Simrishamn

ናብ ሲምሪስሃምን ኮምዩን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። ንሳ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኩርናዕ ስኮነ ኣብ ሕምብርቲ ኦስተርለን ትርከብ። ኣብታ እተፈላለየ ባህልታት ዘለዋ ኮምዩን ዓበይትን ማእከሎትን ከተማታት ኣለዋ። ኣብ ደቡብ ሰፊሕ ሕርሻ ዘለዎ ለሰ ኣሎ፡ ኣብ ሰሜን ድማ ዱርን ኩርባታት ዝበዝሖ መሬትን ኣሎ። እቲ ገማግም ባሕሪ ዝቀያየር ቅርጽታትን ኣኻውሕን ዘለዎ እዩ፡ ኣብ መንጎ ድማ ነኣሽቱ ዓሳ ዚገፋ ቁሸታት ኣለዋ። ጥቓ ባሕሪ ብምዃንና ኩነታት ኣየር ጥዑም እዩ፡ እዚ ድማ ብዙሓት በጻሕቲ ሃገር ይስሕበልና። ኣብቲ ኮምዩን ልዕሊ 3,000 ዋኒናት ኣለዋ፡ ሲሶ ወነንቲ ትካል ድማ ኣንስቲ እየን፡ ኣብዚ ሃገርዚውን ንሕና ዝበለጽና ቢዚነስ ፈጠርቲ ኢና።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Bo i Simrishamn

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮምዩን ዝዓበየ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣመሓዳሪ እቲ ኮሙናዊ Simrishamnsbostäder​ እዩ፡ ግን ብዙሓት ናይ ኣባይቲ ትካላትን ኣወዓዓልትንውን ኣለዉና።

​ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ቋንቋታት ይዝረብ፡ ከም ዓረብ፡ ዳሪ፡ ኣልባንያ፡ ፍረንሳ፡ እንግሊዝ

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ኣብኡ ብዙሕ ንጥፈታት ዘለወን ልዕሊ 400 ምዝጉባት ማሕበራት ኣለዋ። ናይ እምነት ማሕበራት ከም ሽወደናዊት ቤትክርስትያን፡ ፐንተኮስ ቤትክርስትያን፡ ሚስዮን ቤትክርስትያን ወዘተ ኣለዋ። ኩለን እተን እተመዝገባ ማሕበራት ኣብቲ ናትና ናይ ማሕበር ደብተር ክትረኽበን ትኽእል።

aktivitet.jpg
 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሲምሪስሃምን ድኳናትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝጠርነፈ ኩሉ ዓይነታት ኣገልግሎት ይርከብ፡ ከም ንኣብነት፡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ፖሊስን ቤትጽሕፈት ቀረጽን። ኣብተን ኣብ ገጠር ዚርከባ ዓበይቲ ቁሸታት ግሩም ዝኾና ናይ መዓልታዊ ኣቕሑ ድኳናት ኣለዋ፡ ከምኡውን ኣብ ቀዋሚ ድኳን ይኹን ወይ ኣብ ሓራጅ፡ ዘገልገለ ኣቕሑ ንምግዛእ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ። 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ቤትትምህሪ ህጻናት፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ገዛን ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ክላስን ኣሎ። ብመልክዕ ናይ ወለዲ ማሕበር ዚሰርሓ ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ዋልዶርፍ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ኣብቲ ኮምዩን ይርከባ።

Simrishamn ligger fint vid kusten
 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 3 ዘለዎ ቤትትምህርቲ ይርከብ፡ ከምኡውን ኣብ ከተማ ሲምሪስሃምን ትምህርታዊ ዓመት 7-9ዘለዎ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብቲ ከተማ ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፤ ተግባራዊ ትዅረት ዘለዋÖsterlengymnasietን ተዮሪያዊ ትዅረት ዘለዋ Nova Academyን። ኣብ ሮሩም ናይቲ ኮሙናዊ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣማራጺ ኣሎ። ንሱ ድማ ብመሪሕነት Sophiaskolan ምስ waldorfpedagogikኮይኑ ይሰርሕ፡ ኣብ ሲምሪስሃምን ድማ ብመሪሕነት föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan ዚሰርሕ ኮይኑ ናብ ባህልን ተፈጥሮን የተኩር።

ዕድላት ትምህርቲ

ንኣኻ ትምህርትን ናይ ብቕዓት ምዕባለን ዘድልየካ፡ ምስ ኢስታድስ ኮምዩንን ፎሩም ኢስታድን ብምትሕብባር ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣዳሊና ኣሎና (ምስ sfi)። Forum Ystadኣብቲ ቀንዲ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ዚርከቦ ናይ ኢስታድ ረጂመንት ከባቢ ይርከብ። ህዝባዊ ኮለጅ ኣብቲ ናይ ጎረቤት ኮምዩን ቶመልያ ይርከብ። ኣብ ናይ በጺሕካ ምምጻእ ርሕቀት ዚርከባ ድማ ዩኒቨርሲቲን ኮለጃት ናይ ሉንድን ክሪስትያንስታድን ማልመን ሾፐንሃምንን ኣለዋ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሲምሪስሃምን (ናይ ህጹጽ መቐበሊ ዘይብሉ) ኣብ መብዛሕተአን ዓበይቲ ከተማታትን ዓድታትን ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ሲምሪስሃምን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ድማ ብዙሓት ብሕታውያን ናይ ስኒ ክሊኒካት ኣለዋ።

Lantliv
 

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ናብ ኣገልግሎት ተለፎን 042-13 96 44 ደውል። 

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ Skånetrafikens ኣውቶቡሳት ንኹሉቲ ኮምዩን የገልግላ፡ እታ ናይ ስኮነ ቅልጥፍቲ ኣውቶቡስ ድማ ናብ ክሪስትያንስታንድ ወይ ሉንድ ትወስደካ። ናይ ስኮነትራፊከን ምቾት ዘለወን ባቡራት ብኢስታድ ገይረን ክሳብ ማልመ ይኸዳ። ኣብ ቀረባ ሰለስተ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎና፤ ማለመ መዓርፎ ነፈርቲ፡ ክሪስትያንስታድ-ኦስተርለን መዓርፎ ነፈርትን ኮፐንሃገን መዓርፎ ነፈርትን። 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ኣብ ኩሉ ሰክተር ብእተዋፈራ ብነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ዝተዓብለለ እዩ። እተን ዝዓበያ ዋኒናት እዘን ዚስዕባ እየን፤ Plastal, Praktikertjänst, Kiviks musteri, Nordic Sea Winery, Gärsnäs och Skillinge Fisk-Impex.

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Simrishamn

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

19 429

ስፍሓት መሬት

395​ km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Malmö 96 km 
Lund 84 km 
Kristianstad 71 km 
​Stockholm 609 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ