተወሳኺ ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ማርክ 19 መባእታ ኣብያተ​ትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ኸነ ኣስታት 900 ተመሃሮን እተፈላለየ መደባት ትምህርትን ዘለዎ ናይ ማርክ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ማርክ፡ ሓንቲ ካብተን ሃገራዊ ስፖርት ካልኣይ ደረጃ ንባስከትቦል ዘለወን ከተማታት እያ።

ናይ ማርክ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ንሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ ገይሩ ዚምህር ናይ ቋንቋ መእተዊ ኮርሳት፡ ማተማቲክን ተፈጥሮን ናብ ሕብረተሰብ ዝጠመተ ትምህርትን ይህብ። እቲ ትምህርቲ ነቶም ተመሃሮ ኣብቲ ዚቕጽል ናይቲ ቤትትምህርቲ ናይ ሞያ መባእታዊ ትምህርትን ናይቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይትን ንኺሳተፉ የዳሉዎም።

ዕድላት ትምህርቲ

ማርክ ብዘይካ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ቤትትምህርቲ፡ ማርክ ብናይ ማርክ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ገይራ ናጻ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ትህብ። ኣብዚ ትምህርቲ ሽወደን ንወጻእተኛታት ኣሎ። ብምትሕብባር ናይ ቡሮስ ዞባ ናይ ሞያ ትምህርቲ ይርከብ እዩ። ነዚ ትምህርትዚ ብመገዲ ናይ ቡሮስ ዞባ ትምህርቲ ንዓበይቲ Boråsregionens Vuxenutbildning ክትረኽቦ ትኽእል። ኮለጅን ዩኒቨርሲትን ኣብተን በጺሕካ እትምለሰለን ከተማታት ዮተቦሪን ቡሮስን ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ንክንክን ጥዕና ቨስትራ ዮታላንድስረዮነን Västra Götalandsregionen እዩ ዘመሓድሮ። ኣብ ኸነ፡ ሆስፒታል ኸነ ኣሎ። ንሱ ክፋል ናይቲ ደቡባዊ ኣልቭስቦሪ ሆስፒታል እዩ። ኣብዚ እዋንዚ እቲ ሆስፒታል ናይ ከባቢ ሆስፒታል ኮይኑ ናይ መብጣሕትን ጽገና ኣዕጽምትን ንጥፈታት የካይድ። ኣብኡ ማእከል ጥዕንውን ኣሎ።

ኣብዚ ግዜዚ ማእከላት ጥዕና፡ ኣብ ከተማታት ሺና፡ ፍሪስትላ፡ ሰቲላ፡ ኸነ፡ ሆረድን ኦክስበክን እውን ይርከብ እዩ። ግን ኩሉ ግዜ እዩ ዚለዋወጥ። ናይ ዮታላንድ ቦባ ንኹሉ ኣብ ነፍስወከፍ ኮምዩን ዘሎ ማእከላት ጥዕና ኣብ vårdguidens webbplatsኣኪባቶ ኣላ፡ ኣብኡ ድማ ነቲ እትደልዮ ማእከል ጥዕና ክትመርጽ ትኽእል።

እቲ ኮምዩን ንክንክን እርጋንን ንስንክልናን የመሓድር። ኣብዚ ብዛዕባ ኣገልግሎትና ከተንብብ ትኽእል። ብዛዕባ መንበሪ ኣረጋውያን ኣብቲ ናትና ወብሳይት ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ውላድካ ስነኣእምሮኣዊ ጥዕና ትሰግእ እንተ ኾንካ፡ ኣብቲ Sagamarkዚብሃል ወብሳይት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ኮምዩንና ኣብ ዚግበር ርክብ ከም ኣድላይነቱ ተርጓማይ ክንእዝዝ ንኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ቨስትትራፊክ ኩሉ ናይ ማርክ ኮምዩን ሓባራዊ መስመራት የመሓድር። ኣብቲ www.vasttrafik.se ብዛዕባ መስመራት ኣንብብ። እቲ ዝዓበየ መስመር ባቡር እቲ ካብ ቡሮስ ናብ ቫርበርይ ዚኸይድ እዩ። ንሱ ነቲ መስመራት ፍሪስትላ ሺናን ሆረድን የራኽቦ። ናይ ኣውቶቡስ ሃገራዊ መስመር 156 ጽዑቕ ብምዃኑ እቲ ዝቐልጠፈ ካብ ሺና ወይ ኸነ ብመገዲ ሰቲላን ሂስናን ናብ ዮተቦሪን ላንድቨተርን ምኻድ እዩ።

pegasus.jpg

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ማርክ ኮምዩን ኣስታት 4000 ዋኒናት ኣለዋ። ንኹላተን ኣብ ናትና ደብተር ዋኒናት ክትረኽበን ትኽእል። ኣብ ውሽጢቲ ኮምዩን ዓቢ ናይ ዓለባ ፋብሪካን ናይ ክንክን ንጥፈትን እተፈላለየ ናይ ምስናዕ ፋብሪካን ኣሎ። ብዘይካቲ ኮምዩን (ምስ ኣስታት 3000 ሰራሕተኛታቱ)፡ ካልኦት ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ፡ ኖርዲክ ከይርን ፍረስቪክን (ክንክን)፡ ስቶራ ኤንሶን (ምስናዕ ፋብሪካ) ከምኡውን ሉድቪግ ስቨንሶን (ዓለባ) እየን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Administratör Socialförvaltningen Administrativ assistent
Sjuksköterska , timvikarie , natt till Marks kommun Sjuksköterska, grundutbildad
Visual merchandiser sökes till kreativt projekt Butikskommunikatör/Visual merchandiser
Vi söker en installatör med öga för detaljer Installationselektriker
Svetsare sökes till väletablerat företag Svetsare, manuell
Lärare till Björketorpskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Förskollärare , Vidhöge nya förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Förskollärare , Ramstorp förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Vi söker en Lager / Logistikchef till Dinair AB! Lagerchef
Medicinsk sekreterare till Skene Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Operationssjuksköterska till operationsavdelningen i Skene Operationssjuksköterska
Administratör Lokalförsörjningsenheten Administrativ assistent
Biträdande rektor till Skene område Biträdande rektor
Behandlingsass Fagared - Timvik som vill göra skillnad Behandlingsassistent/Socialpedagog
Vill du jobba som montör i Kinna? Maskinställare, textil
Arbetsterapeut till Skene Arbetsterapeut
Anonym kund för uppdrag hos välrenommerat bilvarumärke Anonym konsument
Grundskollärare Örbyskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Nämndsekreterare Nämndsekreterare
Handläggare till barn - och utbildningsförvaltningen Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

ገጽ 1 ናይ 293

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mark

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

34 000

ስፍሓት መሬት

1 013 km2

ሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borås 30 km

Varberg 55 km

Göteborg 60 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ