Strömsund

ነቶም ንጡፍ ዓይነት ህይወት ዚፈትዉ፡ እታ ኣስታት 12,000 ተቐማጦ ዘለዋ ስትሮምሱንድ ኮምዩን ትሰማምዖም እያ። ግን ከኣ ነቶም ግሩም ኮሙናዊ ኣገልግሎት፡ ጽቡቕ ናይ ኣረጋውያን ክንክንን ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዚደልዩውን ትሰማምዖም እያ። ኣብዚ ኩሉ ንናይ ህጻናት ምዕባለ ዚጠቕም ኣሎ፡ እተን ከተማታት ነኣሽቱን ኩሉ ዘለወንን እየን። እንቋዕ ብደሓን ተሓወስኩምና!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ናይ ስትሮምሱንድ ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣብተን ሽድሽተ ከተማታት ዝካረ ገዛውቲ ኣለዋ። HSB ከምኡውን Riksbyggen ​ ኣብ ስትሮምሱንድን ሆቲንግን መንበሪ ኣባይቲ ኣለወን። ይኹንምበር፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ስትሮምሱንድ እውን ብሕታውያን ኣካረይ ኣለዉ።

ኣብቲ ኮምዩንና ኣብ ገጠራት ብሕሱር ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ኪርከብ ይከኣል። ልዑል ደረጃ ዝሓዙ ቪላታትን ብክልተ ሚእቲ ሽሕ ክሩነር ይርከቡ። ኣብኡ እቶም ብዙሕ እቶት ዘይብሎምውን ገዛ ምስ ዓደጉ ንኻልእ ነገራት ይተርፎም እዩ። ኣብኡ ብመገዲ ነትዎርክን ማሕበራዊ ናብራን ማሕበራዊ ርክባትን ውሕስነትን ሰላምን ይርከብ።

ዛዕባ መንበሪ ኣባይቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

እተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዳሪ/ፋርሲ፡ ኡዝበክ፡ ሩስያ፡ ትግርኛ፡ ዓረብ፡ በርማ፡ ሶማልያ፡ ኦሮሞ እየን፡ ግን ከኣ ኣብኡ ታይላንድ፡ ጀርመን፡ እንግሊዝ፡ ስፓኛን ፈረንሳንውን ይዝረብ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ክትሳተፍ እንተ ደኣ ደሊኻ፡ ብዙሓት ኣብ እተፈላለየ መዳያት እተዋፈራ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ሽወደን ሕበረተሰብ ኣቲኻ ግሩም ርክባት ንምፍጣርን ቋንቋ ንምምሃርን ኣማራጺ ዘይብሉ መገዲ እዩ። ምናልባት ኣብ ገለ ማሕበራት ከተበርክቶ እትኽእል ነገራት ይህሉዶ ይኸውን?

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ብዛዕባ ናይተን ንጡፋት ማሕበራት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

እቲ ኮምዩን ሓሙሽተ ከተማታት ኣለዎ፤ ስትሮምሱንድ፡ ሃመርዳል፡ ባከ፡ ሆቲንግን የደደን። ኣብዚኣተን ግሮሰሪታትን ካፈታትን ኣብያተመግብን ፋርማስን ባንክታትን እንዳ ክዳውንትን ካልእ ብደቂቕ ዝሸጡ ድኳናትን ይርከቡ። ቤትንባን ሓራጅን እውን ኣሎ። ኣብተን ዓድታት ናይ ስፖርትን መሐምበስን ኣደራሻት ከምኡውን ኣደራሽ መንሸራተቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ስትሮምሱንድ ኮምዩን እተፈላለየ ትምህርቲ ንህጻናት ኣለዎ። ኣብኡ ብዙሓት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ፡ መብዛሕትአን ናይቲ ኮምዩን እየን። ኣብታ ብደቡብ ስትሮምሱንድ እትርከብ ሃልቪከን ብናይ ወለዲ ምትሕግጋዝ እትመሓደር ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ኣብ ሮሰን፡ ኣስታት 70 ኪ/መ ካብ ስትሮምሱንድ ድማ ብሕታዊት ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ኣብ ስትሮምሱንድ ናይ ኣጸደ ህጻናት ኣላዪነት ኣሎ።

ኣብ ኩለን ናይቲ ኮምዩን ዓበይቲ ዓድታት መእለዪ ህጻናትን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ኣሎ። ነቶም ዘድልዮም፡ ብምሸትን ለይትን ቀዳመሰንበትን ዚነጥፍ ናይ ምእላይ ህጻናት ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ክንክን ህጻናት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብ ስትሮምሱንድ ማእከል ስድራቤት፡ ኣሎ። ንሱ ንወለድን ህጻናትን ዘራኽብን ሓባራዊ ንጥፈታት ዘካይድን ክፉት ቤትትምህርቲ እዩ። ኣብኡ ነቲ ንጥፈታት ዚውጥኑ ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት መምህራን ኣለዉ። ኣብኡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ማእከላት ጥዕናን እተፈላለየ ኮርሳትን ከምኡውን ናይ ህጻናት ማሳጅ ኣሎ። እቲ ማእከል ስድራቤት ብናይ ስኒ ሓከምትን ናይ ህጻናት ቤትንባብ ኣካየድትን ይብጻሕ እዩ።

ናይ ስትሮምሱንድ ሰበኻ ሺርኪስ ኣለዎ። ንሱ ንህጻናትን ወለድን ዝዓለመ ክፉት ንጥፈታት እዩ። እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይቲ ኮምዩናት እውን ይወሃብ እዩ፡ ከም ኣብ ሆቲንግን ኣብ ሺርክቶሾን።

 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ስፍሒ ናይቲ ኮምዩን ንእሽቶ እዩ ግን ኣብኡ ሽውዓተ ናይ ዲረክተራት ከባቢ ምስ ዓሰርተ መባኣታውን ሓንቲ ብሕታዊትን ኣብያተትምህርትን ኣለዋ። ኣብ ስትሮምሱንድ እታ እተፈላለየ ናይ ካልኣይ ደረጃብ መደባትን ኮምቩክስን ዘለዋ ናይቲ ኮምዩን እንኮ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ትርከብ። እታ ቤትትምህርቲ ምስ ቁጠባዊ ህይወትን ክንክን ጥዕናን ናይ ምእላይን ተክኒክን ኮለጅ ጥቡቕ ምትሕብባር ኣለዋ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ስነ-ቁጠባውያን ምሩቓት እውን ኣብኡ እዮም ዝስልጥኑ። ኣብ ስትሮምሱንድ ናይ ተዅሲ ቤትትምህርቲ ኣሎ፡ ሃገራዊ ናይ ስፖርት ስለጠና።

ኣብ ሩሰን ናይ ሞንተሶሪ መደባት ዘለዋ ናይቲ ኮምዩን እንኮ ብሕታዊት ቤትትምህርቲ ኣላ። ኣብዚ እቶም ካብ ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት ሽድሽተ ዘለዉ ተመሃሮ ይመሃሩ። ኣብ ሃመርዳልን ስትሮምሱንድን ዮርምቫትነትን የደደን ሆቲንግን ሺርክቶሾን ባከን ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ስትሮምሱንድ ኮምዩን ኩሉ በጽሒ ንብቕዓቱ ከስፍሖን ከዕምቖን ይኽእል። ነዚ ድማ ነቲ ዝሓለፈ ትምህርቲ ብምውዳእን ወይ ሓድሽ ትምህርቲ ብምቕሳምን ኪኸውን ይኽእል።

እቲ ተምሃራይ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ተሓባባሪኡ ብምዃን ውልቃዊ ናይ ትምህርቲ መደባት ንምውጻእ ሓገዝ ኪረክብ ይኽእል እዩ። ንሕና ነዚ ዚስዕብ ነቕርብ፤

  • ሽወደን ንወጻእተኛታት sfi
  • ሰርቩክስ
  • መሰረታዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ
  • ካልኣይ ደረጃዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ
  • ሓይሊ ንፋስ - ናይ ሞያ ኮለጅ ትምህርቲ
  • ናይ ተልእኾ ትምህርቲ
  • ናይ ሞያ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ

ንተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ርክባት ኣብቲ ናይ ያልማር ስትሮመርስኩላን ወብሳይት ኣንብብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ስትሮምሱንድ፡ የደደን ባከን ብናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ዚምራሕ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ስኒ ሕክምናን፡ ናይ ኣደታትን (MVC) ህጻናትን(BVC) ክሊኒካት ኣሎ። ኣብ ስትሮምሱንድ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክፍሊ ኣሎ።

ኣብ ስትሮምሱንድ ናይ ወለድን ህጻናትን መራኸቢ ዝኾነ Familjecentralenኣሎ። ኣብኡ እቶም ዓበይቲ ከም ወለዲ መጠን ሓገዝ ይረኽቡ። ኣብኡ MVCን BVCን ከምኡውን ናይ ህጻናት ክፍልን ናይ ህጻናት ማሳጅን ንእተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ዚምልከት ንኡሳን ኮርሳትን ኣሎ።

ኣብ ስትሮምሱንድን ሆቲንግን ሃመርዳልን ብሕታዊ ክሊኒክ ኣሎ። ኣብኡ ኣብ ርእሲ ሓከምቲ፡ ናይ ምውስዋስ ክንክንን ኣማኻሪን መሕረሲትን ይርከቡ።

ኣብ ሃመርዳል፡ ስትሮምሱንድ፡ ሆቲንግን የደደን ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ። ኣብ ስትሮምሱንድ ብዙሓት ብሕታውያን ናይ ስኒ ክሊኒካት ኣለዋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ወረዳ ቤትምኽሪ ወብሳይት ኣንብብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ማኪና

ናብ ስትሮምሱንድ ብማኪና ኪኽየድ ይከኣል። ስትሮምሱንድ ድሕሪ፡ E 45፡ 100 ኪ/መ ብሰሜን ኦስተርሱንድ ትርከብ። እቲ ናይ ማኪና ጕዕዞ ኣስታት ሰዓትን ፈረቓን ይወስድ።

ካብ ስቶክሆልም ንስትሮምሱንድ 600 ኪ/መ እዩ፡ ኣስታት 8 ሰዓትት ከኣ ይወስድ።

ነፋሪት

ኦረ/ኦስተርሱንድ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ኦስተርሱንድ ብማኪና ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ይወስድ። ካብ ስቶክሆልም መዓልታዊ በረራ ኣሎ፡ እቲ ናይ ኣየር ጕዕዞ ከኣ ሓደ ሰዓት ይወስድ።

ናይ ኦስተርሱንድን ናይ ኖርቨጃዊ ሮሮስን መዓርፎ ነፈርቲ ንቻርተር እውን ክትጥቀመሉ ይከኣል። ብተወሳኺ ኣብ ክራምፉስን ቪልሀልሚናን ካብ ስትሮምሱንድ 150 ኪ/መ ርሒቑ ዚርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ።

ባቡር

ኣብ ኦሰተርዱንድ ምስ ስትሮምሱንድ ዘራኽባ ኣውቶቡሳት ዘለዎ መነሃርያ ባቡራት ኣሎ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ብኢንላንድባባን ኪግየሽ ይከኣል።

ኣውቶቡስ

ኣብ መንጎ ከተማታት ስትሮምሱንድን ኦስተርሱንድን ኡመዮን ምዕቡል ዝኾነ ናይ ኣውቶቡሳት መስመር መራኸቢ ኣሎ።

ናብ ስቶክሆልም ንምኻድ ካብ ኦስተርሱንድ መዓልታዊ ዝነቕላ ናይ Ybussኣውቶቡሳት ኣለዋ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ሰሌዳ ሰዓታት ክትርኢ ትኽእል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ዋኒን ኣሎካዶ፡ ወይስ ኪህልወካ ሓሊምካ ትፈልጥዶ? ኣብ ስትሮምሱንድ ኮምዩን ኣስታት 1,100 ዋኒናት ኣለዋ፡ ንካልኦት ብዙሓት ዋኒናትን ኢምፕረዛታትንውን ቦታ ኣሎ። ዋኒን ምስ ዘይህልወካ ምናልባት ባዕልኻ ከተካይዳን ከተማዕብላን እትደሊ ኣብ ስራሕ ዘላ ዋኒን ክትዕድግ ትደሊ ትኸውን።

እቲ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ንጥፈታት ሓያልን ኣሳታፍን እዩ፡ ብቑዓት ኣካየድቲ ድማ ኣለዉዎ። ብዙሕ ክፍልታት ኣሎ ግን እቲ ቀንዲ ኣብ ኮንክሪት፡ መካኒክ፡ ዕንጸይትን ቱሪዝምን ዘተኮረ እዩ። መብዛሕተአን ዋኒናት ናይ ሓደ ሰብ እየን፡ ግን ብዙሓት ዓበይትን ኣብቲ ዘምርትኦ ነገራት ድማ ፍሉጣት ዝኾና ዋኒናት ኣሎዋ።

 ኣብ ስትሮምሱንድ ኮምዩን ዋኒን ንምክያድ ዚህሉወካ ሓለፋ፡ ግሩም ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛታት ምርካብን ትሑት ዋጋ ወጻኢታትን ጭንቀት ዘይብሉ ሃዋህውን እዩ።

Strömsunds Utvecklingsbolag (SUAB) ኣብ ስትሮምሱንድ ኮምዩን ብዘይ ጸገም ዋኒን ክትጅምር ይደልየካ። SUAB ብዛዕባ መስርሕ ምጅማር ዋኒንን፡ ሰራሕተኛታት ምርካብን ስልጠናን ቦታን ይተሓባበረካ። ናይ SUAB ኣገልግሎት ኣይክፈሎን፡ ምስጢርካ ድማ ስቱር እዩ።

እቲ 1,200 ሰራሕተኛታት ዘለዉዎ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ናይቲ ወረዳ ቤትምኽሪ ይመጽእ። ንብሕታውያን ዋኒናት ብዚምልከት ናይ ስትሮምሱንድ ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤ ናይ ተክኒክ ዋኒን engcon, SCF Betongelement ከምኡውን Ageris።

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Fritidspedagog / fritidslärare , 100% Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Grundskolelärare , 100% Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Personligassistent , 100% Personlig assistent
Sjukgymnast / Fysioterapeut , 100% Fysioterapeut/Sjukgymnast
SocBic söker undersköterskor i Jämtlands län Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Försäljare med eller utan erfarenhet i Strömsund. Fast lön plus provision. Hemförsäljare
"Vi letar morgondagens kundleverantör" Innesäljare
Undersköterskor sökes till Strömsund Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Sjuksköterskor sökes till Strömsund Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska välkommen till Närvårdsavdelningen Strömsund Sjuksköterska, grundutbildad
Personlig assistent till en fantastisk man i Strömsund Personlig assistent
Extrajobb som butiksmedarbetare med varuplock i Strömsund Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Distriktssköterska / Sjuksköterska , 100% Distriktssköterska
NORDPLÅT SÖKER VERKSTADSARBETARE Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Samordnare 100 % Kvalitetssamordnare
Miljö - och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Butiksmedarbetare till Strömsund Butikssäljare, fackhandel
Förskolechef / Förskollärare Förskolechef
Bemanningen , vikarie Undersköterska, hemtjänst och äldreboende

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Strömsund

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

11 984

ስፍሓት መሬት

10 600 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Östersund 100 km 

Sundsvall 230 km 

Stockholm 600 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ