Storfors

ስቱርፉሽ ኮምዩን ንህጻናት ኢላ እተሰርሐትን ምቾት ዘለዋን ካብ ኦረብሩ 70 ኪ/መ ንምዕራብ፡ ካብ ካርልስታድ ድማ 70 ኪ/መ ንምብራቕ ርሒቓ እትርከብ ናይ ቨርምላንድ ኮምዩን እያ። ንሳ ልዕሊ 4,100 ተቐማጦ ኣሎዋ፡ ኣስታት ፍርቆም ኣብ ከተማታት ዝተረፉ ድማ ኣብ ናይ ብዩርሸርንን ሉንግሱን ዓድታትን ይነብሩ። ኣብኡ ናይ በርይላግስ መትረብ ኣሎ። ንሱ ዓቢ ናይ ቀላያት ስርዒት እዩ። ከምኡው ኣብኡ ንኹሉ ዕድመ ዝኸውን ናይ እግሪ መዛወሪ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ከተማ ስቱርፉሽ፡ ድኳናትን ባንክን ማእከል ጥዕናን ኣደራሽ ባህልን መጻወት ኵዕሶን ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

 

መንበሪ-ገዛ

Stiftelsen Björkåsen መንበሪ ኣባይቲ ዘካሪ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ክራይ ኣባይቲ እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ስቱርፉሽ ብዙሕ ቋንቋታት ይዝረብ። ከምዚ ኪኸውን ዝኸኣለ እቲ ኮምዩን ካብ ነዊሕ ዓመታት ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ስለ ዝነበሮን ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ብምህላዉ ከኣ ብዙሓት ሰባት ይስሕብ ብምንባሩን እዩ።

ገለ ካብተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ፋርስ፡ ስፓኛ፡ ነዘርላንድ፡ በርማ፡ ታይላንድን ፊንላንድን እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ስቱርፉሽ ብዙሓት ንህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዘሳትፋ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ስፖርትን ደጋዊ ህይወትን ባህልን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዘተኩራ ማሕበራት ከኣ ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ብተወሳኺ ኣንብብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብኡ ቤትጽሕፈት ዕዮን መደበር ፖሊስን ዚጥርንፍ ምምሕዳር ኮምዩን፡ ኣደራሽ ባህሊ ምስ ቤትንባብ፡ ካፈታት፡ ሲነማን ናይ ባህሊ ስቱድዮን ኣሎ። ኣብቲ ሰንትሩም፡ ባንክ፡ ናይ ጽባቐ ሳሎን፡ ሰከንድሃንድ ቡቲክ፡ ከምኡውን ፈትልን ናይ ስፌት መሳርሕን መግቢ እንስሳታትን ናይ ገዛ ፍርያትን ዚሸጣ ድኳናት ኣለዋ። ኣብቲ ሀልሳን ሁስ ማእከል ጥዕናን ፋርማስን ኣሎ። ኣብ ስቱርፉሽ፡ እንዳ ዕምባባን፡ እንዳ በንዚንን ካፈታትን ግሮሰሪታትን እውን ኣሎ።

ሰላሳ ኪ/መ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ክሪስቲነሃምን፡ ቤትጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ኣሎ።

ኣብቲ ምምሕዳር ኮምዩን፡ ናይቲ ኮምዩን ክፍሊ ምውህሃድ ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ስቱርፉሽ ሰለስተ ኣብ ብዩርትሻርን ከኣ ክልተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ኣብ ክሮፓስኩላን ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስን ናይ ዕረፈቲ ግዜ ቤትን ኣሎ፡ ኣብ ብዩርሻርን ድማ መደበኛ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ብዛዕባኣተን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ስቱርፉሽ ኮምዩን ሰለስተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ቫርግብሩስኩላን እቲ ናይ ትምህርታዊ ዓመት 4-9 ተመሃሮ ዘለዉዎ ዝዓበየ ቤትትምህርቲ እዩ። ኣብ ክሮፕስኩላን እቶም ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 3 ዝመሃሩ እዮም ዚኸዱዎ። ኣብ ብዩርሻርን ቤትትምህርቲ ድማ ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 6።

እቲ ኣብቲ ኮምዩን ዚርከብ እንኮ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ናይ መእተዊ ፕሮግራም እዩ። ሰብ ናብኡ ዚኸይድ ናብቲ ሃገራዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ፕሮግራም ንምእታው ሰርቲፊከት ንኽእሉዎ ወይ ስርሕ ንኺረክብ ዘኽእሎ ደረጃ ንምብጻሕ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኮምዩን እተፈላለየ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ መደባት ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ንዓበይቲ ከምኡውን ናይ ኤስኤፍኢ-ስልጠና ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ኣደራሽ ይካየድ። ኣብኡ ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ጽፍሒ ዝወሃብ ኮርሳት፡ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (sfi) ፡ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይቲ (ሰርቩክስ) ኣሎ። ንዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ፍሉይ ትምህርቲ ንምውሳድውን ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሀልሳን ሁስ፡ ነርስታትን ሓኪማትን ዘለዉዎ ማእከል ጥዕና ኣሎ፡ ከምኡውን ፋርማሲ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን፡ ናይ ስኒ ሕክምናን ናይ ሕሙማት ምውስዋስ ክፍልን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ነንሕድሕድና ክንረዳዳእ ምስ ዘድልየና ተርጓማይ የድልየና። እዚ ድማ ኣብቲ ምስ ቤትትምህርትን፡ ሰበስልጣንን ሕክምናን ኣብ እንገብሮ ርክባት ይኸውን። መብዛሕትኡ ትርጉም ብተለፎን እዩ ዚካየድ፡ ተርጓማይ ድማ ምስ ዘድሊ ይጥለብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ስቱርፉሽ ከካብ መነሃርያአን ባቡራት ወይ ኣውቶቡሳት ናብ ከባቢ ይኸዳ። ናይ ኣውቶቡስ ሰዓታት ኣብቲ ናይ ቨርምላንድትራፊክ ወብሳይት ድለዮ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ስቱርፉሽ ብዙሓት ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ። ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Socialsekreterare , barn och unga Socialsekreterare
Tandsköterska , folktandvården Storfors Tandsköterska
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Säkerhetshandläggare Säkerhetsadministratör, IT
Erfarna sjuksköterskor till Storfors Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Undersköterska till kliniken för medicin och geriatrik , Karlskoga lasarett Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Fritidsledare till fritidsgårdsverksamheten Fritidsledare
Skolvaktmästare till grund - och förskolan Skolvaktmästare
Vi söker driven PROJEKTLEDARE Produktutvecklare
Konfigurationsledare (CM) till BAE Systems Bofors Konstruktör, tillverkningsindustri
Servicetekniker Sjukhustekniker
Logoped , Barn - och ungdomshabiliteringen , Karlskoga Logoped
Strategisk inköpare till BAE Systems Bofors Inköpare
Instrumenttekniker med kunskap inom El Instrumentelektriker/Instrumenttekniker
Automationsingenjör och IT ansvarig till Nouryon! Automationsingenjör, gruvteknik och metallurgi
Processingenjör till Nouryon! Processingenjör, kemiteknik
Pizzabagare Pizzabagare
Produktionschef till KD Solskydd i Degerfors Produktionschef, tillverkning
Erfaren svetsare sökes Svetsare, manuell
Industriarbetare Slipare, metall

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Storfors

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

4120 

ስፍሓት መሬት

392 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Kristinehamn 30km

Karlskoga 30km

Karlstad 70km

Örebro 70km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ