Storfors

ስቱርፉሽ ኮምዩን ንህጻናት ኢላ እተሰርሐትን ምቾት ዘለዋን ካብ ኦረብሩ 70 ኪ/መ ንምዕራብ፡ ካብ ካርልስታድ ድማ 70 ኪ/መ ንምብራቕ ርሒቓ እትርከብ ናይ ቨርምላንድ ኮምዩን እያ። ንሳ ልዕሊ 4,100 ተቐማጦ ኣሎዋ፡ ኣስታት ፍርቆም ኣብ ከተማታት ዝተረፉ ድማ ኣብ ናይ ብዩርሸርንን ሉንግሱን ዓድታትን ይነብሩ። ኣብኡ ናይ በርይላግስ መትረብ ኣሎ። ንሱ ዓቢ ናይ ቀላያት ስርዒት እዩ። ከምኡው ኣብኡ ንኹሉ ዕድመ ዝኸውን ናይ እግሪ መዛወሪ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ከተማ ስቱርፉሽ፡ ድኳናትን ባንክን ማእከል ጥዕናን ኣደራሽ ባህልን መጻወት ኵዕሶን ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

 

መንበሪ-ገዛ

Stiftelsen Björkåsen መንበሪ ኣባይቲ ዘካሪ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ክራይ ኣባይቲ እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ስቱርፉሽ ብዙሕ ቋንቋታት ይዝረብ። ከምዚ ኪኸውን ዝኸኣለ እቲ ኮምዩን ካብ ነዊሕ ዓመታት ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ስለ ዝነበሮን ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ብምህላዉ ከኣ ብዙሓት ሰባት ይስሕብ ብምንባሩን እዩ።

ገለ ካብተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ፋርስ፡ ስፓኛ፡ ነዘርላንድ፡ በርማ፡ ታይላንድን ፊንላንድን እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ስቱርፉሽ ብዙሓት ንህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዘሳትፋ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ስፖርትን ደጋዊ ህይወትን ባህልን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዘተኩራ ማሕበራት ከኣ ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ብተወሳኺ ኣንብብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብኡ ቤትጽሕፈት ዕዮን መደበር ፖሊስን ዚጥርንፍ ምምሕዳር ኮምዩን፡ ኣደራሽ ባህሊ ምስ ቤትንባብ፡ ካፈታት፡ ሲነማን ናይ ባህሊ ስቱድዮን ኣሎ። ኣብቲ ሰንትሩም፡ ባንክ፡ ናይ ጽባቐ ሳሎን፡ ሰከንድሃንድ ቡቲክ፡ ከምኡውን ፈትልን ናይ ስፌት መሳርሕን መግቢ እንስሳታትን ናይ ገዛ ፍርያትን ዚሸጣ ድኳናት ኣለዋ። ኣብቲ ሀልሳን ሁስ ማእከል ጥዕናን ፋርማስን ኣሎ። ኣብ ስቱርፉሽ፡ እንዳ ዕምባባን፡ እንዳ በንዚንን ካፈታትን ግሮሰሪታትን እውን ኣሎ።

ሰላሳ ኪ/መ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ክሪስቲነሃምን፡ ቤትጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ኣሎ።

ኣብቲ ምምሕዳር ኮምዩን፡ ናይቲ ኮምዩን ክፍሊ ምውህሃድ ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ስቱርፉሽ ሰለስተ ኣብ ብዩርትሻርን ከኣ ክልተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ኣብ ክሮፓስኩላን ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስን ናይ ዕረፈቲ ግዜ ቤትን ኣሎ፡ ኣብ ብዩርሻርን ድማ መደበኛ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ብዛዕባኣተን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ስቱርፉሽ ኮምዩን ሰለስተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ቫርግብሩስኩላን እቲ ናይ ትምህርታዊ ዓመት 4-9 ተመሃሮ ዘለዉዎ ዝዓበየ ቤትትምህርቲ እዩ። ኣብ ክሮፕስኩላን እቶም ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 3 ዝመሃሩ እዮም ዚኸዱዎ። ኣብ ብዩርሻርን ቤትትምህርቲ ድማ ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 6።

እቲ ኣብቲ ኮምዩን ዚርከብ እንኮ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ናይ መእተዊ ፕሮግራም እዩ። ሰብ ናብኡ ዚኸይድ ናብቲ ሃገራዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ፕሮግራም ንምእታው ሰርቲፊከት ንኽእሉዎ ወይ ስርሕ ንኺረክብ ዘኽእሎ ደረጃ ንምብጻሕ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኮምዩን እተፈላለየ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ መደባት ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ንዓበይቲ ከምኡውን ናይ ኤስኤፍኢ-ስልጠና ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ኣደራሽ ይካየድ። ኣብኡ ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ጽፍሒ ዝወሃብ ኮርሳት፡ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (sfi) ፡ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይቲ (ሰርቩክስ) ኣሎ። ንዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ፍሉይ ትምህርቲ ንምውሳድውን ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሀልሳን ሁስ፡ ነርስታትን ሓኪማትን ዘለዉዎ ማእከል ጥዕና ኣሎ፡ ከምኡውን ፋርማሲ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን፡ ናይ ስኒ ሕክምናን ናይ ሕሙማት ምውስዋስ ክፍልን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ነንሕድሕድና ክንረዳዳእ ምስ ዘድልየና ተርጓማይ የድልየና። እዚ ድማ ኣብቲ ምስ ቤትትምህርትን፡ ሰበስልጣንን ሕክምናን ኣብ እንገብሮ ርክባት ይኸውን። መብዛሕትኡ ትርጉም ብተለፎን እዩ ዚካየድ፡ ተርጓማይ ድማ ምስ ዘድሊ ይጥለብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ስቱርፉሽ ከካብ መነሃርያአን ባቡራት ወይ ኣውቶቡሳት ናብ ከባቢ ይኸዳ። ናይ ኣውቶቡስ ሰዓታት ኣብቲ ናይ ቨርምላንድትራፊክ ወብሳይት ድለዮ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ስቱርፉሽ ብዙሓት ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ። ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Ungdomshandledare Jobbcoach/Utbildningscoach
Outokumpu Long Products söker Driftschef för efterbehandlingen Produktionschef, tillverkning
Speciallärare Speciallärare
Vill du börja varje arbetsdag med en kram? Personlig assistent Värmland Personlig assistent
Erfarna sjuksköterskor till Storfors Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Redovisningschef / Controller Accounting controller
Vill du jobba med materialförsörjning på ett internationellt bolag? Materialplanerare
Produktionstekniker / CNC - programmerare Produktionstekniker, maskin/verkstad
Elevassistent till VVS och fastighetsprogrammet Elevassistent
Huvudtränare för Fotbollskul hos Sweden Sport Academy Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Idrottsledare i Sweden Sport Academy för Idrottsskolan Knatteskutt Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Kundservicemedarbetare Dispatcher
CNC - operatör CNC-operatör/FMS-operatör
Kvalitetssamordnare Kvalitetssamordnare
Hemrehabsjukgymnast Pilgårdens vårdcentral Fysioterapeut/Sjukgymnast
Barnvakt / nanny , extrajobb , 2 förmiddagar / veckan , Karlskoga Barnflicka/Barnvakt
Sjuksköterska sökes för varierande uppdrag i Örebro Sjuksköterska, grundutbildad
Elektronikingenjör till BAE Systems Bofors Elektronikkonstruktör

ገጽ 1 ናይ 5

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Storfors

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

4120 

ስፍሓት መሬት

392 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Kristinehamn 30km

Karlskoga 30km

Karlstad 70km

Örebro 70km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ