Uppsala

ከተማ ኡፕሳላ፡ ካብ ስቶክሆልም 38 ደቂቕ ካብ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም ከኣ 18 ደቂቕ ርሒቓ ትርከብ። ከተማ ኡፕሳላ ሓንቲ ካብተን 4 ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን እያ። ከተማ ኡፕሳላ በቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ዩኒቨርሲትን ባህላዊ ታሪኻን ኣዝያ ፍልጥቲ ከተማ እያ። ኣብታ ከተማ ብርክት ዝበላ ንኣሽቱን ዓበይትን ትካላትን ድኳናትን ኣብያተ-መግብን ይርከብ። ከተማ ኡፕሳላ ኣስታት 205 000 ተቐማጦ ይነብርዋ። ሰለስተ-ርብዒ ካብኣቶም ኣብታ ከተማ ዝቕመጡ ኮንይኖም እቶም ዝተረፉ ኸኣ ኣብቲ ምስቲ ከተማ ዝጥርነፍ ንኡሳን ዓዲታት ይነብር። ሓደ ሕሚሲት ተቐማጦ ኡፕሳላ ናይ ደገ መበቆል ዘለዎም ስደተኛታት እዮም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​​Rosa slott i bakgrunden av en park

​​​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ሕጽረት መንበሪ-ኣባይቲ ኣሎ። ብምምሕዳር ናይታ ከተማ ዝእለ ናይ መንበሪ-ገዛ ሪጋ የለን። ዝካረ ይኹን ዝሽየጥ ኣባይቲ እምበኣር ብናይ ግሊ ትካላትን ደላሎን ይምእከል። እቲ 15 500 መንበሪ-ኣባይቲ ዝውንን ትካል ኡፕሳላ-ሄም እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ-ኣባይቲ እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ መበቆል ዘለዎም ዜጋታትን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ፡ ነበርቲ ኣለውዋ። እቶም ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ጉጅሌታት ናይ ኢራን፡ ፊንላንድ፡ ዒራቕ፡ ቱርኪ፡ ሶርያ፡ ጀርመን፡ ቻይና፡ ሊባኖስ፡ ፖላንድን ኢትዮጵያን መበቆል ዘለዎም እዮም።

እቶም ቋንቋ ኣዲኦም ቋንቋ ሽወደን ዘይኮነ ህጻናት ቋንቋ ኣዲኦም ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንኽመሃሩ ዕድል ይወሃቦም። ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ብ ልዕሊ 40 ዝተፈላለየ ቋንቋታት ይወሃብ።

Två killar åker skateboard utanför resecentrum i Uppsala

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ዝተፈላለየ ንጥፈታት የስተኣናግዳ። ንኣብነት ስፖርት፡ ባህላውን መዘናግዕን ንጥፈታት። ኣብዚ መዳይ’ዚ ዝነጥፋ ንሕብረተ-ሰብ ዘገልግላ ባህላዊ ማሕበራት ውን ኣለዋ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ማእከል ምኽሪ ማሕበራት ቁጽሪ ስልክን ኣድራሻን ናይ ልዕሊ 150 ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ። ምትሕብባራዊ ምትእኽኻብ ማሕበራት ኣብ ኡፕሳላ ንኣስታት 40 ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ናይ ስደተኛታት ማሕበራት ዝጥርንፍ ጽላል እዩ። ምትእኽኻብ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ኡፕሳላ ብ 11 ቋንቋታት ዝመሓላለፍ ናይ ገዛእ ርእሱ መደብ ፈነወ ሬድዮ ኣለዎ። ብዜካ’ዚ፡ ኣብ ኡፕሳላ ዝተፈላለያ ሃይማኖታዊ ቤተ-ክርስትያናውን ምትእኽኻባት ውን ይርከባ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኡፕሳላ፡ ሕብረተ-ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንኣብነት፡ ሓበሬታ ናይቲ ከተማ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ፡ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ማዕከን ውሕስነትን ቤት-ጽሕፈት ቀረጽን ቆጸራ ህዝብን ይርከብ። ኣብ ሕምብርቲ ናይታ ከተማ ብርክት ዝበለ ኣብያተ-መግቢ፡ ድኳናት፡ ቡቲካት ይርከብ። ዕብይ ዝበለ ናይ ንግዲ ማእከላት ከኣ፡ ኣብ ጫፋት ናይታ ከተማ ተደኵኑ ይርከብ። ብዜካ’ዚ ዝርክት ዝበላ ሓራጅ ንብረት ገዛ፡ ክዳውንቲ ወዘተ ዝእየጠሉ ድኳናት ውን ይረከብ።

Människor rör sig ute på staden i Uppsala

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ንካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝኸውን መውዓሊ-ህጻናት ዝተዋደደ እዩ።

ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ዝተፈላለያ ብወረዳ ወይ ውን ብግሊ ዝመሓደራ ብርክት ዝበላ ቤት-ትምርህቲ ወይ መውዓሊ ህጻናት ኣለዋ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ወረዳ ብምእታው ነተን ንጡፋታ ኣብያተ-ትምርህቲ ወይ መውዓሊ ህጻናት ክትርእዩን ከተወድድሩን ትኽእሉ።

ብዜካ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ክፉት መውዓሊ-ህጽናት ዝበሃል ውን ኣሎ። ዕረፍቲ ናይ ወላዲ ዝወሰደ፡ ውላዱ ሒዙ ናብ ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ክመጽእ ይኽእል እዩ። ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ማሕበራዊ መራኸቢ መኣዲ ዓበይትን ህጻናትን እዩ። ንጥፈታት ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ብስነ-ምምህርና ብሱልታ ብዝኾኑ ሰባት እዩ ዝምራሕ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ኣስታት 70 መባእታዊ 25 ከኣ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብይተ-ትምህርታት ኣለዋ። ገሊአን መንግስታዊ ክኾና እንከለዋ ገሊአን ከኣ ብግሊ ዝእለያን ዝመሓደራን እየን። እዘን ቤት-ትምህርታት እዚኣተን ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርታት የአንግዳ። ኣብ ኡፕሳላ ወለዲ መባእታዊ ትምህርቲ ደቆም ባዕሎም ኣብ ምምራጽ ኣገዳሲ ተራ ክጻወቱ ኣለዎም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባዚ ብዝምልከት ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይቲ ወረዳ ኣቲኹም ከተንብቡ ትኽእሉ። ምምራጽ ቤት-ትምህርቲ መባእታውን ካልኣይን ደረጃን ብዝምልከት ውን ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ከተማ ኡፕሳላ ኣቲኹም ከተንብቡ ትኽእሉ። ኩሎም ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ክህምሩ ዝደልዩ ህጻናትን ቆልዑን፡ ትምህርታዊ ዓቕምታቶም ኣቐዲምና ንምግምጋምን ንዕኡ ብዝምልከት ንምዝርራብን ፈለማ ናብ ማእከል መእተዊ ኣብ ትምርህቲ ክመጽኡ ኣለዎም።

ዕድላት ትምህርቲ

ኡፕሳላ ከተማ ፍልጠት እያ። ክልተ ካብተን ዝዓበያ ዩንቨርሲታት ናይ ሽወደን ማለት ኡፕሳላ ዩኒቨርስቲ ከምኡ ውን መንግስታዊ ዩኒቨርስቲ ሕርሻን፡ ኣብዛ ከተማ ተድኵነን ይርከባ። ኣብ ትምህርታዊ ማእከል ናቨት ቋንቋ ሽወደን ንኽትመሃሩ ከተመልክቱ ትኽእሉ። ናይ ቋንቋ ሽወደን፡ ኢንግልዝኛ ከምኡ ውን ብቁጽሪ ክእለትኩም ንምግምጋም ፈተና ክትገብሩ ትኽእሉ። ብዜካ’ዚ ትምህርታዊ ትካል ናቨት ምስ መደባትኩም ዝሳነ ትምርህቲ ኣብ ምምራጽ ናይ ምኽሪ ድጋፍን ትምህርታዊ ሓገዝን ክገብረልኩም ይኽእል። እቲ ዝህበኩም ናይ ምኽሪ ዲጋፍ ንካልኣይ ደረጃ ትምርህቲ፡ ዩንቨርስቲ ወይ ውን ንላዕለዋይ ደረጃ ትምርህቲ ዝምልከት ክሐውን ይኽእል። ብተዛማዲ፡ ንናይ ምንባብን ምጽሓፍን ዓቕምኹም ዘማዕብል ሓገዛት ውን ክገብረልኩም ይኽእል።

ኣገልጎት ጥዕና

ምምሕዳር ኣውራጃ ኡፕሳላ፡ ፍሉይ ነቲ ዞባ ዝምልከት ኮስሞስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓቢ ሆስፒታል ይርከቦ። ሆስፒታል ኮስሞስ ጥዕናውን ሕክምናውን ኣገልግሎታት ኣብ ርእሲ ማህቡ፡ ንሓደስቲ ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ሽወደን ውን ናይ ጥዕና ዝርርብ የካይደሎም።

ናብቲ ብቁጽሪ ስልኪ 1177 ዝፍለጥ ማእከል ጥዕናዊ ምኽሪ ብምድዋል፡ ንጥዕና ዝምልከት ሕቶታት ከተቕርቡን፡ ምኽርን ንኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኡፕሳላ ዝምልከት ሓበሬታ ክትረኽቡን ትኽእሉ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ምኽሪ ወይ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፡ ናብ ቁጽሪ-ስልኪ 1177 ክትድውሉ ወይ ውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ማእከል ብምእታው ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ መርበብ ሓበሬታ ወረዳ ኡፕሳላ ውን ክትውከሱ ትኽእሉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይክእሉ ሰባት፡ ኣብ ኩሉ ዘካይድዎ ርክባት ምስ መንግስታዊ ትካላት ተራጓሚ ክቁጸረሎም መሰል ኣለዎም።

​ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ከተማ ኡፕሳላ ንስቶክሆልም ብባቡር 35 ደቓይቕ ክወስድ እንከሎ ንመዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም ከኣ 18 ደቓይቕ ጥራይ ይወስድ። ኣብ ውሽጢ ኡፕሳላ ብኡፕላንድስትራፊክ ዝፍለጣ ኣውቶቡሳት መጎዓዝያ ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ። ካብ ማእከል ከተማ ኡፕሳላ ተበጊሰን ናብ ኩሉ ክፍልታት ናይታ ከተማ ተኸታቲለን ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታታት ብምጥዋቕ ወይ ብምእታው ክትርእዩ ትኽእሉ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ ዞባ ኡፕላንድስ​

ኣገልግሎት መጎዓዝያ ኣብ ዞባ ሜላርዳለን​​

Människor på perrong väntar på att gå på Upptåget / Stor publik i lokal

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣለዎ እቶም ዝዓበዩ ፈጠርቲ ዕድላት ስራሕ ኣብ ከተማ ኡፕሳላ፡ ዩኒቨርሲቲ፡ ምምሕዳር ከተማን ምምሕዳር ዞባን እዮም። ብዜካ’ዚኦም ኣስታት 17 000 ዝኾና ኣብ መዳያት ሓበሬታዊ-ተክኖሎጂ፡ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ዕዮታት፡ መድሃኒት፡ ድኳናት ሃለኽቲ ስእላዊ ኢንዱስትሪ ካልእን ዝነጥፋ ትካላት ኣለዋ። ዕድግን ዝርግሐን ውን ኣብ ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድላት ወሳኒ ተራ ይጻወት።

ካብ ከተማ ኡፕልሳላ ነዊሕ ከይከድካ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም ይርከብ። ብዙሓት ካብ ነበርቲ ከተማ ኡፕሳላ መዓልታዊ ናብ ስቶክሆልምን ካልኦት ኣብ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት ከም ቨስተሮስን ያቭለን እንዳ ተመላለሱ ይሰርሑ።

uppsala_domkyrkan.jpg

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 775

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Uppsala

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

205 199

ስፍሓት መሬት

2 183 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 71 km

Göteborg 458 km

Malmö 685 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ