Östra Göinge

ኦስትራ ዮንየ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ስኮነ ኣብቲ ታሪኻዊ ዶብ ሽወደንን ደንማርክን ትርከብ። ኣብዚ እቲ ቅርጺ መሬት ካብ ስፍራ ኣታኽልትን ዱርን ለሰን ኣብ ደቡብ ክሳዕ ናይ ዓጋም ጫካን ነኣሽቱ ሕርሻን ቀላያትን ኣብ ሰሜን ይልወጥ። እቶም ዝዓበዩን ኣዚዮም እተፈልጡን ቀላያት ኢመልንን ቲዲንየስሸን ኢዮም። ብምብራቕ ዮንየ፡ ሀልየ እተባህለ ወሓዚ ኣሎ። ቀደም ዘመን ኣገዳሲ ናይ መጎዓዝያ ወሓዚ እዩ ነይሩ፡ ብዙሓት ናይ ምብራቕ ዮንየ ገጠራት ድማ ኣብቲ ገማግሙ ተደኲነን ኣለዋ። ኣብዚ እዋንዚ እቲ ወሓዚ ሀልየ ናይ ሃይድሮፓወር ምንጪ እዩ። ኣብዚ፡ ሓምሽተ ከባቢታት ኣለዋ፣ ብሮቢ፡ ግሊሞክራ፡ ሃናስኩግ፡ ክኒስሊንገን ሲብሁልትን። እቲ ምምሕዳር ኮምዩን ኣብ ብሮቢ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ostragoinge_topbild.jpg

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮምዩን መብዛሕትኡ እዋን ዝካረ ኣፓርትማ ይርከብ፡ ግን ሓያሎ ዝካረዩ ኮምዶሚንዩም ወይ ቪላታት ኣለዉ። ኣብቲ ናትና ሓበሬታ ተመልከት።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ትግርኛ፡ ሶማሊ፡ ጀርመን

ostragoinge_fritid.jpg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ብሮቢ፡ ግሊሞክራ፡ ሃናስኩግ፡ ክኒስሊንገን ሲብሁልትን፡ ግሮሰሪታትን ቤትንባብንይርከብ። ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ሰከንድ ሃንድ ድኳናት ይርከቡ። መገዲ 35 ደቓይቕ ብመኪና ኢከያ ኤልምሁልት ይርከብ። ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣብ ብሮቢ ጨንፈር ኣለዎ። 

ንስደተኛታት ምቕባልን ምውህሃድን ዚትንክፍ ጉዳያት ኣንብብ።

ostragoinge_narområdet.jpg

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ክንክን ህጻናት ኣብ ብዙሕከባቢታት ይርከብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ብሮቢ፡ ግሊሞክራ፡ ሃናስኩግ፡ ክኒስሊንገን ሲብሁልትን ይርከቡ።

ብዛዕባ እዞም ዚስዕቡ ኣንብብ፤

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሲብሁልት ዮንየ ማእከልትምህርቲ ወይ (GUC) ይርከብ። ኣብ ግሊሞክራ ድማ ህዝባዊ ኮለጅኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ፤

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ብሮቢን ሓንቲ፡ ኣብ ክኒስሊንገ ድማ ሓንቲ ፋርማሲ ኣለዋ። ኣባታተን ማእከል ጥዕናውን ኣሎ። ኣብ ክልቲኡ ክሊኒክ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ክኒስሊንገ ናይ መሕረሲ ክሊኒክ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን እተፈላለየ ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ። ዝቐረበ ናይ ቀዳማይ ርድኤት መቐበሊ ኣብ ክሪስትያንስታድ እዩ። ኣብኡ ናይ ደቀንስትዮ ክሊኒክ ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ክንክን ጥዕና ሓበሬታ 1177 ደውል፡ ንህጹጽ ጻውዒት ድማ 112 ደውል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

መሰል ናይ ተርጓማይ ጠለብካ ኣብ ትካላት ብምኻድን ብምምዝጋብን ኣብ ግብሪ ይውዕል። ኣቐዲምካ ድሌትካ ኣመዝግቦ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብቲ ኮምዩን ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት ኣገልግሎት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ናይ 30 ደቓይቕ ናይ ኣውቶቡስ ጕዕዞ ናብቲ ናይ ሃስለሆልም፡ ክሪስቲያንስታድን ኦስቢን መዓርፎ ባቡራት ክትበጽሕ ትኽእል። ብዛዕባ ሰዓታት ምብጋስን ምብጻሕን ኣብ ስኮነትራፊከን ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትንበጺሕካ እትምለሰሎም ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ናይ አልምሁልት ኢከያ፡ ሀስለሆልም ኮምዩንን ናይ ንግዲ ከተማ ክሪስትያንስታድን እዮም። ድሕሪ ናይ ሓደን ፈረቓን ጕዕዞ ናብ ማልመ፡ ሉንድ፡ ሀልሲንቦርይን ቨክሾን ከምኡውን ሓንቲ ካብአን ኣህጉራዊ ዝኾነት ናብ ሸውዓተ መዓርፎ ነፈርቲ ኪብጻሕ ይከኣል። ኣብ ኦስትራ ዮንየ ከመይ ጌርካናይ ውልቂ ዋኒን ከም እትጅምር ንምፍላጥ ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Östra

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

13 700 

ስፍሓት መሬት

452 km2

​ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Hässleholm ca 25 km

Kristianstad ca 29 km

Lund ca 100 km

Malmö ca 120 km

Växjö ca 100 km

Stockholm ca 520 km​​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ