Tranemo

ናብ ከተማ ትራነሞ እንቋዕ ብደሓን መጽእኩም። ድሕሪ መጋርጃ ስም ናይዛ ከተማ ንኡስን ሓቦኛን ሕብረተ-ሰብን ዓዲታት ድሙቓት ተቐማጦን ይርከቡ። መለለዪ ናይዚ ከተማ’ዚ፡ መሳጢ ተፈጥሮ፡ ልብኻ ዘቕስን ርግኣትን፡ ሃብታምን ዘሕብንን ታሪኽን እዩ። መጻኢ ብዝምልከት ንዕብየት ዘለና ራኢ ኣዝዩ ብሩህ’ዩ። ናይ ምምዕባል ሃዋህው ሕድሕድ ሰብኣውን ተፈጥሮኣዊ ሓልዮት ውን ሓያል ጎድኒ ተቐማጦ ናይቲ ከተማ እዩ። እዚ ኽኣ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ናይቲ ከተማ ብቐሊሉ ዝንጸባረቕ መለለዪ እዩ። ኣብ ትራነሞ ንኹሉ መዳያት ሕብረተ-ሰብ ዝትንክፍ ማሕበራዊ ንጥፈታት ኣዝዩ ዉዕዉዕ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​​መንበሪ-ገዛ

እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ-ኣባይቲ ኣብ ከተማ ትራነሞ እቲ ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ ዝውንን ትካል ትራነሞ ንክራይ ኣባይቲ እዩ። እዚ ትካል’ዚ ኣስታት 800 ዝሐውን ኣብ 13 ዓዲታት ፋሕ iሉ ዝርከብ መንበሪ-ኣባይቲ ይውንን። ብዜካ’ዚ ናይ ግሊ ትካላት ክራይ ኣባይቲ ውን ኣለዋ።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዜካ ቋንቋ ሽወደን ብብዝሒ ኣብ ትራነሞ ካብ ዝዝረብ ቋንቋታት፡ ዓረበኛ፡ ሶማልኛ፡ ሮማነኛን ኣልባንያን የጠቓልል።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ከተማ ትራነሞ ዉዕዉዕ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዘለዎ ከተማ እዩ። እዚ ማሕበራዊ ንጥፈታት’ዚ ኣብ መዳያት ስፖርት፡ ባህሊ፡ ሕብረተ-ሰብን ካልእን ዘትኮረ እዩ። ቤተ-ክርስትያን ሽወደንን ካልኦት ሃይማኖታዊ ምትኽኻባት ኣብቲ ከተማ ንጡፋት እዮም። ካልእ ብሄራዊ ወይ ሃይማኖታዊ ዘይትክርስትያናዊ ምትእኻባት ስደተኛታት ኣብ ከተማ ቦሮስ ይርከባ።

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከላይ ክፋል ከተማ ትራነሞ፡ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ፡ ቤት-ንባብ፡ ድኳናት መዓልታዊ ኣስቤዛ፡ ፋርማሲ፡ ማእከል ጥዕና፡ ሕክምና ስኒ፡ ናይት ስፖርት ድኳናት፡ ድኳናት ክዳውንቲ፡ ኑቕጣ ፖልሲን ወዘተ ይርከብ። ኣብ ንኡሳን ዓዲታት ሊማሬድ፡ ልንግሃምን ዳላስቶርፕን ውን ከይትረፈ ድኳናት መዓልታዊ ኣስቤዛ ይርከብ። ናይ ሓራጅ ዘገልገለ ንብረት ዝሽየጠሉ ድኳናት ንኣብነት ቢግስቴነን ኣብ ከተማ ትራነሞ ከምኡ ውን ድኳን ኦተርብሩክ ኣብ ሊማሬድ ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ብምምሕዳር ዞባ ዝእለያ ቤት-ትምርህቲ ወይ ውን መውዓሊ-ህጻናት ኣብ ከተማታት ትራኔሞ፡ ሊማሬድ፡ ሌንግሀም፡ ዳልስቶርፕ፡ ኒትቶርፕ፡ ግሪስሞስ፡ ኾቱፍታ ኣምዮርናርፕን ኡደቦን ይርከባ። ናይ ግሊ ኣብያተ-ትምህርታት ኣብ ከተማታት ሊማሬድ፡ ሌንግሄም፡ ሞንስታድን ሙሴቦን ይርከባ። ንተወሳኺ ብዛዕባ’ዘን ኣብያተ-ትምርህርታት መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ትራኔሞ ተወከሱ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኩለን ኣብያተ-ትምርህርታት ከተማ ትራኔሞ፡ ብመንግስቲ ዝወነና እየን። ኣብ ትራኔሞ፡ ሊማሬድ፡ ሌንግሃምን፡ ዳልስቶርፕ፡ ግሪምሶስ፡ ኾቱፍታን ኣምብዮርንኣርፕን ናይ ህጻናት ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ካብ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ እተኣንግድ ቤት-ትምርህቲ ኣብ ትራኔሞ ትርከብ። ከምኡ ውን ኣብ ትራኔሞ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምርህቲ ትርከብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት-ትምህርታት መባእታዊ ደረጃ ከምኡ ውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርት፡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣንብቡ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስትን፡ ነቶም ፍሉይ ድሌታት (ናይ ምምሃር ጸገማት) ንዘለዎም ተማሃሮ ዝቐንዐ ፍሉይ ትምርህቲ ውን ኣብ ትራነሞ ይርከብ። ናይ ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ምስ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት ብምስምማዕ ከም ዝወሃብ ይግበር። ንተወሳኺ ሓበሬታ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኢልኩም ኣንብቡ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ትራኔሞ፡ ማእከል ጥዕና፡ ፍሉይ ክፍሊ-ጥዕና ኣዴታትን ማእከል ጥዕና ህጻናትን ይርከብ። ማእከል ሕክምና ዞባ ውን ኣብ ትራኔሞ፡ ሊማሬድ፡ ሌንግሀምን ዳልስቶርፕን ይርከብ። ህዝባዊ ሕክምና ክንክን ስኒ ከምኡ ውን ካልኦት ናይ ግሊ ሓካይም ኣስናን ንኣብነት ክሊኒክ ታንድቬክስታን ኣብ ትራኔሞ ይርከቡ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ወይ ውን ምምሕዳራዊ ትካላት ኣብ እትራኽእቡሉ ኣጋጣሚታት፡ ተርጓሚ ናይ ምቍጻር ዕድላት ኣለኩም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሊማሬድ መጎዓዝያ ብትካል ቨስትትራፊክ ይምእከል። ካብን ናብን ሊማሬድ ንኣብነት ብባቡር ክትመላለሱ ትኽእሉ።

 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊማሬድ፡ ብርክት ዝበሉ ወሃብቲ-ስራሕን ፋብሪካታትን ይርከቡ። ገለ ንምጥቃስ ዝኣክል፡ ምምሕዳር ከተማ ሊማሬድ፡ ነክሳንስ ኢ ግሪምሶስ፡ ኣርዳግ ግላስ ሊማሬድ ካልእን ይርከባ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 14

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Tranemo

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

11 573

ስፍሓት መሬት

741 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borås 40 km

Jönköping 70 km

Göteborg 100 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ