Säter

ኣስታት 11,000 ነባሪ ዘለዋ ሳተር ኮምዩን ብነኣሽቱ ከተማታትን ገጠራትን ዘጌጸት ናይ ዳላርና ዝጸበቐትን ዝቐረበትን ከተማ እያ። ኣብ ሳተር ኮምዩን ምንባር ማለት ተመሽዩካን ብሰላምን ምንባር ማለት እዩ። ይኹንምበር፡ ንጥፈታትን፡ ከተማዊ ህይወትን ትምህርትን ስራሕን መራኸቢታትን ኣብ ጥቓኻ እዩ። ኣብ ሳተር ሰላማዊ ህይወት ኣሎ፡ ንኣኻን ንስድራቤትካን ዘድሊ ድማ ኩሉ ኣሎ። ንስራሕ ቀረባ እዩ። ንትምህርቲ ቀረባ እዩ። ሃብታም ናይ ዕረፍቲ ግዜ። ውሕሰነት ዘለዎ ዕቤት ስድራቤትካ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Boendekvarter i Säter kommun 

መንበሪ-ገዛ

እታ ብዕንጸይቲ እተሰርሐት ከተማ ሳተር ናብ ቡቲካትን ካፈታትን ኣብያተመግብን ቀረባ ዝኾነ ናይ ሓቀኛ ንእሽቶ ከተማ መንበሪ ኣባይቲ ኣለዋ። ኣብቲ እተፈላለየ ክፍልታት ኮምዩን እተፈላለየ ግራውትን ሕርሻን ዱርን ዘለዎ ወሓዚ ዳልአልቨን ዚፈሰሉ ገጠራዊ ኣከባቢ ኣሎ።

ኣብ ሳተር ብዙሓት ገዛ ዘካርዩ ወነንቲ ገዛውቲ ኣለዉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይ ኩሉ ሓበሬታ ኣሎካ።

ንሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ብዚምልከት፡ እቲ ናይ ምውህሃድ ክፍሊ፡ ገዛ ንኽትረብክ ይሕግዝ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዝሒ ጉጅለ ቋንቋታት ብመጠን እቶም ዚኣትዉን ዝወጹን ስደተኛታት ይለዋወጥ። ኣብኡ ሶማሊ፡ ታይላንድ፡ ኩሩንዲ፡ ስዋሂሊ፡ ፋርስ፡ ዳሪ፡ ሩስያ፡ ፊሊፒን፡ ዓረብን ትግርኛን ይዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ሳተር ኮምዩን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዎ። ንስፖርት ብዚምልከት ጥራይ ኣስታት 40 ማሕበራት ኣለዋ። ነቶም መሕለፍ ግዜ ዚደልዩ ብዙሕ ምርጫታት ኣሎ፤ ንኣብነት ምግፋፍ ዓሳ፡ ምትኳስ፡ ስካውት፡ ባህላዊ ትልሂት፡ መዝሙር፡ ኣብ ናይ ጥሮታን ስንኩላንን ውድባት ምስታፍ ወዘተ።

ኣብቲ ኮምዩን ብሩህ መገዲ ኣጋር፡ ሜዳ ተኒስ፡ ናይ ማውንትባይክ መገድን መንሸራተትን መዛወርን መንቀሳቐስን ኣሎ። ኣብ ከተማ ሳተር ናይ በረድ ኣደራሽ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽን መሐምበስን ኣሎ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ብዛዕባተን ንጡፋት ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ንመንእሰያት፡ ንደቂ 13-19 ዝዓለመ Ungdomens Husኣሎ።

ኣብዚ ምስ ብጾትካ ኴንካ ኣብ ካፈ ክትዛናጋዕ፡ ቢልያርዶ፡ ፒንዪስ፡ ኣይርሆኪ፡ ቲቪ ገይም፡ ናይ ምሕዝነት ጸወታ፡ ክራርን ናይ ግድላት ጸወታን ክትጻወት ይከኣል።

Ungdomar spelar biljard gata.jpg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ከተማ ሳተር ሰለስተ ሱፐርማርከታት፡ ኢካ፡ ኮንሱምን ዊሊስን ይርከባ። ካልኦት ነኣሽቱ ድኳናትን፡ እንዳ ክዳውንትን ናይ ሊደን ናይ ኣቕሑ ገዛ ድኳንን ድማ ኣለዋ።

ኣብ ውሽጢ ከተማ፡ ናይ ኩፓን ናይ ቀዪሕ መስቀል ሰከንድሃንድ ቡቲክውን ኣሎ፡ ከምኡውን ፋርማሲ፡ ማእከል ጥዕናን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ንሕና ብመልክዕ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ትምህርታዊ ክንክንን (መውዓል ስድራቤት) ናይ ዕረፍቲ ቤትን፡ ናይ ህጻናት ምእላይ ነዳሉ። ዚኽፈተሉ ሰዓት ካብ 6፡30-18፡00 ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ።

ስራሕ ዘይብልካ እንተ ኾንካ ወይ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ እንተ ኣሎካ፡ ከምዚ ዚስዕብ ንጥፈታት ይዳለወልካ፤

  • ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ንጥፈታት፡ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን
  • ናይ ዕረፍቲ ቤት፡ 10 ሰዓታት ኣብ ሰሙን

ኣጠቓላሊ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ንደቂ 3-5 (ካብ ቀውዓዊ ሰመስተር ማለት እቲ ህጻን 13 ዓመቱ ምስ መልአ) እዩ፡ 525 ሰዓታት ኣብ ዓመት ይጥርንፍ። ንሱ ኣይክፈሎን እዩ። እቲ ትምህርታዊ ዓመት ካብ መስከረም ክሳዕ ግንቦት ይኸይድ። ንኽትገድፎ 2 ኣዋርሕ ኣቐዲምካ ኣፍልጥ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታ ቤትትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሳተር ትምህርታዊ ዓመቱ 1-6 ዝኾነ ኩንግስጎርድስኩላን፡ ትምህርታዊ ዓመቱ 1-2 ዝኾነ ፕረስትየርድስኩላን፡ ትምህርታዊ ዓመቱ 7-9 ዝኾነ ክሎካርስኩላን መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ስቱራ ኸድቪ፡ ትምህርታዊ ዓመቱ 1-6 ዝኾነ ኸድቪስኩላን ኣብ ጉስታፍ ከኣ ትምህርታዊ ዓመቱ 1-6 ዝኾነ አንባካ ስኩላ ይርከብ። ብዛዕባዚ ኩሉ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ። 

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ናይ ሳተር ኮምዩን ኣብቲ ናይ ዳህላንደር ናይ ፍልጠት ማእከል፡ ካልኣይ ደረጃዊ ትምህርቲ የቕርብ። ንሱ ኣብቲ ሾንቪክስ ከባቢ ኮይኑ ኣብ ጥቓቲ ናይ ሳተር ቀላይ ዩስተርን ይርከብ። እቲ ቤትትምህርቲ ሓሙሽተ ሃገራዊ ፕሮግራማት የቕርብ፤ ሶስዮሎጂ፡ ተፈጥሮኣዊ ሳየንስ፡ ኤኮኖሚ፡ ተክኒክን ጥዕናን ክንክንን ፕሮግራማት። ንሱ ናይ መእተዊ ፕሮግራምውን ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ውሽጢ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ደረጃ ብዘየገድስ እቲ ልክዕ ስልጠና ክትረክብ ንዕድመካ።

ንሕና ነዚ ዚስዕብ ንቕርብ፤

  • ​ብናይ መባእታ ትምህርቲ ደረጃ ዚወሃብ ስልጠና
  • ካልኣይ ደረጃዊ ስልጠና
  • ሰርቩክስ
  • SFI ሽወደን ንወጻእተኛታት
  • ናይ ተልእኾ ስልጠና

ኣገልጎት ጥዕና

ኩሉ ሓታቲ ዑቕባን ስደተኛን ኣብ ሽወደን ምስ ኣተወ ናይ ጥዕና ምይይጥ ከካይድ ይዕደም። እቲ ምይይጥ ነቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ናይ ክንክን ንጥፈት ብኸመይ ከም ዚሰርሕ መእተዊ ይህብ።

ኣብ ግዜ ምይይጥ ነታ ነርስ ትረኽባ፡ ምስ ዘድሊ ድማ ስልጣን እተዋህቦ ተርጓማይ ምስኣ ኣሎ። ንሕና ብዛዕባ ግዝያውን ዝሓለፈ ሕማማትን ናይ ጥዕና ጸገማትን ንዛረብ፡ ነቲ ዘድልየካ ምርመራን ናይ ደም ምውሳድን ክታበትን ኣንጻር ለበዳን ጉዳያት ድማ ንርእዮ።

እቲ ምይይጥ ወለንታውን ዘይክፈሎን እዩ።

ኣብቲ ናይ ሳተር ማእከል ጥዕና፡ ናይ ክንክን ሓበሬታ፡ ናይ ሓኪም መቐበሊ፡ ናይ ነርስ መቐበሊ፡ ናይ ምይይጥ መቐበሊ፡ ናይ መሕረሲትን ናይ ኣደታትን ክሊኒክ፡ ናይ ጥዕና ሕዳሰን ናይ ስደተኛታት ጥዕናን ወዘተ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቶም ንሽወደን ዘይመልኩ ኣብቲ ምስ ኩሉ ትካላት ዚገብሩዎ ርክባት፡ ኣገልግሎት ትርጉም ናይ ምህላው መሰል ኣለዎም። ናይ ሳተር ኮምዩን ምስ tolkförmedlingen i Borlänge ስምምዕ ኣለዎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ሳተር መገዲ 15 ደቓይቕ እዩ። እቲ መገዲ ባቡርን ሃገራዊ ጽርግያን በቲ ከተማ ይሓልፍ። ምስ እተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ወረዳን ከምኡውን ምስ ካልኦት ክፍልታት ሽወደንን ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መራኸቢታት ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ሳተር ኮምዩንን ቤትምኽርን እቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ ስራሕ እዮም።

ብዛዕባዚ ኣብ ዕድላት ስራሕ ኣብ ሳተር ኮምዩን ብተወሳኺ ኣንብብ።

ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ነቶም ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ዘለዎም ሰባት ሓድሽ ወይ ፈላሚ ስራሕ ንኺፈጥሩ ንምሕጋዝ ኣብ መንጎ ሳተር ኮምዩንን ቤትጽሕፈት ዕዮን ምትሕብባር ተጀሚሩ ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Dagbarnvårdare Dagbarnvårdare
Gustafs Scandinavia - Beredare / CAD - Konstruktör Konstruktör, tillverkningsindustri
Leg sjuksköterska till Vårdcentral Säter Sjuksköterska, grundutbildad
Omsorgsassistent Daglig Verksamhet Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Omsorgsassistent Daglig Verksamhet , vikariat Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent Personlig assistent
Terapeut till Sävik Behandlingshem AB Gruppterapeut
Komminister Komminister
Avfallscoach Planeringsingenjör, textil, trä, glas, förpackn.
Behandlingsassistent Sävik Behandlingshem Behandlingsassistent/Socialpedagog
Timvikarier sökes till Sävik behandlingshem Behandlingsassistent/Socialpedagog
VD till Säterbostäder Verkställande direktör
Är du administratör med siffersinne som är redo för en ny utmaning? Administrativ assistent
Förstelärare i Säters kommun Speciallärare
Biträdande rektor och förskolechef Biträdande rektor
Lärare med specialpedagogisk kompetens Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Timvikarier skötare avd 90 , 93 , 95 APK Säter Skötare
Medarbetare som kan laga orientalisk mat och baka pizza , Säter Pizzabagare
Leg. Psykolog , vårdcentral Säter Psykolog
Tandhygienist Folktandvården Säter Tandhygienist

ገጽ 1 ናይ 31

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Säter

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 900

ስፍሓት መሬት

669 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Avesta 35 km

Hedemora 16 km

Borlänge 24 km

Falun 40 km

Gävle 135 km

Stockholm 200 km

Göteborg 482 km

Örebro 181 km

Östersund 461 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ