Piteå

ናብ ፒተዮ ምምጽኣ ናብ ገዝኻ ከም ምምጻእ እዩ። እቲ ኮምዩን ንኹሉ ሰብ ከምዚ ኪስምዖ እዩ ዚደሊ። ፒተዮ ምጭውትን ሰላም ዝመልኣን ኣብ ጥቓ ዱርን እኩባት ደሴትን እትርከብ ከተማ እያ። ኣብዚ እተፈላለየ ሙዚቃን ፈስታታትን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብኡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪ፡ ናይ ቱሪዝም ቁጠባዊ ንጥፈታት ከምኡውን ኣብ ብዙሕ ሰክተራት እተዋፈራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​Fotografer fr.v: Krister Berg och Lena Berggren

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ፒተዮ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብዚ ዚካረን ዚዕደግን ቪላታትን ኣፓርትማን ሰርቪሳትን ዘለዎ ከባቢ ኣሎ። Pitebo ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ እዩ። ንሱ ዝካረ ገዛውቲ ይዕድል። ይኹንምበር ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ። እቲ ናይቲ ኮምዩን መቐበሊ ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ገዛ ንኪረኽቡ ይሕግዞም። ኣብቲ ናይ ፒተዮ ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

በቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ዳሪ፡ ሶማሊን ትግርኛን እዩ።

Fotograf: Ann-Sofie Boman

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ፒተዮ ልዕሊ 300 ማሕበራት ኣለዋ፡ መብዛሕትአን ኣብ ስፖርትን ባህልን ዘተኮራ እየን። ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ብዘለዎም ሰባት ዝቖማ ማሕበራትውን ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት ናይ እስልምናን ናይ ሶማሊን ማሕበራት። ኩለን ንጡፋት ማሕበራት ኣብቲ ናይ ፒተዮ ደብተር ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል።

ናይ ፒተዮ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ናይ መጽናዕቲ ሓገዝ ትህብ ስሕት ኢላ ድማ ምስቲ ኮምዩን ወይ ካልእ ኣካል ብምትሕብባር ኣህጉራዊ በዓላት ብመግብን መስተን ተስተናግድ። ኣብዚ ናይቲ ከባቢ ማሕበር ቀዪሕ መስቀል ኣሎ።

Fotograf: Krister Berg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ናይ ፒተዮ ማእከል ከተማ ዳርጋ ንኹሉ ቀረባ እዩ። ኣብኡ ክልተ ናይ ዕዳጋ ጋለርያ፡ ቡቲካት፡ ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ኣብያተጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ናይ ስደተኛታት መቐበልን እውን ኣብቲ ማእከል ከተማ እዩ። ቤትጽሕፈት ዕዮን፡ ቤትንባብን ምምሕዳር ከተማን ብእግሪ ኪኽየድ ይከኣል። ካብቲ ማእከል ከተማ ውጽእ ኢልካ ዘገልገለ ክዳውንቲ፡ ኣቕሑ ገዛን ክሽነን፡ ናይ ስፖርት መሳርሒን ካልእን ብሕሱር ዋጋ ዝሸጣ ኣለዋ፡ ከም Repris återanvändningsmarknadቀዪሕ መስቀል ኩፓን ከምኡውን Second Chance.

Studio Acusticum ዘመናዊ መድረኽ ሙዚቃ እዩ። ብቐጥታ ድማ ምስ ናይ ሙዚቃ ኮለጅ እተኣሳሰረ እዩ። ኣብኡ ናይ ሓጋይን ክረምትን ንጥፈታት ዘለዎ ብዙሕ ናይ ስፖርት መሳለጥያታትን ኣደራሻትን ኣሎ። ናይ ስፖርት ከተማ ዝኾነት ፒተዮ፡ ኣብ እተፈላለየ ስፖርት ትካፈል፡ ከም ምንሽርታት፡ ምግላብ፡ ኵዕሶ እግሪ (ናይ ደቀንስትዮ) ከምኡውን ሆኪ (ናይ ደቀንስትዮ)።

ናብ ማያትን እኩባት ደሴታትን ቀረባ ብምዃና ተፈታዊት እያ። ብግዜ ሓጋይ እቲ ገማግም ባሕሪ ብዙሕ በጻሕቲ ኣለዉዎ፡ ከምቲ ዓብን ውሩይን ናይ ቱሪስት ቦታ ዝኾነ Piteå havsbad ። ኣብ ክረምቲ ተቐማጦ ፒተዮ ናይ ምንሽርታትን ኮረርን ናይ በረድ ማኪናን ጸወታታት ይጻወቱ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ፒተዮ ኮምዩን ወብሳይት ድለ።

Fotograf: Richard Kårström

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ፒተዮ ኮሙናውያንን ብሕታውያንን ኣብያትትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ ከምኡውን ሓንቲ ብማሕበር ወለዲ እትመሓደር ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣላ። ገሊአን ምስ ረጆ ኤሚልያን ሞንተሶሪን ዝመሳሰላ እየን። ሓንቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣብ ደጋዊ ዙረትን ተመክሮን እያ እትትኩር። ቦታ ንምሓዝ ነቲ ናይ ትምህርቲ ምምሕዳር ተወከሶ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዝያዳ ኣንብብ።

ኣብ ፒተዮ ክፉታት ኣብያተትምህርቲውን ኣለዋ። ኣብኡ ወለዲ ምስ ደቆም ምስ ካልኦት ወለድን ደቆምን ንምርኻብ ይመጹ። ከምኡውን ብናይቲ ኮምዩን ዝመሓደር Familjens hus፡ ብሽወደናዊት ቤትክርስትያን ዝመሓደር ኣብ ገጠራት ዚርከብ ናይ መአከቢ ቦታታትን።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ፒተዮ ኣስታት 30 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። Christinaskolanካብ ትምህርታዊ ዓመት 4 ዚጅምር ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ናይ ባለት/ክላሲካዊ ትልሂት ስልጠና ኣለዎ፡ ከምኡውን ሙዚቃ ንትምህርታዊ ዓመት 7-9 ኣሎ። ኣብ ኦየቢን ንኹሉ ትምህርታዊ ዓመት ዚኸውን ናይ ምስማዕ ክላሳት ኣሎ። ኣብ ኖርማልምስኩላን ድማ ንፈለማ ትምህርታዊ ዓመት ዚኸውን ናይ ሞንተሶሪ ንጥፈታት ኣሎ።

ኣብዚ ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ስትሮምባካስኩላን ብዙሕ ሃገራውን መእተውን ፕሮግራማት ኣለዎ። ኣብዚ ብሃገራዊ ደረጃ ናይ ዳንስን ናይ ኢንዱስትሪን ፕሮግራም ኣሎ። ግራንስ ናቱርብሩክስኩላ ናብ ሕርሻን እንስሳታትን ከምኡውን ናብ መእተዊ ፕሮግራም ዘተኮረ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይህብ።

ኣብ ፒተዮ ናይ ሮንስኩላ ናይ መባእታን ስልጠናን ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ስትሮምባካስኩላን ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፍሉይ ቤትትምህርትን ናይ ንጥፈታት ስልጠናን ኣሎ።

ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ፒተዮ ተወሳኺ ኣንብብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ መባእታዊ ኮርሳትን ካልኣይ ደረጃዊ ኮርሳትን ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይትን እተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናን ሽወደን ንወጻእተኛታትን (sfi) ይህብ። ብመገዲ ኣብቲ Vägledningscentrum ዚወሃብ መጽናዕትን ሞያዊ መምርሕን፡ ብዛዕባቲ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዚወሃብ ናይ ሞያን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ፡ ከምኡውን ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ሞያዊ ኮለጅን ህዝባዊ ኮለጅን ሓገዝ ትረክብ።

ኣብ ፒተዮ Framnäs folkhögskolaከምኡውን Musikhögskolanብዙሕ ስልጠናን ኮርሳትን ዚወሃበሉ ክፋል ናይ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ፡ - ኣብ ሙዚቃን መራኸብን መድያን ቀዳማይ ዝኾነ፡ ይርከብ። ናይ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ በጺሕካ እትምለሰሉ ርሕቀት እዩ ዘሎ፡ ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት ኣገልግሎት ከኣ ኣለዎ።

ኩሎም እቶም ናብ ሽወደን ዚመጹ ሓደስቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ሽወደንን ኣካይዳኣን ናይ ሕብረተሰብ ምልላይ ኮርስ ይወሃቦም። እዚ ከኣ ብመገዲ Flyktingmottagningenይዳሎ።

Fotograf: Angelica Larsson

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ፒተዮ ሓንቲ ሓያሎ ክፍልታት ሕክምናን ናይ ህጹጽ ረድኤትን ዘለዋ Piteå älvdals sjukhus እተባህለት ሆስፒታል ኣላ። ኣብቲ ኮምዩን ሓሙሽተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። ንሳተን በቲ ኮምዩን እየን ዚካየዳ። ሓንቲ ከኣ ብብሕታዊ መገዲ ትካየድ። ኣብ መብዛሕተአን ናይ ኣደታትን ህጻናትን ናይ ምውስዋስ ኣካላትን ክሊኒካት ኣሎ።
ኣብቲ ኮምዩን ናይ ህዝቢ ሕክምና ስኒ፡ ናይ ስኒ ምዕራይን ተክኒካዊ ላቦራቶርን ኣሎ። ኣብኡ ፍሉይ/ናይ ስፐሻሊስት ሕክምና ስኒ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ኖርቦተን ወረዳ ቤትምኽሪ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን ወይ ትካላት እትገብሮ ርክባት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኪወሃበካ እዩ። እቲ ዝመልከቶ በዓልስልጣን ወይ ትካል እዩ ናይ ተርጓማይ ቆጸራ ዚገብር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ፒተዮ እቲ ናይ ኣውቶቡስ መስመራት ብ Citybuss እዩ ዚካየድ። ኩሉ መስመራት በቲ ሰንትሩም እዩ ዚሓልፍ። ነቲ ናብ ገጠራትን ጎረቤት ኮምዩናትን ዚኸይድ መስመራት Länstrafikenእዩ ዘካየዶ። ናይ ለንስትራፊከን ኣውቶቡሳት ካብቲ መነሃርያ ኣውቶቡስ እየን ዝለዓላ።

ዝቐረበ መነሃርያ ባቡር ኣብ ኣልቭስቢንን ሉለዮን ይርከብ። ብዛዕባ ሰሌዳ ሰዓታት ኣብ sj.seረአ። ናይ ሉለዮ መዓርፎ ነፈርቲ ቀረባን መዓልታዊ ናብ ስቶክሆልምን ካልእ ቦታታትን ዚበራ ነፈርቲ ዘለዋኦን እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ፒተዮ 3,800 ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ናይ ወረቐት ፋብሪካን፡ ብዙሓት ናይ ጽርበት ፋብሪካን፡ ሓንቲ ናይ ምስናዕ ፋብሪካን ከምኡውን ዚዓቢ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ሰክተርን ኣሎ። ካልኦት ቀልጢፈን ዚዓቢ ዘሎ ሰክተር ንምሕዳስ ጸዓት፡ ንቱሪዝምን ከምኡውን ንፈጠራነትን ባህላውን ንጥፈታት ዚምልከት እዩ። እቲ ኣስታት 3,500 ሰራሕተኛታት ዘለዉዎ ፒተዮ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ።

ፒተዮ ኮምዩን ነቲ Piteå företagarcentrumየካየዶ፡ ኣብኡ ድማ እቶም ናይ ውልቆም ዋኒናት ኪጅምሩ ዚደልዩ ደገፍን ሓገዝን ይረኽቡ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Yttre befäl till BF , Område Norrbotten , lokalpolisområde Piteå Älvdal Polisassistent
Ekonom till Strömbacka gymnasieskola Förvaltningsekonom
Sektionsledare till Sterilcentralen vid Operation , Piteå Sjukhus Operationssjuksköterska
Arbetsinstruktör SAVO Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Svetsare Svetsare, manuell
Lärare i Svenska Lärare i prakt./estet och annat ämne
Sjuksköterskor Sjuksköterska, grundutbildad
Lärare i grundskola åk 4 - 6 Sv / So / Ma Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sjuksköterskor Sjuksköterska, grundutbildad
Extrajobb till aktiv student eller entreprenör Lagerarbetare
Livsmedelsinspektör med viss miljötillsyn Miljöinspektör
Monteringspersonal till Svalson Montör, metallprodukter
Trainee / Teknisk Assistent Servicetekniker, tåg
Anläggningsarbetare till Adecco Väg-och anläggningsarbetare
Djurskötare / lantarbete Djurskötare, mjölk
Rektor till Bergsviken / Jävre skolor Rektor
Biträdande rektor till Norrmalmskolan Biträdande rektor
Psykolog till rättspsykiatrin Region Norrbotten Psykolog
Säljledare till Resia Piteå Säljledare, resebyrå
Operativ inköpare till SCA Sourcing & Logistics Inköpare

ገጽ 1 ናይ 24

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Piteå

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

41 336

ስፍሓት መሬት

3 087 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 876 km

Luleå 55 km

Umeå 220 km

New York 6 332 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ