Mullsjö

ነቶም ህዱእ ቦታ ዚደልዩ ግን ድማ ጥቓ ዓቢ ከተማ ኪኾኑ ዚደልዩ፡ እዚ ኮምዩንዚ ኣዚዩ ብቑዕ እዩ። ኩሉ ዘድሊ ኣገልግሎትን መዘናግዒ ንጥፈታትን ስለ ዘለዎ፡ ነቲ ኮምዩን ገዲፍካ ክትወጻእ ኣየድልን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማታት ሙልሾን ሳንድሀምን ነፍስወከፍ ሰብ ኣብ ጃርዲን ዘለዎ ቪላታት እዩ ዚቕመጥ፡ ግሩም ትርኢት ዘለዎ። ግን እተን ከተማታት ጥራይ ኣይኮናን ሰሓብቲ፡ መብዛሕትኡ ተቐማጣይ ኣብ ገጠር እዩ ዚነብር። እቲ ሙልሾ ቡስተደር ዚብሃል ትካልክራይ ኣባይቲ፡ ኣብ ሙልሾን ኣብ ሳንድሀምን ዚካረ ኣፓትማ ኣለዎ። ኣብቲ ኮምዩን ገዛ ዘካርዩ ኣካረይቲ ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብብዝሒ ዚዝረብ ፋርስን/ዳሪን ዓረብን እዩ። ናይ ወጻኢ ቋንቋ ተዛረብቲ ብመጠን ዚኣትዉን ዚወጹን ይበዝሑን ይውሕዱን ኢዮም። ብዛዕባ እዋናዊ ሓበሬታ ጉጀለታት ቋንቋ፡ ነቲ ናይ ኮምዩን ኣተሓባባሪ ተወከሶ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን ኣስታት 100 እተፈላለያ ማሕበራትን ውድባትን ኣለዋ። ንኣብነት ከም ማሕበራት ዓይነስዉራን፡ ስፖርት ማሕበራትን እተፈላለያ ናይ ኣብያተክርስትያን ማሕበራትን።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ናይ ሙልሾ ሰንትሩም ክልተ ግሮሰሪታት፡ ነኣሽቱ ድኳናት፡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ፋርማሲን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ኣለዋ። ሰከንድሃንድ ድኳናትውን ኣለዋ። ግን ምርጫታት ንዝደልዩ እቶም ነበርቲ ናይቲ ኮምዩን ናብ ዮንሾፒን እዮም ዚኸዱ፡ እታ ዓባይ ከተማና።

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ሙልሾ ኮምዩን ናይ ህጻናት ክንክንን ቤትትምህትን ተቕርብ፡ ንሳተን ድማ ከም ምልክት ቅሳነት፡ ብቕዓት፡ ምህሮን ምዕባሌን ኮይነን ነቲ ነባሪ ትምህርቲ መሰረት ይኾና።

ኣብቲ ኮምዩን ሽድሽተ ኮሙናዊ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ሰለስተ ብሕታውያንን ኣለዋ። ብዛዕባ ነፍስወከፈን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ኢንተርነት ከተንብብ ትኽእል።

ናይ ሙልሾ ኮምዩን ክፉት ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣየካይድን፡ ግን ናይ ሽወደን ቤትክርስትያንን ናይ ፐንተኮስት ቤትክርስትያንን ክፉት ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣለወን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲ ኮምዩን ንደቂ 6-15 ዝኸውን ኣርባዕተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ኣብ ክልተ ቦታታት እየን ተመቒለን።

ነቶም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ተመሃሮ ኣብ ዮንሾፒን ወይ ኣብ ከባቢ ሙልሾ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ።

ዕድላት ትምህርቲ

ከም ኤስኤፍኢን ምልላይ ምስ ሕብረተሰብን ዝኣመሰሉ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ብቐንዱ ኣብ ዮንሾፒን እዮም ዚካየዱ። ኣብቲ ኮምዩን ኮለጅ ኣሎ።

ዝቐረበ ኮለጅ ዘለዎ ከተማ ዮንሾፒን እዩ።

 

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሙልሾ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብዚ፡ ናይ ደቀንስትዮን ህጻናትን ከምኡውን ናይ ስኒ ሕክምናን እውን ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ወይ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክሊኒክ ኣብ ዮንሾፒን እዩ ዘሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ሙልሾ ኮምዩን ንኹሉ ምስ ተርጎምቲ ዚግበር ውዕል ምስ ዮንሾፒን ናይ ትርጁማንን ትርጉምን ኣገልግሎት ኢዩ ዚገብሮ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ መንጎ ሙልሾን ካልእ ናይ ሽወደን ከባቢታት ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን ግሩም መራኸቢታት ኣሎ።
ንዮንሾፒን ንምኻድ ኣብነታዊ ሰሌዳ ሰዓት

  • ካብማእከል ሰንትሩም ብባቡር፡ 21 ደቓይቕ ወይ 35 ብኣውቶቡስ
  • ካብሳንድሀም ብባቡር፡ 32 ደቓይቕ

ካብ ሙልሾ ሰንትሩም ንየተቦርይ ብባቡር 1 ሰዓትን 40 ደቓይቕን ይወስድ። ንማልመ 3 ሰዓትን 10 ደቓይቕን። ናብ ስቶክሆልም 3 ሰዓትን 20 ደቓይቕን።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ሙልሾ ንግዳዊ ህይወት ሱር ዝሰደደ እዩ። ናይ ንግድን ኢንዱስትርን መንፈስ ኣብቲ ኮምዩን ኣብዛ ዝሓለፈት ዘመን ዓቢ እዩ ነይሩ፡ ስለዚ ናይ ሙልሾ መንፈስ ኢልና ንጠቕሶ። ኣብቲ ኮምዩን ሓያሎ ፋብሪካታት ኣለዋ። 

ሓያሎ ተቐማጦ ሙልሾ ንኺሰርሑ ናብተን በጺሕካ እትምለሰን ከተማታት እዮም ዚኸዱ፡ ንኣብነት ናብ ዮንሾፒን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ekonomichef Ekonomichef
Lärare inriktning fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sommarjobb , barnmorska Barnmorska
Sommarjobb , vårdadministratör / läkarsekreterare Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Sommarjobb , sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Sommarjobb , undersköterska / skötare Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Stödpedagog Stödpedagog
Jag gillar att måla och simma , gör du det också? Personlig assistent
Kock Kock, storhushåll
Storköksbiträde - vikariat Ekonomibiträde, storhushåll
Undersköterska Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Specialpedagog årskurs 4 - 6 Specialpedagog
Vi söker en samtalsterapeut / missbruksbehandlare till vår enhet i Mullsjö. Samtalsterapeut
IT - tekniker IT-tekniker/Datatekniker
Förskollärare till Skogsgläntans förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Vikarierande folkhögskollärare till allmän kurs Folkhögskolelärare
Robotsvetsare Robotsvetsare
Kock Kock, storhushåll
Mekanker tunga fordon Lastbilsmekaniker
MASKINIST / HJULLASTARE / GRÄVMASKIN Grävlastarförare, anläggning

ገጽ 1 ናይ 56

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mullsjö

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

7 039

ስፍሓት መሬት

213 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Jönköping 25 km

Göteborg 145 km

Malmö 320 km

Stockholm 360 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ