Svalöv

ናብ ስቫሎቭ ኮምዩን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም! እተን ናይ ኮምዩንና ሰለሰተ ቀንዲ ቃላት፡ ሓምላይ፡ ዝሽውትን ጉርብትናን ዚብላ እየን። ሓምላይ ነቲ ናይ ጥቓ ተፈጥሮ ቅርበት ይገልጽ፡ ዝሽውት ነቲ ነቶም ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ዚወሃቦም ናይ ምምዕባል ዕድል የመልክት፡ ጉርብትና ከኣ ነቲ ኣብ ከተማታትና ዘንጸባርቕ ምሕዝነት ይገልጽ። ሉንድ፡ ማልመን ሀልሲንቦርይን ኣብ ናይ በጺሕካ ምምላስ ርሕቀት ይርከቡ። ናብኡ ንምብጻሕ ብኣውቶቡስ ካብ ፍርቂ ሰዓት ንታሕቲ እዩ ዚወስድ፡ ስለዚ ከኣ ንስኻ ኮነ ስድራቤትካ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላትን ነቲ ባህላዊ ህይወትን ክትጥቀመሉ ትኽእል። ከምኡውን ነቲ ኣብ ነኣሽቱ ከተማ ዘሎ ቅሳነት ከተስተማቕሮ ትኽእል ኢኻ። ስቫሎቭ፡ ተኮማቶርፕ፡ ቢለበርያ፡ ቶጋርፕ፡ ኮየሮን ሮስቶንጋን ኣብ ስቫሎቭ ኮምዩን ዚርከባ ከተማታት እየን። ኣብኡ 13 000 ሰባት ይነብሩ። ናብዚ ንኽትመጽእ ሕጉሳት ኢና፡ ኣብዚ ንህይወት ቦታ ኣሎና!

መግለጺ ወይ ገለጻ

Svalöv_Ingressbild.jpg

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ስቫሎቭ ክትነብር ምምራጽ ማለት ንስድራቤትካ ነቲ ዝበለጸ ነገር ከም ምምራጽ ማለት እዩ። ኣብዚ፡ ደስዘብል መንበሪ ኣሎ። ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ምረጽ ንደቅኻ ውሑስ ቤትትምህርቲ ኣሎ ከምኡውን እተፈላለየ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት። ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ኣብ ናይ በጺሕካ ምምላስ ርሕቀት ኢዮም ዚርከቡ። 

ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣባይቲ ስቫሎቭቡስታድ ይብሃል። ንሱ ግሩም ኣባይቲ የቕርብ። ብዛዕባ ዓይነትን ጥርሑ ገዛውትን ኣብ SvalövsBostäders webbplats ረአ። ኣብቲ ኮምዩን ውልቃውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ቦታ እተፈላለየ ቋንቋታት ይዝረብ፡ ከምዚ መኾኒኡ ከኣ እቲ ኮምዩን ብጥንቲ ስደተኛታት ይቕበል ስለ ዝነበረ እዩ። ካብቶም ብብዝሒ ዚዝረቡ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ቦስንያን ፋርስን/ዳሪን እዮም። ናይ ቋንቋ ጉጅለታት ብናይ ሰባት ምምጻእን ምኻድን ይጽሎ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ስደተኛታት ኣተሓባባሪ ተወከስ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን ሓይሎ ዚነጥፋ ማሕበራት ኣለዋ። ከም ተቐማጣይ መጠን ንኣኻ ዚምሽእ ንጥፈታት ንምርካብ ዓቢ ዕድል ኣሎ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት በቲ ዘዝምልከቶ ማሕበር እዩ ዚካየድ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ተራ፡ ነተን ማሕበራት ስራሐን ንምቅላል እዩ። 

ኣብዚ ብዛዕባ ናይተንኣብ ስቫሎቭ ዘለዋማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሰንትራል ስቫሎቭ ግሮሰሪታት፡ ፋርማሲ፡ ቤትንባብ፡ ሰከንድ ሃንድ ድኳናት ኣሎ። ኣብ ከተማ ስቫሎቭ ዚርከቡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትንባብን ናይቲ ኮምዩን ኣብያተጽሕፈት እዮም። ከም ስቫሎቭ ገይረን ናይ ተፈጥሮ ተመክሮ ዚህባ ኮምዩናት ውሑዳት እየን። ኣብቲ ልሙዕ ቦታ ሕርሻ ናይ ደቡብ፡ እቲ ብጫ ናይ ራፕስ ዕምባባ ኪወጽእ ከሎ ኣዚዩ ዚምስጥ እዩ። ሶደሮሰን ሃገራዊመናፈሻ ኣዚዩ ብርቂ እዩ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ናይ ስቫሎቭ ኮምዩን ንህጻናትን ወለድን እተፈላለየ ናይ ክንክን ኣገልግሎት ይህብ። ኣብቲ ኮምዩን ናይ ኮምዩንን ናይ ውልቅን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዉ። ኣብ1-5 ዓመተትምህርቲዘለዉ ተመሃሮ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ኣብ መዘናግዒ ገዛ ኪህልዉ ይኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ስቫሎቭ ኮምዩን፡ ኣብ ቢለበርያ፡ ኮየሮድ፡ሮስቶግና፡ ስቫሎቭን ተኮማቶርፕን ናይቲ ኮምዩን መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ስቫሎቭ 7-9 ዝኾነ ሊኖከርስኩላን ዚብሃል ቤትትምህርቲ ኣሎ። እታ ቤትትምህርቲ ካብ ኩሉ ቦታታት ናይቲ ኮምዩን ተመሃሮ ትቕበል።

ብናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ኪወሃብ ዚኽእል፡ ነቲ ቋንቋ ዚዛረቡ እኹል ቍጽሪ ተመሃሮ ምስ ዚህሉ እዩ።

ኣብ ስቫሎቭ ኮምዩን ክልተ ናይ ብሕቲ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፤ ናይ ስቫሎቭ ሞንተሶሪን ናይ ቢቸርስ ናጻ ቤትትምህርትን

ኣብቲ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ፡ ሳቭሎቭ ይምናስዩም ይብሃል።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሳቭሎቭ ኮምዩን እቲ ናይ ዓበይቲትምህርቲ ብኮምቩክስ እዩ ዚካየድ። ኮንቩክስ ዘቕርቦመደባት፤ ኤስኤፍኢ፡ ሰርቩክስን ናይ ዓበይቲ ትምህርትን። 

ነቶም ክሳዕ 18 ዝዕድመኦም ሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ቆልዑ፡ ናይ ቋንቋ መእተዊ ኮርስ ይወሃቦም።

ብናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ኪወሃብ ዚኽእል፡ ነቲ ቋንቋ ዚዛረቡ እኹል ቍጽሪ ተመሃሮ ምስ ዚህሉ እዩ።

ኣብቲ ከባቢ ፍሪድሀም ፎልክኮለጅ ኣሎ። እቲ ቤትትምህርቲ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ናጻ እዩ። እቲ ኣካያዲኡ ድማ ማሕበር ፍሪድሀምስ ፎልክሀግስኩላ ይብሃል።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ስቫሎቭ ማእከል ጥዕናን ናይ ህዝባዊ ስኒ ሕክምናን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣንን ትካላትን ኣብ ዚግበር ርክብ ተርጓማይ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሉንድ፡ ማልመን ሀልሲንቦርይን ኣብ ናይ በጺሕካ ምምላስ ርሕቀት ይርከቡ። ናብኡ ንምብጻሕ ብኣውቶቡስ ካብ ፍርቂ ሰዓት ንታሕቲ እዩ ዚወስድ፡ ስለዚ ከኣ ንስኻ ኮነ ስድራቤትካ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላትን ነቲ ባህላዊ ህይወትን ክትጥቀመሉ ትኽእል።

ብዛዕባ ሰዓታት መበገስን መብጽሕና ኣብቲ ስኮነትራፊከን ተመልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ባዕሉ እቲ ኮምዩን እዩ። እቲ ናይ ከባቢ ቁጠባዊ ህይወት ብቐንዱ ንእሽቶን መጠነኛን ዋኒናት ዝጠርነፈ እዩ።

ብዛዕባ ዋኒንን ቁጠባዊ ናብራን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩንወብሳይት ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Lärare i till vuxenutbildningens Vård - och omsorgsprogram Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Lärare till Särskild utbildning för vuxna Specialpedagog
Instruktör på Jorbruket på Svalöfs gymnasium Lantbrukare, blandad drift
Kvalitetsutvecklare Administrativ utvecklare
Digitaliseringsstrateg Datapedagog/IT-pedagog/Datautbildare
Personlig assistent Personlig assistent
Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB Hemförsäljare
Förskollärare till Torpets förskola Teckomatorp Lärare i förskola/Förskollärare
Timanställd undersköterska Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Arbeta hos oss i sommar som vårdbiträde Vårdbiträde
Barnvakt Svalöv Barnflicka/Barnvakt
Lärare till Blichers friskola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Fritidspedagog / Lärare i fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Förskollärare till Kågeröd Lärare i förskola/Förskollärare
Verksamhetsassistent , vikariat HR-assistent
Verksamhetsassistent Systemadministratör
Växtförädlingsarbetare Svalöv Lantbrukare, växtodling
Fastighetsskötare / Vaktmästare Skolvaktmästare
Verksamhetsassistent Ekonomiassistent
Stödpedagog Stödpedagog

ገጽ 1 ናይ 264

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Svalöv

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

13 400

ስፍሓት መሬት

390 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Helsingborg 41 km

Landskrona 20 km

Lund 30 km

Malmö 52 km

Köpenhamn 94 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ