Östersund

ኣብ ኦስተርሱንድ ምሉእ ዓመት ኢና ንህይወት እነስተማቕራ፡ ግን ከኣ ክረምቲ ዝያዳ፡ ከመይሲ መብዛሕትኦም ደቂ ኦስተርሱንድ ንክረምቲ ከም ብልጽቲ ግዜ ገይሮም እዮም ዚወስዱዋ። ኩሉ ነቲ ናይ ህይወት መኣዛ እዩ ዘበርክተሉ። እታ ከተማ መጠነኛን ደስ እተብልን እያ። ናብ ኩሉ ቦታ ቀረባ እዩ፡ ማለት ንስራሕ፡ ንቤትትምህርቲ፡ ንኣገልግሎት ወይ ንዕረፍቲ ቦታታት። ደስ ኢሉካ ንኽትነብር ግዜ ኣሎ። ምስዚ ኩሉ ድማ ብርሃን ዝመልኦ ሓጋይን ናይ ሓቂ ክረምትን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Gågata i Östersund​​​​​

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኦስተርሱንድ እትፈላለየ መንበሪ ኣባይትን ናይ ኣካረይቲ ትካላትን ኣሎ። ብዛዕባዚ ኣብ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ኣንብብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኦስተርሱንድ ብዙሕ ቋንቋ ይዝረብ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዚዛረቦ ግን ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ታይላንድ፡ ፋርስ፡ ስዋሂሊ፡ እንግሊዝ፡ ፈረንሳ፡ ስፓኛ፡ ደቡብ ኩርድ፡ ቻይናን በርማን እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣስታት እተፈላለያ 500 ማሕበራት ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት፡ ናይ ስፖርት፡ናይ ዙረት፡ ናይ ብእግሪ ጕዕዞ፡ ናይ ባህሊ፡ ናይ ሓገዝ፡ ናይ ጥሮተኛታት ወዘተ። ብዙሓት ሃይማኖታውያን ማሕበራት ኣለዋ፡ ከምኡውን መስጊድ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ብዛዕባትን እተመዝገባ ማሕበራት ክትረክብትኽእል።

Rådhus-och-segelbåt.jpg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኦስተርሱንድ ዳርጋ ኩሉ ዝደለኻዮ ትረክብ። ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽ፡ ናይ ምጽምባር ኣገልግሎት፡ ቤትንባብ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ድኳናት ኣብ ከተማ፡ ዕዳጋ ድማ ኣብ ወጻኢ ከተማ። ዘገልገለ ኣቕሑ ዝሸጣ ድኳናት ብዙሓትእየን።

Storsjöyran

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ መላእ ኮምዩን ናይ ህጻናት ክንክን ኣሎ፡ ንሱ ድማ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ኣጸደ ህጻናት፡ መዘናግዒ ገዛ፡ ክፉት መዘናግዒ ንጥፈታትን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ይጥርንፍ። ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኦስተርሱንድ 26 ናይ ኮምዩን ኣብያተቤትትምህርቲ ኣለዋ ከምኡውን ሓያሎ ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ። ንሳተን ኩሉ ዓይነት ስልጠን ኣለወን፡ ንኣብነት ስፖርት፡ ስነጽባቐ፡ ወዘተ..። እቲ ናይቲ ኮምዩን እተፈላለየ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ምስቲ ናይ የምትላንድ ዪምናስዩን እተጠርነፈ እዩ። ሰለስተ ብሕታውያን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ከኣ ኣለዋ። ነቶም ሙዚቃ ኪጻወቱ ወይ ኣብ ትያትር ኪዓዩ ወይ ድማ ፈጠራነት ዚደልዩ ድማ ኮሙናውን ብሕታውን ናይ ባህሊ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ብዛዕባ ናይ ኦስተርሱንድ ኣብያተትምህርቲ ኣብዚ መርበብዚመሳገሪ ርኸብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ኦስተርሱንድ ንዓበይቲ ናይ ምምሃር ተኽእሎታት ኣሎ። ለርሰንትሩም ብዛዕባ ኩሉ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዚምልከት መልሲ ኣለዋ። ብዙሓት ትካላት ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ የቕርባ እየን። ኣብዚ ኮምዩንዚ ሚትኡኒቨሲቲ ኣሎ፡ ካብ ኦስተርሱንድ ውጽእ ኢልካ ድማ ቢልካ ህዝባዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ብዛዕባዚ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብዚ ዚስዕብ ኣንብብ፣

LärCentrum
Mittuniversitet
Birka Folkhögskola

ኣገልጎት ጥዕና

ኦስተርሱንድ ሓያሎ ማእከላት ጥዕና፡ ናይ ኣደታት ክሊኒክ፡ ናይ ህጻናት ክሊኒክን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣለዋ። ሓንቲ ሆስፒታልን ብዙሓት ብሕታውያን ናይ ጥዕና ትካላትን ኣለዋ። ብዛዕባ ጥዕናን ክንክንን ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ የምትላንድ ወረዳ መርበብ ኣንብብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ እተፈላለያ ትካላትን ምስ ኮምዩንን ኣብያተፍርድን ንምርኻብ ተርጓማይ ምስ ዘድልየካ ኪወሃበካ እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ኦስተርሱንድ ብኣውቶቡስ ወይ ባቡር ወይ ብነፋሪት ክትንቀሳቐስ ትኽእል። ግሩም ዝኾነ ናይቲ ኮምዩን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ኦስተርሱንድ ጽቡቕ ናይ ብሺግለታን ናይ ኣጋርን መገድታት ንኺህልዋ ትጽዕር እያ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኦስተርሱንድ ንጥፈታትን መሃዝነትን ብሩህ ተስፋን ይሰፍን፡ እቲ ኮምዩን ድማ ነቲ ቁጠባዊ ህይወት ንኸማዕብል ብዙሕ ይጽዕር። ኣብቲ ኮምዩን እተፈላለያ ዋኒናት ኣለዋ። ካብ ናይ ምህርቲ ኢንዱስትሪ ክሳዕ ናይ ጥበብን ኣገልግሎትን ቱሪዝምን ንጥፈታት።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ብዛዕባ ባዕላዊ ዋኒን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብዛዕባ ስራሕን ንግድን ኢንዱስትርን ኣብ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ኣንብብ። 

ከምኡውን ነቲ ናይ ኦስተርሱንድ ቤትጽሕፈት ዕዮ ክትበጽሖ ትኽእልወይ ድማ ኣብቲ ናቶም ወብሳይት ኣቲኻ ስራሕ ክትሓትት ትኽእል።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Montörer med el - kompetens!! Montör, el- och teleutrustning
Sjuksköterskor till kirurgienheten med möjlighet till.... Sjuksköterska, grundutbildad
Anticimex söker Besiktningstekniker till Östersund Bostadsförvaltare
Sjuksköterskor till palliativa / onkologiska vårdplatser vid kirurgienheten Sjuksköterska, grundutbildad
Boendehandledare till sektor LSS Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Socialsekreterare konsult till barn - och ungdomsenhet Socialsekreterare
Fukttekniker till Polygon Östersund Saneringsarbetare
Almia söker sjuksköterska till Östersund - långt uppdrag Sjuksköterska, grundutbildad
Almia söker sjuksköterska till ortopeden i Östersund - långt uppdrag Sjuksköterska, grundutbildad
Butikssäljare för extrajobb sökes till Mekonomen Östersund! Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Säljande kundtjänstmedarbetare till Viasat Kundtjänstmedarbetare
Boendehandledare till sektor LSS Frösön Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Informationsförvaltare till IT - avdelningen Informatikerassistent
Fältintervjuare , marknadsundersökare Östersund Marknadsundersökare
Ur & Penn söker säljare till Östersund 687 för ett vikariat! Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Lärare till Odenslundsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Redovisningskonsult Redovisningskonsult
Produktionspersonal till Wipro Lackerare
Kundtjänstmedarbetare till H1 80% Kundtjänstmedarbetare
Receptionschef , Scandic Östersund Syd , Heltid Receptionschef

ገጽ 1 ናይ 21

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Östersund

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

60 000

ስፍሓት መሬት

2 517 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Sundsvall 18 mil

Trondheim 26 mil

Stockholm 56 mil

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ