Värmlands län

ኣብ ቨርምላንድ ወረዳ ኣስታት 274,300 ተቐማጦ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ናይቲ ወረዳ ዝዓበየት ከተማ ካርስልታድ ይነብሩ። ቨርምላንድ ግሩም ተፈጥሮ ዘለዎን ናብ ዱርን ማያትን ቀረባ ዝኾነን ቦታ እዩ። ኣብኡ ክትሕምብስን ዓሳ ክትገፍፍን ብመርከብ ክትጎዓዝን ኣብ ክረምቲ ድማ ኣብ በረድ ክትንሸራተትን ትኽእል።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣብ ገለ ናይቲ ወረዳ ኮምዩናት ናይ ገዛ ሕጽረት ኣሎ። እቲ ዝሓሸ ኣብ ንእስ ዝበላ ከተማታት መንበሪ ኣባይቲ ምድላይ እዩ። መብዛሕትኦም ተቐማጦ ቨርምላንድ ኣብ ሓደ ቦታ እናተቐመጡ ኣብ ካልእ እዮም ዚሰርሑ ወይ ዚምሃሩ። ኣብ መንጎ መብዛሕትአን ናይቲ ወረዳ ከተማታት ግሩም ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን መስመራት ኣሎ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብቲ ወረዳ ዓቢ ያታዊ ናይ ወረቐትን ሓጺንን ኢንዱስትሪ ኣሎ። ናብ IT ናብ ምጥቕላል ወይ ምዕሻግ፡ መግቢ፡ ንግዲ፡ ቱሪዝምን ባህልን ዘትኮሩ ሰክተራትውን ኣለዉ። እቲ ኮምዩንን ወረዳ ቤትምኽንርን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትውን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዮም።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ቨርምላንድ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ተቕርብ። ብዘይካቲ 18 ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራውያን መደባት ስልጠና፡ ኣብ ካርልስታድ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ናይ ስልጠናን ምርምርን ንጥፈታት ኣሎ። ክልተ ነኣሽቱ ኮለጃትውን ኣለዋ፤ Bergskolan ከምኡውንGammelkroppa skogshögskola

እተን ናይቲ ወረዳ ሞያውያን ኮለጃት እተፈላለየ ዓይነት ስልጠና የቕርባ። እቲ ኣብ መንጎ ቤትትምህርትን ስራሕን ዘሎ ምትሕብባር ድማ ብጽቡቕ እዩ ዚሰርሕ። ሓደስቲ ስልጠናታት ብመሰረት ቁጠባዊ ጠለብ እዩ ዚጅምር።         

ኣገልግሎት ጥዕና

ናይ ቨርምላንድ ወረዳ ቤትምኽሪ ምስ ክንክንን ጥዕናን ከምኡውን ምስ ሕክምና ስኒ ብምትሕብባር ይሰርሕ። ኣብኡ 7000 ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ኣብቲ ወረዳ ኣስታት 30 ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፡ ኣብ ኣርቪካን ካርልስታድን ኣብ ቶሽቢ ኮምዩንን ድማ ሆስፒታል ኣሎ። እቲ ናይ ካርልስታድ ማእከላዊ ሆስፒታል ኣብቲ ወረዳ ዝዓበየ እዩ። ኣብ ቨርምላንድ ኣስታት 40 ናይ ስኒ ክሊኒካት ኣለዋ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣብ ቨርምላንድ ነቶም ኣብ ባህልን ታሪኽን ሙዚቃን ስፖርትን መዘናግዕን ተፈጥሮን ዚግደሱ ሰባት ሃብታምን እተፈላለየ ንጥፈታት ኣሎ። እቶም ዓበይቲ ቀላያት ብግዜ ሓጋይ ንምግፋፍ ዓሳን ንምሕምባስን ምጅላብን ይዕድሙ፡ ብግዜ ክረምቲ ድማ ኣብ ሰሜን ቨርምላንድ ግሩም ናይ ምንሽርታት ስፖርት ኣሎ። ቨርምላንድ ብዙሕ ናይ መዛወሪ መገድታትን 160 ናይ ተፈጥሮ ሕዛእትን ኣለዋ፡ ስለዚ ነቶም ኣብ ተፈጥሮ ብእግሮም ኪዛወሩ ዚደልዩ ግሩም ቦታ እያ። እቲ ኮምዩን ካብ ዘመን እምኒ ዝጅምር ታሪኻዊ ቦታታት ኣለዎ። ኣብ ስፖርትን መዘናግዕን ዘተኮረ ማሕበራዊ ህይወት ከኣ ኣለዎ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ኣብ ቨርምላንድ ኣብ ጉዳያት ስደተኛታትን ምውህሃድን እተዋፈራ ብዙሓት ውድባትን ማሕበራትን ኣለዋ። ገለ ካብኣታተን ንምጥቃስ፤

ረዳ ቦርነን Rädda Barnen

ሚግራሹንሰንተርMigrationscenter

Internationella Qvinnoföreningen

ቀዪሕ መስቀል Röda Korset

ብቲ ናይ Immigrantinstitutets ወብሳይት ብዛዕባ ውድባትን ሓበሬታአንን ክትረክብ ትኽእል።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 35

ውድባት

ኣብዚ ምስ ገለ ካብተን ኣብቲ ወረዳ ዚርከባ ማሕበራትን ውድባትን ዘራኽብ መላግቦ ወይ ሊንክ ክትረክብ ትኽእል

ናይ ቨርምላንድ ደገፍ ወለዲ

​​ናይ ቨርምላንድ ደገፍ ወለዲ Föräldrastödet i Värmland መኽሰብ ዘይብሉ ውድብ ኮይኑ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ግሉል እዩ። እቲ ማሕበር፡ ኩልቱርዱዋላ ዚብሃል ፕሮጀክት የካይድ፡ እዚ ኸኣ ነተን ሓደስቲ መጻእቲ ጥኑሳት ኣንስቲ ይድግፍ። እቲ ማሕበር፡ ስቨንስካ መድ በይቢ ዚብል ንጥፈት የካይድ። እዚ ድማ ብምምይይጥን ዘረባ ቆልዑን ሰሓቕን ይካየድ፡ በዚ ድማ ምስቶም ካብ እተፈላለየ መንበሪ ቦታን ካብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለምን ዚመጹ ወለዲ ብሓደ ብምዃን ንቋንቋ ሽወደን ትለማመዶ።

ሮዳ ኮርሽት

ሮዳ ኮርሽት ናይ ዓለም ዝዓበየ ናይ ሓደጋ ውድብ እዩ። ንሱ ብሚልዮናት ንወድሰብ ኪረድኡ ዝወሰኑ ወለንተኛታት ዝቖመ እዩ። ቀዪሕ መስቀልን ቀዪሕ ሰርቂወርሕን ክፋላት ናይ ሓደ ውድብ ኮይነን ኣብ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ኣለዋ። ሮዳ ኮርሸት ኣብ ቨርምላንድ እውን ኣሎ። ካልእ ገዲፍካ ድማ ናይ ቋንቋ ሽወደንን ናይ ክፍሊ መጽናዕትን ደገፍ ይህብ።

ረዳ ቦርነን

ረዳ ቦርነን ናይ ህጻናት ውድብ ኮይኑ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ውዕል መሰል ህጻናት እተመስረተ እዩ። ንሱ ኩሎም ህጻንት ንዕቤትን ውሕስነትን ጸግዕን ተሳትፎን መሰል ንኺህሉዎም ይሰርሕ። ረዳ ቦርነን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቨርምላንድ ይርከብ ብፍላይ ድማ ነቶም ናብቶም ብውልቆም ዚመጹ ህጻናት ዝቐንዐ ንጥፈታት የካይድ።

ሽወደናዊት ቤትክርስትያን

ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ናይ ቅዳሴ መአከቢ ቦታ ጥራይ ኣይኮነትን። ንሳ ኣብ ዓለምን ኣብ ሽወደንን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ትሳተፍ እያ። ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ኣብ ቨርምላንድ ኣብ ናይ ቋንቋ ካፈታት ትሳተፍ፡ ከምኡውን ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ደገፍ፡ ንእተፈላለየ ሕቶታት ድማ መልስታት ተቕርብ።

ናይ ቨርምላንድ ፈደረሽን ስፖርት

ናይ ቨርምላንድ ፈደረሽን ስፖርት ነቲ ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ይውክሎን ይድግፎን ይወጋግኖን። ንሱ ንሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ኣወዳትን ኣዋልድን ኣንስትን ሰብኡትን ብእተፈላለየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ገይሮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ሽወደን ተሳተፍቲ ንኺኾኑ ብማለት ግሩም ሃዋህው ይፈጥር።

ABF ቫርምላንድ

ABF ናይ ሽወደን ዝዓበየ ፈደረሽን ትምህርቲ እዩ። ንሱ ናይ ትምህርቲ ጉጅለ፡ ኮርሳት፡ ኣስተምህሮታትን ባህላዊ ፍጻመታትን የዳሉ። ABF ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቨርምላንድ ነቲ ናይ ቋንቋ ደገፍ ጻዕርታትን ልልይ ሕብረተሰብን ይመርሖ።

NBV -ናይቶም መስተ ዘይሰትዩ ትምህርታዊ ንጥፈት

NBV – ናይቲ ኣንጻር መስተ ዚንቀሳቐስ ስልጠናዊ ንጥፈት፡ ናይ 120 ዓመታት ናይ ህዝቢ ምህናጽ ተመክሮ ዘለዎ ዝጠንተወ ፈደረሽን ትምህርቲ ሃገር ሽወደን እዩ። NBV ንኣልኮልን ድሮጋን ህዝባዊ ጥዕናን ውህደትን ዚምልከት ስራሓት የከናውን። ንሱ ኣብ መላእ ሃገር ይርከብ፡ ጉጅለ ትምህርትን፡ ኮርሳትን ኣስተምህሮን ባህላዊ ፍጻመታትን ድማ የቕርብ። ከምኡውን ኣብ ገሊኡ ቦታታት ቨርምላንድ ኣህጉራዊ ካፈታትን ልምምድ ቋንቋን የዳሉ።

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ናይ ወረዳ ኮምዩናት

Värmlands

ህዝቢ-ተቐማጦ

ቨርምላንድ 16 ኮምዩናት ኣለዎ፤ ኣርቪካ፡ ኤዳ፡ ፊሊፕስታድ፡ ፉሽሃጋ፡ ክሪስቲነሃምን፡ ስቱርፉሽ፡ ሃማሮ፡ ኪል፡ ካርልስታድ፡ ሙንክፉሽ፡ ሱነ፡ ሰፍለ፡ ቶሽቢ፡ ኦርየንግን ግሩምስን። ካትልስታድ 87,800 ተቐማጦ ዘለዎ ዝዓበየ ኮምዩን እዩ። ሙንክፉሽ ምስ 3,700 ተቐማጦ እቲ ዝነኣሰ እዩ። ኣብ ቨርምላንድ ኣስታት 274,300 ተቐማጦ ኣለዉ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ