Stockholms län

ወረዳ ስቶክሆልም ኣብ ሽወደን ብስፍሓት እቲ ዝነኣሰ እዩ፡ ግን ዝበዝሕ ህዝቢ ድማ ኣብኡ ይቕመጥ፤ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን። ከም ርእሰ ከተማ ጽዑቕ ከተማዊ ህይወት ኣለዎ፡ ይኹንበር ናይ ገጠርን ተፈጥሮን ባህሪያት ከኣ ኣለዎ። ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ወረዳ ስፍሓት ብዱርን ብናይ ሕርሻ ቦታን እተሸፈነ እዩ። ኣብኡ ናይ ስቶክሆልም እኩባት ደሴታት ኣሎዋ፡ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ደሴታዊ ቦታ። ንሱ 30,000 ደሴታትን ኣርኪፐላጎን ኣለዎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ህዝቢ ስቶክሆልም ወሲኹ ኣሎ፡ ሕጽረት ገዛ ድማ ኣብ ኩሉ ኮምዩናት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ሽሕኳ ገዛውቲ ይስራሕ እንተሎ፡ እኹል ግን ኣይኮነን፡ ስለዚ ኣብ ወረዳ ስቶክሆልም ቍጽሪ ናይቶም ዚካረ ገዛ ዚደልዩ ካብ ናይ ካልኦት ዞባታት ሽወደን ዝበዝሐ እዩ። ሕጽረት ገዛውቲ ነቲ ናይ ቪላታትን ኮንዶሚንዩምን ኪራይ እውን ወሲኹሉ እዩ፡ ከምኡውን ነቲ ኣብ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ ዚግበር ናይ ምጽባይ ግዜ ኣናዊሑዎ ኣሎ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

እቲ 55,000 ሰባት ዘስርሕ ከተማ ስቶክሆልም ናይቲ ዞባ ዝለዓለ ወሃብ ስራሕ እዩ። እቲ ልዕሊ 10,000 ሰባት ዘስርሕ ተለኮምቡላገት ኤሪክሶን ድማ እቲ ዝዓበየ ብሕታዊ ወሃብ ስራሕ እዩ። ናይ ምርምር ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ፡ ኣብዘን ዝመጻ ዓመታት ጠለብ ናይቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ዩኒቨርሲትን ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ኪዓቢ እዩ፡ ጠለብ ንቅድመ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ግን ኪቕንስ እዩ። 

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ኣብ ስቶክሆልም ወረዳ 17 ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ኣለዋ። እዚ ድማ ነቲ ዞባ ድሕሪ ኣመሪካ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ናይ ፍልጠት ዞባ ይገብሮ። ካሮሊኒስካ ኢንስቲትዩት፡ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲን ኩንግሊጋ ተክኒካል ኮለጅን ኣህጉራዊ ዝና ኣለወን፡ ኣብ ዓለም ድማ ብብዙሕ መዳይ ቀዳማይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ናይ ስቶክሆልም ወረዳ ቤትምኽሪ እቲ ናይቲ ወረዳ ተቐማጣይ ዘድሊ ናይ ጥዕናን ክንክንን ሕክምና ስንን ከም ዚግበረሉ የረጋግጽ። እቲ ንጥፈታት፡ ካብ ክንክንን ምድንፋዕ ጥዕናን ክሳዕ ምርምርን ምዕባለን ይጥርንፍ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ዓቢ መትሮፖል ብምዃኑ እቲ ኣብኡ ዘሎ እተፈለለየ ባህላታት ኣዚዩ ብዙሕ እዩ። ኣብኡ ኣብያተመዘክርን፡ ትያትርን ሙዚቃን ትልሂትን ካልእ ናይ ስነጥበብ ምርኢትን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሽወደን ነዊሕ ዝገበረ ናይ ምንቅስቓሳትን ማሕበራዊ ናብራን ታሪኽ ዘለዎ ስቶክሆልም ናይ ስፖርትን ናይ ዕረፍቲ ግዜ መዘናግዕን ንጥፈታት ብዙሕ እዩ። ጥቓ ተፈጥሮ ብምዃኑ ድማ ምሉእ ዓመት ንደጋዊ ህይወትን ንተፈጥሮ ዙረትን ምሹእ እዩ። ንኣብነት እቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ስቶክሆልም ኣርኪፐላጎ 30,000 ደሴታት ኣለዎ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ወረዳ ስቶክሆልም ግሩም ዝኾና ውድባት ኣለዋኦ። ንሳተን ንጠለባት ስደተኛታትን ምውህሃድን ኣብ ዚምልከት ጉዳያት ይሰርሓ። ኣብ ታሕቲ ዝርዝር ናይተን ኣብቲ ወረዳ ንጡፋት ዝኾና ውድባት ይርከብ። ኣብቲ ናይ ነፈስወከፍ ስም ብምጽቃጥ ከኣ ነቲ ናይ ነፍስወከፈን መሰጋገሪ ወብሳይት ክትረኽቦ ትኽእል።

Afrosvenskarnas Riksförbund

FAIS-IR Italienska Riksförbundet

FARR– flyktinggruppernas riksråd

Fryshuset

Hagabergs folkhögskola

Hela Människan Botkyrka Salem

Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Stockholms län

IM Individuell Människohjälp

Kurdiska Riksförbundet

Kvinnoförbundet för Demokrati

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Rädda Barnen, Stockholms distrikt

Rädda Barnen, Stockholms norra distrikt

Rädda Barnen, Stockholms södra distrikt

Röda korset

Röda korset i Stockholms län

Röda Korsets ungdomsförbund

SIOS– Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Skyddsvärnet

Studieförbundet Bilda Öst

Tamam Stockholm

Volontärbyrån

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 703

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ናይ ወረዳ ኮምዩናት

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ