Töreboda

ቶረቡዳ፡ ኣብ መንጎ ባሕርታት ቬነርን ቬተርን ኣብ ዝርከብ ዮታ ዝተባህለ ካናል ወይ ወሽመጥ እትርከብ ከተማ እያ። ንጡፋት ማሕበራትን ጽዑቕ ንግዳዊ ምንቅስቓስን ገለ ካብ መለለዮታት ናይ’ዛ ከተማ እዩ። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ባቡርን ኣውቶቡሳትን ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Töreboda kommunhus 

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ብርክት ዝበላ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ይርከባ። እታ ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ እትወነን ትካል ክራይ-ኣባይቲ፡ ቶረቡዳ-ቦስቴደር ተባሂላ ትጽዋዕ።

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ብምእታው ዝርዝር ናይተን ኣብዚ ከተማ ዝርከባ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ብብዝሒ ካብ ዝዝረበሎም ቋንቋታት፡ ኢራነኛ፡ ዓረበኛ፡ ሶማለኛን ትግርኛን ይርከብዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ብርክት ዝበላ ብንጥፈት ዝዋስኣ ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ኣብ መዳያት፡ ስፖርት፡ ባህልን፡ ተፈጥሮኣዊ ከባብን ይነጥፋ። ነዘን ማሕበራት ዝምልከት ዝርዝራት ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል ከተማ ቶረቡዳ፡ ድኳናት፡ ቤት-ንባብ፡ ኣብያተ-መግቢ፡ እንዳ-ሻሂታት፡ ማእከል-ስፖርቲ ከምኡ ውን ፋርማሲ ይርከብ። ብዜካ'ዚ ኣብ ሕምብርቲ ናይታ ከተማ፡ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ውን ይርከብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ናይቲ ከተማ፡ ተወከሱ።

TörebodaTorghandel i Töreboda

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዘአንግዳ፡ ማእከላት መውዓሊ-ህጻናት ኣለዋ። ንዝርዝር ናይዘን መውዓሊ-ህጻናት ዝምልከት፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ናይቲ ከተማ፡ ተወከሱ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ናይ መባእታን ካልኣይ ደርጀን ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ኣብ መዳይ ኣጠቓቕማ መሬትን ከባብን ዘትኮረ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ እትነጥፍ፡ ሶቶሴን እትበሃል ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ውን ኣላ። ንመባእታዊ ደረጃ ኣብያተ ትምህርታት ከምኡ ውን ናይ ክልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ዝምልከት ዝርዝር ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ንትምህርቲ ዓበይቲ ብዝምልከት፡ ኣብ ከተማ ቶረቡዳ ሰፊሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። ንተወሳኺ ዝርዝር፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ናይቲ ከተማ፡ ተወከሱ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ማእከል-ጥዕናን ክልኒክ ስኒን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ከተማ ቶረቡዳ፡ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ተርጓሚ ክቆጽር ይኽእል። እቲ ምምሕዳር ከተማ ዝቆጽሮም ተርጎምቲ፡ ምስ ትካል ቶልክፎርመድሊንግ-ቨስት፡ ዝሰርሑ እዮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ስሉጥ ናይ ባቡርን ኣውትሮቡሳትን መጎዓዝያ ኣገልግሎታት ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ንሰዓታት ንቕሎ ከምኡ ውን ዋጋ ትኬትን ዝምልከት ኣብ መርበባት-ሓበሬታ፡ ኤስ.ጀይ ከምኡ ውን ቬስት-ትራፊክ ብምእታው ክትርእዎ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ቶረቡዳ፡ ንትካላት ምቹእ ዝኾነ ሃዋህው ይርከብ። መብዛሕትአን ኣብዚ ቦታ ተድኲነን ዝርከባ ፋብሪካታት፡ ኣብ መዳይ ምስናዕ ዘትኮራ ኢንዱስትሪታት እየን። ካብቶም ኣብዚ ቦታ ዓበይቲ ዝኾኑ ወሃብቲ-ስራሕ ሓደ፡ ምምሕዳር ከተማ ቶረቡዳ ኮይኑ፡ ኣብ ጽላታት ትምህርትን ክንክንን ምሕብሓብን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ይርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 31

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Töreboda

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 000

ስፍሓት መሬት

589,5 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Mariestad 18 km

Skövde 42 km

Örebro 100 km

Göteborg 190 km

Stockholm 296 km​

​መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ