Sävsjö

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ብርኩት ምርጫታት ኣገልግሎት፡ ፈጠራነት ዝመልኦ ቁጠባዊ ህይወትን ግሩም ናይ ተፈጥሮ ጽባቐን ኣሎ። ሰቭሾ እታ ኣብ ሕምብርቲ ስሞላንድ ዘላ ንእሽቶ ኮምዩን እያ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Sävsjö kommun

​መንበሪ-ገዛ

ናብ ሰቭሾ ምግዓዝ ቀሊል እዩ። ኣብኡ ኩሉ ዓይነት መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። እታ ኮሙናዊት ትካል ክራይ ኣባይቲ፡ ሳቨቡ Sävebo ፡ ሓንቲ ካብተን ናይቲ ኮምዩን ብዙሓት ትካላት ክራይ ኣባይቲ እያ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ሽወደን ዘይኮነ ብዙሕ ቋንቋታት ይዝረብ፤ ከም ኣብነት፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ታይላንድ፡ ሆላንድ፡ እንግሊዝን ሩስያን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ሓያሎ ማሕበራት ኣለዋ፡ ኣብቲ ደብተር ማሕበራት 153 ማሕበራት ኣለዋ። ንኣብነት ከም ናይ ፈጣርነት ውድባት፡ ናይ ስፖርት ማሕበራትን ቤትክርስትያናዊ ውድባትን ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ህይወት ዝመልኦ ሰንትሩም ኣሎ። ኣብ ከተማ ሰቭሾ ሰለስተ ግሮሰሪታትን፡ ብዙሓት ነእሽቱ ድኳናትን፡ ቤትንባብን፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ይርከብ። ክልተ ሰከንድሃንድ ድኳናት ኣለዋ፤ ኤሪክስየልፐንን ቀዪሕ መስቀልን።

ሰቭሾ ኮምዩን ኣብ ናይ ዮንሾፒንግ ወረዳ እዩ ዚርከብ። ንሱ ኣብ ናይ ምስፋሕ ደረጃ እዩ ዘሎ። ኣዝዩ ሰሓብን ናብ ባሕሪ ዚጥምትን መሬት ስለ ዘሎ፡ ብዙሓት ስድራቤት መሬት ዓዲጎም ናይ ሕልሞም ገዛ ኪሰርሑሉ መስርዕ ሒዞም ኣለዉ።

ንቱሪዝም ብዚምልከት ሰቭሾ ኮምዩን በተን ብ11ክ/ዘመን እተሰርሓ Njudungskyrkornaዚብሃላ ብርቂ ዝኾና ኣብያተክርስትያና እያ እትፍለጥ። እቲ ብሮንክስ እተባህለ ናይ ኒውዮርክ ክፍለ-ከተማ ድማ በቲ ጀይምስ ብሮንክ እተባህለ ብ 1600 ካብ ሰቭሾ እተሰደደ ሰብ እያ ተመስሪታ። እዚ ድማ በቲ ኮምዩን ፍሉጥ እዩ። ኣብ ስቭሾ ኩሉ ንእሽቶ እዩ። በይንኻ ኴንካ ወይ ምስ ብጾትካ ናብ ተፈጥሮ ምኻድን ምዝንጋዕን ቀሊልን ቀረባን እዩ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት ከምኡውን ብዙሓት ካልኦት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ናይቲ ኮምዩን ዕላማ ኩሎም ህጻናት ዝዓብዩሉን ዝምዕብሉሉን ሃዋህው ንምፍጣር እዩ።

Skolböcker

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ብዙሓት መባእታ ኣብያተትምህርትን ሓንቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ኣለዋ። ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ከተማ ሰቭሾ ይርከብ፡ ቅድመ ወይ መባእታ ቤትትምህርቲ ድማ ኣብ ኩሉቲ ኮምዩን ኣሎ። ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ሓንቲ ብሕታዊት ቤትትምህርቲ (F-9) ኣላ፡ ከምኡውን ሓንቲ ብሕታዊት ቤትትምህርቲ ህጻናት። ኣብቲ ኮምዩን በቲ ኮምዩን ዚመሓደራ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቦታታትን ብማሕበር ዝመሓደር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቦታን ኣሎ።

እቶም ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ህጻናት ብቛንቋኦም ትምህርቲ ኪወሃቦም ይኽእል፡ እዚ ድማ ብናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ይብሃል። እዚ ነቲ ህጻን ንቋንቋኡ ከማዕብልን ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ ባህሊ ኪፈልጥን የኽእሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ከም በጽሒ ኴንካ ንኽትመሃር ግሩም ተኽእሎ ኣሎ። እቲ ኮምዩን ኣብ መንጎ ቨክሾን ዮንሾፒንግን እዩ ዘሎ፡ ኣብኡ ድማ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ኣሎ።

ብ ሰቭሾ ኮምዩን እተፈላለየ መጽናዕቲ ጉጅለ ይነጥፍ እዩ። SFI ከምኡውን Komvux ኣብ Aleholm utbildningscentrum ይርከብ።

ሰቭሾ ኮምዩን ኣብቲ Högskolan Höglandet እትውቲ እያ። እዚ፡ ብጠለብ ዚምራሕ ድሕረ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይህብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ደቀንስትዮን ህጻናትን ማእከላት ጥዕና፡ ከምኡውን ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታልን ናይ ህጹጽ ረድኤት ኣገልግሎትን ኣብ ኤክሾ ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ሰቭሾ ኮምዩን ኣድላዪ ምስ ዚኸውንን ምስ ዚጥለብን ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣለዋ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ሰቭሾ ኮምዩን ብሓባራዊ መጎዓዝያ ክትገይሽ ቀሊል እዩ።

ንሰሌዳ ሰዓታት ኣብ SJ ወይ ከኣ​ Jönköpings länstrafik (JLT) ተመልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

መሰረት ግሩም ህይወት ፈጠራውነት ዘለዎን ዚሰርሕን ቁጠባዊ ህይወት እዩ። ብዘይ ዋኒናትን ብቑዓት ኢምፕረዛን ሰቭሾ ኮምዩን ደው ኣይምበለትን። እዚኣተን ናይ ብልጽግናና ሕምብርቲ እየን። ስለዚ ሰቭሾ ኮምዩን ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ ኮይና ሓያል ናይ ዋኒነት ሃዋህውን ሓደስቲ ሓሳባትን መታን ኪፍጠሩን ኪምዕብሉን ብርቱዕ ጻዕሪ ተካይድ። ግሩም ሓሳባት ምስ ዚህለወካ መታን መጻኢ ናይ ኢምፕረዛ ትልምኻ ኪገሃድ እቲ ኮምዩን ይሕግዘካን ይድግፈካን።

ኣብ ሰቭሾ ኮምዩን ኣብ ናይ ውጽኢት ዕንጸይትን ጽርበትን ህንጻን ዘተኮራ ብዙሓት ዋኒናት ኣለዋ። ናይ ምስናዕን ናይ መታል ፍብሪካን ኣገደስቲ ወሃብቲ ስራሕ እየን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Personlig Assistent - Värnamo Personlig assistent
Fritidspedagog till Hägneskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sjuksköterska Sjuksköterska, psykiatrisk vård
TRÄINDUSTRIMEDARBETARE Maskinsnickare/Operatör, trävaruindustri
Vi söker Verkstadspersonal med rätt attityd Avsynare, metallprodukter
Verksamhetschef Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Ingen tidigare erfarenhet krävs / Säljare sökes till Sävsjö Utesäljare
Distriktschef Öst / Nejmobbning Eventsäljare/Eventförsäljare
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare
Vill du ha en spännande tjänst som Verksamhetsutvecklare? Barnmorska
Överläkare / Specialistläkare Specialistläkare
Stödassistent till gruppbostad i Sävsjö Stödassistent
Vi söker erfarna svetsare! Svetsare, manuell
Vårdadministratör Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska
Distriktssjuksköterska / Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Vi söker vår nya Sjuksköterska! Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska / Sjuksköterska med specialfunktion Sjuksköterska, grundutbildad
Psykolog Psykolog

ገጽ 1 ናይ 7

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Sävsjö

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 953

ስፍሓት መሬት

729 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 352 km 

Göteborg 224 km 

Jönköping 70 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ