Uppvidinge

ኡፕቪዲንገ ማለት ላዕለዋይ ናይ ዱር ቦታ ማለት እዩ፡ ኣብቲ ኮምዩን ድማ ብዙሕ ዱርን ቀላያትን ዘለዎ ገጠራት ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣባይቲ ርሕቀት ኣሎ፡ ኣብ መንጎ ሰባት ግን ቅርበት እዩ ዘሎ። ኣብቲ ኮምዩን ኣብ ዘሎኻ ትሃሉ ጥቓ መሰረታዊ ኣገልግሎትን ሓያል ማሕበራዊ ናብራን ኢኻ። እዚ ድማ እኹል ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታት ከም ዚህልወካ ይገብር።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Välkommen till Uppvidinge kommun​​

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮምዩን ብፈጠሮኣዊ ጽባቐ ዝተኸበበ ብዙሕ ገዛውትን መሬትን ኣሎ። መብዛሕቶም እቶም ኣብ ከተማታት ዚነብሩ ኣብ ቪላታትን ኣፓርትመንትስ ይቕመጡ። እቲ AB Uppvidingehus እተባህለ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣስታት 800 ኣባይቲ ይውንንን የመሓድርን። ብዙሓት ብሕትውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

ኣብዚ እዋንዚ ዝካረ መንበሪ ቤት ምርካብ ከቢድ እዩ። ዝበዝሕ ገዛውቲ ነቶም ኣዚዮም ዝሽገሩ ሰባት እዩ ዚወሃብ።

Bo i Uppvidinge

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ናይቲ ኮምዩን ብዝሒ ቋንቋታት በቲ ምእታውን ምውጻእን ተቐማጦ ይጽሎ እዩ። ኣብቲ ኮምዩን ሽወደንን እንግሊዝን ብብዝሒ ይዝረብ። ኣብዚ ግዜዚ ግን እተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዓረብን ሶማሊን እየን። ብዘይካአን ድማ ዳሪ፡ ፋርሲ፡ ትግርኛ፡ ሩስያ፡ ፖላንድ፡ ሃንገርን ጀርመንን ይዝረብ። ሽወደን ክትዛረብን ከተመሓይሽን እንተ ደሊኻ ኣብቲ ናይ ኦሰዳስ ሰበኻ ናይ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ስፕሮክካፈ ክትከይድ ትኽእል።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኡፕቪዲንገ ኣብ ግሩም ማሕበራዊ ህይወትን ጥዕናን የተኩር። ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ንህጻናትን መንእሰያትን ቀዳምነት ይውሃብ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ነቲ ዚሰማምዓካ ማሕበር ክትመርጽ ትኽእል። ኣብኡ ኣብ ከም ትምህርትን ባህልን ሙዚቃን ተፈጥሮን ናይ ሞቶር ስፖርትን ዘተኩራ ኣስታት 220 እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ።

ኣብ ኦሰዳ ናይ ሶማሊ ማሕበር ኣሎ፡ ኣብቲ ኮምዩን ድማ ናይ ዓረብ ማሕበር ኪጅመር እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታታት እተን ኣብያተክርስትያን ንጥፈታት የካይዳ። ንኡፕቪዲንገ ፍሉይ ዚገብራ ኣብ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ዘተኩራ ናይ ስፖርት ማሕበራት ብምህልዋ እዩ። ብዙሓት ናይ ስፖርት ማሕበራት ኣብ ናይ ብዝሒ ብሔራትን ምውህሃድንውን የተኩራ እየን።

Det finns mycket att göra i Uppvidinge

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ኮምዩን ንኹሉ ዕድመ ዘገልግል መጻሕፍቲ ዘለዎ ብዙሕ ኣብያተንባብ ኣሎ። ካብቲ ቤትንባብ ጋዜጣታት ከተንብብ፡ መጽሔታትን ድምጻዊ መጻሕፍቲ ክትልቃሕን ትኽእል። ፊልም ክትካረን ብጥርሑ ኢንተርነት ክትጥቀምን ትኽእል። ካብቲ ቤትንባብ ንምልቃሕ መለቅሒ ካርድ ከድልየካ እዩ። ብናጻ እዩ ዚውሃብ።

ኣብቲ ኮምዩን ከም መራኸቢ ቦታታት ዚሰርሓ ናይ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣለዋ። ኣብኡ ዘገልገለ ክዳውንትን ኣቕሑ ገዛን ብሕሱር ዋጋ ትረክብ። ኣብ ለንሁቭዳን ኦሰዳን ናይ ላየን ሓራጅ ኣሎ። ኣብ አልይሁልት ድማ Kupan Röda Korset ኣሎ። ኣብ ኦክቫርን-ብዮርካ Emmaus ኣሎ።

ኣብ ለንሁቭዳ Storgatan 29 ኣብ ሓደ ህንጻ ማሕበራዊ ምሕደራ ከምኡውን ቤትጽሕፈትዕዮን ኣሎ።

ኣብ ለንሁቭዳ ንበይኖም ዝመጹ ህጻናትን መንእሰያትን ካልኦት ሓደስቲ መጻእትን ስድራቤትን ዚቕበል ናይ ምጥያስ ኣሃዱ ኣሎ። ኣብኡ ሓደ መራሕ ፕሮጀክት፡ ክልተ ማሕበራዊ ተሓጋገዝትን ሓደ ዓረብ ዚዛረብ ንስደተኛታት ዚሕብር ሰብ ኣለዉ። ኣብ ኣልስተርሞ ኣብ ሰሰሙን ናይ ጥየሳ ኣሃዱ ኣሎ።

እቲ ኣብ ኦሰዳ ዘሎ ማእከል ስድራቤት ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን መራኸቢ ቦታ እዩ።

ኣብ ኩሉ ከተማታት ግሮሰሪ ኣሎ፡ ኣብ ኦሰዳን ለንሁቭዳን ከኣ ፋርማሲ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኡፕቪዲንገ ኮምዩን ትሽዓተ ኮምናውያን ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ስለስተ ብፍሉይ መገዲ ዚመሓደራ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ኣለዋ። እቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ነቶም ኣብ 1-5 ዝዕድመኦም ህጻናት ዘገልግል እዩ። ንሳተን ብሓፈሻ ምሉእ ዓመትን ምሉእ መዓልትን ክፉታት እየን። እዚ ከኣ ምስቲ ናይ ወለዲ ናይ ስራሕ ሰዓታትን ናይ ዕረፍቲ ግዜን ወይ ናይቲ ህጻን ጠለብ ዚኸይድ እዩ። 

ኣብ ኦሰዳ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብኡ ኩሉ ደቂ 0-6 ዕድመ ዘለዎም ህጻናት ዘለዎ ስድራቤት ዕዱም እዩ። ኣብኡ ጸወታን መዝሙርን ናይ ዕርክነት ምፍጣር ንጥፈታትን ኣሎ።

Bild från skola i Uppvidinge

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኡፕቪዲንገ ኮምዩን ሓሙሽተ መባእታ ኣብያተትምህርትን ሓንቲ ካልኣይ ደረጃን ኣለዋ። ናብ 6-13 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ዝዓለመ ናይ ዕረፍቲ ቤትውን ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባዚ ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ኡፕቪዲንገ ናይ ባህሊ ቤትትምህርቲውን ኣለዎ። ኣብኡ በበይኑ ዓይነት ናይ ሙዚቃ መሳርያ ትምሃር፡ ናይ ዳንስን ስእልን ድራማን/ትያትርን ስለጠና ድማ ትውሃብ።

ኣብ ናይ ኡፕቪዲንገ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናይ ውልቅኻ ትምህርቲ ክትምድብ ትኽእል፡ ካብ ብዙሕ እተፈላለየ ኮርሳትውን ክትመርጽ ትኽእል። እቲ ስልጠና ምስ ቢዚነሳዊ ህይወት ብምትሕብባር ይካየድ፡ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ወርሓት ድማ ላፕቶፕ ኣላትካ። ኣብቲ ግዜ ትምህርቲ ስፖርት ክትጻወት ዓቢ ተኽእሎታት ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ኡፕቪዲንገ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ትምህርቲ ንዓበይቲውን ኣለዎ እዩ። ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮውን ኣለዉ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፕሮግራም ከም እትሳተፎ ይገብረካ። ናይ ኡፕቪዲንገ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ግሩንቩክስውን ኣለዎ፡ ኣብኡ ናይ መባእታዊ ትምህርቲ ክትጭርሾ ትኽእል። ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ንክንክን ጥዕና ብዚምልከት፡ ናይ ርሑቕ ትምህርቲውን ኣለዎ እዩ።

ናይ Sfi-ትምህርቲ ኣብ አልይሁልትን ኦሰዳን ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ማሕበረሰብ ምልላይ ዚወሃብ ኮርሳት ድማ ከም ኣድላይነቱ ኣብ ኩሉ ቦታታት ቀጻሊ ይወሃብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ለንሁቭዳ ነቶም ሓተትቲ ዑቕባ ክንክን ሕክምና ዚገብረሎም flyktinghälsan ዚብሃል ኣሎ። እቲ ንሓኪምን ኣፋውስን ዚኽፈል ገንዘብ ብመሰረት እቲ ዚወሃበካ መሻርፍ እዩ ዚውሰን።

ኣብ ኡፕቪዲንገ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋህበካ ዚቕበላኻ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ዚርከባ ኣርባዕተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። ናይ ለንሁቭዳን ኦሰዳን ማእከላት ጥዕና በቲ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ እየን ዚመሓደራ። ኣብ ኦሰዳ Specialistläkargruppen ኣሎ፡ ኣብ ኣልሰተሞ ድማ HälsoCentralen Falken ኣሎ። ኩለን ማእከላት ጥዕና ናይ ህጻናት ክሊኒክ ኣለወን።\

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ናይ ስኒ ክሊኒካት ኣለዋ። ኣብ ለንሁቭዳን ኣልሰተርሞን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ኣደኻ ቋንቋ ብዘይካ ሽወደን ካልእ ምስ ኮይኑ ምስቲ ኮምዩን ወይ ምስ መንግስታዊ ትካል ኣብ እትራኸበሉ እዋናት፡ ኣድላዪ ምስ ዚኸውን፡ ተርጓማይ ኪህልወካ መሰል ኣሎካ። ኣብዚ ግዜዚ ትርጉም ብብዙሕ ቋንቋታት ይወሃብ እዩ። ተርጎምቲ ብናይ ትርጁማን ትካላት እዮም ዚመጹ፡ ምስጢር ናይ ምሕላው ግዴታ ድማ ኣለዎም። ሓደ ሰብ ናይ ምምዳብ ውጥን ወይ ናይቲ ኮምዩን ናይ ምምዳብ ኣሃዱ ምስ ዚህልዎ ብመገዲ ናይ ቤትጽሕፈት ዕዮ ግዜኣዊ ኣብ ምትርጓም ዚሕግዞ ዓረብ ዚዛረብ መራሒ ይረክብ።

Ta dig runt i Uppvidinge

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

እቲ ናይቲ ኮምዩን ሓባራዊ ጕዕዞ ብ Länstrafiken Kronoberg እዩ ዚምራሕ። ኣብቲ ናቱ ወብሳይት ድማ ብዛዕባ ሰዓታትን ዋጋ ቲከትን ሓበሬታ ኣሎ።

ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ናይቲ ኮምዩን ናብ ቨክሾ ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት መራኸቢታት ኣሎ። ካብ ቨክሾ ናብ ውሽጥን ወጻእን ሽወደን ብባቡር ከምኡውን ብነፋሪት ክትቕጽል ትኽእል። ኣብ መንጎ ገለ ናይቲ ኮምዩን ዘለዋ ከተማታት ግን እቲ መራኸቢታት ኣሸጋሪ እዩ፡ ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ናይ ጕዕዞ ሰዓታት ይነውሕ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ኮምዩን ምስቲ 9,300 ተቐማጦኡ ኣስታት 1,100 ዋኒናት ኣለዎ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ሓደ ስምኒት ናይቲ ኣብ መገዲ እትረኽቦ ሰብ ዋኒን ኣለዎ ማለት እዩ። ናብ ኩሉ ዝዓለሙን ኩሉ ሰክተር ዝሓዙን ዋኒናት ኣለዉ። ናይ ቢዚነስ መራኸቢታት ወይ ፋብሪካ ምስ ዘድልየካ ነቲ ናይቲ ኮምዩን näringslivsutvecklare ተወከሶ። ንሱ ምስቲ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ዚልምልከቶ ሰብ ክትራኸብ ይሕግዘካ፡ ወይ ከኣ ናብ ካልእ ሰበስልጣን ወይ ውድባት ይመርሓካ። ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትጅምር ምስ እትደሊ ን Nyföretagarcentrum ተወከስ። ንሳቶም ኣብ ኦሰዳ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ወይ ከኣ ነቲ ብናጻ ምኽሪ ዚህብ ALMI ርኸቦ።

ገለ ካብተን ናይቲ ኮምዩን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤ Profilgruppen, GEFAB, Elitfönster ከምኡውን ናይ ኡፕቪዲንገ ኮምዩን

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Erfaren truckförare sökes till Inwido i Lenhovda Truckförare
Läkare sökes Läkare
Montör inom träindustrin Husmontör
Kock 100% Kock, storhushåll
Förskolelärare Nottebäckskolan Lärare i förskoleklass
Lågstadielärare Nottebäckskolan Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Lärare i Teknik till Älghultskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i En / Sv till Åsedaskolan 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i En / Sv med Försteläraruppdrag Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Uppvidinge pastorat söker komminister Komminister
Förvaltningsassistent - Åseda Förvaltningsassistent
Plock och packjobb i Åseda! Lagerarbetare
Spontanansökan Lagerarbetare
Face 2 face säljare till Åseda Utesäljare
Uppvidinge söker drivna medarbetare! Account manager
Produktions - och Affärsinriktad VD Verkställande direktör
Ekonomiassistent till Anebyhusgruppen i Åseda Ekonomiassistent
Dagbarnvårdare - pedagogisk omsorg i hemmiljö Dagbarnvårdare
Redovisningskonsult Redovisningskonsult
Redovisningsekonom Redovisningsekonom

ገጽ 1 ናይ 38

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Uppvidinge

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 300

​ስፍሓት መሬት

1 178 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Vetlanda 40 km

Växjö 50 km

Kalmar 97 km

Göteborg 268 km

Malmö 290 km

Stockholm 375 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ