Orsa

ኡርሻ 7000 ተቐማጦ ዘለዋ ንእሽቶ ኮምዩን እያ። ብስፍሒ ግን ዓባይ እያ።ኣብ ሰሜን ዓበይቲ ዱርን ድንግል መሬትን ኣሎ። ኣብ ደቡብ ድማ ንእሽቶ ኢንዱስትሪን ሕርሻን ዘለወን ዓድታት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኡርሻ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቪላታትን ግራውትን ይነብሩ። ኣፓርትማ እውን ኣሎ። ነቶም በይኖም ዝመጹ ህጻናትን መንእሰያትን መንበሪ ኣሎ። Orsabostäder ዚብሃል ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣሎ፡ ከምኡውን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲ። ገዛ ክትካረ ወይ መሬት ክትዕድግ ምስ እትደሊ ንሓደ ደላላይ ወይ ኣወዓዓላይ ርኸቦ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብታ ንእሽቶ ኡርሻ ብዙሓት ብሔራት ኣለዉ። ኣብዚ ካብ እተፈላለየ ዓሌታዊ ድሕረባይታ ዝመጹ ሰባት ብሓደ ይነብሩ። ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ብዙሓት እዮም፡ ምኽንያቱ እቲ ኮምዩን ካብ ነዊሕ ግዜ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ነይሩዎ እዩ። ኣብኡ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ሶማሊ፡ ዓረብ፡ ስዋሂሊ፡ ታይላንድ፡ ፊሊፒን፡ እንግሊዝ፡ ፈረንሳ፡ ሰርብያ፡ ክሮሽያ፡ ሃንጋሪ፡ ፋርስ፡ ላንከሲስካ፡ ትግርኛ፡ ስፓኛ፡ ቱርኪ፡ ኩርድን ፖላንድን እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብዚ ግሩም ግሮሰሪታት፡ ባህላዊ ናይ ኣደባባይ ዕዳጋ፡ ቤትመግብን ካፈን ይርከብ። ኡርሻ እተፈላየን ህይወት ዘለዎን ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። ኩሉን ንጡፋት ማሕበራት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል። ኣብኡ ኣስታት 140 ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ፡ ባህልን ሃይማኖትን ዘተኮራ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ኮምዩን ስፖርትን ምንቅስቓስን ኩሉ ግዜ ኣሎ። ከምኡውን ናይ እግሪ ጕዕዞ ኣብ ተፈጥሮ።

ኣብቲ ኮምዩን ንነኣሽቱን ዓበይትን ዘሳትፍ ፍሉጥን ሃብታምን ዝዓቢ ዘሎን ናይ ሙዚቃ ህይወት ኣሎ። ኣብ ካምፒን ናይ ሞረዩስን ወዘተን ፕሮግራም ይረአ። እቲ ኮምዩን ናይ ኡርሻ ስፐልማን ዓዲ እዩ ከምኡውን ናይታ ኣብ ተለቪዥን ዝሰዓረት ኮርስላገት። ኩሉ ግዜ ሮቡዕ ኣብ ሓምለ ኡርሻይራን ነቲ ጎደናታትን ኣደባባይን ይወሮ። ኣብ

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ማእከል ከተማ፡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኢካ፡ ኩፕ፡ ዊሊስ ኣብኡ ኣለዋ። ስካቱንቢን (ኣስታት 15 ኪ/መ ካብ ማእከል ከተማ) ግሮሰሪን ካልእን ኣለዋ። ኣብ ማእከል ከተማ፡ ኣቕሑ ገዛን ክሽነን ክዳውንትን ዚዕደጎ ሰከንድሃንድ ቡቲክ ኣሎ።

ኡርሻ ካብ ሙራ መገዲ 20 ደቓይቕ ብማኪና ርሒቓ ትርከብ። ኣብኡ ናይ ቀረጽን መድህንን ኣብያተጽሕፈት ኣለዋ። ኣብ ሙራ ኖረት ዓቢ ናይ ገዛን ክሽነን ኣቕሑ ዚሽየጦ ድኳን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኩሉ ኮምዩን ናይ ህጻን ክንክን ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ንምምሕዳር ህጻንን ምህሮን ተወከስ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኡርሻ 5 ኣብ 14 ክፍልታት እተመቕላ ኮሙናዊ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ከም መማረጺ ድማ ክልተ መውዓሊ ስድራቤትን ሓንቲ ድማ ናይ ህጻናት ቤትትምህርትን ኣለዋ። ናይቲ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ደስ ዘብላን ጥቓ ተፈጥሮን እየን። ዝበዝሓ ናብ ዱርን ግሩም ትርኢትን ቀረባ እየን።

ንደቅና ዝኸውን ቀጥታ ምስ መባእታ ቤትትምህርቲ እተኣሳሰረ 4 ናይ ዕረፍቲ ክፍልታት ኣሎ (ሰለስተ ኮሙናዊ፡ ሓደ ብሕታዊ)። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ናይ ስድራቤት ገዛን ዝያዳ ኣንብብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ Orsa Lärcentrum ንኣኻ በጽሒ ዝኾንካ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዕድል ኣሎ። ኣብኡ ኣንብብ/ጸሓፍ ኮርስ፡ ኤስኤፍኢ፡ ግሩንድቩክስ፡ ሰርቩክስን ብናይ ርሑቕ ትምህርቲ ምስ ተሓጋጋዚ ዚካየድ ናይ ካልኣይ ደረጃ ጽፍሒ ኣሎ። Scandinavian College ofTravel&Tourism (SCoTT) ናይ ኡርሻ ትምህርታዊ ማእከል ኮይኑ ምንሽርታትን ቱሪዝምን ጥዕናን ዚብል ኮርሳት ዝሓዘ ናይ ቱሪዝም ስልጠና ይህብ። ኣብ ሙራ ህዝባዊ ኮለጅ ከምኡውን Siljansutbildarnaኣሎ። ኣብኡ ብኮለጅ ደረጃ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ኪውሰድ ይከኣል።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኡርሻ ሓደ ብዛዕባ ሕማምን ክንክንን ምኽሪ ዚህብ ማእከል ጥዕናን ናይ ሓኪም መቐበልን፡ ናይ ነርስ መቐበልን፡ ናይ ኣነባብራ መቐበልን፡ ናይ ምይይጥ መቐበልን፡ መሕረሲትን ናይ ኣደታት ጥዕናን ህጻናትን መንእሰያትን፡ ምሕዳስ ጥዕናን፡ ናይ ስደተኛታት ጥዕናን፡ ናይ በዓል ተራ መቐበልን፡ ናይ እግሪ ክንክንን ናይ ደም ምርመራን ኣሎ። እቲ ኣብ ሙራ ዘሎ ሆስፒታል ብዙሕ ናይ ክኢላታት ሓከምቲ መቐበሊ ኣለዎ። ንሱ ናይቲ ኣብ ሰሜንን ምዕራብን ዳላርና ዘሎ ህዝብን በጻሕን ናይ ህጹጽ ረድኤት ሆስፒታል እዩ። እቲ ካልእ ናይ ህጹጽ ረድኤት ሆስፒታል ኣብ ፋሉን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ኣደኻ ብዘይካ ሽወደን ካልእ ምስ ዚኸውን፡ ምስቲ ኮምዩን ወይ ምስ ካልኦት ሰበስልጣን ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ተርጓማይ ኪህልወካ መሰል ኣሎካ። ናይ ትርጉም ሓገዝ ብብዙሕ ቋንቋት ይወሃብ። ነቶም እተመደቡ ስደተኛታት እቲ ኣገልግሎት ትርጉም ብናይ ቡርለንገ ቤትጽሕፈት ዕዮ ይወሃብ። ተርጓማይ ምስ እትደሊ ነቲ ናይ ስደተኛታት ኣተሓባባሪ ተወከሶ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ኡርሻ ናይ Inlandsbanan መነሃርያ ባቡር ኣሎ። ንሱ ነቲ ናይ ሙራ-ኦስተርሱንድ-ሙራ መስመር የገልግሎ። ዝቐረበ ብ SJ ከምኡውን ብ Tåg i Bergslagen ዚመሓደር በዓል ክልተ መነሃርያ ባቡር፡ ኣብ ሙራ ይርከብ። ናብኡ ብኣውቶቡስ ብ Dalatrafikይኽየድ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ኡርሻ ቁጠባዊ ህይወት ብናይ ውሑዳት ሰብ ዋኒናት ዝቖመ እዩ፡ ግን ከኣ ኣብኡ ዓበይቲ ኢምብረዛታት ኣለዉ። ናይ ቱሪስት ንጥፈታት ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣብ ኡርሻ ቀንዲ ቤትጽሕፈት ዘለዎ Grönklittsgruppenከኣ ናይ ምዕባለና ሞቶር እዩ።

ብዙሓት ተቐማጦ ኡርሻ ናብ ሙራን ኣልቭዳለን ራትቪክን ናብ ካልኦት ናይቲ ከባቢ ከተማታትን መዓልታዊ ሰሪሖም ይምለሱ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Legitimerad Djursjukskötare , djurskötare Veterinärassistent
Sjukgymnast / Fysioterapeut Fysioterapeut/Sjukgymnast
Arbetsterapeut Arbetsterapeut
Gillar du träning och vill ha ett mindre extrajobb i Mora? Personlig assistent
Näringslivsutvecklare Näringslivssekreterare/Näringslivsutvecklare
Bokningspersonal till Grönklittsguppen Innesäljare
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Säljare Utesäljare
Skidlärare till Grönklitt Skidinstruktör/Skidlärare
Lärare Fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
ANLÄGGNINGSARBETARE TILL MORA / ORSA Väg-och anläggningsarbetare
Grävmaskinförare till Mora / Orsa Grävmaskinförare
Tidningsdistributör Orsa Tidningsbud/Tidningsdistributör
Kockar , serveringspersonal , bartender , diskare Restaurangbiträde
Undersköterska som vill jobba med personlig assistans i Mora Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Personlig Assistent till aktiv kvinna i Mora Personlig assistent
Teknisk fältsäljare till CW Lundberg Utesäljare
Kassapersonal Kassapersonal
Restaurangbiträde Restaurangbiträde
Pizzabagare Pizzabagare

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Orsa

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6 826

ስፍሓት መሬት

12,59 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Mora 16 km

 Falun 97 km

Borlänge 111 km 

Stockholm 317 km 

Göteborg 485 km 

Malmö 730 km

​መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ