Svenljunga

እቲ ብዝፍሓቱ ንኡስ ዝኾነ ምምሕዳር ስቬንሉንጋ ናቱ ጸጋታት ኣለዎ። ቅርበት ናብ ሕድሕድን፡ ቅርበት ናብ ሓሳባትን ውሳኔታትን ገለ ካብ መለለዪ ናይዚ ምምሕዳር ከባቢ እዩ። ብሃብታም ተፈጥሮ ናይቲ ከባቢ ምፍሳህን፡ ምሕንባስን ምግፋፍ ዓሳን ኣብተን ኣብቲ ቦታ ዝርከባ ኣስታት 300 ባሕርታት ገለ ካብ ጸጋታት ናይቲ ዞባ እዩ። ናብዚ ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ናይ ዞባ ምዕራባዊ ዮቶላንድ ዝርከብ ከተማ ስቬንሉንጋ ብደሓን ምጽኡ። እዚ ከተማ’ዚ፡ ብርግኣቱን ብቕርበቱን ናብ ዓበይቲ ከተማታትን፡ ክትነብረሉ ዝበሃግ ከተማ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ስቬንልዩንጋ ብርክት ዝበላ ትካላ ክራይ-ኣባይቲ ኣለዋ። እታ ዝዓበየት ትካል ክራይ-ኣባይቲ፡ ስቬንልዩንጋ-ቡስቴደር ኮይና፡ ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ፋሕ ኢሉ ዝርከብ ኣስታት 500 መንበሪ-ኣባይቲ ትውንን። ገለ ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ናይ ግሊ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ሺንድፋስት ከምኡ ውን ቡፋስት ይርከብአን።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ዞባ’ዚ ብብዝሒ ካብ ዝዝረበሎም ቋንቋታት ስደተኛታት፡ ሶማለኛ፡ ዓረበኛን ፋርሲ ወይ ኢራነኛን ይርከቦም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ምምሕዳር ከባቢ ስቬንልዩንጋ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዘለዎ ዞባ እዩ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ኣብ ስፖርት፡ ባህሊ፡ ሕብረተ-ሰብኣውን ካልእን መዳያት ይነጥፋ። ቤተ-ክርስትያን ሽወደንን ካልኦት ክርስትናዊ ምትእሳራትን ማሕበራት ኣብዚ ቦታ’ዚ ብንጥፈት ይዋስኣ። ቀቢላውን ናይ ካልኦት ሃይማኖታትን ማሕበራት ብዝያዳ ኣብ ዞባ ቡሮስ ይርከባ።

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል ናይቲ ዞባ ዝኾነ ከተማ ስቬንልዩንጋ፡ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ቤት-ንባብ፡ ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽቲ (ኣስቤዛ)፡ ፍርማሲ፡ ማእከል-ጥዕና፡ ክሊኒክ-ስኒ፡ ድኳናት ክዳውንቲ፡ ድኳናት ሓጺነ-መጺን፡ ድኳናት ኣቍሑ ኑቍጣ-ፖሊስ ካልእን ይርከብ። ንኡሳን ከተማታት ወይ ዕእዲታት ምዮበክን ካልቭን ውን ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽቲ ወይ ኣስቤዛ ይርከበን።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ብምምሕዳር ከተማ ዝመሓደራን ዝእለያን ኣብያተ-ትምርህቲ ወይ ውን መውዓሊ-ህጻናት ኣብ ስቬንልዩንጋ፡ ሂላሬድ፡ ሆልስልዩንጋ፡ ሆክስቪክ፡ ምዮቤክ፡ ሰክስድሬጋ፡ ሞርዳክሌቭ፡ ኦስትራ ፍሮሉንዳን ኦቨርሊዳን ይርከባ። ብዜካ’ዚ ኣብ ስቬንልዩንጋ ብማሕበር-ወልዲ እትእለ ቤት-ትምርህቲ ወይ መውዓሊ-ህጻናት ውን ኣላ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ስቬንልዩንጋ ዓሰርተ ናይ መባእታዊ ደረጃ ኣብያተ-ትምርህታት ይርከባ። እዘን ቤት-ትምህርታት እዚኣተን ክሳብ ናይ 9 ክፍሊ ደረጃ ትምህርቲ ኣለውን። ኣብ መብዛሕትአን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ኣብያተ-ትምርህታት፡ ካብ ኣዚለ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ትምህርቲ የአንግዳ። ካብ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ትምርህቲ ዝከታተሉ ተመሃሮ ናብታ ኣብ ማእከል ከተማ ናይቲ ምምሕዳር እትርከብ ቤት-ትምርህቲ ሞጋ ብምኻድ ይመሃሩ።

ምምሕዳር ከባቢ ስቬንልዩንጋ ባዕሉ ዘመሓድሮ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምርህቲ የብሉን። እዚ ኾይኑ ግን፡ ኣብቲ ከተማ፡ ብምምሕዳር ኣውራጃ ዮተላንድ ዝእለ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ መሬት ዘትኮረ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ትምርህቲ ይርከብ። እቶብ መባእታዊ ደረጃ ትምርህቲ ዝውድኡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምርህቶም ኣብ ከተማታት ቦሮስ፡ ማርክ፡ ትራነሞ፡ ኣብ ካልእ ከተማ ወይ ውን ኣብቲ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ 6 ኣብያተ-ትምርህታት ኣጠቓቕማ መሬት፡ ብምኻድ ክመሃሩ ይኽእሉ። እቶም ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ክመሃሩ ዘድሊ ነጥቢ ዘይብሎም ተመሃሮ፡ ኣብቲ ኣብ ስቬንልዩንጋ ዝርከብ መእተዊ-መእተዊ ትምህርቲ ዝተሰምየ መደብ ክሳተፉ ይኽእሉ።

እታ ኣብ ከተማ ስቬንልዩንጋ እትርከብ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ መሬት ዘትኮረ መደብ-ትምርህቲ ኣብ ምሃብ እትርከብ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምርህቲ፡ ማእከል ትምርህቲ ናይቲ ዞባ እያ። እቲ ኣብዛ ቤት-ትምርህቲ ዝወሃብ መደብ፡ ንኣጠቓቕማ ኣግራብ፡ ኣተሓሕዛ-ኣፍራስ፡ ህድና፡ ክንክን እንስሳታት-ዘገዳምን ምምራሕ በጻሕትን ዝድህስስ ዕእውዲ-ትምርህቲ እዩ።

ኣብተን ኣብ ዞባ ዮተላንድ ዝርከባ ተመሳሰልቲ ኣብያተ-ትምህርታ ብምኻድ ውን ንኣተሓሕዛ ኣፍራስ፡ ውድድር ብኣፍራስ ዝሰሓባ ካሮሳ፡ ኣተኣላላያ ኣኽላባት፡ ክንክን እንስሳታት ከምኡ ውን ኣብ መዳይ ሕርሻ ዘትኮረ ትምህርታት ክትመሃሩ ትኽእሉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምርህቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ) ከምኡ ውን ትምርህቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ኣብ ስቬንልዩንጋ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ነቶም ኣብ መባእታዊ-ደረጃ ወይ ውን ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ትምርህቲ ክትምሃሩ ትደልዩ ሰባት ውን ኣብ ክፍሊ ትምርህቲ ዓበይቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ጥዕናዊ-ማእከላት ኣብ ስቬንልዩንጋን ኦስትራ-ፍሮሉንዳን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ምምሕዳራዊ ትካላት መንግስቲ ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት ወትሩ ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል’ዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መጎዓዝያ ካብን ናብን ናብቲ ዞባ ምኣገልግሎት መጎዓዝያ ምዕራብ ወይ ቨስትትራፊክ ይእለ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ውሽጢ እቲ ምምሕዳር ዞባ ይኹን ኣብ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት ወይ ወሃብቲ-ስራሕ ይርከቡ። ንኣብነት ንምጥቓስ፡ ኤሎ ሌዘር፡ ቮክስ ኣየር፡ ብሎክሌደር፡ ስታርትሬዲን፡ ምዮቤክስ ኢንተርፕረናድ፡ ቬስትኩስት-ስቱጋ፡ ቴክስሬፕ ሽወደን፡ በሬንድሴን ሴፍቲ ኦክ ቴክስቲ ሰርቪስ፡ ኣጃብ ስማይድን ኢካን ይርከቡዎም።

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Svenljunga

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 300

ስፍሓት መሬት

1 000 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borås 30 km

Jönköping 80 km

Göteborg 90 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ