Norrtälje

ኖርታልየ ኮምዩን ናይ ሮስላገን ሕምብርቲ እያ። ኣብኡ ግሩም ከተማ፡ ክፉት መሬትን ኣደናቂ እኩባት ደሴትን ትረክብ። ኣብ ኖርታልየ 11,000 ደሴታትን 57,000 ተቐማጦን ኣለዉ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ድማ እቲ ቍጽሪ ብኽልተ ዕጽፊ ይውስኽ። ኖርታልየ ካብ ስቶክሆልም መገዲ ሰዓት እዩ፡ ንኡፕሳላን ንኣርላንዳን ድማ ቀረባ እዩ። ኣባና፡ ዕቤትን ተስፋን ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​Vy över Norrtälje bäck i förgrunden

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኖርታልየ ኮምዩን ብሕታውን ኮሙናውን ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣሎ። እቲ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ Roslagsbostäder ABእቲ ዝዓበየ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣመሓዳሪ እዩ፡ ኣብ እተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ኮምዩን ድማ መንበሪ ኣባይቲ ኣለዎ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይቶም ኣብ ኖርታልየ ዚርከቡ ኣካረይትን ደላሎን ዝያዳ ሓበሬታ ትረክብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኖርታልየ ኮምዩን እተፈላለየ ቋንቋታት ይዝረብ፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ኮምዩን ካብ ነዊሕ ግዜ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ስለ ዝነበሮ እዩ። ገለ ካብቲ ቋንቋታት ንምጥቃስ፤ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ሶማሊን ዳሪን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኖርታልየ ኮምዩን 200 ማሕበራት ዝሓቖፈ ሰፊሕን ንጡፍን ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ማሕበራት ደብተርና ብዛዕባተን ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሰንትራል ኖርታልየ arbetsförmedlingenቤትጽሕፈት ዕዮ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ ሓባር ቦታ ኮይኑ፡ ናይ መድህን ትካል፡ ናይ ጥሮታ በዓልስልጣንን ናይ ቀረጽ ቤትጽሕፈትን ኣገልግሎት ኣብያተጽሕፈት ኣሎ። ኣብኡ ግሮሰሪታትን ፋርማስን ካፈታትን ኣብያተመግብን ሲነማን ካልእ እተፈላለየ ድኳናትን ኣሎ።

ኣብ ከባቢቲ ኮምዩን ዓሰርተ ኣብያተንባብ፡ ኣብ ኖርታልየን ሪምቦን ሃልስታቪክ ድማ መሐምበሲ ኣሎ።

እቶም እተፈላለየ ሕቶታት ዘለዎም ሓደስቲ መጻእቲ ናብቲ ኣብ መቐበሊ ስደተኛታት ኖርታልየ ዘሎ ድሮፕ ኢን Drop-in መጺኦም ሕቶታቶም ብምቕራብ ሓገዝ ኪረኽቡ ይኽእሉ። ብዛዕባ ሓበሬታን ዚኽፈተሉ ሰዓታትን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ዝያዳ ኣንብብ።

Gågata i Norrtälje
 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ናይ ኖርታልየ ኮምዩን ንጥፈታት ቤትትምህርቲ ህጻናት ንካብ 0-5 ዕድመ ዘለዎም ህጻናት ይቕበል። እቲ ንጥፈታት ከም ቤትትምህርቲ ህጻናት፡መውዓሊ ስድራቤት፡ ምሸታዊ መቐበልን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ኮይኑ ይሰርሕ። ኣባና 66 ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ቦታን ኣብ ኩሉ ነኣሽቱ ከተማታትን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎና።

ኣባና ኩሎም ስድራቤታት ምስቶም ደቂ 0-6 ዝዕድመኦም ደቆም ዕዱማት ዝኾኑሉ ሓያሎ ክፉታት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኩሎም ዕድመኦም 6-16 ዝኾኑ ህጻናት ናብ መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸዱ። እቲ ንጥፈት ብመልክዕ መደበኛ ቤትትምህርቲ፡ ናይ ዕረፍቲ ቤትን ናይ ዕረፍቲ ኣጸደን ይካየድ። ኣባና 35 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ፡ ኣብ ኩሉ ሰፈራት ድማ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ።

ኣብ ሎማርስኩላን፡ ሮስላግስኩላን፡ ሎንግሾስኩላንን ሮደንዪምናስየት፡ ናብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ናይ ቋንቋ መእተዊ ኮርስ ኣሎ።

ኣብቲ ኮምዩን ኣርባዕተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ናይ ኖርታልየ ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ነቶም ሽወደን ቋንቋ ኣደኦም ዘይኮነ ብዛዕባ ቋንቋ ሽወደን ማሕበረሰብን መሰረታዊ ትምህርቲ ኪወሃቦም እዩ። ኣብ ኖርታልየ ኮምዩን ብመገዲ Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning (NKV) ከምኡውን ብ Campus Roslagen ትምህርቲ ንዓበይቲ ኪወሃቦም እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኖርታልየ ኮምዩን ካብ ማእከል ጥዕና ጀሚሩ ክሳዕ ናይ ህጻናት ክሊኒክን ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበልን ይርከብ።

ሕክምና ስኒ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይቲ ኮምዩን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብ ምስ እትኸውን እሞ ምስ ሰበስልጣን ወይ ትካላት ምስ እትራኸብ ተርጓማይ ኪግበረልካ መሰል ኣሎካ። ምስ ሰበስልጣን ክትራኸብ ከሎኻ ተርጓማይ ከም ዘድልየካ ኣቐዲምካ ንገሮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኖርታልየ ሰፊሕ ኮምዩንን ጥቓ ስቶክሆልምን ኡፕሳላን ድማ ብምዃኑ ብዙሓት ሰባት ካብን ናብን በጺሖም ይምለሱ። ኣብ መንጎ ኖርታልየን ስቶክሆልምን ጽዑቕ ናይ ኣውቶቡሳት ትራፊክ ኣሎ፡ ኣብኡ እተን ክለተ ደርቢ ዘለወን ኣውቶቡሳት ዋይ ፋይ እውን ኣለወን። ኣብ መንጎ ኖርታልየን ሪምቡን ሃልስታቪክ ክሳዕ ኡፕሳላን ኣርላንዳን ከየቋረጻ ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ናይቲ ኮምዩን ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ Vårdbolaget Tiohundra ከምኡውን ባዕሉ እቲ ኮምዩን እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 715

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Norrtälje

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

57 000

ስፍሓት መሬት

2 113 km²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 50 minuter

Uppsala 60 minuter​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ