Mora

ሙራ ናይ ሰሜን ዳላርና ዞባዊ ማእከል እያ። እቲ ኮምዩን ጥቓ ናይ ሲልያ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ኣብ መንጎ ሓምላይ ዱርን ሰማያዊ ኣኽራንን ኣብ ግሩም ተፈጥሮ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሃብታም ናይ ባህልን ስፖርትን ህይወት፡ ንጡፍ ናይ ንግዲ መንፈስን ንኹሉ ዚጥርንፍ ናይ ዕዳጋ ኣቕሑን ኣሎ። ኣብዚ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ከተማታትን ቁሸታትን ኣኽራናትን ግሩም መራኸቢታት ኣሎ። ኣብዚ በጻሕቲ ሃገር ካብ መላእ ዓለም ይመጹን ኣብቲ ቫሳሎፐት ዚብሃል ዝነውሐ ናይ ምንሽርታት ቅድድም ድማ ይሳተፉ፡ ነቲ ብስምቲ ውሩይ ስነጥበበኛ ኣንደሽ ዞርን እተባህለ እተሰምየ ናይ ዞርን ቤተመዘክር ድማ ይበጽሑ። ኣብ ሙራ ያታን ሕውነትን ናይ ንቕድሚት ምኻድ መንፈስን ኣሎ። ናይ ሙራ ኮምዩን ራኢ፡ ሰባት ነቲ ሞያዊ ስራሕ ምስ ንጡፍን ጥዑይን ትሕዝቶ ዘለዎን ህይወት ንምሕዋስ ዚውሕዝሉ ምዕቡል ናብራ ዘለዎ ቀጻሊ ዚሰፍሕ ከተማ ንምፍጣር እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ሙራ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ባዕሉ ገዛ፡ ኣብ ኮምዶሚንዩም ወይ ኣፓርትማ ኪነብር ይኽእል። ኣብ ከተማ ሙራ 12,000 ሰባት ይነብሩ። 8000 ኣብ ነኣሽቱ ቁሸታት ይነብሩ። ኣብኡ ግሩም ዝኾነ ገጠራዊ መነበሪ ኣባይቲ ኣሎ።

እቲ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ Morastrand AB ይብሃል። ኣብቲ ናቱ ወብሳይት ብዛዕባ ጥርሑ መንበሪ ኣባይቲ ሓበሬታ ኣሎ። ብሕታውያን ኣካረይቲ ኣባይቲውን ኣለዋ፤ Diös AB, Bo bra ከምኡውን Nils Skoglund AB.

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሙራ ኮምዩን ካብ ኩሉ ክፍልታት ዓለም ዝመጸ እተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ፡ ንኣብነት ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ፋርስ፡ ታይላንን ቱርክን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሙራ ኮምዩን ሃብታም ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ። ናይ ስፖርት፡ ናይ መጽናዕቲ፡ ናይ ዘይመንግስታውን ባህላንውን ማሕበራት፡ እተፈላለየ ንጥፈታትን ተሳትፎነትን መራኸቢ ቦታታትን ኣለወን። ብዛዕባአን ነቲ ናይ ሙራ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ተወከስ።

ሰፊሕን ጠርናፍን ማሕበራዊ ህይወት ንሙራ ክትምዕብልን ንተቐማጦ ድማ ምሽእቲ ንኽትከውንን ኣገዳሲ ረቛሒ እዩ። ስለዚ ከኣ እዩ ናይ ሙራ ኮምዩን ብእተፈላለየ መገዲ ንማሕበራዊ ህይወት ዚሕግዝ፡ ንኣብነት ብእተፈላለየ ፊናንስያዊ ሓገዝን ብእተደጎመ ቀረጽ ክራይን።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣገልግሎትን ድኳናትን

ኣብ ማእከል ሙራ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ኣገልግሎት ቤትጽሕፈት ምስ ኣብያተጽሕፈት መድህንን ቀረጽን፡ ባንክታት፡ መደበር ፖሊስ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት ከምኡውን ካፈታትን ድኳናትን ከም ንኣብነት ሊድልን፡ ኢካን ሱፐርማርከት፡ ናይ ቀዪሕ መስቀል ሰከንድሃንድ ቡቲክ ኩፓን፡ ዘለወን ነኣሽቱ ጎደናታት ይርከብ።
ብምዕራብ ወገን፡ ናይ ኖረት ዕዳጋ ምስ ዊሊስን ኢካ ማክሲ ከምኡውን Dollar Store, Ö&B, Biltema, El-Giganten, Intersport, Jula, Mio ኣቕሑ ገዛ ወዘተ ይርከብ። ብሰሜን ናብ ኣልቭዳለን ዚወስድ ድማ Tuvan፡ ናይ ኣቅሑ ገዛ መሸጢ Jysk ከምኡውንEuropamöbler፡ናይ ሰከንድሃንድ ቡቲክ Återbruket. ይርከብ። 

ባህሊ፡ ዕረፍቲ ግዜን መዘናግዕን

ኣብ ማእከል ሙራ፡ ቤትንባብ፡ ባህላዊ ኣደራሽን ሲነማን ኣሎ። ኣብኡ ናይ ቫሳሎፐትን ዞርን ቤተመዘክር ኣሎ። ካብ ሙራ ወጻኢ ኣብ ቁሸት ኑስናስ ናይ ኢደጥበብ ባህሊ ኣሎ፡ ኣብኡ ናይ ዳላ ናይ ፈረስ ቅርጺ ይስራሕ፡ ንሱ ከኣ ናይ ዳላርናን ሽወደንን ኣርማ ኮይኑ የገልግል። ኣብ ሙራ ኮምዩን ሓያሎ ናይ ስፖርት መሳለጥያታትን መሐምበስን ኣሎ። ኣብኡ ናይ እግሪ ዙረት መገድን ካልእ ደጋዊ ንጥፈታትን ኣሎ።

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሙራ ኮምዩን 17 ኮሙናውያንን 11 ብሕታውያንን ኣብያትትምህርቲ ህጻናት ከምኡውን ን1-5 ዝዕድመኦም 6 መውዓሊ ስድራቤት (ሓንቲ ብሕታዊት) ይርከብ። ኣብኡ ን6-13 ዝዕድመኦም መእለዪ ዚኸውን (ኣብ ቀውዓዊ ሰመሰተር እቲ ህጻን 13 ዓመት ምስ መልአ) 13 ናይ ዕረፍቲ ኣባይቲ ኣሎ። ብዛዕባ ነፍስወከፍ ቤትትምህርቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ርክብ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተመልከት። 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብ 13 ኣሃዱታት ተወጊነን ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይቲ ኮምዩን ተኻፋፊለን ኣለዋ። ዝበዝሓ ኣብ ቁሸት እየን፡ ካብ 20 ክሳዕ 200 ተመሃሮ ድማ ኣለዉወን። ኣብታ ዓባይ ከተማ ግን እቲ ቍጽሪ ክሳዕ 600 ይድይብ።

ናይ ሙራ መባእታ ቤትትምህርቲ ንናይ ተመሃሮ ናይ ሽቶ ምውቃዕ ብዚምልከት ግሩም ውጽኢት የርኢ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ከኣ 93% ተምሃሮ ናብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ ፕሮግራም ብጽቡቕ ሓሊፎም። ብዛዕባ ኩለን ኣብያተትምህርቲ ናይቲ ኮምዩን፡ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ኣብ ሙራ ሳንክት ሚካኤልስስኩላን ዚብሃል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ናይ ሞያ ምድላውን ናይ ኮለጅ ስልጠናን ይህብ። ካብ ኩሉ ሃገር ሽወደን ተመሃሮ ዚስሕብ ናይ ስፖርት ትምህርቲውን ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብዚ ዚመጹ በጽሕታት ኣብቲ ሳንክት ሚካኤልስስኩላን ፡ኮምቩክስ፡ ኤስኤፍኢን ሰርቩክስን ኪወስዱ ይኽእሉ። ምስ DalaWux ብምትሕብባርውን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ ምስ ማሕበረሰብ ምልላይ ዚብል ፕሮግራም ኣሎና። ካልእ ምርጫ ከኣ ናይ ሙራ ህዝባዊ ኮለጅ ሸሪዮል Skeriol እዩ። ኣብኡ ንሓደስቲ መጻእቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ሽወደንን ካልእ ኮርሳትን ስልጠናን ይውሃብ።

ኣብ ፋሉን/ቡርለንገ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ምሁራን ዚኸውን ፍሉይ ኮርሳት ዘለዎ ዳላርና ኮለጅ ኣሎ። ብናይ Mora Högskolecentrum ፕሮግራም እውን ኣብ ሙራ እናተቐመጥካ ብርሑቕ ዚወሃብ ትምህርቲ ኣሎ። Mora Högskolecentrum ምስ ሓያሎ ኮለጃትን ዩኒቨርሲታትን ይተሓባበር፡ እተፈላለየ ናይ ስልጠና ፕሮግራማትን ኮርሳትን ድማ የቕርብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ሙራ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሓደ ካብተን ክልተ ናይቲ ወረዳ ሆስፒታላት እዩ። ኣብኡ እተፈላለየ ናይ ስፐሻሊስት ክንክንን ናይ ህጹጽ ረድኤትን ማእከል ጥዕናን ናይ ህጻናትን ኣደታትን ክሊኒካት፡ ህዝባዊ ሕክምና ስንን ፋርማስን ኣሎ። ኣብ ሙራ ሰንትሩምውን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ፡ ፋርማሲ ከምውን ብሕታዊ ናይ ስኒ ሕክምና ክሊኒክ ኣሎ።

 

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ክንረዳዳእ እንተ ደኣ ኴንና ተርጓማይ ኪህልወና ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከኣ ምስ ቤትትምህርቲ፡ ሕክምና፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ ወይ ካልእ ትካላትን ናይ ኮምዩን ሰበሰልጣን ኣብ እንራኸበሉ እዋን ይኸውን። ዝብዝሐ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ብተለፎን እዩ ዚካየድ። ምስ ተርጓማይ ቆጸራ ምግባር ድማ ናይቲ ትካል ወይ ውድብ ሓላፍነት እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሙራ ማእከል ነቝጣ ዳላርና እያ፡ ምስ ካልኦት ክፍልታት ሃገር ድማ ናይ መኪናን ኣውቶቡስን ባቡርን ነፈርትን ግሩም መራኸቢታት ኣለዋ። Dalatrafik ነቲ ናይቲ ከባብን ዞባውን መስመራት ኣውቶቡስን ባቡርን የመሓድሮ። ኣብቲ ወብሳይት ብዛዕባ ናይ ኩሉ ገጠራትን ከተማታትን ሰሌዳ ሰዓታት ኣሎ።
ካብቲ ወረዳ ወጻኢ ዚወሃብ ኣገልግሎት ባቡር ብ SJከምኡውን ብ Tåg i Bergslagen. እዩ ዚካየድ። ሓያሎ ናይ ኣውቶቡስ ትካላት፡ ከም Swebus Masexpressen​ን ካብ ሙራ ናብ ስቶክሆልምን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ይህባ። ኣብ ሙራ Mora/Siljan መዓርፎ ነፈርቲ ይርከብ። ካብኡ ንኣርላንዳ ብኣየር መገዲ 50 ደቓይቕ እዩ።

 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ሙራ እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ባዕሉ እቲ ናይ ሙራ ኮምዩንን (ኣስታት1800 ሰራሕተኛታት) ናይ ዳላርና ወረዳ ቤትምኽርን እዩ። እተን ሰለስተ ዓበይቲ ብሕታውያን ኢንዱስትሪ፡ ናይ ምስናዕ ኢንዱስትሪን ናይ ቱሪዝምን ናይ ንግድን እየን። ብዛዕባ ናይ ሙራ ቁጠባዊ ህይወት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ። ንኣኻ ውልቃዊ ዋኒን ክትጅምር እትደሊ ዘሎኻ ብመገዲቲ ኮምዩን ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል።

ኣብ ሙራ ብዙሓት ተቐማጦ ኣብ ካልእ ቦታታት ሰሪሖም ይምለሱ። ግሩም ናይ ጕዕዞ መስመራት ብምህላዉ፡ እቶም ኣብ ሙራ ዚቕመጡ ኣብዘን ከም ኣብነት ተጠቒሰን ዘለዋ ዚስዕባ ከተማታት እናሰርሑ ኣብ ሙራ ኪቕመጡ ይኽእሉ እዮም፤ ረትቪክ፡ ኡርሻ፡ ኣልቭዳለን፡ ለክሳንድ፡ ቡርለንገ፡ ፋሉን፡ ማሉንግ፡ ሳለንን ቫንስብሩን። 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mora

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

20 000

ስፍሓት መሬት

2813 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm cirka 340 km 

Falun cirka 85 km 

Borlänge cirka 100 km

Gävle cirka 180 km​​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ