Mjölby

ኣብታ እትሰፍሕ ዘላን ኣብ ታሪኽ ሱር ዘለዋን ኮምዩን ኢኻ መጺእካ፡ ግን ከኣ ኣዒንታ ናብ መጻኢ እየን ዚጥምታ። ኣብዚ፡ 26,000 ተቐማጦ ኣለዉ፡ ቍጽሪ ህዝቢ ድማ ይውስኽ ኣሎ። ኣባና ናይ ገጠርን ንእሽቶ ከተማን ጸጋታት ኣሎ፡ ከመይሲ ብፐንደልቶግ ክሳብ ሊንሾፒንግ 20 ደቓይቕ እዩ ዚወስድ፡ ናብ ኖርሾፒንግ ድማ 45 ደቓይቕ።ንሕና ሰለስተ ከተማታት ኣሎና፤ ምዮልቢ፡ ኸኒገን ማንቶርፕን። ምዮልቢ ዝዓበየት እያ። እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኦስትዮታስላተን ህይወት ዝመልኦ ገጠር እዩ። ጥቓ ተፈጥሮ ምዃን ንደጋዊ ህይወት ዕድላት ይህቦ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​Mjölby centrum

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ምዮልቢ እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ ኣባይቲ ቡስታድስቡላገት እዩ። ንሱ ኣስታት2,500 ኣፓርትማን ልዕሊ 250 ናይ ንግዲ ኣባይትን ኣለዎ። ገዛ ንምርካብ ተራ ክትሕዝ እንተ ደሊኻ ወይ ድማ ብዛዕባ ጥርሑ ገዛ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ብመገዲ ናይቲ ቡስታድስቡላገት ወብሳይት ክትገብሮ ትኽእል።

ገዛ ዘካርዩ ኣካረይቲውን ኣለዉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ዝርዝር ኣካረይቲ ኣሎ። እቲ ናይ ምውህሃድ ቤትጽሕፈት ንሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ገዛ ንኺረኽቡ ይሕግዞም።

Lägenheter i Mjölby

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ምዮልቢ ኮምዩን ንነዊሕ ግዜ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ስለ ዝነበራ ኣብኡ ብዙሓት እተፈላለየ ቋንቋ ዚዛረቡ ብሔራት ኣለዉ። ገለ ካብኣታቶም ንምጥቃስ፣ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ኦሮሞ፡ ፈረንሳ፡ ዳሪ ወዘተ.

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ብዛዕባ ኩለን ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ምዮልቢ ኩሉ ዳርጋ ቀረባ እዩ። ኣብኡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኣብኡ ግሮሰሪታት፡ እንዳ ክዳውንቲ፡ እንዳ ሳእኒን ኣቕሑ ገዛውትን ኣሎ። ዘገልገለ ኣቕሑ ገዛን ክዳንን ኣቕሑ ክሽነን ወዘተ. ዚሸጣ ናይ ሰከንድሃንድ ድኳናትውን ኣለዋ።

ኣብቲ ኮምዩን ናይ ጽባሕ ሙዚቀኛታትን ተለሃይትን ተዋንያንን ዚፈርዩሉ ናይ ባህሊ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ምዮልቢ ግሩም መሐምበስን መዘናግዕን ህንጻታት ኣሎ - ሉንድቢ መሐምበሲ። መጋለቢ፡ 18-ናይ ጎልፍ ሜዳታት፡ ኣደራሽ በረድ፡ ኣደራሽ ስፖርትን ካልእን ድማ ኣሎ።

Bild fråm Mjölby centrum

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ኮምዩን ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትመውዓሊ ስድራቤትን ኣሎ። ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዝበጽሑ ህጻናት፡ ማለት 6-12 ዓመት፡ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቤት ኪህልዉ ይኽእሉ። ብኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ወይ ካልእ ምኽንያት ኣብ ምዕባለኦም ፍሉይ ክንክን ዚደልዩ ህጻናት ነቲ ድሌቶም ዚጠልቦ ረድኤት ኪረኽቡ እዮም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ዓቕሚ ኣሃዱ (resursenhetens) ወብሳይት ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ምዮልቢ ኮምዩን ሓያሎ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ብዛዕባአን ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ። ንካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ብዚምልከት ኣብ ምዮልቢ ኮምዩን ክልተ ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባተን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርትን ሃገራዊ ናይ ስፖርት ቤትትምህርቲ/ናይ መኻይን ስፖርትን ከተንብብ ትኽእል።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ምዮልቢ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ንናይ ምዮልቢ ትምህርቲ ንዓበይቲ ተወከስ። እቲ ዝቐረበ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሊንሾፒንግ ኣሎ። ኣብኡ ብዙሓት ተመሃሮ እናተመላለሱ ይምሃሩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ምዮልቢ ማእከል ጥዕና፡ ፋርማሲን ሕክምና ስንን ኣሎ። ኣብ ሓደገኛ ሕማምን ወይ መጕዳእትን ግዜ ንሞታላ ሆስፒታል ወይ ድማ ነቲ ናይ ሊንሾፒንግ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል ተወከስ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን፡ ምስ ኩሉ ትካላዊ፡ ኮሙናዊ ወይ ሕክምናዊ ትካል ኣብ እትገብሮ ርክባት ናይ ትርጉም ሓገዝ ኪግበረልካ መሰል ኣሎካ። ነዚ ኣቐዲምካ ቆጸራ ምሓዝ የድሊ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ምዮልቢ ብመገዲ Östgötapendelnከምኡውን SJ​ ጽቡቕ ናይ መስመራት መራኸቢታት ኣሎ።

Tågstationen i Mjölby

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ምዮልቢ ዚርከባ ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤

Toyota Industries Europe AB

Väderstad-verken AB​

ሞልቢ ኮምዩን

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
HRansvarig för sommarjobbsprocessen på Toyota HR-konsult/PA-konsult
Kommunikationschef till Toyota Material Handling i Mjölby Informationschef/Kommunikationschef
Sjuksköterska , kognitiva teamet och hemsjukvård Sjuksköterska, grundutbildad
Supporttekniker Helpdesktekniker/Supporttekniker
Undersköterska Hemtjänst väster , 80 - 100% Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Sjuksköterska natt , Hälso - och sjukvårdsenheten Sjuksköterska, grundutbildad
Fingerfärdiga operatörer sökes Maskinoperatör, hygienteknik
Distriktsläkare , Vårdcentralen Mantorp Specialistläkare
Förskollärare Skogslunds förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Verksamhetschef Hälso - och sjukvården till Mjölby kommun Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Förskollärare , Kungshöga paviljong Lärare i förskola/Förskollärare
Mark - och exploateringsingenjör Exploateringsingenjör
Lärare Sv / Eng alt. Sv2 , åk 7 - 9 Vifolkaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Tjäna mellan 30 - 100 000kr i mån , Telia Field Sales Hemförsäljare
Serviceinriktad HR - Administratör Personaladministratör/Personalassistent
HR BUSINESS PARTNER TILL VÄDERSTAD HR-specialist/HR-adviser
Nu söker Manpower fingerfärdiga renrumsmontörer till Cenova! Montör, gummi- och plastprodukter
Senior Projektledare till Toyota Material Handling Europe IT-strateg
Business Solution Architect till Toyota Material Handling Europe Enterprise Architect
Personlig assistent till kvinna i Skänninge , timvik Personlig assistent

ገጽ 1 ናይ 65

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mjölby

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

26 433 

ስፍሓት መሬት

557 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Linköping 34 km 

Norrköping 73 km 

Motala 28 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ