Uppsala län

​ኣውራጃ ኡፕሳላ ሓንቲ ካብቶብ ኣብ ሃገረ ሽወደን ኣብ ጎደና ምምዕባል ብፍጥነት ዝሕንበባ ዘለዋ ኣውራጃታት ሽወደን ሓንቲ እያ። ኣብዚ ኣውራጃ እታ ዝዓበየት ከተማ፡ እታ ዝበዝሐ ህዝቢ’ቲ ኣውራጃ ዝነብረላ፡ ከተማ ኡፕሳላ እያ። ልዕሊ 200000 ካብቶም ኣብዚ ኣውራጃ ዝቕመጡ ኣስታት 345000 ሰባት፡ ኣብዛ ከተማ ይነበሩ። ከባብያዊ ትሕዝቶ ናይዚ ኣውራጃ ዝተፈላለየ እዩ። ጽዑቕ ጫካታትን ደሴታትን ገለ ካብ ዓይነታዊ ብዙሕነት ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ናይዚ ኣውራጃ እዩ። ኣውራጃ ኡፕሳላ 250 ባሕሪ ከምኡ ውን 11300 ደሴታትን ይርከብኣ። ኣውራጃ ኡፕሳላ ኣካል ዕዳጋዊ-ዞባ ስቶክሆልም ኮይኑ፡ ካብ ኡፕሳላ ናብ ሕምብርቲ ስቶክሆልም ንምኻድ፡ ኣስታት 40 ደቓይቕ ኣቢሉ ይወስድ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣውራጃ ኡፕሳላ፡ ክትነብረሉ ተበሃጊ ዝኾነ፡ ህቡብ ኣውራጃ እዩ። እዚ ኣውራጃ’ዚ ኣብ መስርሕ ምስፍሕፋሕ ይርከብ። ብተዛማዲ ንእሽቶይ ኣውራጃ ኮይኑ፡ ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያን፡ ማእከላይ ጅአኦግራፊካዊ ኣቀማምጣን ዘለዎ ንኹሉ ቀረባ ዝኾነ ኣውራጃ እዩ። ኣብዚ ዝውራጃ’ዚ ሕጽረት መንበሪ-ኣባይቲ ኣሎ። ነዚ ሕጽረት’ዚ ንምግጣሙ ኸኣ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ናይቲ ኣውራጃ ብርክት ዝበለ ናይ መንበሪ-ኣባይቲ ናይ ህንጸት ፕርጀክቲታት ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ምህናጽ መንበሪ-ኣባይቲ፡ ምምሕዳር ኣውራጃ ቅድሚት ዝሰርዖ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ፡ ነዚ ክውን ንምግባር ውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይቲ ኣውራጃ፡ ስጡም ምትሕግጋዛት ኣሎ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ወሃብቲ-ስራሕ፡ ምምሕዳር ከተማታት ናይቲ ኣውራጃ፡ ኡፕሳል ዩኒቨርስቲ፡ ዩኒቨርስቲ ሕርሻ ሽውደን ከምኡ ውን ምምሕዳር ኣውራጃ፡ ይርከብዎም። ምንስትሪ ምክልኻል፡ ኢንዱስትርያዊ ትካል ሳንድቪክ፡ ኣብ ጊሞ ዝርከብ ትካል ኮሮማንት ውን ካልኦት ኣብቲ ኣውራጃ ሰሪቶም ዝርከቡ ወሃብቲ-ስራሕ እዮም። ኣብ መዳይ ኣገልግሎታት ዝነጥፋ፡ ኣብ ምስፍሕፋሕ ዝርከባ ውን ብርክት ዝበላ ነኣሽቱ ትካላት ኣብቲ ኣውራጃ ይርከባ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ከተማ ኡፕሳላ፡ ባህላዊት ጥንታዊት ከተማ ኮይና፡ ኣብኣ ክልተ ብሉጻት ዩኒቨርስታት ሽወደን (ኡፕሳል ዩኒቨርስቲን ዩኒቨርስቲ ሕርሻ ሽውደንን) ሓቊፋ እትርከብ፡ ከተማ እያ። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ዩኒቨርስታት ዓለማዊ ተፈላጥነትን መለኪዕታትን ዘማልአ መደባት ትምህርትን ምርምራዊ-መጽናዕታትን ይካየድ። ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ ብተወሳኺ ብርክት ዝበላ ሞያዊ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ውን ይርከባ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ኤንሾፒንግ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኣውራጃ ኡፕሳላ፡ ብምምሕዳር ኣውራጃ ይእለን ይመሓደርን። ኣብ ከተማ ኡፕሳላ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሽወደን ዝዓበያ ሆስፒታላት ዝኾነት፡ ሆስፒታል-ኣካደሚስካ፡ ትርከብ። ኣብ ከተማ ኤንሾፒንግ ውን ብተመሳሳሊ ዓቢ ሕክምና ይርከብ። ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ ብጠቕላላ፡ ኣስታት 51 ነኣሽቱ ሕክምናዊ-ማእከላት ይርከባ። ጥዕናዊ ክንክን ከምኡ ውን ክንክን-ስኒ ውን ሓልፍነት ምምሕዳር ኣውራጃ እዩ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣውራጃ ኡፕሳላ፡ ንጡፍ ባህላዊ ንጥፈታት ዘለዎ፡ ኣውራጃ እዩ። ትያትር፡ ኣብያተ-መዘክር፡ ምርኢታትን ፌስቲቫላትን ገለ ካብቲ ንባህላዊ ንጥፈታት ናይ’ዚ ኣውራጃ ዝወቕቡ ንጥፈታት እዮም። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ከተማ ናይዚ ኣውራጃ ብማሕበራት ዝምእከል ዝተፈላለየ ንጥፈታት ይርከብ። ክፉት ነጻ ከባቢታት ውን፡ ዳርጋ ኣብ ኩለን ከተማታት ኣሎ። ንዑደት ወይ ዙረት ዝኸውን ቦታታት ውን ኣብቲ ኣውራጃ ብብዝሒ ይርከብ። ንኣብነት፡ ዑደት ናብ ደሴታት ናይቲ ኣውራጃ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ኣብ ኣውራጃ ኡፕሳላ፡ ኣብ መዳያት ባህልን ስፖርትን ዝነጥፋ ማሕበራት፡ ከምኡ ውን ሃይማኖታውያን፡ ቀቢላውያን ናይ ድጋፍ ማሕበራትን ካልእን፡ ይርከባ። ምምሕዳር ኣውራጅ ውን እንተኾነ፡ ተራ ሲቪካዊ ማሕበራት ኣብ መስርሕ ምቕባል ሓደስቲ ስደተኛታትን ዘለዎ ጽልዋ ብዕምቆት ካብ ዝርኣዮም ጉዳያት እዩ። ብኸምዚ ኣቢሉ ከኣ፡ ሲቪላውያን ማሕበራት ምስ መንግስታዊ ምምሕዳራዊ ጽላት ብምድግጋፍ፡ ንመስርሕ ምውህሃድ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ምስ ምውሳእ ኣብ ማሕበራት ዝመጽእ ነገር፡ እቲ ኣብ ተሳተፍቲ ዘትርፎ ዕጋበት ተቐባልነት ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን እዩ። በዚ ኣቢሉ ውን እቲ ሓድሽ ኣብዚ መዳይ ዝዋሳእ ውልቀ-ሰብ ናይ ርኽክባት መስመራቱ ኣብ ምስፋህ ውን ይሕግዞ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 80

ውድባት

ኣብዚ ምስ ገለ ካብተን ኣብቲ ወረዳ ዚርከባ ማሕበራትን ውድባትን ዘራኽብ መላግቦ ወይ ሊንክ ክትረክብ ትኽእል

ረዳ ኮርሸት

ሓደስቲ ሰባት ክትረክብ ምስ ካልኦት ድማ ብወለንታ ክትሰርሕ ምስ እትደሊ ቀዪሕ መስቀል ብዙሕ ዕድላት ተቕርብ። ብዘይካ እቲ ነዛ ዓለም ዝሓሸት ንኽትገብራ እትገብሮ ጻዕሪ፡ ኣብቲ ክትዋስኣሉ እትደሊ ንጥፈታት ብቕዓትካ ንምዕባይ ኣብ እተፈላለየ ስልጠናታት ክትካፈል ኢኻ። ከምኡውን ኣብቲ ናይ ዓለም ዝዓበየ ናይ ወድሰብ ድሕነት መርበብ ክትህሉ ኢኻ።

ረዳ ቦርነን

Lokalföreningen för Rädda barnen (እቲ ናይ ረዳ ቦርነን ዞባዊ ማሕበር) ኣብቲ ናይ ዕዮ ዓመታቱ 2012-2013 ነቶም ንሓደጋ ዚቃልዑን ነቶም ኣብ ኡፕሳላ ወረዳ ጽቡቕ ዘይስምዖም ህጻናት ዚምልከት ዓቢ ፕሮጀክት የካይድ።

እቲ ስራሕ ኣብ ኣርባዕተ ሰሚናራት እዩ ተኻዪዱ፡ ኣብኡ ድማ ብዛዕባ ዓመጽ፡ ዕንተራ፡ ድኽነትን ሸቕልን ህጻናት ተላዒሉ። ኣብቲ ሰሚናራት ካብ እተፈላለየ ኣብ ኡፕሳላ ዚርከብ ንህጻናት ዚምልከት ስራሓት ዝመጹ ተሳቲፎም ነይሮም።

ዞባዊ ማሕበር ቁጠባዊ ደገፍ ይህብ ን

 • ብውልቆም ዝመጹ ሓተትቲ ዕቝባ
 • ፍሉያትን ናይ ምንጪታት ኣብያተትምህርቲ
 • ፍሉይ ክንክን ዚደልዩ ህጻናት ምስ ኣካደሚስካ ሆስፒታል ብምትሕብባር
 • ሓገዝ ኣስተዋጽኦታት ዝረኽባ እተፈላለያ ማእከላት ስድራቤት
 • ካፈ የኖምፋርተን - ካብ ድሮጋ ናጻ ዝኾነ ናይ መንእሰያት መኣከቢ ቦታ
ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ

​ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ Upplands Idrottsförbund ናይቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ስፖርት ዞባዊ ውድብ ኡፕላንድ እዩ። ዕማምና ነቲ ናይ ኣውራጃ ስፖርት ንምድጋፍን ንምውካልን እዩ።

Upplands Idrottsförbund ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ ምስ መንግስታዊ ትካላትን ውድባትን ብምርኻብ ናይ ኡፕላንድ ስፖርት ንውክል። ከም መጠን ስፖርታዊ ሃነጽቲ ሓሳባት ድማ ነቶም ናይቲ ቦታ ገበርትን ሓደግትን ዝኾኑ ንራኸቦም።

ፈደረሽን ስፖርት ኡፕላንድ ብኸምዚ ዚስዕብ ይነጥፍ

 • ብመሰረት ናይ ስፖርት መደባት ኢድሮተን ቪል፡ ምስራሕን ነቲ ናይ ስፖርት መሰረታዊ ክብርታት ጉዳያት ከኣ ምዝርጋሕ።
 • ኣብ ኡፕላንድ ዕዉት ስፖርት ንምህላው ኩነታት ምፍጣር፡ ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ናይ ስፖርት መሰረታዊ ጉዳያት ምሕያል
 • ናይ ስፖርት ማሕበራዊ ጥቕምን ኣገዳስነቱን ኣብቲ ህዝባዊ ጥዕናን ናይ መንእሰይ ኩነታት ህይወትን ከም ዚረአ ምግባር
 • ምክልኻል ህዝባዊ ምንቅስቓስ
 • ን Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) ንስፖርታውያን ማሕበራትን እቲ ዚድለ ደገፍን ኣገልግሎትን ምሃብ
ፍረደንስ ሁስ

ኣብ ፍረደንስ ሁስ ናይ ዓመጽ፡ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ሽወደን ናይ ሰላም ኣብነታት ዝኾኑ ዳግ ሃማርሾልድ፡ ፎልከ በርናዶትን ራውል ቫለንበርግን ኤግዚቢሽን ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኤግዚቢሽን እቲ ፍረደንስ ኡስ ናብ መንእሰያት ዝቐንዐ ንሕቶታት ኣቐዲምካ ምፍራድ፡ ዓሌታውነትን ዓመጽን ዚምልከት ናይ ቤትትምህርትን ናይ ሰላም ንጥፈታትን የካይድ። ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብቲ መርበብ ኢንተርነት ኣብ ስኩልቨርክሳምሀት ኣንብብ።

እቲ ማሕበር ብፖለቲካን ሃይማኖትን ዘይተቐየደ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር እዩ፡ ብ2003 ድማ ተመስሪቱ። ከም ዕላማ ድማ ነቲ ኣብ ኡፕሳላ ኣደራሽ ዘሎ ፍረደንስ ሁስ ብናይ ዳግ ሃማርሾልድ መንፈስ ኪመርሖ ከምኡውን ንጉዳይ ሰላም ዚምልከት ሕቶታት ፍልጠት ንምእካብን ንምትሕልላፍ እዩ። እቲ ንጥፈታት ብምሹእ ትምህርታዊ ኣገባብ ብሰፊሕ ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ሃገራውን ኣህጉራውን ናይ ሰላም ንጥፈታት ኪገልጽን ኪዛተን እዩ። እቲ ትዅረት ተገይሩሉ ዘሎ ጉጅለ ድማ እቲ መንእሰይ እዩ።

ታማም፡ ኡፕሳላ

Tamam ታማም፡ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ናጻ ዝኾነ መኽሰብ ዘይብሉ ውድብ እዩ። ንሱ ናብ ህጻናትን መንእሰያትን ዝቐንዐ ንጥፈታት የካይድ፡ ከምኡውን ውህደትን ብዙሕነትን የደንፍዕ፡ ነቲ ናይ መንእሰያት ማሕበራዊ ተዋሳእነት ድማ የማዕብል።

Tamam ታማም ኡፕስላ ኣብ ነፍስወከፍ ሰሙን ረቡዕን ሓሙስን ኩሉ ግዜ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝ ይህብ። ታማም ኣብ ዞባ ኡፕሳላ ንጥፈታትን ፕሮጀክትን የካይድ፡ ንሕና ምስ ኩሉ ንሕወስ ናይ ዙረት ካምፕታት ድማ ነዳሉ።

ቮሎንተርቢሮን

Volontärbyrån ቮሎንተርቢሮ ኣብ መንጎ ሰባትን መኽሰብ ዘይብለን ውድባትን ርክብ ንምፍጣር ይሰርሕ። ነዚ ድማ መኽሰብ ብዘይብሉ ዕማማት ብምቕራብ ከምኡውን ንመኽሰብ ዘይብሉ ተሳትፎ ብዚምልከት፡ ማሕበራት ብምምስራትን ብምድጋፍን ንገብሮ።

Volontärbyrån ወለንታዊ ቤትጽሕፈት መኽሰብ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ናይ ጥቕሚ ፎሩም (ማሕበራዊ ኣተኵሮ ዘለዎም መኽሰብ-ኣልቦ ውድባት) ዚርከብ ትካል እዩ። እቲ ፎሩም ነቲ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ከም ቀንዲ/ማእከላዊ ክፋል ናይቲ ማሕበራዊ ዕቤት ደሞክራስን ውሑስ መነባብሮን ኮይኑ ንኺረአ ይሰርሕ።

ንኣና ኣብቲ ወለንታዊ ቤትጽሕፈት (ቮሎንተርቢሮ) ዘሎና መኽሰብ-ኣልቦ ተሳትፎ ካብ ምሃብ ዝለዓለ እዩ። እቶም ከም ወለንተኛታት ዚሳተፉ ብዙሕ ጥቕሚ ይረኽቡ፡ ንኣብነት ንድሌቶም መውጽኢ ይረኽቡሉ ንውልቃዊ ዕቤት ድማ ዕድል ይረኽቡ። ወለንታዊ ተሳትፎ ኣብ መንጎ ሰባት ዝምድና ይፈጥር። ጽቡቕ ከም ዚስምዓና ይገብረና፡ ኣብ ማሕበራዊ ኮምዩኒቲ ድማ ናይ ተሳታፍነት ስምዒት የሕድረልና።

ኣብ መኽሰብ ዘይብለን ማሕበራት ምውሳእ ንሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ድምጾም ከም ዚስማዕ ይገብር - ብኸምዚ ድማ ነቲ ምዕባለ ሕበረተሰብ ንኺጸልዉ ተኽእሎ ይህቦም።

ኡፕሳላ ስታድስሚሹን

Uppsala Stadsmission ኡፕሳላ ስታድስሚሹን ነቶም ኣብቲ ንሓደጋ ቅሉዕ ዝኾነ ኩነታት ዚነብሩ ተቐማጦ ኡፕሳላ ይድግፍን ይሕግዝን። ንሕና ኣብ ኡፕሳላ ብዙሕ ናይ መኣከቢ ቦታታትን ንጥፈታትን ኣሎና፡ ኣብኡ ድማ ማሕበራውነትን ተሳታፍነትን ንፈጥር።

ኡፕሳላ ስታድስሚሹን Uppsala Stadsmission መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ ነተን መዓልታዊ ህይወተን ኪመርሓ ዘይክእላ በይነን ዝመጻ ኣደታት፡ ንዓመጽ ተጋሊጸን ስነኣእምሮኣዊ ክንክን ዚደልያ ኣንስቲ፡ በይነን ዚቕመጣ ኣረጋውያን፡ ነቶም መንሰያት ሩማናይውያን ተጻመድቲ ምግብን ምቖትን ብምሃብ፡ ነተን ሓደስቲ ኣንስቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ጸግዒ ንኺረኽባ ብሓጺሩ ንኹሉ ገዛ ዘይብሉን ሕማቕ ኣመላት ዘለዎን ሰብኣይን ሰበይትን ይሕግዝ።

ንሕና ክፉት መራኸቢ ቦታታት፡ ፍሉይ ደገፍ፡ ናይ ስራሕ ልምምድን ማሕበራዊ ዕማምን ከምኡውን ንደቀንስትዮ ዕዮ ነቕርብ። ንሕና ካብቲ ዘሎ ድልየትን ማዕከንን ብምብጋስ ነቲ ንጥፈታትና ነሐድሶን ነማዕብሎን። ንሕና ብነዊሕ ጠመተን ብህጹጽ ጻዕርታትን ንሰርሕ። ንሕና ንሰባት ንህይወቶም ከም ብሓድሽ ኪመርሑን፡ ተስፋን ደስታን ከምኡውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ድማ ተቐባልነት ኪስምዖም ንደሊ።

ኒቢ ቪሹን

NybyVision ናብ ውህደትን ስራሕን ዝቐንዐ ናይ ኡፕሳላ መደብ ስራሕ እዩ።

ናይቲ ንሓድሕዳዊ ውህደት ዚነጥፍ ስራሕና ቀንዲ ዕላማ እዚ ዚስዕብ እዩ፣

 • ነቲ ናይ ብዝሐ-ባህላዊ ማሓበረሰብ፡ መድረኽ ምይይጥን ምርድዳእን ምዃን
 • ነቲ ንውህደት ብባህላዊ መገዲ ዚርእዮ ናይ ባህሊ ኣኼባ፡ ማእከል ምዃን
 • ናይቶም ተሳተፍቲ ንጥፈታትና ርድኢት፡ ምስትውዓልን ምትዕጽጻፍን ይዓቢ ኣሎ። ከምኡውን እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ብንጥፈት ክትሳተፍ ምድላይ ዘሎ ተኽእሎታት ይዓቢ ኣሎ።

ናይ ኒቢ ቪሹን NybyVision ናይ ኩሉ ንጥፈታት መሰረት ነቲ፡ ማሕበራዊ ሕብረትን ተሳታፍነትን ንምድንፋዕ ብኣኡ ጌርካ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ሓድሕዳዊ ምትሕውዋስ ኩነታት ምፍጣር እዩ።

ናይ ንጥፈታትና ትዅረት ዝኾኑ ጉጅለ

 • ድሕረባይታኦም ስደት ዝኾነ ደለይቲ ስራሕ
 • ናይ ቋንቋ ምዕባለን ናይ ስራሕ ስልጠናን ወይ ካልእ ስራሕ ዘድልዮም ሰባት
 • ሓታቲ ዕቝባ
ሽወደናዊት ቤትክርስትያን

ብዙሓት ሰባት ካብ ኲናትን ግጭትን ዘለዎ ከባቢታት ተበጊሶም ናብ ኤውሮጳ ይሃድሙ ኣለዉ።ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ኣብቲ ናይ መህደሚ መገዲ ኢያ ዘላ። ንሕና ነቶም ኣብ ቅልውላው ኩነታት ዘለዉ ሰባት ንምርዳእ፡ ግሩም ምሕዝነትን ትርጉም ዘለዎ ንጥፈታትን ድማ ንምፍጣር፡ ብቕዓት ኣሎና። ከምኡውን ኣብ ናይ ህጻናትን ኣንስትን መሰላት ፍሉይ ትዅረት ንገብር ኢና።

ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ነቶም ኣብ ሽወደን ዝኣትዉ ሓደስቲ መጻእቲ ንመዓልታዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ፡ ቤትክስርትያናዊ ምኽሪ፡ ስነኣምሮኣዊ ደገፍን ትርጉም ዘለዎ ኩነታት ተቕርብ። እታ ቤትክርስትያን ደጋዊ ንጥፈታትውን ተካይድ እያ፡ ንኣብነት ኣብ መንበሪ ስደተኛታት ኣብ ናይ ሚግረሽን ናይ ምጽናሕ (ሓደራ) ኩነታትን።

ሽወደናዊት ቤትክርስትያን በቲ ምስ ኣምነስቲ፡ ካሪስታስ፡ ረዳ ቦርነን ከምኡውን ናይ ሽወደን ናጻ ቤትክርስትያናዊ ምይይጥ ናብ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዕቝባን ዝቐንዐ ወሃብ ምኽሪ ቤትጽሕፈት ገይራ፡ ሕጋዊ ምኽርታት ትህብ።

ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ፈደረሽን ስልጠና

Uppsala Läns Bildningsförbund – ULB ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ፈደረሽን ስልጠና-ULB ናይ ወረዳ ኡፕሳላ ንህዝባዊ ስልጠና ዚምልከት ሓፈሻዊ መራኸቢ ቦታ እዩ። ኣብዚ ድማ እተን ህዝባውያን ናይ ስልጠና ውድባት፡ ንምትሕብባርን ተመክሮ ንምልዋጥን ንናይ ምዕባለ ስራሕን ይእከባ።

እተን ናይ ኣባላት ውድባት ናይቲ ወረዳ ጉጅለ መጽናዕቲ፡ ህዝባዊ ኮለጃትን ናይ ወረዳ ቤትንባብን እየን። ULB ዞባዊ ናይ ፍልጠትን መራኸብን ማእከል ኮይኑ ቀንዲ ዕማሙ ድማ ከምዚ ዚስዕብ እዩ፣

 • ነቲ ናይ ህዝባዊ ስልጠና ስራሕ ደረጃኡ ዝሓለወን ዕዉትን ንምግባር ሓያል ሃዋሁው
 • ነቲ ባህልን ደሞክራስን ህዝባዊ ጥዕናን ከም ንጡፍ ምህናጽ ህዝቢ ጌርካ ክብሪ ምሃቡን ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣበርክቶ ምግባርን
 • ነቲ ውጽኢቱ ብምቅላሕ ነቲ ህዝባዊ ትምህርቲ ርኡይን ንጹርን ምግባር
ውልቃዊ ሓገዝ ወድሰብ - ኡፕሳላ

ኣብ ሽወደን IM (ውልቃዊ ረድኤት) ነቲ ምህላው ናይቶም ኣብ ንጹልነት ዚርከቡ ሰባት ንምርጋጽን ነቲ ድምጾም ንምሕያልን ይሰርሕ። ዓሌታውነት፡ ኣድልዎን ኣብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዚግበር ውሑድ ጻዕርን ነቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ ከም ዚንጸሉ ይገብር። ኣብቶም ኣብ ወጻኢ እተወልዱ፡ ስራሕ ኣልቦነት ካብቶም ኣብ ሽወደን እተወልዱ ኣዚዩ ዝለዓለ እዩ።

IM ኣብ ሽወደን ኣብ ውህደትን ተሳትፎን እዩ ዘተኩር። ነቲ ናይ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ምሕዋስ ዘለዎ ተኽእሎታት ከነብዝሖ ንደሊ ብኣኡ ኣቢልና ድማ ነቲ ነጻሊ ዝኾነ ቅርጽታት ክንቃለሶ ንደሊ። ስራሕና ኣብ መንጎ ሰባት ርክባት ምፍጣር እዩ። IM ኣብ ድልዱል ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ይኣምን፡ ስለዚ ድማ ወለንታዊ ተሳትፎ የተባብዕ።

ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ፡

Hela Sverige ska leva- Uppsala län ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ፡ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን እተገለለ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ ምስቲ ሃገራዊ ማሕበር ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ እተኣሳሰረ እዩ። እቲ ማሕበር ቤትጽሕፈቱ ኣብ ኡፕሳላ እዩ።

እቲ ዕላማ ነቲ ዞባዊ ጉጅለ ምዕባለን ነቶም ካልኦት ኣባላትን ኣብቲ ምስ ዞባዊ ምዕባለ፡ ምስ ገጠራዊ ምዕባለ ከምኡውን ምስ ማሕበራዊ ቁጠባ ዚገብሩዎ ስራሕ ንምጥንኻር እዩ፡ ከምዚ ብምግባር ከኣ ኩላ ሃገር ሽወደን መርበብ ኢንተርነት ንኽትፈጥር፡ ፕሮጀክት ንኸተበግስ ምስ ዘድሊ ድማ ናይ ስልጠና መደባት ንምጅምር እዩ። ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ- ወረዳ ኡፕሳላ ብመሰረት ድሌት ዞባዊ ጉጅለ ምዕባለን ካልኦት ኣባላትን ኣብቲ ንህይወት ዘለዎ ገጠር ንምምስራት ዚገብሩዎ ጻዕሪ ክትሰርሕ እያ። ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ ነቲ ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ንምድራኽን ግሩም ኣብነት ብምቅላሕን ርእይቶ ብምእካብን ኣብ ፖለቲካ ጽልዋ ብምግባርን ብዞባውን ክልልን ሃገራውን ኣህጉራውን መገዲ ክትሰርሕ እያ።

Hela Sverige ska leva - Uppsala län ኩላ ሽወደን ህይወት ክትረክብ እያ - ወረዳ ኡፕሳላ ካብ መሰረታዊ ክብረታት ተበጊሳ እያ እትሰርሕ፣ ደሞክራሲ፡ ብዙሕነትን ማዕርነትን ከምኡውን ንማሕበራውን ኣከባብያውን ቁጠባውን ቀጻልነት ዘለዎ ምዕባለ።

ናይ ኡፕሳላ ውድብ ምትሕብባር ንማሕብራት ስደተኛታት - SIU

SIU መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን እተገለለ እዩ። SIU ብ1986 እዩ ተመስሪቱ፡ ኣብዚ እዋንዚ ድማ ኣስታት 40 ኣባላት ዝኾና ማሕበራት ኣለዋኦ። SIU ኣብቲ ናይ ሽወደን ማሕበራት ኣባል እዩ።

ቀንዲ ሓበሬታ

 • ኣብቲ ኣብ ኡፕሳላ ኮሙን ዘሎ ናይ ኣባል ማሕበራት ከም ተሳታፊ ኣካል ኴንካ ምስራሕ
 • ንስደተኛታትን ንናይ ውሁዳን (ሚኖሪተት) ጉዳያት ከምኡውን ነቲ ንኣባላት ማሕበራት ናይ ሓባር ዝኾነ ፕሮጀክት ምክያድ።
 • ውህደት ዘለዎ ማሕበረሰብ ንምስራሕ
 • ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ሕቶ ኣማኻሪ ምዃን
 • RIU 98,9 FM ናይ SIU ራድዮ ፕሮግራም ምስዳድ
TRIS ትሪስ

TRIS ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ናጻ ዝኾነ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር እዩ። ንሱ ኣንጻርቲ ምስ ክብሪ እተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን ይቃለስ። ንሕና ነተን ምስ ክብሪ እተተሓሓዘ ንጭቆናን ዓመጽን እተቓልዓን ኪቃልዓ ዚኽእላን ነኣሽቱ ኣንስትን ከምኡውን ሰብኡት ንረኽቦም። ንሕና ነቶም ምስ ክብሪ እተተሓሓዘ ንዓመጽን ጭቆናን ኪቃልዑ ዚኽእሉ መንእሰያትን ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎምን ንምሕጋዝ ዓቕሚ ኣሎና።

TRIS ብቐዳምነት ነተን ምስ ክብረት እተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን እተቓልዓን ኪቃልዓ ዚኽእላን ኣዋልድ፡ ሰፊሕ ንምክልኻል ዘደልድል ስራሕ ይሰርሕ። TRIS ነቲ ናይ መንእሰያት ኩነታት ማለት ናይቶም ምእንቲ ክብሪ ኢሎም ንደቀኣንስትዮ ኣባላት ስድራቤት ወይ ኣዝማድ ከፈራርሁን ኪዕምጹን ዝደፋፍኡ መንእሰያት እውን ይዕዘብ እዩ።

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ