Torsås

እዚ ኣገዳሲ ቦታ ዘለዎ ከባቢ ኣብ መንጎ ካልማርን ካርልስክሮናን ግላስሪከትን ይርከብ። እዚ ከኣ ንዋኒንን ቱሪዝምን ንምንባርን ብዙሕ ዕድላት ይፈጥር። ኣብዚ፡ ብዙሓት ሃብታም ሓሳባትን ውፉያት ሰባትን ዘለወን ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ቶርሶስ ኮምዩን ምስ መጻእካ፡ ኣብቲ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ዚሰማምዓካ መንበሪ ገዛ ንኽትረክብ ንሕግዘካ። ዕላማና፡ ካብቲ ኣብዚ ኮምዩንዚ ዝኣተኻሉ መዓልቲ ኣብ ቶርሶስን ሰደርኦክራ ወይ በርይክቫራ ብዝቐልጠፈ መገዲ መንበሪ ገዛ ክንቅርበልካ እዩ። ኣብ መንጎ እተን ከባቢታት ግሩም ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ።

እቲ ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ  TBAB ይብሃል። ኣብቲ ናታቶም መርበብ ተወሳኺ ኣንብብ።

Torsås centrum

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ካብዘን ዚስዕባ ሃገራት ስደተኛታትን ናይ ኮታ ስደተኛታትን ተቐቢሉ፣ ኢራን፡ ኢራቅ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ሲርያ፡ የመን፡ ለባኖን፡ ኤርትራ፡ ሶማልያ፡ ኢትይጵያ፡ ሱዳን፡ ኮንጎ ብራዛቪልን ኤኳቶርያል ጊኒን። ንሳቶም ነዘን ዚስዕባ ቋንቋታት ይዝረቡ፣ ዓረብ፡ ኦሮሞ፡ ሶማሊ፡ ኣምሓርኛ፡ ትግርኛ፡ ስፓኛ፡ ፈረንሳ፡ ፋርስን ዳሪን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እቲ ኮምዩን ሽድሽተ ናይ ኵዕሶ እግሪ ክላባትን ዓቢ ናይ ቮሊቦል ንጠፍት ኣለዎ። ኣብኡ ድማ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ዓበይቲ ዲቪዚዮን ይጻወቱ። ኣብዚ ናይ ተዅሲ ማሕበር እውን ኣሎ፡ ከምኡውን ግሩም ዝኾነ ናይ ምግላብ ቦታን ናይ ፍሪስኪስን ስቨቲስ ጉጅላታት፡ ናይ ተኒስ፡ ምጅላብ ስካውት ወዘተ ንጥፍታት ኣሎ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ኩሉ ብዛዕባዘን ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ቶርሶስ ዳርጋ ኩሉቲ እትደልዮ ነገራት ኣሎ። ኣብቲ ብመንጎ ማእከላይ ከተማ ዚሓልፍ ኣልፋርጋታን፡ ናይ ድኳናት ቦታ ኣሎ። ኣብኡ ቤትንባብ፡ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ ወዘተ ኣሎ። ሕሱር ናይ ቤት ወይ ናይ ክሽነ ኣቕሑ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ኮምዩንና ብዙሕ ሰከንድሃንድ ድኳናት ኣለዉ።

ኣብ ኮምዩንና ዚርከብ ነገራት ብዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብቲ torsashandel.se ኣንብብ።

Bergkvara Waterfestival

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ቅርበት፡ ኳሊቲ፡ ሓልዮትን ምጡንነትን። እዘን ቃላትዚኣተን ንቶርሶስ ኮምዩን መሪሕ ከዋኽብቲ እየን፡ ኣብቲ ንመንእሰያት ተቐማጦና እንገብሮ ውጥናት ከይተረፈ።

ኣብ ቶርሶስ ቤትትምህርቲ ህጻናትን መባእታ ቤትትምህርትን ሓባራዊ ዕላማ ዘለወን ናይቲ ማሕበረሰብ ንጥፈታት እየን። ካብቲ ህጻናት ትምህርቲ ዚጅምሩሉ ክሳዕ ናይ ዓበይቲ ስልጠና፡ መምርሒና ንቐጻሊ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ዝዓለመ እዩ።

ናትና ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን መደበኛ ኣብያተትምህርትን ነኣሽቱ እየን፡ ዝምዕብል ናይ ትምህርቲ ሃዋህውን እተመስከረሎም ሰራሕተኛታትን ድማ ኣለወን።

ብዛዕባ ናትና ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ብተወሳኺ ኣንብብ።

Mamma med barn

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ቶርሶስ ኮምዩን ሓሙሽተ ደስ ዘብላ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ከምኡውን ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። እቲ ንእሽቶ ቅርጽን እቲ ዓቢ ናይ መምሃራን ጻዕቅን፡ ብምምሃር ጽቡቕ ነጥቢ ከም እነምጽእ ገይሩና። ኣብዚ፡ ጭርሖኡ 'ገለ ብዙሕ ንኺረኽቡ ብዙሕ ይደልዩ' ዚብል ዝኾነ ፍሉይ ቤትትምህርቲ እውን ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ኮረሶፖንደንስ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣስታት 500 ተመሃሮ ኣለዉ፡ እቲ ቤትትምህርቲ ከኣ ኣብ ሽወደን መሪሕ ናይ ርሕቐት ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዩ።  ገለ ናይቲ ቤትትምህርቲ ተመሃሮ ብቀዋሚ ወይ ብምዱብ መገዲ እዮም ዚምሃሩ፡ ካልኦት ግን ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ናይ ርሑቕ ትምህርቲ እዮም ዚወስዱ።

Stage4you – Academy of Music, Media & Styling ዚብሃል ንኣኻ ነቲ ዘመናዊ ተክኒክ ብተግባራውን ፈጠራውን መገዲ ክትሰርሕ እትደሊ ዝዓለመ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዩ። ስልጠና ኣብ ሙዚቃን ቅድን መራኸቢ ብዙሃንን። 

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ናይቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ በቲ ናይ ቶርሶስ፡ ካልማርን ሞርቢሎንጋ ኮምዩናት ማእከል ፍልጠት እዩ ዚተሓባበር። ኣብቲ ማእከል ፍልጠት፡ ብዛዕባ ናይ ኩሉ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ስልጠና መምርሕን ሓበሬታን ትረክብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቶርሶስን ሰደርኦክራ ማእከል ጥዕና ኣሎ። በቶም ሰፊሕ ክእለትን ነዊሕ ናይ ሞያ ተመክሮ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ ጥዕንና ክንክንንን ኣገልግሎት የቕርብ።  

ዕላማና ንኣኻ ከም ውልቀሰብ ክንከናኸንን ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምሃብ እዩ። እቲ ትዅረትና ኣብ ጥዕና እዩ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቲ ናይ ህይወትካ ኣካይዳ ወይ ኣመላት ንኽትልውጥ ምኽሪ ንህብ።

ኣብ ቶርሶስ ናይ ስኒ ሕክምና፡ ናይ ኣደታት ክሊኒክ ከምኡውን ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ንዝኾነ ሓበሬታ ብጽሑፍ ይኹን ብዘረባ ብቛንቋኻ ኪትርጎመልካ ምስ እትደሊ ተርጓማይ ኪህልወካ መሰል ኣሎካ። እቲ ኣብቲ ኮምዩን ዘሎ እትበጽሖ ትካል፡ ምስ እትውከሶ ተርጓማይ ኪቋጸረልካ ይኽእል እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኮምዩንና ኣብ መንጎ ካልማርን ካርልስክሩና እዩ ዚርከብ። እዘን ክልተ ከተማታት ናይ ፍርቂ ሰዓት ርሕቀት ኣለወን፡ ብመገዲ E 22፡ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ 30 ደቓይቕ ጥራይ ብምውሳድ ድማ ንመብዛሕትኦም ተቐማጦ ዓበይቲ ከተማ ንቕድሞም!

ናብ ካልማርን ካርልስክሩናን ዘራኽብ መስመራት ኣውቶቡስ ግሩም እዩ፡ ኣብ መዓልቲ ድማ ብዙሕ ንቕሎታት ኣሎ።

ካብ ካልማርን ካርስልክሩና ብባቡር ክትገይሽ ትኽእል። ንኣብነት ናብ ማልመ ካብ ሰለስተ ሰዓታት ብዝውሕድ ግዜ ትበጽሕ። ሓንቲ ሰዓት ወሲኽካ ድማ ናብ ሾፐንሃምን ትበጽሕ!

ብዛዕባ ሓባራዊ መስመራት ብተወሳኺ ኣብቲ ናትና መርበብ ኣንብብ።

Jobba i Torsås

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ዕላማ ቶርሶስ ኮምዩን ኣብቲ ኮምዩን ዘለዋ ዋኒናትን ንምድራኽን ንምትብባዕን እዩ።

ነዚ ሽቶዚ ንምውቃዕ እቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ዋኒናት ኣደንፋዕን ናይ ቱሪዝም ሓላፍን ምስ ናይቲ ቢዚነስ ዞባዊ ማእከል ምዕባለ (ናይ ቶርሶስ ማእከል ዋኒን) ብምትሕብባር ይሰርሕ። እዞም ሰለስተ ሽርካታት፡ ብምትሕብባርን ብምርኻብን ነቲ ናይቲ ከባቢ ቁጠባ ንኺምዕብልን ንኺዓብን ይሕግዙ።

ኣብዚ ኣብ መንጎ ዋኒናት ምትሕብባርን ሕውነትን ኣሎ። ኣህጉራውያን ዓበይቲ ትካላትን ነኣሽቱ ናይ ስድራቤት ትካላትን ኣብ ቍጠባን ከባብያዊ ምዕባለን ይነጥፋ። ኣብ ቶርሶስ ሓደ ዋኒን ንኺትከልን ኪመሓደርን ኪምዕብልን ጽቡቕ ዕድል ኣለዎ። እተን ኣብቲ ኮምዩን ዚርከባ 1000 ዋኒናት ህያው ኣብነት እየን! ኢከያ፡ መድያ ማርከት፡ ኤል-ዪጋንተን፡ ማክሲ፡ ሲቲ ግሮስ፡ ስወድባንክ፡ ሶግቨርከት ወዘተ. ኣብ በጺሕካ ምምላስ ርሕቀት ዚርከባ ዓበይቲ ስራሕ ወሃብቲ እየን። ንሳቶም ንኣኻ ማለት ነቲ ኣብ ቶርሶስ ኮምዩን ዛጊት በዓል ዋኒን ዝኾንካ ወይ ክትከውን እትደልን ኢሎም እዮም ዚሰርሑ። 

ናይ ቶርሶስ ማእከል ዋኒን፡ ምኽሪ ይልግስ፡ ንኣኻ ነቲ ሓድሽ ዋኒን ክትጅምር ወይ ከተማዕብል ንእትደሊ ድማ ደገፍ እዮም።

ኣብ ቶርሶስ ዋኒን ንምክያድ ብዝያዳ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Torsås

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 7000

ስፍሓት መሬት

469,94 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Kalmar 43 km

Karlskrona 41 km

Malmö 235 km

Göteborg 338 km

Stockholm 450 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ