Nordanstig

ኖርዳንስቲግ ኮሙን ኣብ ሰሜን ሃልሲንግላንድ ጥቓ ናይ ሽወደን ሕምብርትን ኣብ መንጎ ሁዲክድቫልን ሱንድስቫልን ይርከብ። እቲ ኮሙን ካብቲ ብሑጻ ጽመልአ ገማግም ባሕርን መግፈፍ ዓሳን ውቁባት ደሴታትን ክሳዕ ናይቲ ውሽጢ ዓዲ ድንግል መሬትን ዓሳን መንሸራተትን ዘለዎን ዓበይቲ ዱራትን ይዝርጋሕ። እንቋዕ ናብ ኖርዳንስቲግ ብደሓን መጻእኩም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኖርዳንስቲግ ኮሙን ሓያሎ ኪራይ ኣባይቲ ዘቕርባ ኩባንያታት ኣለዋ። እቲ ዝዓበየ ኣካራዪ እቲ ኖርዳስቲግ ቡስታደ ኦ.ቤ እተባህለ ትካል እዩ። ንሱ ኣብ መብዛሕትአን ናይቲ ኮሙን ከተማታት፡ ኣባይቲ ኣለዎ። ከምኡውን ገለ ብሕታውያን ኣካረይትን ገዛ ዝሸጡ ኣራኸብትን ኣለዉ።

ነቲ ናይ ኖርዳንስቲግ መንበሪ ኣባይቲ ብዚምልከት ተወሳኺ ኣንብብ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኖርዳንስቲግ ኮሙን ካብ እተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ተቐማጦ ኣለዉ። ኣብኡ ብዘይካ ሽወደንን እንግሊዝን፡ ሶማሊን ዓረብን ትግርኛን ፋርስን ይዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኖርዳንስቲግ ኮሙን ናይ ስፖርት፡ ባህልን ዝንባለን ማሕበራት ከምኡውን ኣብያተክርስትያንን እተፈላለያ ካልኦት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ኖርዳንስቲግ እቲ ናይ ማሕበራት ጽላል ውድባት ዝኾነ ኖርዳንስቲግ ቤትምኽሪ ማሕበራት ይርከብ። ብዛዕባ እተን ማሕበራት ኣብቲ ደብተር ማሕበራት ተመልከት።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኖርዳንስቲግ ኮሙን ከም ሓኪም ስኒ፡ ማእከል ጥዕናን ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን ዝኣመሰሉ ኣድለይቲ ኣገልግሎታት ኣለዉ። ኣብዚ፡ ናይ መግቢ ሸቐጥን እንዳ ኣጫርቕን ናይ ስራሕ ክዳውንትን፡ ናይ ጃርዲን ማሺናት፡ ብሺግለታታትን ህያባትን ይርከብ። ኣብቲ ናይ ቱሪዝም ቤትጽሕፈት መርበብ ኢንተርነት ኡፕለቭ ኖርዳንስቲግ Upplev Nordanstig ብዛዕባ ናይቲ ኮሙን እተፈላለየ ንጥፍታትን ፍጻመታን ይርከብ።

ኣብቲ ኮሙን ናይ ሰከንድሃንድ ኣማራጺታት ኣሎ፡ ከምኡውን ኣብ ሁዲክስቫል ክዳውንትን ኣቕሑ ክሽነን ኣቕሑ ገዛን ዝሸጣ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣለዋ። እቲ ዝቐረበ ኢከያ ኣብ ሱንድስቫል ይርከብ። ኣብ በርይሾ፡ ሲነማ፡ ኣብ በርይሾን ሃሰላን ግናርፕን ሃርሞንገርን ድማ ቤትንባብ ኣሎ።

ኣብ ስታሹንቨገን 2 በርይሾ፡ እቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ሓበሬታን ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ዚረኽቡሉ ናይ ስደተኛታት ኣሃዱ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ሶማልን ዓረብን ዚዛረቡ ሰራሕተኛታት ኣለዉ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኖርዳንስቲግ ኮሙን ኣብ ከተማታት በርይሾ፡ ግናርፕ፡ ሃርሞንገር፡ ሃሰላ፡ ኢልስቡን የተንዳልን ብሕታውያን ኣጸደ ህጻናት ኣለዋ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

እቲ ኮሙን ክሳዕ 9ይ ክፍሊ ዚበጽሕ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኣለዎ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ንመባእታዊ ቤትትምህርቲ ዚምልከት ከምኡውን ብዛዕባ ተኽእሎታት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ናይ ኖርዳንስቲግ ኮሙን ዚርከብ በርይሾ ዘሎ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ነዚ ዚስዕብ ስልጠናታት ይህብ፣ መተኣታተዊ መደባት፡ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ካልኣይ ደረጃዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ሽወደን ንወጻእተኛታትን ሰርቩክስን። እቲ ትምህርቲ ኣባጽሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ስልጠና ብኮለጅ ደረጃ ጀሚሩ፣ እተመስከረሉ ፖሊተክኒክ ተክኒሻን- ፕሮሰስ 400 Yh-poäng

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ኮሙን እተፈላለየ ናይ ክንክን ዓይነታት ክትጥቀም ትኽእል። ኣብዚ፡ ካልእ ገዲፍካ፡ ንሓፈሻዊ ጉዳያት ዘገልግል ማእከል ጥዕና ኣሎ። ከምኡውን ናይ ህጻናትን ኣደታትን ናይ ስንን ኣገልግሎት ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባ እተፈላለየ ናይ ጥዕና ሕቶታት እንታይ ክትገብር ከም ዚግበኣካ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ኩሉ ሰበስልጣን ወይ ኮሙን ወይ ክንክን ጥዕና ክትራኸብ ከሎኻ ቋንቋ ሽወደን ድማ ዘይትዛረብን ዘይርድኣካን ምስ ዚኸውን ናይ ተርጓማይ ሓገዝ ንምርካብ መሰል ኣሎካ። እዚ ድማ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣቐዲሙ ይተሓዝ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኖርዳንስቲግ ኮሙን ኣብ መንጎ ከተማታት ሱንድስቫልን ሁዲክስቫልን ይርከብ። ካብን ናብን ግናርፕ ድማ ዞባዊ/ረዩናል ባቡር ኪውሰድ ይከኣል። ኣብኡ፡ ካብን ናብን ሁዲክስቫልን ከምኡውን ካብን ናብን መብዛሕትኡ ናይቲ ኮሙን ከተማታትን ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መስመራት ኣሎ። X-trafik መስመራት ኣውቶቡስን ዞባዊ/ረዩናል ዘካይድ ዋኒን እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኖርዳንስቲግ ኮሙን ነኣሽቱ ዋኒናት ኣለዎ፡ ሓድሽ ዋኒን ክትከፍት ምስ እትደሊ ነቲ ናይቲ ኮሙን ኢንዱስትርያዊ ኣሃዱ ተወከሶ። ንሱ ነቶም ዋኒን ኪጅምሩ ዚደልዩን ነቶም ዛጊት ዘለዎምን ደገፍን ሓገዝን ይህብ።

ኣብቲ ናይ ዋኒናት ደብተር ኣስታት 450 ኣብ ኖርዳንስቲግ ኮሙን እተመዝገባ ዋኒናት ኣለዋ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Stenhuggare - Granit - Erfaren och Flink Stenmontör
Kyrkvaktmästare med erfarenhet av ekonomi till Nordanstig Kyrkvaktmästare
Servitörer / Servitriser Servitör/Servitris
Kallskänka Köksbiträde
Frukostvärd Servitör/Servitris
Specialpedagog till elevhälsan Specialpedagog
Arbetsledare Arbetsledare, maskintillv.-verkstadsprodukter
Lokalvårdare Städare/Lokalvårdare
Köksbiträde Köksbiträde
Upphandlingsstrateg Upphandlare
Event Säljare sökes!🌟 Eventsäljare/Eventförsäljare
Fältsäljare Sökes! 🌟 Utesäljare
Söker sjuksköterska med intresse för korttidsplatser i kommunen - Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Leg Sjuksköterska , Håsta Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Sjuksköterska till dialysmottagningen i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Medicinsk sekreterare till Ortopedkliniken Hudiksvall Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Leg Sjuksköterska , Helenedal Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Sjuksköterska , natt Sjuksköterska, grundutbildad
Du som leg. sjuksköterska - ta chansen att utveckla kvalitativ vård i Hudik Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Erfaren skogsarbetare Skogsarbetare, röjning

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Nordanstig

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 650

ስፍሓት መሬት

1 380 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Hudiksvall ca 30 km

Sundsvall ca 40 km

Stockholm ca 300 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ