Mellerud

መለሩድ ኮምዩን ባዕላ ንእሽቶ ሽወደን እያ። ኣብዚ፡ ናይ ቨነርን ኣሸሓት ኪ/መ ገምገም ባሕርን፡ ሕርሻ መሬትን፡ ዱርን፡ ቀላያትን ጎቦታትን ዓበይቲ ከተማታትን ነኣሽቱ ቁሸታትን ይርከቡ።ንሕና ሓያሎ ታሪኻዊ ቦታታትን ሃብታም ባህላዊ ህይወትን ኣሎና። ኣብ መላሩድ፡ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ወይ ኣብ ገጠር ክትቅመጥ ትኽእል፡ ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ጥቓ ዓበይቲ ከተማታት ኢኻ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Kanalyran.jpg

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ መላሩድ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቪላን ተራ ገዛውትን ይነብሩ፡ ግን ከኣ ብዙሕ ዚካረ ኣፓትመንት ኣሎና። ዝበዝሐ መንበሪ ኣባይቲ በቲ ናይቲ ኮምዩን ትካል ኣባይቲ Mellbo ይውነን። ኣብቲ ናይ መለሩድ ወብሳይት ብዛዕባ ኣካረይትን ደላሎን ብዛዕባ ምስቲ ወብሳይቶም ዘራኽብ መሰጋገርን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ስታት 12% ተቐማጦ መለሩድ ኣብ ሽወደን ዘይኮነ ኣብ ካልእ ሃገር እተወልዱ እዮም። ካብቶም ብብዝሒ ዚዝረቡ ቋንቋታት ንምጥቃስ፤ ሲርያ፡ ታይላንድ፡ ሰርብያ፡ ቦስንያ፡ ክሮሽያ፡ ሶማሊ፡ ዓረብ፡ ፖላንድን ሆላንድን እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣስታት 100 ማሕበራት ዘለዉዋ መለሩድ ሰፊሕ ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። ነቶም ሙዚቃ ዚፈትዉ ከኣ ብዙሓት ናይ መዝሙርን ኦርከስትራን ጉጅለታት ኣለዉ።

wKulturbruket.jpg
ኣብ መለሩድ ብዙሓት ሃይማኖታውያን ማሕበራት ኣለዋ። ካባታተን ንምጥቃስ፤ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን፡ ሚስዮን ቤትክርስትያን፡ ስሚርናን ናይ መለሩድ ክርስትያን ማእከል ይርከቡ። ናይ እስልምና ማሕበርውን ኣሎ። ዝቐረበ መስጊድ ኣብ ትሮልሃታን ይርከብ። ኣብ ናይ መለሩድ ወብሳይት ብዛዕባ ማሕበራት መለሩድ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል መለሩድ ናይ ዜጋታት ቤትጽሕፈት፡ ቤትንባብ፡ ባንክ፡ ነንበይኑ ዓይነት ድኳናት፡ ሰለስተ ሰከንድሃንድ ቡቲክ፡ ሓከምቲ፡ ሓከምቲ ስኒ፡ መጸበቒ ጸጕሪ፡ ማሕበራዊ ኣብያተጽሕፈት፡ ኣብያተመግቢ፡ ናይ መሐምበሲን ናይ ስፖርትን ኣደራሽ ወዘተ. ይርከቡ። ኣብ ቶሮልሃታን ዓቢ ዕዳጋ ኣሎ፡ እቲ ዝቐረበ ኢከያ ድማ ኣብ ኡደቫላ እዩ ዘሎ።

Badhus och åker

ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ናይ ስፖርት ሜዳታትን ጂምን መሐምበስን ናይ ስነጥበብ ቤተመዘክርን ክልተ ሲነማታትን፡ ከምኡውን ናይ ቨስትስቨርየ ዝበለጸ konsertlokaler ይርከብ። ቤትጽሕፈት ዕዮን ቤትጽሕፈት መድህንን ኣብ ቨነርስቦሪ ይርከቡ፡ ግን ኣብ መለሩድ ድማ ኣገልግሎት ይህቡ እዮም። ቤትጽሕፈት ቀረጽ ኣብ ትሮልሃታን ኣሎ። ኣብ መለሩድ ፖሊስ ጣብያ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

Barn som leker
ኣብ መለሩድ ኮምዩን ኣብ እተፈላለየ ቦታታት ኣርባዕተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ኣብ ማእከል መለሩድ ናይ ህጻናት ኣለይቲ ኣለዉ። ብዛዕባ ንጥፈታት ቤትትምህርቲ ህጻናት ተወሳኺ ኣንብብ። ኣብ ሓሙሽተ መባእታ ኣብያተትምህርትና ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣሎ። ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ነቲ ናይ ህጻናት ንጥፈታት Svenska kyrkan barnverksamhet.ተካዪዶ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

Fagerlid-Ipads.jpg
ኣብ መላሩድ ኮምዩን ነቶም ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 6 ዝመሃሩ ዝኸውን ሓሙሽተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ፡ ሓንቲ ከኣ ነቶም ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 7-9 ዝመሃሩ እያ። እተፈላለየ መደባት ዘለዎ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲውን ኣሎ። ብዛዕባ ናይ መለሩድ ትምህርትን ክንክን ህጻናትን ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል። ብተወሳኺ ናይ ሙዚቃን መዝሙርን ትልሂትን ስልጠና ዚህብ ባህላዊ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ መለሩድ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዘይካ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኮርሳት፡ ቋንቋ ሽወደንን ናይ ሕብረተሰብ ምልላይ ንወጻእተኛታትን፡ ናይ ኮምፕዩተር ኮርሳትን ገለ ናይ ሞያ ስልጠናን ይህብ።

ዝቐረብ ኮለጅ እቲ ኣብ ትሮልሃታን ዘሎ Högskolan Väst እዩ። ኣብ መለሩድ እናነበርካ ኣብ ዮተቦሪ ወይ ካርልስታድ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ትኽእል። ኣብ 20 ኪ/መ ርሒቑ ዚርከብ ዳልስ-ሎንየድ፡ ብኮለጅ ደረጃ ዚወሃብ ናይ ስነጥበብ ስልጠና ኣሎ። ኣብ ኡደቫላ ናይ ኮለጅ ሰንትሩም ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማእከል መላሩድ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒክ ዘለዎ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ህዝብን ብሕታውን ሕክምና ስኒ ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብ በከፉሽ (25 ኪ/መ)፡ ኣብ ትሮልሃታንን ኣብ ኡደቫላን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቶም ምስ ሰበስልጣን ኪራኸቡ ከለዉ ተርጓማይ ዚደልዩ ኪወሃቦም እዩ። ተርጎምቲ በቲ ኮምዩን እዩ ቆጸራ ዝተሓዞም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መላሩድ ምስ ካርልስታድ፡ ትሮልሃታንን ዮተቦርን ስሩዕ ናይ ባቡር ርክብ ኣለዋ። ኣውቶቡሳት ናብ ካልእ ናይ ዳልስላንድ ኮምዩናት፡ ከምኡውን ክሳዕ ቨነርስቦርይን ትሮልሃታንን ይኸዳ። ብዛዕባ ሰዓታት ንቕሎ ኣብቲ Västtrafik ተወሳኺ ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

መላሩድ ውሑድ ዓበይቲ ዋኒናት ጥራይ እዩ ዘለዋ። ግን ኣማኢት ነኣሽቱ ዋኒናትን ምዕቡል ንግድን ኣሎና። ዝበዝሑ ተቐማጦና ኣብ ቤትትምህርትን ክንክንን ይሰርሑ። ዓበይቲ ዋኒናት ብቐንዲ ኣብ ትሮልሃታንን ኡደቫላን ይርከባ። እቲ ኮምዩን ነቶም ዋኒን ኪጅምሩ ዚደልዩ ይሕግዞም። እቲ ኮምዩን ከመይ ገይሩ ኣብ ቁጠባዊ ህይወት ከም ዚሕግዝ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
STL söker flera medarbetare i Mellerud Account manager
Socialsekreterare med inriktning mot barn och unga Socialsekreterare
Klinikchef Klinikchef, tandvård/Verksamhetschef, tandvård
Controller Controller
Mekaniker / Montörer till expansiva JOAB! Maskinmontör
Vi söker en Personlig Servicetekniker / bilmekaniker Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Sjuksköterska 100% Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Nattsjuksköterska till hemsjukvården Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Två arbetsterapeuter 100% till Rehabteamet Arbetsterapeut
Sjuksöterska till hemsjukvården Sjuksköterska, grundutbildad
Skogsansvarig Skogsbruksrådgivare
Pizzabagare Mellerud Pizzabagare
Installationselektriker till Mellerud Installationselektriker
Dalslands miljö - och energikontor söker Åtgärdssamordnare övergödning Miljösamordnare/Miljökoordinator
MIG / MAG svetsare sökes till företag i Mellerud för spännande uppdrag! Robotsvetsare
Lärare i idrott och hälsa till Karolinerskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Dahlstiernska gymnasiet Lärare i gymnasiet
Lärare i svenska och svenska 2 till Rådaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Speciallärare / specialpedagog / socialpedagog till Rådaskolan Specialpedagog
Lärare i biologi och fysik till Rådaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

ገጽ 1 ናይ 32

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mellerud

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

8 929

ስፍሓት መሬት

944 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Vänersborg 45 km

Trollhättan 55 km

Uddevalla 65 km

Karlstad 120 km

Göteborg 130 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ