Skåne län

ስኮነ ሰሓብን ንጡፍን ክፋል ሽወደን እዩ። ስኮነ ናይ ኩሉ ባህሊታትን ካብ ኩሉ ሸነኻት ዓለም ዝመጹ ሰባትን፡ ናይ ምርምርን ምህዞን ዋኒናት ዝሓዘ ናይ ሰባት መራኸቢ ቦታ እዩ። እቲ ወረዳ ናይ ሽወደን ኣዚዩ ደቡባዊ ቦታ እዩ፡ ኣብኡ ድማ ልዕሊ 1,2 ሚልዮን ህዝቢ ይነብሩ፡ ካባታቶም ዝበዝሑ መንእሰያት እዮም። 90% ኣብ ከተማታት ይነብሩ፡ 17% ድማ ኣብ ወጻኢ እተወልዱ እዮም፡ ኣብኡ ድማ 170 እተፈላለየ ቋንቋታት ይዝረብ። ስኮነ በቲ ግሩም ናይ ሕርሻ መሬታን ነዊሕ ገማግም ባሕራን ምጭው ተፈጥሮኣን ትፍለጥ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ኣብ ስኮነ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሕጽረት ተራእዩ። ኣብ boplatssyd ኮሙናውን ብሕታውን ዝካረ መንበሪ ኣባይቲ ንምርካብ ተራ ክትሕዝ ትኽእል። ኣብ ስኮነ መብዛሕትኡ ሰብ ብናይ ሓባራዊ መስመራት ጕዕዞ (kollektivtrafiken) እዩ ዚጎዓዝ። እቲ ኣብ መንጎ ከተማታት ዘሎ ናይ ጕዕዞ መራኸቢታት ግሩም ብምዃኑ ብዙሓት ኣብ ሓደ ኮምዩን እናተቐመጡ ኣብ ካልእ ኮምዩን እዮም ዚሰርሑ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ናይ ስኮነ ዞባ እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ንሱ 36,000 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ንሳቶም መብዛሕትኦም ኣብ ክንክንን ጥዕናን፡ ንግድን ኢንዱስትሪን፡ ባህሊ ኣከባብን ይሰርሑ። ናይ ስኮነ ኮምዩናት ድማ፡ ካልእ ገዲፍካ፡ ኣብ ትምህርትን ክንክን ህጻናትን ምምሕዳርን የስርሓ። እተን ዝዓበያ ብሕታውያን ወሃብቲ ስራሕ፡ PEAB AB, Sony ከምኡውንPosten AB. እየን።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

እቲ ናይቲ ወረዳ ዝዓበየ ሉንድ ዩኒቨርሲቲ 47,000 ተመሃሮን 7,500 ብቐዳምነት ኣብ ሉንድን ማልመን ሀልሲንቦሪን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ኣለውዎ። ኣብ ማልመ ናይ ማልመ ኮለጅ ኣሎ፡ 25,000 ተመሃሮን 1,400 ሰራሕተኛታትን ከኣ ኣለዉዎ። ኣብቲ ናይ ክሪስትያንስታድ ኮለጅ፡ 13,000 ተመሃሮ ይመሃሩ። ኣብ studera.nu. ብዛዕባ ትምህርቲ ሓበሬታ ትረክብ። 

ኣገልግሎት ጥዕና

ፍሉጥ ዝኾነ ሕማም፡ ወይ መጕዳቲ ወይ ጸገማት ምስ ዚህልወካ፡ ናብቲ ናይ ዞናኻ ማእከል ጥዕና ኪድ። ኣብኡ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ጥዕናኻ ከም እተመሓይሽ ደገፍ ወይ ሓገዝ ትረክብ። ኣብቲ vårdguiden ብዛዕባ ጥዕና ምኽሪ፡ ብዛዕባ ኣበይ ክትከይድ ከም ዘሎካ ድማ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ስኮነ ስለስተ ዓይነት ሆስፒታላት ኣለውዎ፤ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል፡ ናይ ህጹጽ ረድኤትን ናይ ከባብን ሆስፒታላት። ኣብኡ እተፈላለየ ክፍልታት ሕክምናን እተፈላለዩ ክኢላታትን ኣለዉ። ሓደገኛ ሕማም ምስ እትሓምም፡ ኣብ 112 ደውል። ንሕማም ስኒ ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣሎ። ንሱ ብእተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ይህበካ።

Kultur och fritid

ኣብ ስኮነ ሃብታም ባህላዊ ህይወት ኣሎ። ኣብኡ፡ ካልእ ገዲፍካ፡ ተያትር፡ ኦርከስትራ፡ ኣብያተመዘክርን ብዙሕ ዝበጻሕቱ ቤትንባብን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ኮምዩንካ ቤትንባብ ከይከፈልካ መጽሓፍ ክትልቃሕ ትኽእል። ብግዜ ዕረፍቲ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብቲ ማሕበራት ይነጥፍ። ኣብ ናይ ስፖርት ወይ ናይ ሰራሕተኛታት ወይ ናይ ዝንባለ ማሕበራት ኣባል ምዃን ልሙድ እዩ። ገለ ካብተን ማሕበራት ስኮነ ኣብ "Nätverket" ይርከባ።

ኩሉ ሰብ ናብቲ ተፈጥሮን፡ ዱርን ባሕርን ቀላያትን ዕዱም እዩ። እቲ ናይ ሓፋሽ መሰላት፡ ኣብኡ እንታይ ከም ዚፍቀድ ወይ ከም ዘይፍቀድ ይነግር። ስኮነ 200 ናይ ተፈጥሮ ሕዛእትን ሰለስተ ሃገራዊ መናፈሻን ኣለዋ። ኣብቲ Länsstyrelsens hemsida ብዛዕባ ንኣብነት እቲ መሰላት ሓፋሽን ብዛዕባ እተፈላለየ ናይ ዙረት ቦታን ከተንብብ ትኽእል።

እቲ ናይ ስኮነ ብዙሓት በጻሕቲ ዝኸዱዎ ቦታ፡ ኣለ ስተናር፡ ሶደርኦሰንስ ሃገራዊ መናፈሻን ናይ ሉንድ ዱምሺርካን እዩ። ኣብቲ ወረዳ 500 ኣብያተክርስትያን ይርከቡ። ስኮነ 240 ጥንታውያን ኣብያተመንግስትን ኣደራሻትን ኣለዋ። 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Mekaniker till Carl A. Nilssons Elektriska Reparationsverkstad Arborrare
Snickare med eller utan yrkesbevis Träarbetare/Snickare, utan yrkesbevis
Murare med eller utan yrkesbevis Murare, utan yrkesbevis
Kallskänka till Helsingborg Kallskänka
Lokalvårdare sökes till Mariatorget Städ i Helsingborg Fastighetsstädare
Personal till servering och bar Servitör/Servitris
Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Sankt Lars i Lund Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Förskollärare till Öppna förskolan , Familjens hus Lärare i förskola/Förskollärare
Fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltare
Socialsekreterare , försörjningsstöd Socialsekreterare
Boendeadministratör Administrativ assistent
Undersköterska till Endovaskulär enhet i Malmö Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Vårdlänken söker leg. ssk till hemsjukvården Sjuksköterska, grundutbildad
Leg. ssk för konsultuppdrag kvällstid till hemsjukvården Sjuksköterska, grundutbildad
Akustikingenjör Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Omsorgspedagog , vikariat till Hallongatans gruppbostad Pk1. Stödassistent
Reparatör / Tekniker Helpdesktekniker/Supporttekniker
IM söker medarbetare inom telemarketing Medlemsvärvare, intresseorg./Telefonkommunikatör
Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB Hemförsäljare
Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB Hemförsäljare

ገጽ 1 ናይ 235

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ናይ ወረዳ ኮምዩናት

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ