ኣውራጃታትን ምምሕዳር-ከተማታትን

ኣብዚ ክፋል’ዚ፡ ብዛዕባ ኣውራጃታትንምምሕዳር-ከተማታትን ሽወደን ከተንብቡ ትኽእሉ። ኣውራጃት ይኹና ምምሕዳር-ከተማታት ሓጺር ማላለዪ ጽሑፍ ሃልይወን ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝኾንኩም ሓጋዚ ሓበሬታ ኮይኑ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ወይ ገጻት፡ ንኣውራጃታት ከምኡ ውን ምምሕዳር ከተማታት ዝምልከት መላልዪ ሓበሬታ፡ ዝርዝር ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብቲ ዝደለኹሞ ኣቅራጃ ወይ ከተማ ከምኡ ውን ኣብቲ ከባቢ እንታይ ከም ዝርከብ ዝርዝር ካርታ፡ ትርእዩ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ካርታ’ዚ፡ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት፡ ማሕበራትን ምትእኽኻባትን፡ ኣብያተ-ትምህርታት ከምኡ ውን ማእከላት ጥዕናን፡ ትረኽቡ።
ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ሊንኪ ብምጥዋቕ፡ ኣብ ነኣሽቱ ከተማታት ዝቕመጡ ሰባት፡ ብዛዕባ ናብርኦምን ኩነታቶምን ክዛረቡ ክትሰምዑ ትኽእሉ።

ኣብ ንእሽቶይ ከተማ ምንባር ማለት ዘርእስታ ፊልም

እቶም ስራሕተኛታት ምምሕዳር ከተማ ዝኾንኩም ሰባት፡ ኣብዚ ብምእታው፡ ንምምሕዳር ከተማ ዝምልከት ሓበሬታ፡ ከተንብቡ ትኽእሉ።
 
ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ መድለዪ-ሓበሬታ ዝኾነ ትርብዒት፡ እቲ ዘድልየኩም ኣውራጃ ወይ ውን ምምሕዳር ከተማ ደሊኹም ውን ካብኡ ክትመርጾ ትኽእሉ። ኣብቲ ባዶ ትርብዒት ብምጽሓፍ ውን ነቲ ኣውራጃ ወይ ከተማ ከተምጽእዎ ትኽእሉ። ገለ ፍዴላት ምስ ጸሓፍኩም እቲ መርበብ-ሓበሬታ ትልሚ ክህበኩም እዩ። ምሉእ ስም ናይቲ ኣውራጃ ወይ ከተማ ምስ ትጽሕፉ ከኣ ብቁልጡፍ ናብቲ ዝደለኹሞ ኣውራጃ ወይ ከተማ ብምቕጻል ምሉእ ሓበሬታ ትረኽቡ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ