Tranås

እንቋዕ ናብ ትራኖስ ብደሓን መጻእኩም - ትድለዩ ኢኹም! ናይ ስሞላንድ ትራኖስ ናይ ሽወደን ንእሽቶ ከተማ እያ ግን ከኣ ትዓቢ ዘላ ከተማ እያ። ዕላማና እቲ ቍጽሪ ተቐማጦና ኣብ 2025 ናብ 20,000 ክብ ንምባል እዩ። ንሕና ኣብቲ ቀልጢፉ ዚሰፍሕ ዘሎ ጥቓ ሊንሾፒንግን ዮንሾፒንግን ዘሎ ኣከባቢ ኢና ዘሎና። ኣብዚ፡ ልዑል ደረጃ ህይወትን ሓያል ናይ ቢዚነስ ህይወትን ቀላያትን ተፈጥሮን ኣሎ። ኣብ መንጎ ስራሕን ክንክን ህጻናትን ትምህርትን መዘናግዕን ዘሎ ቅርበት ካልእ ስራሕ ንምስራሕ እኹሉ ግዜ ይህብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ተኻረ፡ ዓድግ ወይ ገዛ ስራሕ - ኣብ ትራኖስ ብዙሕ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ምርጫታት ኣሎ። ንሕና ብዙሓት ዝኪረ ኣባይቲ ዘለዎም ወነንቲ ኣለዉና። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይቶም ወነንቲ ቍጽሪ ተለፎንን ወይ ምስ ናይቲ ከባቢ ኣወዓዓልቲ ዘራኽብ ናይ ወብሳይት መሰጋገሪ/ሊንክ ክትረክብ ትኽእል።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ትራኖስ፡ ዓረብን ዳሪን ካብተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት እየን፡ ግን ሶማሊ፡ ሆላንድ፡ ሩመንያ ወዘተ ድማ ይዝረብ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ትራኖስ ንማሕበራት ብዚምልከት ብዙሕ ምርጫታት ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት፡ ናይተን ማሕበራት ዝርዝር ሓበሬታን ኣስማት ሰባትን ክትረክብ ትኽእል።

ገለ ካብተን ማሕበራት ንምጥቃስ፤

  • ናይ ለባኖን/ሲርያ ባህላዊ ማሕበር
  • ናይ ኣፍጋኒስታን ማሕበር
  • ናይ ትራኖስ ኣፍሪቃዊ ማሕበር
  • ማሕበር ሶማልያውያን
  • ማሕበር ቦስንያ

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

Turistbyrån ከምኡውንservicekontoret Tranås Direktኣብ ማእከል ሰንትሩም ኣብቲ ዓቢ ጎደና ቍ. 22 ኣብ ሓደ ቦታ ይርከብ። ኣብዚ እቶም ናብቲ ኮምዩን ዚበጽሑን እቶም ተቐማጦን ንእተፈላለየ ጉዳያት ብዚምልከት ክኢላዊ ኣገልግሎትን ሓገዝን ይረኽቡ። ኣብ ትራኖስ ከም ሓዲሽ መጻኢ መጠን ዚሕግዘካ ናይ ዜጋታት ተሓጋጋዚ ኣሎ። ንሱ በቲ Tranås Direktኢኻ እትረኽቦ።

ኣብቲ ናይ ትራኖስ ዓቢ ጎደና፡ ግሩም ድኳናትን ቡቲካትን ግሩም ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ኣብኡ ናይ ከተማና ቤትንባብ ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ክፉት ቤትትምህርቲ ናይቶም ካብ 0-6 ዝዕድመኦም ውላዳት ዘለዎም ዓበይቲ ሰባት፡ መራኸቢ ቦታ እዩ። ኣብኡ ኩሉ ዕዱም እዩ።ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት እዋናዊ ናይ ስራሕ ሰዓታትን ናይ ወርሓት መደባትን ይርከብ። ኣብ ትራኖስ ኮምዩን ሓያሎ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ትራኖስ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይ ኩለን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ሓበሬታን ብቐጥታ ናይ ዝርከቡ ናይ ሰባት ኣስማትን ትረክብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ትራኖስ ኮምዩን ብዙሓት መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ኣብያተትምህርትን ዝርዝር ሓበሬታ ናይ ነፍስወከፍ ቤትትምህርትን ክትረክብ ትኽእል። ሆላቨርድስዪምናሴት ናይ ትራኖስ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እዩ። ብዛዕባ እቲ ቤትትምህርትን ዚህቦ ትምህርትን ንምፍላጥ ነቲ ወብሳይቶም ብጽሓዮ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኩሉ ልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድመኡ ሰብ ኣብ Lärcentrum Västra Vux ኪምሃር ይዕደም ወይ ድማ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ከይዱ፡ ናይ ትምህርቲ መምርሒ ኪሓትት ይኽእል። ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ተኽእሎ ሓበሬታ ክትረክብ ነቲ ናይ Västra Vux ትምህርታዊ መምርሒ ተወከሶ። ብዛዕባ ቤትትምህርቲ ኣብ ብተወሳኺ ኣንብብ።

ናይ ሶመንቢግደን ህዝባዊ ኮለጅ ካብ ናይ ትራኖስ መነሃርያ ብእግሪ መገዲ 10 ደቓይቕ ኣብ ማእከል ትራኖስ ይርከብ።

TUC Sweden ናይ ኮለጅ ሞያዊ ትምህርትን ንዋኒን ዚምችእ ኮርሳትን ዚህብ ብሕታዊ ትካል እዩ። ንሱ ኣብ ጽቡቕ ከባቢ ኮይኑ ናይ ኮንፈረንስን ካፈን ኣገልግሎት ዘለዎ እዩ። TUC ሞያዊ ኮለጅ እቲ ኣብ ዞባና ዝዓበየ ናይ YH-ስልጠና እዩ። እቲ ቤትትምህርቲ ኣብ ትራኖስ ይርከብ ብእግሪ ወይ ብሽግለታ ወይ ኣውቶቡስ፡ ባቡር ወይ ማኪናውን ኪኽየድ ይከኣል። ካብ ትራኖስ ኣብ በጺሕካ እትምለሶ ርሕቀት ናይ ሊንሾፒንግን ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ናይ ዮንሾፒንግን ኮለጅ ኣለዋ።   

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ትራኖስ ማእከል ጥዕና ነዚ ዚስዕብ ይጥርንፍ፣ ናይ ዞባ ናይ ሓኪም መቐበሊ፡ ናይ ዞባ ናይ ነርስ መቐበሊ፡ ናይ ምሕዳስ ጥዕና ኣሃዱ፡ ላቦራቶሪን ኤክስረይን ኣሃዱ ምስ መቐበሊ። እቲ ማእከል ጥዕና ምስ ናይ ናይ ኤክሾ ሆጋላንድ ሆስፒታልን ናይ ትራኖስ ኮምዩንን ምዕቡል ምትሕብባር ኣለዎ።

Läkarhuset i Tranås AB ምሉእ መሳርሒ ዘለዎ ናይ ትራኖስ ማእከል ጥዕና እዩ። ኣብኡ ብዘይካቲ ሓፈሻዊ ናይ መድሃኒት ኣገልግሎት፡ ናይ ሰርቲፊከት፡ ናይ ምቍጽጻር ጥዕናን ክታበትን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ናይ ትራኖስ ማእከል ስድራቤት ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን መራኸቢ ቦታ እዩ። ኣብኡ፡ እቲ ኮምዩንን ወረዳ ቤትምኽርን ጥዕና ንምድንፋዕ ንምዕባለን ይተሓባበሩ። ኣብቲ ናይ ስድራቤት ማእከል ኣዚ ዚስዕብ ኣሎ፤ ናይ ህጻናት ክሊኒክ፡ ናይ ደቀንስትዮ ክሊኒክ፡ ናይ መንእሰያት ክሊኒክን ናይ ስድራቤት ንጥፈታትን፡ ስመድያን ናይ ተመሃሮ ጥዕናን፡ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ናይ ስድራቤት ምኽሪ መውሃብን።  

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ኣብ እትራኸበሉ እዋን ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ሓገዝ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ትራኖስ ብናይ  Jönköpings länstrafik ጌርካ ናብ ዮንሾፒንግን ነሾን ትኸይድ። ብ Östgötatrafiken  ጌርካ ናብ ምዮልቢ፡ ሊንሾፒንግን ኣብ መንጎ ዚርከባ መነሃርያታትን ትኸይድ። ዝቐረበ መዓርፎ ነፈርቲ Linköping City Airport. እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ትራኖስ እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ ኣዚኣተን እየን፤ Tranås kommun,Montico, Bosch Thermoteknik,Pastejköket, EGF, Materia, Euroform, Carpenter ወዘተ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Administratör med omgående start sökes! Administrativ assistent
CE - Chaufför till Tranås Kranbilsförare
Sommarjobb , barnmorska Barnmorska
Mellanstadielärare till Fröafallsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sommarjobb , vårdadministratör / läkarsekreterare Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Sommarjobb , sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Sommarjobb , undersköterska / skötare Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
HR - administratör till Bosch Thermoteknik HR-assistent
Montörer sökes till Tranås Montör, el- och teleutrustning
Resurspedagog till Hubbarpsskolan Elevassistent
Lärare åk 1 - 3 Hubbarpsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Industrisvetsare Svetsare, manuell
Maskinoperatör inriktning trä. Maskinoperatör, ytbehandling, trä
Sjuksköterska Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Projektsäljare med garantilön på minst 18.000: - i månaden samt Provisioner Innesäljare
Abonnenttekniker för VA och avfallsavdelningen Maskintekniker, vattenverk
Fritidspedagog till autismgruppen på Fröafallsskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Produktionspersonal / maskinoperatörer Diversearbetare
Socialpedagog till Norrskolan Behandlingsassistent/Socialpedagog
Biträdande rektor till Fröafallsskolan Biträdande rektor

ገጽ 1 ናይ 4

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Tranås

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

18 400

ስፍሓት መሬት

437,74  km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Ca 7,5 mil till Jönköping eller Linköping
Ca 27 mil Stockholm 
​Ca 36,5 mil till Malmö.​​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ