Mönsterås

መንስተሮስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዚርከብ ኣርኪፐላጎ ዘለዎ ኮምዩን እዩ።ኣልስተሮንን አማንን ብማእከል እቲ ኮምዩን ብምሕላፉ ነቲ ከባቢ የጸብቖ። ብመሰረት ናይ ሽወደን ናይ ቍጠባ ጸብጻብ ሞስተሮስ ኮምዩን ኣብቲ ቦታ ዝበለጸ ናይ ንግድን ኢንዱስትርን ሃዋህው ይርከቦ። ኣብቲ ኮምዩን ሓምሽተ ከተማታት ኣለዋ፡ ኣብአን ድማ ንድሌታት ህጽናት ዘማልእ ናይ ህጻናት ክንክንን ቤትትምህርትን ኣሎ። ኣብ ሞንስተሮስ ኣብ ክንክን ህጻናት ብዙሕ ምጽባይ የለን ከምኡውን ኣብ ምርካብ መንበሪ ኣባይቲ። ናብ ካልማን ኦስካርስሃምን ጽቡቕ ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ ናብ ስቶክሆልምውን ቀጥታ ኣውቶቡስ ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

 

መንበሪ-ገዛ

እቲ ናይ ሞስተሮስ ትካል ክራይ ኣባይቲ እቲ ዝዓበየ ናይ ገዛውቲ ኣከፋፋሊ እዩ።ንሱ 1350 ገዛውቲ የካሪ። እቲ ገዛውቲ ኣብ ፍሊስየርድ፡ ኦለ፡ ሞንስተሮስ፡ ቲመርናበን ብሉምሰተርሞላ ይርከብ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ናይ ሞስተሮስ ትካል ኣባይቲ መርበብ ተወከስ። 

መታን ንኤስኤፍኢን ክንክን ህጻናትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ኪቐርቦም፡ ንስደተኛታት ኣብ ማእከል ከተማ ኢና ገዛ እንደልየሎም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ዓረብ፡ ካረን (በርማ)፡ ዳሪ፡ ሶራኒ፡ ኣልባንያ፡ ሶማሊ

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሞንስተሮስ ሓያሎ ናይ ክርስትያን ማሕበራት ከምኡውን ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ኣሎ። ናይ እስላም ማሕበርው ኣሎ። 

ኣብ ሞስተሮስ ብዙሓት እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ። 

ኣብቲ ናይ ሞስተሮስ መርበብ ብዛዕባ ናይተን እተመዝገባ ማሕበራት ሓበሬታኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብኡ እተፈላለየ ናይ መግቢ ድኳናት፡ ኔቶ፡ ኩፕ/ኮንሱምን ኢካን ኣሎ። ከምኡውን ኣብቲ ኮምዩን ናይ ዘገልገለ ኣቕሑ ድኳን ኣሎ። ኣብኡ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ክልተ ባንክን ኣሎ። ኣብ ኩለን እተን ሓሙሽተ ከተማታት ቤትንባብ ኣሎ። እቲ ናይ ሞስተሮስ ግን ሓዲስ እዩ። ኣብ ሞስተሮስ ብዙሕ ናይ ክዳውንቲ ድኳናት ኣሎ። ኣብ ካልማር ኢከያ ኣሎ። ካልማር ካብ ሞስተሮስ ኣስታት 45 ኪሎመተር ንደቡብ እዩ።

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብተን ሓሙሽተ ከተማታት ናይቲ ኮምዩን ክንክን ህጻናት ኣሎ። እቶም ህጻናት ቅድሚ ትምህርቲ ኮነ ድሕሪኡ ወለዶም ኪሰርሑ ከለዉ ዚዘናግዑሉ ቦታ ኣለዎም። ናብ ክንክን ህጻናትን ናብ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ንምእታው ብዙሕ ምጽባይ የለን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ናይ ሞንስትሮስ ኮምዩን ነቶም ህጻናት ብውሕስነት ዘለዎ መገድን ብሩህ ተስፋን ከምኡውን ኣብ ደሞክራስያዊ ሃውህው ብድሆታ ንኺምክቱን ይጽዕር።
ራኢና ከምዚ ዚስዕብ እዩ፣
 
• እቶም ህጻናትንተመሃሮን ብድሌቶምን ዝሓለፈ ተመክሮኦምን ምኻድ
• ኩሉ ህጻንንተመሃራይን ዕላማኡ ኪወቅዕ፡ ንትምህቱ ኪጸልዎን ሓላፍነት ኪወስደሉን
• እቶም ህጻናትንተመሃሮን በቲ ድሌታቶም ኪምዕብሉ ብማለት ብቑዓት መምህራን ብቑዕ ናይ ትምህርቲ ሃውህውን ምፍጣር
  
መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ኦለም፡ ቲመርናበን፡ ፍሊሰሪድ፡ ብሉምስተርሞላን ሞስተሮስን ይርከብ። ላዕለዋይ ደረጃ ኣብ ብሉምስተርሞላን ሞንስተሮስን ይርከብ፡ ዪምናስዩም ድማ ኣብ ሞስተሮስ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

 

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ኮምዩን ውልቃዊ ናይ ትምህርቲ መደባት እተውጽኣሉ ኮምቩክስ ኣሎ። ኣብኡ ኤስኤፍኢ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሞስተሮስ ላዕለዋይ ቤትትምህርቲ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን፡ ሰርቩክስ እውን ኣሎ።

ኣብ ካልማር ካብ ሞስትሮስ በጺሕካ እትምለሰሉ ሊነ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሞስተሮስን ብሉምስተርሞላን ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ሞስተሮስ ድማ ናይ ኣደታት ክሊኒክ፡ ናይ ናይ ህጻናት ክሊኒክ ከምኡውን ህዝባዊ ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ። ኣብ ኦስካርሃምንን ካልማርን ሆስፒታል ኣሎ። .

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣናትን ክንክን ህጻናትን ኣብያተትምህርትን ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ተርጓማይ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ መንጎ ካልማርን ብሉምስተርሞላን መደበኛ ናይ ባቡር ኣገልግሎት ኣሎ። ካብ ካልማርን ኦስካርሃምንን ናብተን ሓሙሽተ ከተማታት ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ካብ ሞንስተሮስ ናብ ስቶክሆልም ቀጥታ ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ካብ ናይ ካልማር ሰንትራል ስተሽን ናብ ማልመ፡ የተቦርይን ካልእ ዓበይቲ ከተማታትን ናይ ባቡር ኣገልግሎት ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ብመሰረት ናይ ሽወደን ቁጠባዊ ጸብጻብ ሞስትሮስ ኮምዩን ብሉጽ ናይ ዋኒናት ሃዋህው ኣለዋ።

ነዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኮምዩንን ቁጠባዊ ህይወትን፡ ከምኡውን ኣብ መንጎ እተን ዋኒናት ዘሎ ምትሕብባር እዩ። ናይ ዋኒን ዓወት ናይ ምዕባለን ብልጽግናን ቅድመኩነት እዩ። 

ናይ ዋኒን ሃዋህው ኪብሃል ከሎ እቲ በዓል ዋኒንን እቲ ተበሓላታይን ኣብቲ ሕብረተሰ ዚጓነፎ ናይ ኣመለኻኽታን መምርሕን ትካልን ፍልጠትን ድምር እዩ።

ኣብቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ንምድንፋዕ ንጽዕር።

ራኢና፡ ሞስተሮስ ብትካላትን ዋኒናትን መሊኣ ናይቲ ኣውራጃ ኣዝያ ሰሓቢት ኮምዩን ክትከውን። ናይቲ ከባቢ ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ፡ ኣብ ካልማርን ኦስካርሃምን ሆስፒታልን ማእከል ጥዕናን ዘለዎ ናይ ካልማር ወረዳ እዩ። ከምኡውን ናይ ኦስካርሃምን ስካኒያ ፋብሪካ ማኪናን ናይ ዱርን ውጽኢት ዕንጸይትን ፋብሪካ ሶድራ ሰል። ሞስተሮስ ኮምዩን ግን ምስ ክንክን ጥዕናን ናይ ህጻናት ክንክንን ቤትትምህርትን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ።

ናትካዋኒን ኪህልወካሓሲብካ ትፈልጥዶ?

ናይ ሞስተሮስ ኮምዩን ኣብቲ እትገብሮ ጻዕሪ ኪሕግዘካ እዩ። ብዛዕባ ቁጠባ፡ ዕዳጋ፡ ኣውዲትን ቀረጽን ኣድላዪ ሓበሬታ ኪህበካ እዩ። እቲ ኮምዩን ምስ ኣልሚ ፎረታግ ፓርትነር ALMI Företagspartner AB ኮይኑ እዩ ዝተሓባበረካ።

ናይ ሞስተሮስ ኡትቨክሊን፡ ሙኣብ፡ Mönsterås Utvecklings AB, Muab ጽኑዕን ሓያልንዋኒን ንምፍጣር ዝተሓባበሩ ናይቲ ኮምዩን ትካላት እዮም።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Socialsekreterare - Barn 0 - 12 år Socialsekreterare
Enhetschef inom äldreomsorgen , hemtjänst Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Enhetschef LSS Enhetschef inom social omsorg
Semestervikarier Planhyvlare, trä
Personlig Assistent Personlig assistent
Butikssäljare med inriktning maskiner Butiksansvarig
Grundskollärare åk 4 - 6 (Krungårdsskolan) Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Resurspedagog / elevassistent (Krungårdsskolan) Elevassistent
Elevhälsosamordnare Specialpedagog
Säkerhetsrådgivare / - säljare med garantilön sökes till Mönsterås Hemförsäljare
Medicinsk sekreterare till Blomstermåla Hälsocentral Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Sjukgymnast / Fysioterapeut Fysioterapeut/Sjukgymnast
Karossarbetare sökes till Groth Kaross Montör, metallprodukter
Personlig Assistent Personlig assistent
Processtekniker Massaberedare, papper
Personlig Assistent Personlig assistent
Modersmålslärare polska Modersmålslärare i grundskolan
Barnvakt i Oskarshamn Barnflicka/Barnvakt
Logistikplanerare Planeringskontorist
Resurspedagog / elevassistent (Krungårdsskolan) Elevassistent

ገጽ 1 ናይ 8

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mönsterås

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

13 000

ስፍሓት መሬት

598 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Cirka tre mil till Oskarshamn och fyra mil till Kalmar

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ