Örebro

ኦረብሩ ናይ ሽወደን ሳብዐይቲ ዝዓበየት ኮምዩን እያ። ባዕላ እታ ከተማ ኦረብሩ 700 ዓመት ዝገበረት እያ። እቲ ቤተመንግስቲ ኣብ 12 ክ/ዘመን እዩ ተጀሚሩ። 70% ህዝቢ ሽወደን ካብ ኣረብሩ 300 ራድዩስ ዘሎ ከባቢ ይነብ፡ ኦረብሩ መዓርፎ ነፈርቲ ድማ ናብ ኩሉ ሽወደንን ናብ ኤውሮጳን በረራ ኣለዎ። ብባቡር ኣብ ኩሉ ክፋላት ሽወደን ኪኽየድ ይከኣል።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ÖBO ናይቲ ኮምዩን ውልቃዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ እዩ፡ ኣብቲ ናቱ ወብሳይት ድማ ብዛዕባኡን ብዛዕባ እቲ መንበሪ ኣባይቱን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ካልእ ትካላት ክራይ ኣባይቲ ኣብቲ ናይ ኦረብሩ ኮምዩን ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል። 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኦረብሩ ካብ ኣስታት165 ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ይቕመጡ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ማእከል ኣገልግሎት Servicecenterብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ኣገልግሎት ብ15 ቋንቋታት ክትረክብ ትኽእል። ማለት ብፋርሲ፡ ኣዘሪ፡ ዳሪ፡ ኩርድ፡ ዓረብ፡ ቱርኪ፡ ቦስንያ፡ ሰርብያ፡ ክሮሽያ፡ ሶማሊ፡ ጣልያን፡ ፊንላንድ፡ ሊቱዋንያ፡ ናይ ምልክት ቋንቋ፡ ስፓኛን ጃፓንን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኦረብሩ ኮምዩን ብዙሓት ኣብ ባህልን ስፖርትን ደጋዊ ዙረትን ዘተኩራ ማሕበራትን ካልኦትን ማሕበራትን ንጥፈታትን ይርከብ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ መብዛሕትአን ዘድሊ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኦረብሩ ቀንዲ ከተማ ኮይና ካልኦት ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መስመራት ዘለወን ነኣሽቱ ከተማታት ድማ ኣለዋ። ኣብኡ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትንባብ፡ ናይ ቀረጽ ቤትጽሕፈት ወዘተ..ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ካብቲ ማእከል ከተማ ውጽእ ኢልካ፡ ድኳናትን ካፈታትን ከምኡውን ናይ ኢከያ IKEA ዓቢ ድኳንን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ትሰርሕ ወይ ትምሃር ምስ እትኸውን እቲ ካብ 1-5 ዝዕድመኡ ውላድካ ቤትትምህርቲ ህጻንን መውዓል ስድራቤትን ኪረክብ መሰል ኣለዎ። ኦረብሩ ኮምዩን ነቲ ካብ 1 ክሳዕ ኣብ ናይ ቀውዒ ሰመስተር 13 ዓመቱ ዚመልእ ውላድካ ኣላዪነት ወይ ክንክን ይህብ።

እቲ ማእከል ስድራቤት ወይ Familjecentralerወለድን ህጻናትን ዚራኸቡሉ ቦታ እዩ፡ ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ናይ መንበሪ ከባቢታት ድማ ይርከብ። ኣብኡ ክትጻወትን ምስ ካልኦት ስድራቤት ክትራኸብን ደገፍ ክትረክብን ኣብ ጉጅለኣዊ ንጥፈታት ክትካፈለን ትኽእል። ኣብቲ ናይ ስድራቤት ማእከል መምህራን ኣማኸርቲ ናይ ህጻናት ነርሳትን መሕረስትን ኣለዋ። ንሱ ንኹሉ ክፉት እዩ፡ ምምዝጋብውን ኣየድልየካን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

Perrongen ንሓደስቲ መጻእቲ ናብ ቤትትምህርትን መእለዪ ህጻናትን ዚኣትዉሉ ሓባራዊ መርሆ እዩ። ኣብኡ ንኣኻን ንውሉድካን ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤትትምህቲ ሓበሬታ ትረክብ፡ እቲ ህጻን ድማ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ይቀራረብ።

ኣብ ኦረብሩ ኮምዩን ብዙሕ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ብዛዕባኣተንን ኣበይ ከም ዚርከባን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ኦረብሩ ኮምዩን 17 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዎ። 

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ኦረብሩ ሰፊሕን እተፈላለየን ናይ በጽሕታት ትምህርቲ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ኦረብሩ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ኤስኤፍኢ፡ ናይቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲን ብዛዕባ ካልኦት ትምህርቲ ንዓበይትን፡ ከም ዩኒቨርሲቲ፡ እኩብ ሓበሬታ ኣሎ። ንሓበሬታ፡ መምህሒን ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ትምህርቲ ንዓበይቲ መጠየቕታ ከም እተቕርብን ነቲ Vägledningscenter​ ተወከስ።

ኣብ ኦረብሩ እተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለዉ። Cityakademin ናይ ኦረብሩ ማእከል ምህሮ እዩ ምስቲ ናይ ከተማ ቤትንባብ ድማ ኣብ ሓደ ኣደራሽ እዩ። ኣብዚ፡ እቲ ናይ ኦረብሩ ኮምዩን ምስ ኦረብሩ ዩኒቨርሲቲን፡ ህዝባዊ ፈጠራን፡ ሰራሕተኛታት ማሕበር፡ ቁጠባዊ ንጥፈታትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ብምትሕብባር ይሰርሕ። ሓደ ካብቲ ናይ ቀንዲ ስራሕ ነቲ ናይ ከባብን ዞባውን ድሌት ትምህርትን ምምዕባል ዓቕምን ምስ ንግዳዊ ትካላት ኮይኑ ምምራሕ እዩ። ብዛዕባ ዕድላት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦረብሩ ከምኡውን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ህዝባውያን ኮለጃት ኣንብብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ወረዳ ኦረብሩ ኣስታት ሰላሳ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። መብዛሕተአን ብናይ ኦረብሩ ወረዳ ቤትምኽሪ እየን ዚካየዳ፡ ግን ገለ ከኣ በቲ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ተኣዚዘን ዚነጥፋ ብሕታውያን ወሃብቲ ክንክን ኣለዋ። ማእከላት ጥዕና፡ መሰረት ናይቲ ወረዳ ክንክን ጥዕና እየን፡ ክትሓምም ከሎኻ ወይ ብዛዕባ ጥዕናኻ ሕቶ እንተ ደኣ ኣሎካ ድማ ናባታተን ኪድ። ኣብኡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ማእከላት ጥዕናውን ኣለዋ።

ኣብ ኦረብሩ ናይ ህጹጽ ረድኤትን ክኢላታትን ዘለዉዎ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል ኣሎ።

እቲ ኮምዩን ናይ ጥዕና ሕማምን ክንክን የመሓድር። እዚ ድማ ነዚ ዚስዕብ ይጥርነፍ፤ ናይ ገዛ ሕክምንና፡ ጥዕናዊ ምሕዳስን ነቶም ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዘለዉን ነቶም ኣብ ናይ ክንክን መንበሪ ዘለዉን ረድኤት፡ መንበሪ ምስ ፍሉይ ኣገልግሎት፡ መዓልታዊ ንጥፈታት፡ ናይ መንበሪ ኣገልግሎት፡ ሰብኣዊ ረድኤትን ነቶም ብመገዲ ስነኣእምሮኣዊ ሓገዝ ዚደልዩ ምሕጋዝን።

እቲ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ነቲ ናይ ስኒ ሕክምና የመሓድሮ፡ ይኹንምበር ብሕታውያን ሓከምቲ ስኒ ድማ ኣለዉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኦረብሩ ኮምዩን ኣድላዪ ኮይኑ ምስ ዚርከብ ተርጓማይ ተምጽእ፡ ንድምጻውን ንናይ ጽሙማን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎምን ዚግበር ናይ ምልክት ዘረባን። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ኣገልግሎት Servicecenter​.ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኦረብሩ ግሩም መራኸብታት ኣለዋ። ካብን ናብን ከተማ ምግያሽ ቀሊል እዩ። ኣብ መንጎ ከተማታትን ናይ ከባቢ ቦታታትን ብኣውቶቡስ ምግያሽውን ቀሊል እዩ። ኦረብሩ ናይ ብሽግለታ ከተማ እያ፡ ኣብኣ ድማ 215 ኪ/መ ናይ ብሽግለታ መገዲ ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኦረብሩ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣስታት 11,000 ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉዎ። ካልኦት መንግስታውያን ወሃብቲ ስራሕ ከኣ ናይ ኦረብሩ ወረዳን ኦረብሩ ዩኒቨርሲቲን እዮም። ኣብ ብሕታውያን ሰክተር ዝዓበዩ ወሃብቲ ስራሕ እዞም ዚስዕቡ እዮም፤ Atlas Copco Rock Drills AB, Nobina Sverige AB, EuroMaintRail AB ከምኡውን DHL Express AB። ኣብዚ፡ ዝርዝር ናይተን ዝዓበያ ብሕታውያን ዋኒናት ይርከብ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት፡ ንኣኻ ዋኒን ክትጅምር ትሓስብ ዘሎኻን ነቲ ዛጊት ዋኒን ዘለዎን ሓበሬታ ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

140 000

ስፍሓት መሬት

1 380 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 196 km

Göteborg 280 km

Malmö 503 km

Umeå 703 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ