Mörbylånga

ሞርቢሎንጋ ኮሙን ኣብ ደቡብ ኦላንድ ይርከብ። ንእሽቶ ኮሙን ኮይኑ ጥቓቲ ዓቢ ከተማ ካልማር ይርከብ። ኣብኡ መሐምበስን ግሩም ዝኾነ ገማግም ባሕርን ተፈጥሮን፡ ከም ንኣብነት ስቱራ ኣልቫረት ይርከብ። ኣብኡ ኣብ መንጎ ሳሕቲ ዝረኣዩ ኣታኽልቲ ክትዛወር ትኽእል።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​ናይ ደቡብ ኦላንድ ዓለማዊ ውርሻ ኣብ ሞርቢሎንጋ ኮሙን ይርከብ። ኣብኡ ግሩምን እንኮ ዝኾነን ኣዕዋፍን ህያው ታሪኽን ባህልን ዘለዎ ተፈጥሮ ክትዕዘብ ትኽእል።

 

መንበሪ-ገዛ

እቲ ዝዓበየ ኣካራዪ ወኪል እቲ ሞርቢሎንጋ ቡስታድ ኦ.ቤ እተባህለ እዩ። ንሱ ኣብ ኩሉቲ ኮሙን ኣባይቲ ኣለዎ። ይኹንምበር ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሞርቢሎንጋ ኮሙን ሽወደን ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ብዙሓት እዮም፡ ንኣብነት ከም ቋንቋታት ቦስንያ፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ዓረብ፡ ሩስያ፡ ታይላንድን እንግሊዝን። እቲ ቤትትምህርቲ ብዙሓት ዚዛረቡዎ ቋንቋ ምስ ዚህሉ ብናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ይህብ እዩ። ምስ ሰበስልጣን ክትራኸብ ከሎኻ ተርጓማይ ንሕዘልካ ኢና፡ ወይ ብተለፎን ወይ ብኣካል ዘስተርጉም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ሞርቢሎንጋ ኮሙን ኣብ ብዙሕ እተፈላለየ ሸነኻት ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዎ፡ ከም ስፖርትን ባህልን። ነቲ ናይ ሞርቢጋታን ኮሙን ደብተር ማሕበራት ተወከስ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሞርቢልንጋን ፈርየስታደንንን ሶድር ሞከልቢን ሰከንድሃንድ ቡቲክ ኣሎ

ኣብ ፈርየስታደን ናይ ነቶ ሱፐርማርከት ኣሎ። ኩፕ ኣብ ፈርየስታደንን ሞርቢሎንጋን ኣሎ። ኢካ ኣብ ፈርየስታደንን ሞርቢሎንጋን ሰድራ ሞክለቢን ግረንሆገንን ይርከብ።

ቤትጽሕፈት ቀረጽ ኣብ ካልማር ኣሎ

ኣብ ኖርሊደን፡ ካልማር፡ ናይ እተፈለለየ ሃገራት ባህላዊ መግቢ ኣሎ

ኣብ ፈርየስታደንን ሞርቢሎንጋን ሰድራ ሞክለቢን ቤት ንባብ ኣሎ

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ሞርቢሎንጋ ኮሙን ኣብ መላእ ኮሙን ኣጸደ ህጻናት ኣለዎ

ኣጸደ ህጻናት ነቲ ኣጸደ ህጻናት ኪበጽሖ ዘለዎ ሽቶ ዚገልጽ ናቱ ካሪኩለም ኣለዎ

እቲ ኣጸደ ህጻናት ብመሰረት ናይ ነፍስወከፍ ህጻን ድሌት እዩ ዚሰርሕ

ናብ ሓፈሻዊ ኣጸደ ህጻናት ወይ ድማ ናብ ኣጸደ ህጻናት ትግደስ እንተ ዄንካ ንውላድካ ኣብኡ ንኺኣቱ መስርዕ/ሪጋ ኣትሕዞ።

ሓታቲ ዕቝባ ዄንካ ስራሕ ዘይብልካ ወይ ዘይትምሃር ምስ እትኸውን እቲ ውላድካ ኣብቲ ሓፈሻዊ ቅድመቤትትምህርቲ 15 ኣብ ሰዓት ኪምሃር መሰል ኣሎካ። እቲ ሓፈሻዊ ቅድመትምህርቲ ንደቂ 3-5 ዓመት እዩ።

እትሰርሕ ወይ እትምሃር ምስ እትኸውን ውላድካ ብድሌትካ ኣብቲ ኣጸደ ህጻናት ኪውዕል ይኽእል። ኣጸደ ህጻናት ንደቂ 1-5 ዝዕድመኦም እዩ።

ክፉት ኣጸደ ህጻናት

ኣብቲ ናይ ፈርየስታደን ማእከል ስድራቤት፡ ነቶም ምስቶም ካብ 0-5 ዝዕድመኦም ደቆም ኣብ ገዛ ዚውዕሉ ክፉት ቅድመትምህርቲ ኣሎ። ሽዑ ንስኻን ውላድካን ኣብቲ ውላድካ ዝጻወተሉን ሓድሽ ነገር ዚመሃረሉን ትምህርታዊ ሃዋህው ትህሉ። ምስ ካልኦት ወለዲውን ትራኸብን ትፋለጥን። ንስኻ ከም ወላዲ መጠን ትምህርታውን ማሕበራውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ካብታ ኣብ ሰሜን ዘላ ግሎሚንገ ክሳዕ እታ ኣብ ደቡብ ዘላ ሶድራ ሞከልቢ ሸሞንተ መባእታዊ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ንሕና ኩሎም ህጻናት ውሕስነት ኪስምዖምን ጽቡቕ ውጽኢት ኪረኽቡን ንጽዕር።

ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ተምሃሮ ንዚምልከት ግሩም ናይ ምድላው ትምህርቲ ኣሎና

እቲ ኮሙናዊ 7ይ-9ይ ክፍሊ ቤትትምህርቲ ኣኣብ ሞርቢሎንጋ ኣሎ። ናይ ኦላንድ ናጻ ቤትትምህርቲ ካብ 7ይ-9ይ ክፍሊ ዘለዎ ኣብ ፈርየስታደን ዚርከብ ቤትትምህርቲ እዩ።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ናይ ሞርቢሎንጋ ኮሙን ተምሃሮ ናብቲ ናይ ካልማር ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዮም ዚኸዱ ናይቲ ናይ ካልማርሱንድ ፈደረሽን ዪምናሴት ኣካል ድማ እዮም

ዕድላት ትምህርቲ

SFI- ሽወደን ንስደተኛታት

SFI- ትምህርቲ ኣብ ሞርቢሎንጋ ይርከብ

ትምህርቲ ኣባጽሕ

ኣብ ካልማር ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ኮለጅን ደረጃ ናይ ኣባጽሕ ትምህርቲ ንምርካብ ጽቡቕ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብዚ፡ ናይ ኣባጽሕን/ኮምቩክስ ናይ ሞያን ስልጠና ኣሎ። ኣብ ካልማር ናይ ሊነዩኒቨርሲቲውን ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ሕክምና ምስ እትደሊ ብቐዳምነት ናብቲ ናይ ጥዕና/ክንክን ማእከል ኪድ። ኣብ ፈርየስታደንን ኣብ ሞርቢሎንጋን ኣሎ።

ናይ ኣደታት ክንክን ጥዕናን ናይ ህጻናት ክንክን ጥዕናን ኣብ ፈርየስታደን ማእከል ስድራቤት ይርከብ

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኣዚዩ ኣገዳሲ ዝርርብ ተርጓማይ ይጽዋዕ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ካልማር ወረዳ ትራፊክ (KLT) ኣብ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኮሙን ናይ ኣውቶቡሳት መስመራት ኣለዎ። ናብ ካልማርን ቦርይሆልምን ብኣውቶቡስ ኢዩ ዚኽየድ።

ካብ ካልማር ትኽ ኢላ እትኸይድ ባቡር ጌርካ ናብ ማልሞ/ኮፐንሃገን ትኸይድ። ናብ ስቶክሆልም ክትከይድ ምስ እትደሊ ኣብ ኣልቨስታ ባቡር ትቕይር።

መዓርፎ ነፈርቲ ካልማር ናይ ወጻእን ውሽጣውን በረራ ኣለዎ

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ሞርቢሎንጋ ኮሙን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ኣብ ፍርያት መግብን ንግድን ኢንዱስትርን ዚነጥፋ ነኣሽቱን ዓበይትን ዋኒናት ኣለዋ። ቢዚነሳዊ ህይወት ብቱሪዝምን ብናይ ካልማር ቅርበትን ይጽሎ። ናብ ኦላንድ ዓመት ዓመት ብዙሓት በጻሕቲ ሃገር ይመጹ። ስለዚ ኣብቲ ኮሙን እኹል መሸጣን እተፈላለየ ናይ ቱሪዝም መሳለጥያታትን ስነጥበባውያንን ኢደጥበባውያንን ኣለዉ።

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Vi söker Materialhanterare till Scania Oskarshamn Lagerarbetare
Är du vår nya montör på Scania i Oskarshamn? Montör, metallprodukter
Kock , à la carte sökes Kock, à la carte
Snickare sökes Träarbetare/Snickare
Lärare / förskollärare / lärare fritidshem Torslunda skola Lärare i förskola/Förskollärare
Djurskötare sökes till mjölkproduktion Djurskötare, mjölk
Utbildad förskollärare sökes till Öland Lärare i förskola/Förskollärare
Sjuksköterska / Distriktsköterska natt Distriktssköterska
Ekonomibiträde Växthuset Ekonomibiträde, storhushåll
Kock / Kokerska Skogsgläntan Kock, storhushåll
Enhetschef Bibliotek Bibliotekschef
Speciallärare / SvA Speciallärare
Barnvakt / nanny extrajobb Öland Färjestaden 1 tillfälle / månad Barnflicka/Barnvakt
Handledare Innergården Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Extrajobba med läxhjälp , studieteknik & motivation , Färjestaden / Mördbylånga Jobbcoach/Utbildningscoach
Studentjobb / Extrajobb – Sales and Product Assistant till resebranschen Receptionist, telefonist
Personlig assistent Personlig assistent
Hud - och / eller spaterapeut Hudterapeut
Massageterapeut Massör/Massageterapeut
Servitör / Servitris till Hotel Skansen´s Team Servitör/Servitris

ገጽ 1 ናይ 17

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mörbylånga

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

14 669

ስፍሓት መሬት

669 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Kalmar, ca 12 km

Malmö, 290 km

Stockholm, 406 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ