Skinnskatteberg

ሺንስካተበርይ ኮምዩን ክፋል በርይስላገን እዩ፡ ኣብ ቨስትማንላንድ ድማ ይርከብ። ኣብ ሺንስካተበርይ እተን ነኣሽቱ ቢዝነስ ንጡፋት እየን ኣህጉራዊ ፊናንሳዊ ዋኒን ድማ ኣብኡ ቀንዲ ቤትጽሕፈት ኣለዎ። እቲ ኮምዩን ብናይ ተፈጥሮ ሃብትን ዱርን ቀላያትን በቲ ታሪኻዊ ናይ ሕርሻ ኣከባቢኡን ፍሉጥ እዩ። ኣብኡ ናይቲ ኮምዩን እንኮ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ፡ ስኪግስመስታርስኩላን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Vy över Skinnskatteberg

መንበሪ-ገዛ

ናብ ሺንስካተበርይ ኮምዩን ክትግዕዝ ምስ እትደሊ ክትውከሶም ዘሎካ ብዙሓት ኣካረይቲ ኣባይቲ ኣለዉ። ኣብቲ ሺንስካተበርይ ኮምዩን ወብሳይት ዝርዝር ናይቶም ኣብቲ ኮምዩን ዚርከቡ ኣካረይቲ ክትረክብ ትኽእል።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሺንስካተበርይ ኮምዩን ብዘይካ ሽወደን እዘን ዚስዕባ ቋንቋታት ይዝረባ፤ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ሶማሊን ፊንላንድን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሺንስካተበርይ ኮምዩን ኣማኢት ምዝጉባት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብኡ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ኩሎም ወጻእተኛታት ንስፖርትን ግዳማዊ ህይወትን ባህልን ብዚምልከት ግሩም መሕለፍ ግዜ ኣለዎም፡ ከምኡውን ንመጽናዕቲ ጉጅለ ብዚምልከት። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ኩለን እተን ንጡፋት ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል።

Småbåtshamn i Skinnskatteberg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ከተማ ሺንስካተበርይ፡ ቤትንባብ፡ ኣደራሽ ባህሊ፡ ፋርማሲ፡ ግሮሰሪ፡ ናይ ስፖርት ድኳን፡ ናይ ዕምባባ ድኳን፡ ናይ መስተ ሞኖፖል፡ ኣብያተመግብን ካፈታትን ኣሎ። ኣብ ሪዳርሂታን ግሮሰሪ፡ ቤትመግብን ካፈን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ሺንስካተበርይ ግሩም ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ኣሎዋ። ዕጉባት ወለዲ፡ ንህጻናትን በጽሕታትን ዝዓለመ ግሩም ናይ ስራሕ ሃዋህው ኣሎ። ከምኡውን ካብቲ ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ለስንፕላን ውጽእ ዝበለ ምህሮ ነቲ ንጥፈት ብሉጽ ይገብሮ።

ኣብቲ ኮምዩን ሓሙሽተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎዋ። ክልተ ኣብ ከተማ ሺንስካተበርይ፡ ሓንቲ ኣብ ሪዳርሂታን፡ ሓንቲ ኣብ ፈርና፡ ሓንቲ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋልቲ ኮምዩን - ኒሃምናር።

ናይ ስድራቤት ማእከል ስታከን ንወለድን ነቶም 0-6 ዝዕድመኦም ህጻናትን መራኸቢ ቦታ እዩ። ስታከን ነቶም ነኣሽቱ ደቂ ዘለዎም ወለዲ ክፋል ናይቲ መዓልታዊ ናብራ እዩ። ኣብኡ ብቐሊሉ ሓበሬታን ምኽርን ደገፍን ይርከብ። ኣብ ስታከን፡ ኣብ ሓደ ገዛ፡ እተፈላለያ ናይ ሞያ ዓይነታት ይተሓባበራ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

Klockarbergsskolan (F-9)ናብ ቀላይ ታሕታይ ቨተርን ዚጥምት ኮይኑ ኣብ ማእከል ሺንስካተበርይ ይርከብ። ኣብቲ ከባቢ ቤትትምህርቲ ናይ ዕረፍቲ ገዛ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽን ቤትንባብን ኣሎ። Kulturskolan Korpen ንኹሉ ዕድመኡ 20 ዓመት ዝኾነ፡ ዘይክፈሎ ባህላዊ ትምህርቲ ይህብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሺንስካተበርይ ኮምዩን እቲ Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) እዩ ነቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ነቲ ኮሙናዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርትን ነቲ ብርሑቕ ዚከናወን ናይ ኮለጅ ትምህርትን ዘመሓድሮ።

NVU ንበይኑ ወይ ምስ ካልኦት ብምትሕብባር ኩሉ ዓይነት ትምህርትን መምርሕን ይህብ። ምስተን ናይ ቀረባ ኮምዩናትን ናይቲ ኮምዩን ማሕበራትን ከኣ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ናይቲ ወረዳ ምዕቡል ምትሕብባር ኣሎዎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ከተማ፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣካላት ሕማም ክሊኒክ፡ ናይ መሕረሲ መቐበሊ፡ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታት ማእከል ጥዕና ከምኡውን ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብ ፈየርስታ ይርከብ። ኣብ ቮስተሮስውን ሆስፒታል ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሺንስካተበርይ ኮምዩናብ ማእከል ሽወደን ይርከብ። ኣብ ናይ 180 ኪ/መ ራድዩስ ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ይቕመጥ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብ ቨስተሮስ ይርከብ። Västmanlands lokaltrafikንኹሉ መስመራት ኣውቶቡሳት ይቆጻጸር። ሺንስካተበርይ ናይ ባቡር መነሃርያ ኣሎዎ። ናይ በርይስላገን ባቡር ነቲ ኣብ መንጎ የቭለን ሃልስበርይን ዘሎ መስመር ባቡር የገልግሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ገለ ካብተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ንምጥቃስ፤ Systemair, ናይ ሺንስካተበርይ ኮምዩን፡ Setragroup ከምኡውንSkogsmästarskolan (SLU).

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Vikarie till fritidshemmet Barnskötare
Fritidspedagog Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Resurs till Klockarbergsskolan Elevassistent
Lärare årskurs 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare - Tyska och Svensk / Engelska Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Studie - och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare
Friskvårdare Friskvårdsledare
Behandlare till vår nya enhet på Karmansbo Socionom
Administrativ assistent inom kultur och fritid Biblioteksassistent
Lärare - Svenska Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Socialsekreterare inom barn och ungdom - med arbetstidsförkortning Socialsekreterare
Anläggare Grovarbetare, bygg och anläggning
Pizzabagare till Skinnskatteberg Pizzaria Pizzabagare
Personlig assistentTjänstgöringsgrad Personlig assistent
Extra jobb Personlig Assistent Personlig assistent
Redovisningsekonom Redovisningsekonom
Institutionsekonom Redovisningsekonom
Vi söker Behandlingsassistenter till vår nya enhet på Karmansbo Alkohol- och drogterapeut
Avdelningschef Lager Lagerchef
Elevassistenter Elevassistent

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Skinnskatteberg

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

4411

ስፍሓት መሬት

722 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 180 km

Västerås 60 km

Fagersta 25 km

Örebro 85 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ