Motala

እንቋዕ ናብ ሙታላ ብደሓን መጻእኩም- ናይ ኦስተርዮትላንድ ናይ ቀላይ ከተማ! ኣብ ሙታላ ንጡፍ ህይወት ምንባር ቀሊል እዩ፡ ከመይሲ ኣብኡ ቅልጡፍን ናጻን ንምዃን ቦታ ኣሎ። እቲ ነዚ ዘማልእ ድማ መሐምበሲታት፡ ስፖርታዊ ህይወት፡ ተፈጥሮ፡ ምግፋፍ ዓሳ፡ ምጅላብ፡ ባህሊ፡ ማሕበራዊ ናብራ - ካልእውን። ኩሉ ቀረባ ብምዃኑ ነቲ ጸጋታት ይውስኸሉ። ኣብ ንእሽቶ ዓዲ ከም ኣብ ከተማ ዘሎኻ ኴንካ ክትነብር ትደሊዶ? እምበኣር ናብ ሙታላ ምጻእ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Vattennära boende i Motala  

​​​መንበሪ-ገዛ

ጥቓ ማያት ብምዃኑ እቲ ኮምዩን ብዙሕ ግሩም ዝኾነ እትነብረሉ ቦታታት ኣለዎ። ኣብኡ ኣፓርትማን ኮንዶሚንዩምን ቪላታትን ኣሎ። ኮንዶሚንዩም ምስ እተፈላለዩ ወነንቲ ገዛውቲ ይርከብ፡ ከም ናይቲ ኮምዩን Platen. ኣብቲ ናይ ሙታላ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ብዙሓት ኣካረይቲ ሓበሬታ ኣሎ። ነኣሽቱ ገዛውትን ቪላታትን ኣብቲ Hemnet ​ ትረክብ ከምኡውን ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሙታላ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ከባቢታት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ይርከብ። ጥርሑ መሬት ትደሊዶ? ኣብቲ ናይ ጥርሑ መሬት tomtkö ሪጋ ተራ ሓዝ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሙታላ ኮምዩን እተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት እዚኣተን እየን፤ ዓረብ፡ ዳሪ/ፓሽቶ/ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ፊንላንድ፡ ኪሩንዲ፡ ፈረንሳ፡ ሶራኒ/ኩርማንጂ፡ ፖላንድ፡ ሮማኒ፡ ኣርሊ፡ ሩስያ፡ ስፓኛ፡ ሲርያ፡ ታይላንድን ቬትናምን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሙታላ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት፡ ናይ ብሔራት ወይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታት። እትደልዮ ውሱን ማሕበር ክትረክብ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ረአ። ገለ ካብዘን ማሕበራት ንምጥቃስ፤

  • ናይ ዓረብ ማሕበር ሕወነት
  • ሊልያን ማሕበር ቦስንያ
  • ናይ ክሮሽያ ማሕበር
  • ናይ ኩርድ ማሕበር
  • ናይ ሶማልያ ባህላዊ ማሕበር
  • ናይ ሲርያ ማሕበር
  • ናይ ሲርያ ኦርቶዶክስ ናይ መንእሰያት ማሕበር
  • ናይ ሲርያ ኦርቶዶክስ ማርያም ቤትክርስትያን
  • ደቡብ ኣፍሪቃ - ኮሚተ
raps.jpg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ሙታላ ኮምዩን ነቲ ሕቶታትካ ኣብቲ መቐበሊ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ብተለፎን 0141-22 50 00 ወይ ብኣድራሻ Drottninggatan 2, 591 35 Motala ኪቅበሎ ይኽእል።

ብሪጋን Bryggan – መእተዊ (መላለዪ) ኣሃዱ ንናይ ሙታላ ኮምዩን ሓደስቲ መጻእቲ

ኣብ ብሪጋን መታን እቶም ኣብ ሙታላ ሓደስቲ መጻእቲ ብቑዕ ኣቀባብላ ኪረኽቡ ምስ እተፈላለዩ ክኢላታት ኴንና ንሰርሕ። ሙታላ ኮምዩን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ረኺባ ምስ ቤትጽሕፈት ዕዮን ምስ ኤስኤፍኢ ስልጠናን ተተሓሕዞም። ኩሎም ህጻናት ወይ መንእሰያት ነቲ ናይ ትምህርቶም ድሕረባይታ ንምግላጽ ንሓደ ካብቶም ናይ ብሪጋን ናይ ስልጠና ተሓጋጋዚ ይረኽቡዎ። ንሱ ብዛዕባ ምእላይ ህጻናትን ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርትን ይሕብር፡ ናብቲ ቤትትምህርቲ ይወስዶም የላልዮምን። ናብቲ ናይ ቤትትምህርቲ ኣመሓዳሪ ዚግበር ናይ መጀመርያ ምብጻሕ ብብሪጋን ይከናወን። እንተ ኣድልዩ፡ ምስ እተፈላለያ ማሕበራት ንኺራኸቡውን ንሕግዝ ኢና።

ብዛዕባ ሙታላ ተወሳኺ ኣንብብ፣

ድኳናት

ቤትንባብ

ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት

ቤትጽሕፈት መድህን

ዝሓሰረ ኣቕሑ ገዛን ክሽነን፤

Rusta

Jysk

ናይ ሊንሾፒን IKEA

ናይ ቀዪሕ መስቀል ሰከንድሃንድ

Återvinningen

Alf Ek Auktioner

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ናይ ሙታላ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ምእላይ ህጻናትእቲ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሙታላ ኮምዩን ናይ ቤትምህርቲ ህጻናት ክላስ (ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ)፡ መባእታ ቤትትምህርቲ (ካብ 7 ዓመት፡ ክሳዕ ዓመት 9 ግዴታ እዩ) ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ (3 ዓመት ድሕሪ መባእታ) ኣሎ። እተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ከኣ ኣለዎ፤ ህጻናትን ናይ ዕረፍቲ ግዜን፡ ህንጻን መሳለጥያን፡ ቁጠባ፡ ኤለትሪሲቲን ጸዓትን፡ ተሽከርካርን መጎዓዝያን፡ ስልጠና ተልመዴን፡ ህዩማኒስት ፕሮግራም፡ ናይ ኢንዱስትሪ ተክኒክ፡ ናይ መላለዪ ፕሮግራም፡ ባህሊ፡ ናይ ተፈጥሮ ሳየንስ፡ ማሕበራዊ ሳየንስ፡ ተክኒክን ክንክንን ምእላይን። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ኩለን ኣብያተትምህርቲ ሓበሬታ ኣሎ።

ungdomar.jpg

ዕድላት ትምህርቲ

ሙታላ ኮምዩን ከም ንኣብነት ኣብ ናይ መምዘኒ ተክኒክ፡ ኣብ ናይ ዝኽሪ ምጥፋእ ክንክን/ነርስ፡ ኣብ ስነኣእምሮኣዊ ክሊኒክን ክንክንን ዘተኮረ ናይ ሞያ ኮለጅ ትምህርቲ yrkeshögskoleutbildning (YH) ትምህርቲ ንዓበይቲ ይህብ። ከምኡውን ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI)፡ ምኽሻንን፡ ገለ ኣብ ምፍራይ ተክኒክን መምህር ትምህርቲ ህጻናትን ስልጠና ምምህርናን ዘተኮረ ናይ ኮለጅ ትምህርቲ ይህብ። ነቶም ናይ ውልቆም ዋኒን ኪጅምሩ ዚደልዩ ድማ ናይ ዋኒን ቤትትምህርቲ ኣሎ። ነዚኣቶም ብ Nyföretagarcentrum. እውን ደገፍ ይወሃቦም እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ብዛዕባ ክንክንን ረድኤትን ኣብቲ ናይ ሙታላ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቶም ምስ ተሓጋጋዚኦም ዚራኸቡ ግን ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ፡ ናይ ትርጉም ሓገዝ ኪረኽቡ መሰል ኣለዎም። ነዚ እቲ ተሓጋጋዚ እዩ ዘዳሉዎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ማኪና

ካብ ደቡብ፤ E4 ክሳዕ ኦደርስሆግ ካብኡ ድማ ሃገራዊ ጽርግያ 50 ወሲድካ ንኦረብሩ።

ካብ ሰሜን፤ ሃገራዊ ጽርግያ 50 ወሲድካ ንዮንሾፒንግ ካብኡ ክሳዕ ሙታላ።

ካብ ምብራቕ፤ E4 ክሳዕ ሊንሾፒንግ ካብኡ ሃገራዊ ጽርግያ 34 (fd. 36) ክሳዕ ሙታላ

ባቡር

SJ

Östgötatrafiken​

Tågkompaniet

​ኣውቶቡስ

Länstrafiken

Blåklintsbuss (ሙታላ – ስቶክሆልም)

ነፋሪት

ሊንሾፒንግ መዓርፎ ነፈርቲ

ኖርሾፒንግ መዓርፎ ነፈርቲ

ስካቭስታ መዓርፎ ነፈርቲ​

flygbild_top.jpg

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ሙታላ እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤ ሙታላ ኮምዩን፡ ወረዳ ቤትምኽሪ፡ ኣውቶሊቭ ኤለክትሮኒክስ፡ ሙታላ ፋብሪካ፡ ፖፐልስታደን፡ ምምሕዳር ክንክንን ፕሮክሲማ ፍሉይ ሕክምናን። እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ናይ ቦረንስበርይ ከኣ ኣርላ ፕላስት፡ ከምኡውን (ካብ ሙታላ መገዲ 40 ደቓይቕ ብባቡር ከኣ) ኣብ ሊንሾፒንግ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Barnskötare 100% (visstid) Barnskötare
Barnskötare 100% (visstid) Barnskötare
Förskollärare 100% (visstid) Lärare i förskola/Förskollärare
Förskollärare 100% Lärare i förskola/Förskollärare
Grundskollärare åk 4 - 5 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Pedagogassistent (Visstid) Pedagogassistent
Grundskollärare 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Elevassistent 100% (Vik) Elevassistent
Fysioterapeut / sjukgymnast Rehab väst Fysioterapeut/Sjukgymnast
Elevassistent Elevassistent
Modersmålslärare i bengali ca 25% Modersmålslärare i grundskolan
Modersmålslärare i tigre / tigrinja ca 20% Modersmålslärare i grundskolan
Extra arbete för rörmockare i Motala med omnejd VVS-montör
55+ handyman sökes för stora och små uppdrag i Motala med omnejd Diversearbetare
Sökes behörig 50+ elektriker i Motala med omnejd Serviceelektriker, installation
Sökes 50+ Lokalvårdare Motala med omnejd Städare/Lokalvårdare
Extra arbete för 55+ målare sökes i Motala med omnejd Målare
Sökes 55 + i Motala med omnejd med trädgårdsintresse Trädgårdsarbetare/Plantskolearbetare, trädgård
Barnskötare 0 - 100% (vik) område söder Barnskötare
Anläggningsarbetare Väg-och anläggningsarbetare

ገጽ 1 ናይ 69

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

42 000

ስፍሓት መሬት

1284 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Norrköping – 10 mil

Jönköping – 10 mil

Örebro – 10 mil

Linköping – 4 mil

Stockholm – 25 mil

Göteborg – 26 mil​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ