Östergötlands län

እታ 428,379 (2011) ተቐማጦ ዘለዋ ኦስተርዮትላንድ ናይ ሽወደን ራብዓይቲ ዝዓበየት ወረዳ እያ። ኣብኡ ገጠራትን ከተማታትን እኩባት ደሴታትን ዱርን እተፈላለየ ባህልን ቁጠባዊ ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብቲ ወረዳ ብድምር 13 ኮምዩናት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣብ ኦስተርዮትላንድ ኮምዩናት ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ዳርጋ ፍርቂ ናይተን ከተማታት ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሕጽረት ኣሎ። ኣብቲ ወረዳ ቍጽሪ ህዝቢ ካብቲ መንበሪ ኣባይቲ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ቅድም ግሩም ናይ መንበሪ ዕዳጋ ዝነበሮ ቦታ፡ ኣብኡ እዩ እቲ ሕጽረት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ወረዳዊ ቤትምኽሪ እዩ። ንሱ ኣስታት 11,000 ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ኣስታት 8,700 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኖርሾፒንግ ኮምዩንን ኣስታት 6,800 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ሊንሾፒንግ ኮምዩን እዩ። እተን ዝዓበያ ብሕታውያን ወሃብቲ ስራሕ ድማ Saab Aerospace i Linköping, Siemens Industries i Finspång, Btproducts i Mjölby እየን።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ሊንሾፒንግ ዩኒቨርሲቲ (LiU) ናይ ሽወደን ዝዓበየ ናይ ምህሮ ቦታ እዩ። ኣብኡ ኣከባቢ 27,000 ተምሃሮን ኣስታት 3,900 ሰራሕተኛታትን ኣለዉ። LiU ካምፓስ ኣብ ሊንሾፒንግን ኖርሾፒንግን ይርከብ፡ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከኣ ናይቲ ዞባ ናይ ምዕባለ ሞቶር እዩ። LiU ምስቶም ኣብ ሽወደን ናይ ክኢላነት ማለት ከም ናይ ሓኪም፡ መምህር፡ ኢንጂነርን ስነቁጠባን ትምህርቲ ዚህባ ዩኒቨርሲታት ሽወደን እዩ ዚቝጸር። ንሱ ምስ ካልኦት ሃገራት ሰፊሕ ናይ ተመሃሮ ልውውጥ ፕሮግራም ኣለዎ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብቲ ወረዳ ሰለስተ ሆስፒታላት ኣለዋ፤ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል ሊንሾፒንግ፡ ናይ ኖርሾፒንግ ቭሪነቪ ሆስፒታልን ናይ ሙታላ ሓፈሻዊ ሆስፒታልን። እቲ ናይ ሊንሾፒንግ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል 600 ናይ ሕክምና ክፍልታት ኣለዎ፡ እቶም ልዕሊ 5000 ሰራሕተኛታት ከኣ ካብ መላእ ደቡባዊ ምብራቕ ሽወደን ኣብ ዓመት 40,000 ሕሙማን የስተናግዱ። እቲ ልዕሊ 300 ናይ ሕክምና ክፍልታትን ኣስታት 2,200 ሰራሕተኛታትን ዘለዎ ናይ ኖርሾፒንግ ቭሪነቪ ሆስፒታል፡ ሰፊሕ ንጥፈታት ዘለዎ ናይ ህጹጽ ረድኤት ሆስፒታል እዩ። ናይ ሙታላ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ልዕሊ 100 ናይ ሕክምና ክፍልታትን ኣስታት 1,100 ሰራሕተኛታትን ኣለዎ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣብ ኦስተርዮትላንድ ህያውን ግሩምን እተፈላለየን ባህሊ ኣሎ። ኣብኡ ትያትርን ሙዚቃን ዳንስን ኤክስፖን ቤትንባብን ፊልምን ፈስቲቫልን ኣሎ።
ሽወደን ሓያል ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። ማሕበራት በቶም ኣባላተን እየን ዚመሓደራ። ካባታተን ናይ ስፖርት ክላብን ባህላዊ ማሕበራትን ናይ ስራሕ ማሕበራትን ይርከባ። ካብ ኩሉ ሸነኻት ዓለም ዝመጹ ሰባት እትራኸበለን ማሕበራትውን ኣለዋ። ገለ ካብተን ማሕበራት ብመገዲ Immigrantinstitutet ክትረኽበን ትኽእል።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ናይ ኦስተርዮትላንድ ምምሕዳር ወረዳ ብመጠን ናይ ኣወሃሃዲ ተልእኾኡ፡ ንናይ ስደተኛታት ምቕባልን ምክትታልን ብዚምልከት ኣብተን ዓሰርተ ሰለስተ ኮምዩናት ናይ ኣተሓባባርን ወጋንን ተራ እዩ ዚጻወት። ኣብቲ ወረዳ ኣብ መንጎ ሰበስልጣንን ናይቲ ወረዳ ኮምዩናትን ዋኒናትን ዘይመንግስታዊ ትካትን ንነባራይን ንውልቃውያንን ዋኒናትን ሓደስቲ መጻእትን ግሩም ሃዋህው ንምፍጣር ግሩም ምትሕብባር ይካየድ ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 105

ውድባት

ኣብዚ ምስ ገለ ካብተን ኣብቲ ወረዳ ዚርከባ ማሕበራትን ውድባትን ዘራኽብ መላግቦ ወይ ሊንክ ክትረክብ ትኽእል

ናይ ሊንሾፒንግ ሮዳ ኮርሸት

ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓለምን ኣብ ሽወደንንን ኣብ ሊንሾፒንግን ህይወት ነድሕን። ንሕና ንሓደጋታት ንዳሎ ብሰብኣዊ ፍቕርን ካልእን ድማ ንሳተፍ። ኣብ ሊንሾፒንግ ከምዚ ዚስዕብ ኣሎና፣

  • ናይ ምብጻሕ ንጥፈታት ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን
  • ናይ ምጽናዕ ሓገዝ
  • ሽወደን ተለማመድ
  • ደገፍ ስደተኛታት
  • ሓበሬታን ስልጠናን
  • ልምምድ ስራሕ
  • ሰለስተ ሰከንድሃንድ ድኳን

ብዛዕባና ኣብቲ ናትና መርበብ ኢንተርነት ብዝያዳ ኣንብብ። ወለንተኛ ንምዃን እውን ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ

ፍሪቪሊግ ሰንትራለን

​ኣብቲ ናይቲ ከተማ ቤትንባብ 4 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ከምኡውን ክልተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ኣብ ኖርሾፒን ሃገቢ ቤትንባብ ዚካየድ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝን ናይ ቋንቋ ካፈን

እቲ ናይ ቨስትራ ኦስተርህዮትላንድ ሲቪላዊ ድሕነት

እቲ ናይ ቨስትራ ኦስተርህዮትላንድ ሲቪላዊ ድሕነት ነቲ ናይ ሓደጋ ቅሩብነትካ የማዕብሎ። ኣብቲ ኮርሳትና ሓደጋን ተኣፋፊ ኩነታትን ንምብዳህ ትምሃር፡ ከም ኣብነት፣ ነዊሕ ናይ ኤለትሪሲቲ ምጥፋእ፡ እተበከለ ማይ ቡምባ፡ ንነዊሕ ግዜ በይንኻ ምዃንን ከምኡውን ደጋዊ ሓደጋ። ከምኡውን ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትካ ንድሕነትካ ምኽሪ ንህበካ። ኩሉ ደሓን ከሎ ድሉው እንተ ደኣ ዄንካ፡ ሓደጋ ምስ መጸ ብዝሓሸ መገዲ ክትብድሆ ትኽእል ኢኻ። በቲ ኮርሳትና ጌርካ ኪመጽእ ንዚኽእል ሓደጋ ብዝቐለለ መገዲ ክትብድሆ ትኽእል።

ስካውት

ብሓደ ኴንና ብዙሕ ክንሰርሕ ንኽእል!
ማሕበር ስካውት ን63 000 ካብ ኩሉ ኵርናዕ ሕብረተሰብ ዝመጹ ህጻናትን መንእሰያትን ሓቢሮም ንኺዞሩን ከም ውልቀሰባት ኪዓብዩን ብማለት ዕድል ይህብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ንሕና ንኽፉትን ናይ ብዙሃንን ምክብባር ዘለዎን ማሕበረሰብ መዓልታዊ ነበርክት፡ እዚ ድማ ካብ ኩሉ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። ናይ 100 ዓመታት ናይ ደጋዊ ህይወት ተመክሮ ምህላው ማለት ከኣ ነዚ ተመክሮዚ ከንካፍሎ ንደሊ ኢና ማለት እዩ - ካብ ጉጅላዊ ድራኸታትን መሪሕነትን ክሳዕ ውልቃዊ ዕቤትን ሓያል ነብሰ-ክብረትን። ብኸመይ መገዲ ክትሳተፍን ኣበርክቶ ክትገብርን ትደሊ? ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ናይ ስካውት ማሕበር ንምርካብ ኣብዚ ድለ bliscout.nu

ኢማጂን ዎት ዊ ካን ዱ

ኢማጂን ዎት ዊ ካን ዱ Imagine (what we can do) ብ 2014 እተጀመረ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር እዩ። እቲ ስርሑ ድማ ንደሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ባህልን ንዚምልከት ናይ ዕቤት ፕሮጀክት፡ መድረኽ ንምፍጣር እዩ።

ናይ ጎረባብቲ ማሕበር Grannsamverkan ኣብተን ክልተ ኣድልዎ ዚረኣየለን ኣብ ኖርሾፒን መንበሪ ኣከባቢ ዚነብራ ስድራቤታት ርክብ ይፈጥር። እቲ ማሕበር ኣብ ዞባ ማርየሉንድ ጉጀለ ደቀንስትዮ ይመርሕ። ኣብኡ ድማ ገለ ዓመታት ኣብ ሽወደን እተቐመጣን ሓደስቲ መጻእትን ይመጻ።

ጎርድሁሰት ምስራሕ

ጎርድሁሰት Gårdshuset ዚብሃል ኣብ ሊንሾፒንግ ዚርከብ ናይ ፈደረሽን ትምህርቲ ቢልዳ ትካል እዩ። እቲ ትካል ወይ ንጥፈት መኽሰብ ዝደሊ ኣይኮነን፡ ንሕና ድማ ፍሉይ ኣተኩሮና ኣብቶም ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ሓደስቲ ኣባጽሕ እዩ። ኣብዚ እዋንዚ ጎርድሁሰት ስለስተ ኣተኩሮታት ኣለዎ፣

  • ናይ ልልይ ኮርስ
  • ማማ ቦርንስቨንስካ ከምኡውን
  • ነቶም ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ዚህሉ ቦታታት

Studieförbundet Bilda ፈደረሽን ትምህርቲ ቢልዳ ኣብቶም ንህይወት ዘገድሱ ጉዳያት ነተኵር፡ ብእተፈለላዩ ዓይነታት ባህልን ስልጠናን ጌርና ድማ ሰባት ኪራኸቡን ሓድሽ ርእይቶ ከጥርዩን ንጽዕር። ቢልዳ: ጉጅለያዊ ትምህርቲ፡ ኮርሳት፡ ባህላዊ መደባትን ካልእ ንሰባት ዝሃንጹን ንጥፈታት የዳሉ።.

ናይ ኦስተርዮትላን ምድንፋዕ ትምህርቲ

እቲ ፈደርሽን ትምህርቲ ነቶም ኪምሃሩን ምስ ካልኦት ኮይኖም ኪምዕብሉን ዚደልዩ ሰባት ይቕበል። ምድንፋዕ ትምህርቲ፡ ማሕበራት ንምምስራት፡ ፍጻመታት ንምድላው፡ ኣኼባትት ንምክያድ ኣበርክቶ ይገብር። ኣባና ሽወደን ክትለማመድ፡ ሙዚቃ ክትጻወት፡ ፎቶ ከትልዕልን ካልእ ነገራት ክትገብርን ትኽእል።

ኣብ ሊንሾፒን፡ ኖርሾፒንን ሙታላን ኣብያተጽሕፈት ኣሎና።

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ